Showing jobs 201 to 225 of 1173 total
5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Closed)

Enterprise Architect - Energy

Request ID: 22-10-5569 Published: 24.10.2022

Statkraft requires a consultant Enterprise Architect to join the organization for a 6 month (minimum) assignment in Company’s IT Enterprise Architecture department. The role is a replacement for a permanent employee who will be on leave during the assignment term, and the role reports directly to the Head of Enterprise Architecture. Supplier shall provide Statkraft with an experienced resource who shall assist the existing team in work related t... Read more

Required skills:

Energy trading
Enterprise Architecture
Change management
Risk management

Desired skills:

TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

MS365 Forbedring og automatisering

Request ID: 22-10-7167 Published: 21.10.2022

MS365 ble innført i 2020 for å dekke behov for mer brukervennlige kontorstøtteverktøy, bedre mobile løsninger, trygg samhandling med eksterne og forbedre informasjonssikkerhet. I lisensen fra Microsoft inngår utviklerverktøyene Logic apps, Power apps, Power automate og Power BI som til sammen utgjør MS Power plattform. Med god forvaltning og utnyttelse av disse verktøyene kan flere av våre tungvinte og manuelle arbeidsprosesser automatiseres. In... Read more

Required skills:

MS365
Azure DevOps

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1 & 2. linje support - Junior

Request ID: 22-10-5510 Published: 20.10.2022

Statsbygg trenger to junior konsulenter fo Teknotorget jobber i et hektisk miljø med fokus på IKT og supportere i overkant av 1000 brukere fordelt over hele landet. Målet er at ca. 80 % av henvendelsene skal løses av Teknotorget, noe som stiller krav til faglig kompetanse og dyktighet. Vi jobber etter ITIL prosesser definert spesielt for Statsbygg. Teknotorget holder åpent mellom kl. 07:00 og 16:00 på vintertid, og til 15:00 på sommertid. Arbeid... Read more

Required skills:

Officeproduktene
Win10
Citrix

Desired skills:

ITIL

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Design & Frontend utviklere

Request ID: 22-10-4580 Published: 18.10.2022

Digdir trenger UX-konsulent (100%) og front-end-utvikler (50%) som bidrar til å lage nettløsning som gir oversikt over enhetene i offentlig sektor, viser hvem som har delt data og legger opp til innspill på hvilke data som bør deles. Fortrinnsvis ønsker Digdir seg inntil 3 konsulenter. Oversikt over datadeling Digdir skal lage en nettløsning som gir oversikt over status på deling av data i offentlig sektor — både statlig og kommunal sektor. Denn... Read more

Required skills:

React
Figma
TypeScript

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

08.11.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Utbygging av Stamnett

Request ID: 22-10-6772 Published: 17.10.2022

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt NHN i oppdrag å videreutvikle Helsenettet og gradvis innføre stamnett i helseregionene. I rammen av dette oppdraget er prosjektets overordnede mål å tilknytte 68 stykk utvalgte Helse Sør-Øst (HSØ) lokasjoner til den allerede etablerte Stamnett-kjerne. Prosjektets vesentligste leveranse er den fysiske tilknytning av utvalgte lokasjoner i HSØ til det nasjonale stamnettet. I parallell med at dette blir... Read more

Required skills:

PRINCE2

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Sikkerhetsrådgiver/-arkitekt

Request ID: 22-10-8561 Published: 14.10.2022

NHN er inne i en spennende tid hvor vi satser videre på utvikling og forvaltning av den nasjonale e-helseløsningen e-resept. En rekke veivalg skal gjøres for fremtidens helsetjeneste hvor ny teknologi, digital samhandling og tilgjengelighet til informasjonstjenester er viktige virkemidler. E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Dette bidrar til å redusere risiko for feil ved rekvirering og utleve... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend utvikler - Sanntidsdomenet

Request ID: 22-10-2513 Published: 14.10.2022

Ruter trenger to senior backendutviklere til Sanntidsdomenet med flere års erfaring med hands-on daglig utvikling, design og drift av komplekse IT-løsninger. Utvikleren vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i Sanntidsdomenet, i teamene Transportoppdrag eller Progress. Utvikleren vil... Read more

Required skills:

Java
Kotlin

Desired skills:

AWS
GitLab
Kafka
Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack - Verktøyteamet

Request ID: 22-10-5847 Published: 14.10.2022

Ruter ønsker å styrke Verktøyteamet med en fullstackutvikler (backend & frontend). Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter. Om Verktøyteamet Verktøyteamet utvikler og forvalter verktøy bl.a. for å overvåke trafikken og avvik i.f.t. planlagt trafikk informere passasjerer om avvik logge hendelser og a... Read more

Required skills:

Kafka
Java
Kotlin
REST API
AWS
Kubernetes

Desired skills:

Redshift
JIRA

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.11.2022

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utviklere med DevOps kompetanse

Request ID: 22-10-8287 Published: 11.10.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps-utviklere med spisskompetanse på frontend - 1 av utviklerne må ha tung spisskompetanse på frontend; helst en seniorressurs. Utviklerne skal inngå i våre utviklingsteam som skal levere funksjonalitet til Altinn 3 og et kommende nytt Designsystem.Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP... Read more

Required skills:

React
Redux
Kubernetes
Azure

Desired skills:

Figma

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

E-læring - Oppdatering og videreutvikling

Request ID: 22-10-0871 Published: 11.10.2022

Skatteetaten søker en konsuelnt til arbeid med oppdatering og videreutvikling av E-læringsmateriellet som er utarbeidet for kompetanse- og opplæringsprogram, og oppfølging av E-læring, samtalestartere og tilhørende materiell. Arbeidet inngår i et tiltak for å utarbeide mer systematisk kompetanseheving i sikkerhet av medarbeidere ved bruk av virkemidler tilpasset til den enkelte rolle. Relevant og tilpasset opplæring til de ulike målgrupper og ro... Read more

Required skills:

E-læring

Competence area

E learning

Location

Oslo

Workload

80 hours

Startdate

ASAP

Enddate

18.11.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-10-9667 Published: 11.10.2022

Avdeling Helseregistre står i en betydelig endringsprosess. Strategi for NPR og KPR er utarbeidet og det er etablert målbilde for utvikling av registrene. En sentral del av utvikling av registrene består i å gjøre registerplattformen mer robust for å kunne håndtere hyppighet, mange rapporterende enheter, effektiv dataflyt og rask tilgang til data. Denne nyutviklingen organiseres som et registerplattformsprosjekt, og en av delaktivitene i dette p... Read more

Required skills:

Prosessfasilitering
Interessenthåndtering
Virksomhetsarkitektur
Løsningsarkitektur

Desired skills:

Informasjonsmodellering

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior Network Engineer

Request ID: 22-10-0405 Published: 10.10.2022

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. Statkraft has 4800 employees in 19 countries. The “network & datacenter” department is responsible for architecture, roadmaps, design and service implementations globally. We... Read more

Required skills:

WLAN
VPN
Cisco
ITIL
CCNP

Desired skills:

MPLS
Azure
SolarWinds
ServiceNOW

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java Utvikler

Request ID: 22-10-5768 Published: 07.10.2022

Direktoratet utvikler og forvalter flere nasjonale fellesløsninger som for eksempel ID-porten, Kontakt- og Reservasjonsregisteret, MinID, eFormidling og eInnsyn selv. Til dette har vi interne utviklingsteam som jobber etter smidig metodikk. Teamene løser oppgaver fra produktbacklog der både nyutvikling og forvaltning av eksisterende løsning inngår. For å kunne gjennomføre de prioriterte tiltakene i løsningen sine strategier og både FEL og TUU si... Read more

Required skills:

Java
Spring

Desired skills:

Ouath2
Docker
Kubernetes
React
NodeJS

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger

Workload

100%

Startdate

14.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 22-10-8578 Published: 05.10.2022

Brønnøysundregistrene søker en til rollen som testansvarlig i team / testutvikler. Konsulenten skal ivareta testansvar i et utviklingsteam, inkludert testutvikling. Ressursen vil jobbe tett mot hovedtestlederen og flere utviklingsteam. Kunden ønsker at ressursen har systemutviklingskompetanse. Nærmere beskrivelse av oppdraget Testansvarlig i team har testkompetanse og er ansvarlig for planlegging, forberedelse og gjennomføring av utviklingsteame... Read more

Required skills:

API testing
REST
Cucumber
Selenium

Desired skills:

WebdriverIO

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

28.11.2022

Enddate

28.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktleder - Framtidens Kundeservice

Request ID: 22-10-9508 Published: 04.10.2022

Ruters målbilde innebærer store endringer i hvordan vi driver selskapet, og forholder oss til kundene våre. Vi skal etablere mer personaliserte tjenester, være en komplett mobilitetsleverandør som dekker kundens behov når de trenger det. Dette stiller store krav til vår kundebehandling, og gjør at vi må rigges på helt nye måter for å dekke behovet for fleksibilitet og tjenesteutvikling i organisasjonen, behovene til kundebehandlerne og ikke mins... Read more

Required skills:

CI/CD
DevOps
Kundeservice

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Integration Operation

Request ID: 22-10-5848 Published: 03.10.2022

The Integration team in Statkraft is responsible for Statkraft’s integration platform. Azure and Microsoft BizTalk Server serve as the backbone for our global integration architecture. The highly experienced integration team is located across Norway, Germany and India. Statkraft has expanded the integration platform into the cloud with Azure functionality like API Management, Logic Apps, Functions, Data Factory, Stream Analytics, Service Bus, Da... Read more

Required skills:

BizTalk
Azure
SQL
BAM
ServiceNow
BT360
Splunk

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

24.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Dynamisk statistikkrapportering

Request ID: 22-09-6857 Published: 30.09.2022

IMDi har de siste årene slitt med å levere på bestillinger av personopplysninger og aggregerte tall til forskningsprosjekter og rapporteringer i tide og av god nok kvalitet. Dette er i stor grad forårsaket av ressurskrevende metoder for uttrekk fra databasene til IMDis registre og systemer, og tunge/kompliserte metoder for kvalitetssikring av disse. Behov IMDi har behov for en prosjektleder for å lede konseptutredning/kartlegging av løsninger fo... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

60%

Startdate

01.11.2022

Enddate

03.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .NET - PTS

Request ID: 22-09-4902 Published: 30.09.2022

NHN skal opprette et nytt team, team PTS (personvern og tilgangsstyring) som vil få oppdrag å innføre en «personvernkomponent» i vår system-design, som skal gi helsepersonell mulighet til å begrense innsyn i pasientjournaler. Dette viktige arbeidet handler om pasientsikkerhet og juridiske avklaringer, og det er viktig for vår tillit i sektoren at denne komponenten blir velfungerende fra første dag. NHN har behov for bistand fra inntil 2 dyktige... Read more

Required skills:

.NET
Kubernetes
Docker
CI/CD

Desired skills:

Azure

Competence area

Development

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x .NET - VKP

Request ID: 22-09-9841 Published: 30.09.2022

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) og ønsker derfor å engasjere inntil 3 utviklere. Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP) er en tjeneste som i dag forenkler integrasjon mellom velferdsteknologisystemer og pasientjournaler spesielt i kommunesektoren. VKP er en viktig komponent for å understøtte politiske mål om digital hjemmeoppfølging i Norge. Tjenesten... Read more

Required skills:

.NET
Azure
PaaS
REST

Desired skills:

OAuth2

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

17.10.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 22-09-6020 Published: 29.09.2022

Digital løsning for håndtering av fotlenke Kriminalomsorgen kan beslutte at ubetinget fengselsstraff i enkelte tilfeller kan gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel. Dette gjelder blant annet straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), også kalt fotlenke. En gradvis overgang fra å sone straffen i fengsel til å gjennomføre straffen med fotlenke kan i seg selv være et viktig tiltak for vellykket tilbakeføring til samfunnet. Et formå... Read more

Required skills:

WCAG2.1 AA
ARIA1.1
Brukervennlighetsdesign
Wireframes

Competence area

Design

Location

Lillestøm/Horten

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Solution Architect - Telecom

Request ID: 22-09-7755 Published: 28.09.2022

For our customer in the Telecom industry, we are searching for a Solution Architect. As a Solutions Architect, the main activities are: Taking lead in designing E2E solutions. Refining requirements in dialogue with the business & key stakeholders. Analyzing and designing IT solutions. Design and lead the architecture transformation from the current IT landscape to the target IT landscape. Guide and support agile teams, ensuring solutions are sc... Read more

Required skills:

Solution Architectur
E2E

Desired skills:

TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.03.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android utvikler

Request ID: 22-09-6776 Published: 28.09.2022

Ruter søker en erfaren og senior Android utvikler til RuterSalg teamet. Konsulenten må ha en sterk Android bakgrunn. Det er nå behov for en erfaren Android utvikler som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg og RuterKontroll, samtidig som tjenestene skal migreres til ny plattform. Konsulenten bør minst har 5 års erfaring med Android-utvikling, og minst 3 års erfaring med kompleks teknisk infrastruktur og arkitektur. Ruter ha... Read more

Required skills:

Android
Kotlin

Desired skills:

MVVM
Data Binding

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Technical Test Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-5397 Published: 27.09.2022

As the European power market is moving towards a green, integrated, and harmonized future, a new model for balancing the Nordic power system is called for. To achieve this, the Nordic TSOs have established the Nordic Balancing Model (NBM) cooperation. This involves the introduction of new system services to provide the needed automation and digital support in the balancing process. As a Balancing Service Provider, Statkraft will develop new solu... Read more

Required skills:

Non-functional test
Test automation
Application- and infrastructure security
Performance tests
Stress tests

Desired skills:

PEN

Competence area

Test and test management

Location

Lysaker

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 27.09.2022

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals... Read more

Required skills:

Program Management
Risk Management
Change Management
Quality Management

Desired skills:

Energy

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Lysaker

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 27.09.2022

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Op... Read more

Required skills:

Ardoq

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
5 6 7 8 9 10 11 12 13