Showing jobs 201 to 225 of 1082 total
5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Closed)

Backend Utvikler - Grunn plattformen

Request ID: 22-06-7935 Published: 16.06.2022

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet med en utvikler på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i Grunnplattform salg&betaling. Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper som den... Read more

Required skills:

Kafka
Kotlin
Docker
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

15.08.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester - RuterBillett

Request ID: 22-06-5408 Published: 16.06.2022

Du vil inngå i et kompetent flerfaglig og autonomt team. Teamet består av produktleder, teamlead og utviklere. Teamet har høy grad av frihet noe som forutsetter at man må jobbe selvstendig, ha en høy grad av løsningsforståelse, og kan enkelt sette seg inn i nye problemstillinger og teknologi. Eksempel på arbeidsoppgaver: Definere rutiner for DevOps sammen med tech lead og resten av utviklerteamet Bidra til å bygge teststrategi og velge test-ramm... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

15.08.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 DevOps-utviklere

Request ID: 22-06-1900 Published: 14.06.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend. Utviklerene vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. Konsulentene vil inngå i Team for Altinn 3, og vil jobbe med utv... Read more

Required skills:

.NET Core
Azure
DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

22.08.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET

Request ID: 22-06-4438 Published: 13.06.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en alternativt to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i teamet med en alternativt to senior utviklere slik at alle planlagte utviklingsaktiviteter kan ivaretas på en god måte.Den nye løsningen, StorSak, ska... Read more

Required skills:

C#
.NET
Azure DevOps
Git
Entity Framework
SQL
JSON
Scrum
Kanban

Desired skills:

React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kunstig intelligens/Maskinlæring

Request ID: 22-06-7879 Published: 13.06.2022

Stortinget gjennomfører i dag et utviklingsprosjekt med navn StorSak, som har som målsetning å digitalisere parlamentarisk saksbehandling. Et av fokusområdene i StorSak-prosjektet er å utvikle og implementere løsninger basert på kunstig intelligens (KI), som beriker brukeropplevelsen, øker effektivitet og sikrer kvalitet og konsistens i saksbehandlingen på Stortinget. I konsept- og planleggingsfaser av Storsak har det blitt kartlagt mulighetsrom... Read more

Required skills:

Kunstig intelligens
Maskinlæring

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

30.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til konsept og design av sentralt datalager

Request ID: 22-06-6073 Published: 13.06.2022

Konsulenten skal lede den videre prosessen og prosjektets arbeidsgruppe for sentralt datalager og sørge for sluttføring av konseptfasen (se uthevet, over), og som del av dette levere grunnlag for behovs- og kravspesifisering for anskaffelse av sentralt datalager. Kartleggingen som allerede er påstartet av arbeidsgruppen skal ferdigstilles og det skal foreslås konsept og design for sentralt datalager i fylkeskommunen. Dette skal beskrives i en ra... Read more

Competence area

Architecture, Infrastructure, Project management

Location

Hamar/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend-utvikler - Python

Request ID: 22-06-8645 Published: 10.06.2022

Universitetet i Bergen har i løpet av de siste årene gått til flere store systemanskaffelser av sentrale IT-løsninger og arbeidet med implementasjon og innføring er i full gang. I den forbindelse skal det utvikles en rekke nye systemintegrasjoner. Rammeverk for integrasjoner er etablert og sentrale teknologivalg er tatt. Nå gjenstår et betydelig arbeid med å utvikle de nye integrasjonene på en sikker og robust måte. Hovedleveranser ved utviklin... Read more

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utvikling og forvaltning - FINT FLYT

Request ID: 22-06-6543 Published: 10.06.2022

Konkurransen gjelder avtale om levering av rådgivning/konsulentbistand innen områdene programvareutvikling, informasjonsmodellering og drift i forbindelse med utvikling og forvaltning av FINT FLYT. Hovedoppgaven vil være å bistå Vigo IKS i å utvikle og forvalte FINT FLYT med tilhørende tjenester. Oppgavene vil blant annet bestå i: Informasjonsmodelering Design og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenester Drift av løsning... Read more

Required skills:

DevOps
.NET
Java
Javascript
Docker
Kubernetes

Desired skills:

AWS
Azure

Competence area

Development

Location

Oslo/Remote

Workload

200%

Startdate

01.10.2022

Enddate

30.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX-designer

Request ID: 22-06-1068 Published: 09.06.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et høyt aktivitetsnivå og har derfor behov for å styrke et av våre team med en dyktig UX ressurs som kan bist... Read more

Competence area

Design

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3xFrontend - Single Page Applications

Request ID: 22-06-5930 Published: 09.06.2022

Husbanken ønsker inntil 3 utviklere med relevant kompetanse og erfaring til tverrfaglige produktteam. I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et høyt... Read more

Required skills:

Single Page Applications (SPA)
Angular
Docker
Oauth
JIRA

Desired skills:

Java 11
Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Backend Java

Request ID: 22-06-6250 Published: 09.06.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et høyt aktivitetsnivå og har derfor behov for å styrke noen av våre team med flere dyktige utviklere. Vi øns... Read more

Required skills:

Java 11
Spring Boot
Linux
Oauth

Desired skills:

Angular
TypeScript
HTML
CSS

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack-utvikler - Single Page Applications

Request ID: 22-06-5929 Published: 09.06.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et høyt aktivitetsnivå og har derfor behov for å styrke noen av våre team med flere dyktige utviklere. Til d... Read more

Required skills:

Angular
Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delivery Manager - Telecom

Request ID: 22-06-6883 Published: 09.06.2022

For our telecommunication customer, we are looking for a Delivery Manager. As a Delivery Manager you will be responsible for managing and coordinating development and delivery activities based on business requirements, acting as a liaison between business stakeholders and IT teams. The role includes, but is not limited to: Coordinating co-delivery both for internal teams and suppliers to ensure a successful outcome of business value Securing ca... Read more

Required skills:

SAFe
Agile
Atlassian Jira
Confluence

Competence area

Project management, Support, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2022

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Windows 10

Request ID: 22-06-3745 Published: 07.06.2022

Som en del av Sykehuspartner sin satsing på infrastrukturmodernisering, ble det opprettet et prosjekt for å oppgradere hele Helse Sør-Øst (HSØ) sin klient-plattform til Windows 10 og tilknyttet infrastruktur. Prosjektet omfatter oppgradering av ca. 68 000 klienter. Prosjektet er delt inn i 3 faser, hvor fase 1 er avsluttet, og fase 2 (fagsystemer) og fase 3 (kliniske systemer) er i gjennomføringsfasen. I fase 2 skal det oppgraderes ca. 23 000 kl... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk prosjektledelse

Request ID: 22-06-8108 Published: 07.06.2022

HIS2-programmet er etablert for å videreføre det igangsatte arbeidet med å heve det regionale IKT-sikkerhetsnivået, slik at Helse Nord skal kunne levere trygge helsetjenester for pasienter og helsepersonell. Programmet skal levere regionale løsninger innen teknologi, prosesser og støtte organisasjonsendringer som bidrar til dette i helseregionen. Programmet er en videreføring av Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) som ble påbegynt 2017 og som... Read more

Required skills:

SoC-tjeneste
ENISA
SIM3
Prince2

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

100-150%

Startdate

01.07.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Endringsleder - STIM

Request ID: 22-06-7011 Published: 07.06.2022

STIM skal gjennomføre standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst i henhold til målbildet om en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i helseforetakene. STIM har nå 13 prosjekter i gjennomføringsfase. Programmet har et budsjett i 2022 på ca 550 mill og engasjerer gjennomsnittlig 250 FTE pr måned. Overordnet styres alle prosjekt... Read more

Required skills:

Prosci Change Management
Prince 2

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team Lead: Designsystemer

Request ID: 22-06-3925 Published: 07.06.2022

Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Men da trenger designerne våre noe å gå etter. Et system. En helhet. Designsystemet gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de lyser eller låter. Det skal se bra ut på bussen,... Read more

Required skills:

Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

27.06.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Gjennomgang av behandlingsprotokoll

Request ID: 22-06-1228 Published: 03.06.2022

Helsedirektoratet er opptatt av å ivareta de registrertes personvern, og skal etterleve personvernregelverket. Direktoratet hadde ved innføring av nytt personvernregleverkt i 2018 et prosjekt som skulle gjøre direktoratet klar til å ivareta nye krav og føringer på en effektiv og god måte. I den forbindelse ble det utarbeidet behandlingsprotkoller (protokoller over behandlingsaktiviteter) i tråd med GDPR artikkel 30. Etter utarbeidelse av protoko... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

15.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-sourcingstrategi - Flytoget

Request ID: 22-06-3705 Published: 03.06.2022

Flytoget er invitert til å delta i forhandlinger om togtrafikken på Østlandet. Nå ønsker vi å engasjere en person som vil få en sentral rolle i arbeidet med å identifisere, definere og etablere sourcingstrategi for utvikling av som Flytogets eksisterende og nye drift skal baseres på. Du skal fasilitere prosessen med å definere IT-sourcingstrategi for IT-utvikling, anbefale kontraktsrammeverk og gjennomføre anskaffelse av ny(e) partner(e) for utv... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetstest og Penetrasjonstest

Request ID: 22-06-4727 Published: 02.06.2022

Digdir har behov for bistand til sikkerhetstest og penetrasjonstest av eID-komponenter på ny driftsplattform, se vedlagte SSA-B for beskrivelse av bistanden. Absolutt krav: Relevant kompetanse og erfaring fra referanseprosjekter knyttet til: Penetrasjonstesting av applikasjoner og konfigurasjon Sårbarhetsanalyse av arkitekturvalg / revisjon av sikkerhetsarkitektur Digdir vil vektlegge kompetanse og erfaring innenfor IAM-teknologi, siden de fles... Read more

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

1000 hours

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team Lead - Designsystem

Request ID: 22-06-2392 Published: 02.06.2022

Ruter trenger en vikar for deres teamlead som er ansvarlig for designsystemet deres. Designsystemet gjør at alle løsningene deres henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de lyser eller låter. Det skal se bra ut på bussen, gi trygghet på trikken og vise når det går båter. Det er også en plattform for deling, samspill og samarbeid mellom utviklere, designere og andre som former hverdagen for folk i Oslo og Akers... Read more

Required skills:

Figma

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Languages

Skandinavisk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver - Arbeidsforhold på tvers av landegrenser

Request ID: 22-06-7939 Published: 01.06.2022

Folkehelseinstituttet (FHI) har et utstrakt internasjonalt samarbeid, både institusjonelt og i nettverk med enkeltpersoner. Kunden har behov for rådgivning om og vurdering av skattemessige, trygderettslige, pensjonsmessig, juridiske og eventuelt andre forhold knyttet til ansatte til, i eller fra utlandet: Ansatte med og uten tilknytning til Norge som ønsker å utføre arbeide for FHI i utlandet i perioder Ansettelse av medarbeidere som skal arbe... Read more

Competence area

Project management, Other, Economy

Location

Remote

Workload

%

Startdate

ASAP

Enddate

01.06.2024

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-05-2850 Published: 31.05.2022

Norsk Helsenett SF jobber med prosjektet "Videreutvikle privat sky" som skal ta hånd om videreutvikling av plattformen forankret i en etablert forvaltningsplan, etablering av tjenester etter en forankret prioritert rekkefølge. Samt vurdere behov for en fremtidig hybrid skyløsning, som kan muliggjøre databehandling mellom NHN privat sky og en allmenn sky. Dette for å sørge for at den etablerte plattformen blir tatt i bruk på en god måte, sørge fo... Read more

Required skills:

IaaS PaaS
Microsoft
VMware Cloud Foundation
Tanzu

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.07.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktleder - Billettkontrolløsning

Request ID: 22-05-9668 Published: 30.05.2022

Vi leter etter deg som har en fot i det tekniske, og som hele tiden leter etter gevinster og muligheter. Du vil jobbe sammen med teamet ditt og med andre produktteam, med produkter som er driftskritiske for Ruter. Produktlederen skal inn i team RuterKontroll som jobber med billettkontrolløsning, som brukes ved gjennomføring av kontroller. Dataene som ikke inneholder persondata, vil bli tilgjengeliggjort på Ruters Digitale Plattform til nytte for... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android utvikler

Request ID: 22-05-4971 Published: 30.05.2022

NRKTV/Super er et produktområde med 9 tverrfaglige team. Vi har ansvar for å utvikle og drifte NRKTV og NRKSuper på de plattformene og skjermene NRK støtter. Vi har delt opp produktområdet i verdistrømmer/domener, der hver verdistrøm inneholder ett eller flere team. Til et av disse teamet, Avspillerteamet, trenger vi en Androidutvikler. Avspillerteamet består av to Androidutviklere, en IOS-utvikler, en webutvikler, to designere og en teamleder.... Read more

Required skills:

Android
Kotlin
Google Play

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
5 6 7 8 9 10 11 12 13