Showing jobs 276 to 300 of 1105 total
8 9 10 11 12 13 14 15 16
(Closed)

Power BI

Request ID: 22-05-0729 Published: 05.05.2022

Vinmonopolet har tidligere gjennomført en Proof of Concept (PoC) for Power BI (PBI). Denne bevisste at PBI kunne løse flere av våre behov tilknyttet rapportering og analyse. Primær kilden for data er SAP, men den gjennomførte PoC visste også muligheten for andre eksterne kilder som kan bli et behov. Hovedsakelig er det 3 kompetanse områder vi har behov for med følgende deling: Utvikling 40% Governance 40% Kompetanseoverføring 20% Dagens miljø BW... Read more

Required skills:

PBI
PowerBI
Azure
SAP BW

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.05.2022

Enddate

31.10.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 22-05-8229 Published: 05.05.2022

FHI har behov for en testleder til teamet som jobber med det egenutviklede systemet DIALOG. DIALOG ble opprinnelig laget i forbindelse med etablering av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. I dag benyttes DIALOG til mange andre helseundersøkelser ved FHI, enkelte forskningsprosjekter, og er helt sentralt for FHIs nasjonale funksjon for måling av brukeropplevd kvalitet med helsetjenester. DIALOG brukes for å administrere innsamling, oppbeva... Read more

Required skills:

Azure DevOps

Desired skills:

ISTQB

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Merverdiekspert

Request ID: 22-05-3495 Published: 04.05.2022

Avdeling økonomi og lønn er en del av Virksomhetsstyringsdivisjonen. Avdelingen er ansvarlig for å sørge for forsvarlig økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Vi trenger eksperter på merverdiavgiftsloven og vurdering rundt økonomisk oppfølging av inntektstypene. I forbindelse med revisjon for 2021 har vi behov for å klargjøre om bakgrunnen til at Helsedirektoratet er registrert i Merverdiavgifts registeret. Helsedirektoratet har beho... Read more

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2022

Languages

Norsk/Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead - Alternativer til reisekort

Request ID: 22-05-9468 Published: 04.05.2022

Ruter søker 1 fullstack utvikler til prosjektet “Alternativer til Reisekort”. Rollen er tech lead i en kryssfunksjonell prosjektgruppe bestående av produkt (forretning), tjenestedesign (kunde) og teknologi – der den utlyste rollen vil ha det overordnede ansvaret for teknologidelen, inkludert teknisk gjennomførbarhet (feasibility) av alternativer i løsningsrommet. Personen vil bruke første del av engasjementet til onboarding i prosjektet og bli k... Read more

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.10.2022

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Innføringskoordinator

Request ID: 22-05-1193 Published: 03.05.2022

Norsk helsenett har et operativt ansvar for å fasilitere og koordinere innføringen av nasjonale e-helseløsninger og samhandlingsløsninger i helsesektoren. Seksjon innføring består av 22 personer som er engasjert i ulike innføringsløp som innføringsledere. Det jobbes med å tydeliggjøre Norsk helsenett sin rolle i koordinering av innføring gjennom arbeid med metodikk og organisering. Seksjon innføring har mange møtepunkter med aktørene i helse- og... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo/Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team på 12 konsulenter - SDIR

Request ID: 22-05-4044 Published: 02.05.2022

Sjøfartsdirektoratets første hovedmål i strategiplanen for 2020-2024 er at Sjøfartsdirektoratet skal være en kundeorientert og effektiv administrasjon. Dette betyr at det skal være rask responstid, rette svar og gode digitale løsninger. Gjennom SDIR 2022 satsingen har Sjøfartsdirektoratet ambisjon om å skape en samhandlingsflate som gir SDIR, kunder og eksterne samarbeidsparter økt effektivitet og bedre samhandling. Dette oppnås gjennom å fremsk... Read more

Competence area

Design, Development, Infrastructure, Project management, Test and test management, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

29.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java backend-utvikler

Request ID: 22-05-5123 Published: 02.05.2022

Potion er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper. Teamet har i dag 10 teammedlemmer bestående av teamleder, tjenestedesigner, frontend-utviklere og backend-utviklere Teamet har ansvar for utvikling av løsninger for publisering og distribusjon av video-innhold til både nrk.no og NRK TV. Potion har også ansvar for å lagre og tilgjengeliggjøre all metadata knyttet til videoinnhold produsert av NRK. Dette er løsninger som benyttes båd... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2-3 konsulenter til vedlikehold av Public 360

Request ID: 22-04-7230 Published: 29.04.2022

Helsedirektoratets P360-installasjon er en flerselskapsløsning som deles mellom Helsedirektoratet, Helfo og Pasient- og brukerombudene. Løsningen driftes av Norsk Helsenett SF. Løsningen har ca. 1400 brukere. Det er i tillegg anskaffet enkelte moduler som 360 Møte- og utvalg, eMeetings og 360 Innsynsmodulen. Som en del av P360 sitt økosystem har vi i tillegg diverse tilleggsprogrammer (Fileimporter, eInnsyn eksport, Template designer, m.m.) Vi e... Read more

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

.NET-Utviklere

Request ID: 22-04-3046 Published: 29.04.2022

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. Vi er til for både befolkningen, helsepersonell, kommuner, helse- og omsorgstjenesten, lokale og nasjonale beslutningstakere, universiteter og høyskoler, næringsliv, frivillige, og internasjonale aktører. FHI... Read more

Required skills:

C#
.NET
ASP:Net Core
Entity Framework Core
SQL
Azure

Desired skills:

Octopus Deploy
Angular
REST
GIT

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.08.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Azure DevOps-konsulent

Request ID: 22-04-7591 Published: 29.04.2022

Sjøfartsdirektoratet satser betydelig på digitale tjenester og har omtrent 60-70 ansatte og konsulenter som til enhver tid arbeider med dette. De nye systemene utvikles på vår skybaserte plattform som baserer seg på mikrotjenester og container teknologi. De nye løsningene vil bli bygget på en applikasjonsplattform bestående av Kubernetes og Docker. Vi benytter oss av React og .Net Core på våre mikrofrontend- og backend-tjenester. Sjøfartsdirekto... Read more

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

01.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler

Request ID: 22-04-9455 Published: 29.04.2022

KS har behov for en dyktig frontendutvikler. KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Fiks-plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenest... Read more

Required skills:

Angular
Openshift
Vue
React

Desired skills:

HTML
SCSS
Linux
OpenAPI

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Fullstack Utviklere

Request ID: 22-04-3977 Published: 28.04.2022

Ruter søker to 2 fullstack utviklere til å bistå inn i pågående utviklingsprosjekt rundt bestillingstransport i Ruter, og senere forvaltning av løsningene som bygges. Det ene engasjementet vil ha varighet på 12 måneder, mens det andre vil ha 6 måneder - begge med opsjon for forlengelse. Om rollen og arbeidsoppgaver Vi er ute etter to senior fullstack utviklere med erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Ressursene... Read more

Required skills:

Node
Typescript
JavaScript
Graph QL
AWS
Google Cloud

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

01.08.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior frontendutvikler til NRK.no-området

Request ID: 22-04-7164 Published: 28.04.2022

Teamet på NRK.no-området består i dag av åtte utviklere, to driftere, tre designere, to teamledere og en produktutviklingssjef. Vi jobber tverrfaglig, og etter smidige prinsipper. Som frontendutvikler i NRK.no-teamet vil du få ansvar for å samarbeide tett med resten av teamet, og spesielt designer/UX for å gi publikum en best mulig brukeropplevelse og interaksjonsmulighet. NRK.no har opplevd stor vekst de siste årene og vi er nå blant de tre s... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosesstøtte til organisasjonsgjennomgang

Request ID: 22-04-5190 Published: 28.04.2022

Statens legemiddelverk har vedtatt en ny strategi. Selv om strategien nå er mer agil og ikke fasttømret for en gitt periode, vil den gi føringer for Legemiddelverkets arbeid framover. Det er viktig å ha en organisasjon og organisering som på best mulig måte legger rammebetingelser for at strategien kan gjennomføres på en god måte. På denne bakgrunnen ønsker vi å utarbeide et utfordringsbilde for nå-situasjonen og deretter ta fram løsningsforsla... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.06.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 22-04-0162 Published: 27.04.2022

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Det søkes etter en testleder til prosjektet «Smart». Smart-prosjektet har som overordnet mål å løfte NPE og Helseklages saksbehandlingssystem til en nyere versjon av Public 360°, samtidig som det forenkles og standardiseres. En stor del a... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET - Statistikkbank

Request ID: 22-04-5298 Published: 27.04.2022

FHI har behov for to til tre senior systemutviklere, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/ og RAK (Riktig antibiotikabruk i kommunene). Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og konsulenten vil derfor bli med på å... Read more

Required skills:

C#
.NET
.NET Core
ASP.NET
Entity Framework
SQL
Rest API
Git

Desired skills:

DevOps
Angular
TypeScript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

iOS Developer

Request ID: 22-04-8300 Published: 26.04.2022

Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2022

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 22-04-7886 Published: 22.04.2022

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Registrene bruker denne informasjonen til å lage rapporter som er vesentlige for finansiering av politisk oppfølging av- og styring av helsetjenestene som tilbys i landet. Registeret mottar data om ca. 11 mill... Read more

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.05.2022

Enddate

01.07.2022

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CBDS-sekretariatet

Request ID: 22-04-6077 Published: 22.04.2022

I 2021 ble det inngått en avtale mellom Digdir og Nordisk ministerråd (p360 saksnummer 21/00455-1) om at Digdir vil etablere et sekretariat til CBDS-programmet. CBDS-programmet (Cross Border Digital Services) e omfatter mange ulike aktiviteter som nordiske og baltiske land er involvert i for å fremme digital transformasjon i den nordisk-baltiske regionen. Det er behov for omfattende koordinering, oppfølging og rapportering av aktivitetene i pro... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

16.05.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder - Grunnplattformen

Request ID: 22-04-0044 Published: 20.04.2022

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet med en teamlead til grunnplattform salg & betaling. Ressursen vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er teamleaden tiltenkt å jobbe i Grunnplattform salg & betaling. Produktporteføljen i Ruter har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye ruterappen, RuterSal... Read more

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

30.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior prosjektstøtte

Request ID: 22-04-9985 Published: 20.04.2022

NRK vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en juniorkonsulent. Transformasjonsprosessen har pågått et par år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe. Det er behov for en ressurs i 100% stilling som skal jobbe tett sammen med de andre medlemmene i teamet, og tett opp mot organisasjonen. Tjenesteområdet er Digital Arbeidsplass og primærteamet vil være Team Samhandling. Team Samhandling har forvaltningsans... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Azure-konsulent

Request ID: 22-04-6207 Published: 20.04.2022

NRK vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en teknisk konsulent. Transformasjonsprosessen har pågått et par år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe. Det er behov for en ressurs i 100% stilling som skal jobbe tett sammen med de andre medlemmene i teamet, og tett opp mot organisasjonen. Tjenesteområdet er Digital Arbeidsplass og primærteamet vil være Team Samhandling. Team Samhandling har forvaltningsa... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Leveransekoordinatorer

Request ID: 22-04-5978 Published: 20.04.2022

I seksjon Tilknytning, som hører inn under avdeling Nasjonalt nett, leverer vi primært tilknytninger til helsenettet for aktører i helsesektoren. Leveransekoordinatorene har ansvar for at våre kunders forespørsler blir besvart og bestillinger blir levert som avtalt. Leveransekoordinatoren skal følge opp våre underleverandører og oppdatere kunden med status og informasjon. Rollen skal også bistå med å samordne interne ressurser og sikre at nødven... Read more

Competence area

Other

Location

Tromsø, Trondheim eller Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer til prosjekt Kobo

Request ID: 22-04-8133 Published: 19.04.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for å styrke te... Read more

Competence area

Design

Location

Drammen/Oslo

Workload

100%

Startdate

16.05.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Ny IKT-plattform

Request ID: 22-04-7659 Published: 12.04.2022

Regjeringen har besluttet at det skal etableres felles IKT-tjeneste for departementene hvor Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene skal inkluderes. Det er besluttet at den underliggende fagetaten Norad ikke skal følge med departementet over på ny fellesdepartemental IKT-plattform eller benytte den nye felles IKT-tjenesten. Det er besluttet at det skal etableres et prosjekt for dette arbeidet og Norad behøver nå en erfaren prosjektleder til... Read more

Required skills:

Azure
MS365

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.06.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
8 9 10 11 12 13 14 15 16