Showing jobs 376 to 400 of 627 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-11-0293 Published: 26.11.2020

For en av våre kunder, søker vi etter en prosjektleder for et langvarig oppdrag.  Arbeidet startet i 2020 med utvikling av en betaversjon for tilgjengelegheitserklæring og ei innleiande analyse av arbeidsprosessane som skal digitaliserast. Arbeidet skal replanleggast og intensiverast for 2021 og 2022, mellom anna med ei tydelegare forankring i både dei faglege, formelle og styringsrelaterte behova ikt-løysingane skal ivareta.  Føremålet med it-p... Read more

Competence area

Project management

Location

Sogndal

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

04.01.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-11-0687 Published: 30.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi en prosessleder. Du vil som prosessleder for Kontraktsforvaltning være ansvarlig for å lede i et kompetent flerfaglig team, ivareta fremdrift, identifisere risikoer, og sikre leveranse innen avtalte tidsfrister. Eksempel på arbeidsoppgaver: Prosessleder for forarbeid og oppstart for store buss- og båtkontrakter Utforme et mandat og lede forarbeids prosessen i forkant av anskaffelsen Utforme et mandat f... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.12.2020

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-Datavarehus utvikler

Request ID: 20-11-1099 Published: 25.11.2020

Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus vil tilta. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen. Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Minimum 3 års arbeidserfaring erfaring med BI-arki... Read more

Required skills:

 • BI-arkitektur
 • Datavarehus
 • MS Analysis Services (SSAS)
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Visual Studio
 • GIT

Desired skills:

 • Azure SQL
 • Azure Data Factory
 • Azure Devops
 • C#
 • .NET
 • PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x UX-researcher

Request ID: 20-11-1431 Published: 23.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 UX-researchere til å gjøre innledende innsiktsarbeid i prosjektet 'Digital assistent.' Prosjektet går ut på å finne frem til robuste interaksjonsmønstre som fungerer på tvers av offentlige løsninger. Hittil har det vært manglende fokus på helheten i design av offentlige tjenester. Vi trenger nye måter å løse dialogen med brukerne på hvor vi løser konkrete design... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

06.01.2021

Enddate

05.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver innen Personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-11-7631 Published: 24.11.2020

For vår kunde i helsesektoren søker vi en Rådgvier innen personvern og informasjonsikkerhet. Helsedirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet jobber med et samarbeidsprogram, DIGI UNG. DIGI-UNG programmet handler om å samordne og videreutvikle digitale hjelpetjenester til ungdom i alderen 13 til 20 år. DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon og veiledning til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud so... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

15.07.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x 1.Linje-support

Request ID: 20-11-0600 Published: 24.11.2020

Konsulentene skal betjene 1.linje i Norsk Helsenett og bistå med IT-teknisk support for kundene våre. Henvendelsene kommer til oss via telefon og elektronisk via vårt sakssystem. Åpningstiden er kl.08.00-15.45 og det er avgjørende at konsulentene er pålogget telefonen i denne perioden (med unntak av lunsj). Det er mange ulike kunder og løsninger og sette seg inn i da de i dag har lite felles infrastruktur og plattformer. Det er ulike AD-løsninge... Read more

Required skills:

 • 1.linje support

Desired skills:

 • ITIL
 • Active Directory
 • Azure-AD
 • Office 365

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

RPA utvikler

Request ID: 20-11-6438 Published: 25.11.2020

Kunden sin IT-avdelingen/ IT Virksomhetsløsninger har behov for konsulentbistand. Vi styrker vår avdeling for IT Virksomhetsløsninger for å kunne levere moderne og fremtidsrettede løsninger til alle medarbeidere hos kunden. Vi bygger nå opp et sterkt RPA-miljø og er på jakt etter en engasjert utvikler som ønsker å jobbe med noen av de mest utfordrende og viktigste løsningene hos kunden. Vi bruker Robotic Process Automation (RPA) til å øke våre a... Read more

Required skills:

 • RPA
 • UiPath

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

31.03.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .Net

Request ID: 20-11-8614 Published: 20.11.2020

Vi har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utvikleren kan gjerne være en utvikler som er god på front-end og er opptatt av bruker... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack .NET

Request ID: 20-11-4076 Published: 20.11.2020

Vi har behov for bistand til utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi ekstra kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker tre fullstack-utviklere. KRAV TIL KOMPETANSE Absoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)  Programme... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Prosjektleder - Mobilitetstjenester

Request ID: 20-11-2868 Published: 17.11.2020

Ruter søker to konsulenter til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med mikromobilitet, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester  Om rollen og arbeidsoppgaver  Tilbudte ressurser bør ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter.  Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med m... Read more

Required skills:

 • Tjenesteutvikling
 • Analyse
 • Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-7541 Published: 17.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for å sette sammen et mini-team på to utviklere for å bygge og teste en ny eFormidlingskomponent som skal være del av Altinn 3-plattformen. Behovet for en slik komponent er utredet i tiltaket «eFormidling i Altinn» som er del av Altinns portefølje. (Konseptutredning tiltaket «eFormidling i Altinn» er vedlagt som eget dokument). Formålet er å etablere en ny eFormidlings-komponen... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Facility Management

Request ID: 20-11-7872 Published: 20.11.2020

Ruter søker en senior konsulent til Ruters fagenhet M&O / FM. Konsulenten vil ha en sentral rolle ved å bistå med utarbeidelse og anskaffelse av FM tjenester/avtale i Ruter.   Tilbudt kandidat må ha kompetanse og erfaring fra hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, innkjøp og etablering av FM tjenester.  Om M&O og FM tjenester  Fagenheten M&O besitter ansvaret for «in house» driftsavtaler for Ruters lokaler i Dronning... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-0968 Published: 19.11.2020

Statens vegvesen har signert avtale om overgang til statlige fellesløsninger for økonomistyring fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er satt i gang et delprosjekt i SVV som sammen med DFØ skal implementere nytt system for økonomistyring.  Bistanden går ut på utvikling av integrasjoner mellom DFØ sine felles statlige løsninger og forskjellig interne løsninger hos Statens vegvesen. Integrasjoner vil bli utviklet i JAVA med... Read more

Required skills:

 • Tomcat
 • Java
 • Camel
 • REST/webservices
 • RabbitMQ

Desired skills:

 • Oracle DB
 • Jira
 • OpenShift

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI Arkitekt & Utviklere

Request ID: 20-11-8726 Published: 11.11.2020

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra 7 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen med arbeid med datamodellering og løsningsarkitektur. Det vil i tillegg anskaffes en ressurs som testansvarlig som skal bidra inn i teamet i en separat anskaffelse. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og... Read more

Required skills:

 • BI
 • Datamodellering
 • SQL
 • Azure
 • Visual Studio

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 20-11-6285 Published: 18.11.2020

Kunden jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemene for bostøtte, lån og tilskudd. Vi ønsker nå å styrke teamet med en ny fullstackutvikler.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden og vårt mantra er å «levere verdi til bruker så hyppig som mulig». Utviklerne våre jobber med moderne teknologi som Angular, Java, Docker og no-sql databaser på en mikrotjenestebasert arkitektur.  Hovedoppgaver  Utvikle funksj... Read more

Required skills:

 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forprosjekt dynamisk bærekraftverktøy

Request ID: 20-11-6201 Published: 16.11.2020

Ruter som kollektivtrafikkselskap har stor betydning for Osloregionen. I 2014 utarbeidet vi et samfunnsregnskap som tilsier at vi leverer 4,5 kroner for hver krone investert, noe som må vurderes som en svært god investering. Ruters bærekraftstrategi viser hvordan vi kan og vil levere på 8 av FNs bærekraftmål, hvorav universell utforming, utslippsfri kollektivtransport, og sirkularitet alle er eksempler på bærekraftmål som er integrert i vårt mål... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester / Testautomatisering

Request ID: 20-11-1399 Published: 10.11.2020

Tilbudte ressurs/prosjektdeltaker har blant annet ansvar for egen kvalitet, å delta i aktiviteter knyttet til teknisk testing og testautomatisering, samt å være med på utvikling og bruk av metodikk for teknisk testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet. Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester). Bidra med å utarbeide og forbedre... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Git
 • Bitbucket
 • Jenkins
 • Maven
 • Cucumber
 • Selenium
 • PaaS – OpenShift

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

31.12.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorkonsulent til Mobilitetstjenester - vare- og godslogistikk

Request ID: 20-11-9327 Published: 11.11.2020

Tilbudte ressurser må være en senior ressurs og ha god erfaring fra vare- og godslogistikk i tillegg til erfaring fra utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter.  Siden oppdraget er i en oppstarts- og mulighetsfase. Blir det viktig at kandidaten besitter god kompetanse med å etablere og utvikle en strukturert grunnmur / plattform som grunnlag for de neste fasene ved å k... Read more

Required skills:

 • Supply chain management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.12.2020

Enddate

31.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleveranse - Nye prismodeller og konsepter

Request ID: 20-11-7585 Published: 16.11.2020

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsetninger om grønn mobilitet der kollektivtrafikken inngår som en grunnleggende forutsetning.  Det er et felles mål å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har de... Read more

Required skills:

 • Prismodeller

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 20-11-1238 Published: 17.11.2020

Kunden ønsker en full stack utvikler med relevant kompetanse og erfaring til et tverrfaglig produktteam.  Kunden utvikler sine systemer som Single Page Applications (SPA) med Angular v8 og Spring Boot v2.2.6 pakket som Docker images. Disse kjører i OpenShift. Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden: Selvbetjeningsløsninger for innbyggere som inneholder funksjonalitet for søknad, innsyn, og dialog med kommunen, Saksbehand... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML5
 • REST
 • Spring Boot
 • Java 8/11

Desired skills:

 • Maven
 • Docker
 • NPM

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CRO-Rådgiver

Request ID: 20-11-4120 Published: 02.11.2020

For vår kunde i media bransjen, søker vi en CRO-Rådgiver. Har du erfaring med analyse av trafikk og konvertering på nett, heatmaps, brukerundersøkelser og testing? Da kan det være at du er den vi ser etter for en spennende rolle som CRO-spesialist og rådgiver. Hos kunden vil du jobbe sammen med andre analytiske og kreative spesialister for å hjelpe våre kunder med å forbedre sine digitale brukerreiser og effekt av markedsinvesteringene. Vi jobbe... Read more

Required skills:

 • Google Analytics
 • AB-Testing
 • Python
 • Javascript

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4 konsulenter til dataplattform - BI-løsninger

Request ID: 20-11-9706 Published: 12.11.2020

Statnett har behov for å leie inn inntil 4 konsulenter til dataplattform. Konsulentene vil jobbe med utvikling av BI-løsninger for Innsikt, utvikling og vedlikehold av nye og eksisterende rapporter i Innsikt samt utvikling og vedlikehold av løsninger på Planning Analytics (TM1).  Arbeidsoppgaver: Utvikle ny funksjonalitet (både ETL, SQL og rapport) i Innsikt basert på interne og eksterne krav til rapportering/datavarehus-løsninger Utvikle rappor... Read more

Required skills:

 • ETL
 • SQL
 • Cognos Analytics
 • Planning Analytics

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI, Development

Location

Norsk

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Oslo

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CMDB Ekspert

Request ID: 20-11-5892 Published: 12.11.2020

Da alle organisasjoner i større eller mindre grad er avhengige av sine IT-løsninger for den daglige driften av virksomheten, stilles det stadig nye krav til IT-driften. Det kreves at tjenester som leveres møter kravene fra kunder og internt med hensyn på kvalitet og effektivitet. Et verktøy som kan bidra til at NHN får økt kontroll og oversikt for å forvalte, drifte, levere og kostnadssette infrastruktur og tjenester er etablering av en konfigur... Read more

Required skills:

 • CMDB

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forvaltning av informasjonsmodell

Request ID: 20-11-1613 Published: 13.11.2020

Informasjonsmodellen for Avdeling helseregistres meldinger er en sentral komponent som mye av avdelingens aktivitet og system er bygget opp rundt. Drift, forvaltning og videreutvikling av denne modellen er dermed et kritisk ledd i produksjonslinjen. Selve modellen vedlikeholdes i verktøyet Rational Rose og lagres som en UML-modell. Denne UML-modellen sammen med data fra et par andre kilder inngår som inndata i en skreddersydd applikasjon. Dette... Read more

Required skills:

 • Visual Basic
 • UML 2.0
 • Rational Rose

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

50-100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

01.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemadministrator/utvikler for Plattformtjenester

Request ID: 20-11-4643 Published: 09.11.2020

Plattformteamet tilbyr robuste og selvbetjente løsninger til NRKs produktutviklingsteam og leveranseteam som arbeider med publisering og produksjonsløsninger. Plattformteamet setter strategisk retning for hvordan man best kan drive med effektiv produksjonssetting og drift i tverrfaglige team i en DevOps-orientert organisasjon. Oppdragsbeskrivelse Plattformteamet trenger mer kapasitet til å nå sine mål. Vi ser derfor etter en erfaren systemingeni... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Terraform
 • Cloud
 • Python
 • Go

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Remote

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
No result, try a different search.