Showing jobs 476 to 500 of 818 total
(Closed)

Backend Developer

Request ID: 21-02-5281 Published: 05.02.2021

For our telecommunications customer, we are searching for a Backend Developer with a DevOps mindset  Experience with:  Java 8+ Golang Python 3 Terraform AWS Infrastructure as Code,  SRE & Monitoring.  It’s great if the candidate can show four to five years of experience in relevant roles. It is also a big plus if he/she has experience with operations. Experience with working on video streaming services and protocols such as DASH/HLS or CMAF is a... Read more

Required skills:

 • Java
 • Golang
 • Python
 • Terraform
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend

Request ID: 21-02-3868 Published: 22.02.2021

Konsulenten går inn i Team Tjenester og API, og vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever spisskompetanse på frontend.  Arbeidsoppgaver: Utvikling – primært front-end Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feil... Read more

Required skills:

 • React
 • Redux
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo /Brønnøysund/Leikanger, evt hjemmekontor

Workload

100%

Startdate

29.03.2021

Enddate

28.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 21-02-9482 Published: 24.02.2021

IMDi har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering som skal bistå prosjektleder i konseptfasen. Vi ønsker en tilnærming til prosess basert på den doble diamanten ved bruk av ulike metoder og verktøy som er egnet i de ulike fasene (f.eks. «back casting», idéutviklingsworkshops, storyboards, brukerreiser etc.) Merk: Dette er et hasteoppdrag i alle... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

15.04.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Penetrasjonstesting & Kodegransking

Request ID: 21-02-9999 Published: 16.02.2021

Helsedirektoratet søker leverandør som kan bistå med gjennomføring av penetrasjonstester og kodegranskinger for året 2021. Oppdraget innbefatter tjeneste som er i forvaltning og utvikling. I tillegg er det ønske om bistand for ny prosjekter og oppgaver som kan startes i 2021. Formålet med oppdraget er å avdekke sikkerhetsmessige svakheter i tjenester, som for eksempel kan muliggjøre kompromittering av tjenesten eller datalekkasje. Tester skal og... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til prosjektgjennomføring – Nye løsninger for mobilisering av seniorressursen

Request ID: 21-02-5968 Published: 22.02.2021

Frivillighet er et gjennomgående tema i hele reformarbeidet med Leve hele livet. I stortingsmeldingen står det at frivillig arbeid «må dyrkes og vedlikeholdes gjennom systematisk rekruttering, organisering, opplæring, motivasjon og veiledning». Det er en politisk målsetting at de store kullene som i tida fremover vil nå pensjonsalderen, i større grad skal bruke sin kompetanse og ressurser til nytte for lokalmiljø og samfunn. Eldre gjør en betyde... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Flere kommuner i Norge

Workload

0-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt

Request ID: 21-02-5331 Published: 19.02.2021

For vår kunde i oslo søker vi etter en virksomhetsarkitekt.  Kunden har behov for en konsulent med arkitekturkompetanse som skal bidra inn i prosjektet "Digitalt datadrive tilsyn". Arkitekten vil være ansvarlig forInnledende fase: Kartlegge og dokumentere hvilke evner (organisasjon, prosess, informasjon og applikasjon) den nåværende arkitekturen har Etablere et arkitekturforslag for fremtidig situasjon og dokumentere hva den mangler i forhold ti... Read more

Required skills:

 • TOGAF
 • Archi
 • Workshop

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

22.03.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP Commerce Team

Request ID: 21-02-4725 Published: 10.02.2021

Vinmonopolet ønsker å oppgradere dagens on-premise SAP Commerce løsning (Hybris), fra versjon 6.6 til en av de nyeste versjonene (sannsynligvis versjon 2011). Dagens versjon er end-of-support fra SAP. Vi har dessuten anskaffet SAP Commerce Cloud og planlegger en migrering til skyen i løpet av 2022 eller 2023. Den fremtidige flyttingen til sky forutsetter at vi først er på en nyere versjon on-premise.  Oppdraget  SAP Commerce-løsningen driftes fo... Read more

Required skills:

 • SAP Commerce

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Oracle SOA Suite

Request ID: 21-02-6545 Published: 17.02.2021

Ved forvaltning og videreutvikling i vår kundes digitale tjenesteplattform, trenger kunden et team som har kompetanse og erfaring med Oracle SOA Suite 12c. Oppgaver Vedlikehold og forvaltning av integrasjonsløsninger Operativ drift  overvåking og varsling av eksisterende integrasjoner kommunikasjon med forretning for avklaring av informasjonsflyt og evt feilsituasjoner etablering og vedlikehold av dokumentasjon og forvaltningsrutiner aktuelle ve... Read more

Required skills:

 • Oracle SOA
 • DevOps
 • Hudson
 • Jenkins

Competence area

Development, Infrastructure, Support

Location

Remote

Workload

30-50%

Startdate

15.03.2021

Enddate

15.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Senior fullstack utviklere

Request ID: 21-02-7148 Published: 19.02.2021

    Vi er ute etter to senior fullstack utviklere som har erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulentene vil gå inn i et eksisterende team på 9 personer (PM, UX, utviklere).  Teamet vil løst deles opp i to grupper eller «feature-teams» for å få en mer effektiv utviklingsprosess, og det forventes at konsulentene vil ta stort ansvar for fremdrift og kvalitet i en av de to gruppene.  Teamene vil være en del av p... Read more

Required skills:

 • Node
 • Typescript
 • Javascript
 • React Native
 • SQL

Desired skills:

 • CD/CI
 • Kafka
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder SAMDATA

Request ID: 21-02-4130 Published: 17.02.2021

SAMDATA-prosjektet vil bestå av flere pilotprosjekter med forskjellig deltagelse, varighet og målsetning. Gjennom et annet tilsvarende prosjekt «STOR» (Smartere Transport i OsloRegionen) utforskes bl a selvkjørende kollektivtrafikk, Mobility as a Service (MaaS), mobilitetspunkt, smartere trafikkavvikling og parkering, deling av sanntidsdata, internet of things (IoT), intelligente transportsystemer (ITS) og mye annet som kan forbedre fremkommelig... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

24.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.