Showing jobs 201 to 205 of 205 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Prosjektleder til forprosjekt kjøp av transporttjenester

Request ID: 20-01-8335 Published: 2020-01-07

Om rollen og arbeidsoppgaver  Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken.  Arbeidet forventes å være et tilnærmet full tids engasjement i perioden fra oppstart i januar 2020 til og med juni 2020. Oppdraget kan forlenges i inntil 6 måneder utover dette.  Prosjektleders overordnede rolle i prosjektene er å sørge for fremdrift og struktur, og sikre godt tverrf... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Tverrfaglige prosjekter og samhandling

Desired skills:

 • Offentlig eide selskaper og virksomhet
 • Offentlige anskaffelser
 • Kollektivtrafikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2020-07-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Verket

Request ID: 20-01-4113 Published: 2020-01-09

Vi søker en testutvikler!   Det blir brukt FitNesse for automatisering av tester, men er åpen til andre forslag for å automatisere testingen.      Mandatory Skills / Experience : ·        Agile Work Environment. ·        API & UI Testing both (Manual /  Automation). ·        SDLC life cycle / Testing Life cycle (System testing, Integration testing, End to End Testing) ·        Tools Cucumber , SPOCK (BDD – Gherkin). ·        Test Automation f... Read more

Required skills:

 • API & UI Testing both
 • Test Automation
 • Java
 • Groovy
 • Cucumber

Desired skills:

 • Microservices
 • Maven
 • GIT/Bitbucket

Competence area

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell- og Løsningsarkitekt

Request ID: 20-01-0771 Published: 2020-01-08

OM KUNDEN Folkehelseinstituttets (FHI) visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Osl... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-01-15

Enddate

2020-02-29

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-4566 Published: 2020-01-07

Bakgrunn og formål med anskaffelsen Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur AS er midt i en modernisering av teknologiplattform for legacy systemer samtidig som vi utvider funksjonaliteten i disse til å støtte den pågående jernbanereformen. I tillegg tilrettelegges plattformen for å kunne støtte et bedre felles kollektivtilbud. Dette igjennom å tilby søk og planlegging og kjøp av kollektivreise... Read more

Required skills:

 • Java
 • Apache Camel
 • CI & CD

Desired skills:

 • Google Cloud Platform
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2021-02-02

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamlead

Request ID: 19-11-6423 Published: 2019-11-22

For Ruter søker vi en erfaren konsulent som skal ivareta rollen som Teamlead i et løsnings- og plattformutviklingsteam.  Kan dette være av interesse? Beskrivelse av anskaffelsen  Det er nå behov for en erfaren teamleder som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg, samt forvalte billettkontrollsystemet (RuterKontroll), samtidig som tjenesten skal migreres til ny plattform. Om RuterSalg og RuterKontroll  Ruter har et tverrfa... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse app
 • Forretningsforståelse
 • Kravspesifisering
 • Offentlige anskaffelser

Desired skills:

 • Leverandører/innkjøp
 • Jira
 • Confluence

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No result, try a different search.