Showing jobs 201 to 225 of 394 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(Closed)

Løsningsarkitekt - Digital arbeidsplass

Request ID: 20-10-1523 Published: 02.10.2020

Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 13 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner.  Som grunnlag for tjenestene er NHN er i prosess med å anskaffe en ram... Read more

Required skills:

 • SCCM
 • App-V
 • Intune
 • Windows 10
 • Citrix
 • Applikasjonspakking

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

30.11.2020

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Nye nettsider

Request ID: 20-10-2119 Published: 07.10.2020

Helsebiblioteket.no kjøres i dag på plattformen Enonic CMS, og nettsidene må nå flyttes til en ny og mer moderne plattform. Som en del av dette prosjektet ønsker FHI også en prioritering av innhold og tjenester som skal være tilgjengelige på de nye nettsidene og en modernisering/forbedring av design og funksjonalitet. Endelig beslutning om teknisk plattform er ikke klar og vil avhenge av en annen anskaffelsesprosess.  Det ble gjennomført et forp... Read more

Required skills:

 • Web content management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.10.2020

Enddate

21.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Ny app for smittesporing

Request ID: 20-10-1012 Published: 07.10.2020

FHI har fått i oppdrag å få utviklet en løsning hvor innbygger via en app kan melde om man er smittet ved en positiv Covid-19 prøve. På bakgrunn av denne innmeldingen kan andre som også har appen installert på sin telefon, bli varslet om at de har vært i nærkontakt med en smittet person. Appen er en innbyggerapplikasjon som virker bedre jo flere som tar den i bruk. Det er derfor viktig at den oppleves som nyttig og enkel å bruke. Det må... Read more

Competence area

Architecture, Design, Development, Project management, Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-10-1103 Published: 08.10.2020

Ruter har inngått et samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF), som innebærer at NHF vil være direkte involvert i dette prosjektet. Ambisjon for arbeidet;Sikre at vi tilbyr opplevelsen av bærekraftig bevegelsesfrihet til alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status Arbeidet skal resultere i et løft på området, og mobilisere og skape entusiasme og engasjement i Ruters orga... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java Techlead

Request ID: 20-10-5894 Published: 08.10.2020

For our partner, we are in search of a Java Teachlead.The customer is modernizing payment processing services with a humble ambition of being a leading provider not only in the Nordics but in Europe. They are therefore looking for a senior Java techlead who can help them on the journey and become a part of their team in Oslo. The customer is looking for a senior consultant with strong experience with Spring Boot framework and microservice archit... Read more

Required skills:

 • Apache Kafka
 • Spring Boot
 • Microservice
 • Java 11

Desired skills:

 • SAFe
 • DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner - Digdir

Request ID: 20-10-4258 Published: 06.10.2020

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og arbeidet med å realisere en digital tjeneste for oppgjør etter dødsfall (OED), med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.  Ressursen skal lede prosjektets fagstrøm innen tjenestedesign, i tett samarbeid med juridiske og tekniske nøkkelressurser både... Read more

Required skills:

 • UX
 • UI
 • Universell utforming

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 18.09.2020

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverd... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-4976 Published: 30.09.2020

Ruter søker en (1) konsulent i 100% stilling til Innkjøpsteamet. Konsulenten skal jobbe innenfor området Innkjøp med offentlige anskaffelser. Ruter gjennomfører regelmessig anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. Det kan for eksempel være snakk om rammeavtaler eller enkelt tjenester, samt gjennomføring av minikonkurranser eller tilbudsforespørsler. Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesproses... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.11.2020

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell arkitekt

Request ID: 20-10-7229 Published: 05.10.2020

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare. Husbanken har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter... Read more

Required skills:

 • GDPR
 • JIRA
 • Confluence

Competence area

Architecture

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produkteier

Request ID: 20-10-1718 Published: 01.10.2020

SVV er p.t. i en ansettelsesprosess for å erstatte tidligere produkteier. Innleid person vil støtte og jobbe i tospann med ny produkteier i tillegg til andre fagpersoner (og senere andre innleide konsulenter, interne IT-ansatte etc). Oppstartsoppgave vil bl.a. være å definere en overordnet prosjektbeskrivelse som sørger for at ønsket smidig prosess og metodikk kan følges, og nødvendig forretningsfleksibilitet er mulig. På sikt vil fokus være pro... Read more

Competence area

Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt/prosessleder med erfaring innen testledelse

Request ID: 20-09-3843 Published: 30.09.2020

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m.  Digitaliseringsprosjek... Read more

Required skills:

 • Azure Devops
 • GDPR

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

12.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Evaluering av databaseteknologi

Request ID: 20-10-2987 Published: 01.10.2020

Utfasing av Stardog, og bytte til annen databaseløsning er en del av robustifiseringsarbeidet som er forankret i handlingsplan for elnnsyn 2020/21.  Årsakene til ønsket bytte av database er knyttet til:  Liten community; som vanskeligjør feilsøking og optimalisering  Kostnad; lisens og kompleksitet i oppgraderinger som krever ressurser  Ytelse  Hovedmålet er å få skiftet ut materdatabase i elnnsyn til en mer robust, kostnadseffektiv og mer drift... Read more

Required skills:

 • NoSQL
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

14.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell/teknisk tester

Request ID: 20-10-5120 Published: 02.10.2020

Formålet er å videreutvikle våre løsninger innenfor domenet Informasjonsforvaltning. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Konkrete arbeidsoppgaver: Planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke funksjonelle tester Teknisk testing og ende-til-ende test av verdikjeder Sørge for at tester gjennomføres i henhold til gjeldene teststrategier Følge opp innrapporterte feil og feilsituasjoner Vedlikeholde- og videreutvikle auto... Read more

Required skills:

 • Microservices
 • REST
 • RDF
 • Linked Data

Desired skills:

 • Cucumber
 • Gherkin

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

26.10.2020

Enddate

25.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-09-3141 Published: 25.09.2020

Kunden søker etter en testleder med erfaring fra koordinerings- og leveranseledelse for prisendringen 2021. Testlederen vil også kunne utføre testing ved behov. Testleder kommer til å arbeide tett sammen med de ulike system- og leveranseansvarlige, samt ressurser i tjenesteplattformene og drift. Testlederen må ha erfaring med komplekse verdikjeder da det er mange systemer og parter involvert, både interne og eksterne aktører. Testleder må ha sol... Read more

Required skills:

 • Confluence
 • Jira
 • Zephyr
 • ISTQB
 • ITIL

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2020

Enddate

05.02.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift og Vedlikehold

Request ID: 20-10-7760 Published: 01.10.2020

Bistanden går ut på å bistå divisjon Drift og vedlikehold med å gå gjennom porteføljen tematisk og avklare og registrere status innenfor de ulike områdene. Funnene i gjennomgangen vil kunne generere nye oppgaver, men innenfor samme tematikk:   GenereltKonsulenten jobbe sammen med interne ressurser og fagpersoner for å gå systematisk gjennom de systemer og registreringer vi har for å avdekke avvik og behov for oppfølging, spesielt innenfor område... Read more

Competence area

Support, Other

Location

Trondheim, Ålesund eller Molde

Workload

100%

Startdate

15.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Project Manager - Telecom

Request ID: 20-09-6848 Published: 28.09.2020

Create project mandate and onboard project team, Steering group and project planning  Plan and execute Phase 0.5 to enable using insight internally Plan and Phase 1.0 to start using insight internally for improvements An important strategic project for the customer Family Segment is to enable our CPEs with cloudbased software that makes us able to analyze our customers’ home networks for insight and improved customer experience. This is a cross-... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Enterprise Architect

Request ID: 20-09-6863 Published: 30.09.2020

We are searching for an Enterprise Architect for our customer in the telecom industry  Enterprise IT Architect and Technical Delivery Manager to lead and coordinate the design and delivery of IT solutions to support the roll-out of 5G SA across multiple markets. You will work in a matrix across country delivery organisations and functional departments in the customers IT departments. Ensuring architecture designs and delivery plans exist and are... Read more

Required skills:

 • Telecom
 • BSS
 • OSS
 • 5G

Desired skills:

 • Scaled Agile Framework

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder smittevern og beredskap

Request ID: 20-09-6989 Published: 24.09.2020

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. Vi får oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med korte frister. Rammene for oppdragene kan i enkelte sammenhenger være forhåndsbestemt, i andre sammenhenger blir vi bedt om å gi råd om løsningsutforming.  I den anledning søker vi bistand fra en... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

11.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-5128 Published: 22.09.2020

Før sommeren ble det gjennomført et prosjekt i Helsedirektoratet som reviderte og etablerte prosesser og rutiner for informasjonssikkerhet. Som en forlengelse av dette prosjektet skal det frem til jul utarbeides en ny informasjonssikkerhetsstrategi for Helsedirektoratet og det skal utarbeides kontinuitetsplaner for kritiske IT-systemer (funksjoner). Som en del av prosjektet før sommeren ble det gjort en BIA analyse i Helsedirektoratet. Denne ana... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo og remote

Workload

60%

Startdate

19.10.2020

Enddate

31.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrum Master - Telecom

Request ID: 20-10-0584 Published: 02.10.2020

We are looking for a Scrum Master for our Analytics B2C team.   The scrum master will join our current project manager/scrum master in managing three workstreams. Initially, this assignment is until the end of the year, but if the pre-study part of the project leads to a successful investment case, we will consider extending the term for up to two years in 6 months increment.   We are looking for someone with 2-5 years of experience, and a lot o... Read more

Required skills:

 • Analytics
 • BI
 • SAFe

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-1429 Published: 21.09.2020

Helsedirektoratet skal høsten 2020 arbeide med oppfølgning av etatens Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet. Handlingsplanen inneholder flere aktiviteter, men noen av aktivitetene er lagt til et eget prosjekt. Den innleide fagressursen skal være deltagende i prosjektet.  Prosjektet skal:   Gjennomgå eksisterende styrende dokumenter og foreslå oppdateringer/nye retningslinjer, samt kommunisere disse ut i organisasjonen Systemati... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norway

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Gjennomføring av ROS-analyser

Request ID: 20-09-9434 Published: 21.09.2020

Oppdraget går ut på å gjennomføre en ROS analyse for hvert av prosjektene beskrevet i dokumentet under.  For prosjektet «Felles HR system for staten» ønsker en å foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering av SAP SuccessFactors, med tilhørende integrasjoner. SAP SuccessFactors skal integreres med SAP ECC, Vitnemålsportalen, ACOS WebSak (samt andre Noark-5 kompatible arkivsystemer) og IBM Security Identity Manager (SIM).  For prosjektet «Syste... Read more

Competence area

Other

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-0901 Published: 17.09.2020

Det er altså behov for, og et mål, å forbedre anbudspraksisen og sikre bedre tolketjenester. For å stille riktige betingelser og være i stand til å gjøre et godt innkjøp, trenger innkjøpere tilgang på god informasjon om tolkemarkedet. Det er også behov for en arena for dialog hvor aktører kan utveksle erfaringer og hvor disse kan systematiseres og samlet bidra til en mer standardisert praksis. Som rapporten fra 2019 anbefaler skal IMDi derfor: 1... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: 3x Fullstack utviklere

Request ID: 20-09-1302 Published: 17.09.2020

Vi søker etter 3 utviklere som skal delta i et smidig utviklingsteam. Utviklere som engasjeres vil være nøkkelpersoner i utviklingsteamet. I tillegg til å være gode utviklingsressurser forventes det at de bidrar med å utvikle en effektiv smidig arbeidsform, en god og effektiv utviklingsprosess, valg av riktige utviklingsverktøy og løsningsarkitektur for løsningen som skal bygges. Prosjektet har etablert et arbeidsmål om en demonstrerbar versjon... Read more

Required skills:

 • Java
 • JavaScript
 • HTML
 • Docker
 • Kubernetes
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 18.09.2020

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herdin... Read more

Required skills:

 • Sikkerhetsklarering
 • Powershell
 • Active Directory

Competence area

Security

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No result, try a different search.