Showing jobs 201 to 225 of 314 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Closed)

3x Backend Java

Request ID: 20-06-9354 Published: 26.06.2020

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere funksjonalitet og skybaserte tjenester. Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka streams. Eksemple... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • AWS
 • Kafka
 • DevOps
 • Microservices
 • GDPR

Desired skills:

 • JIRA
 • Confluence
 • Git
 • Node.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.08.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonsarkitekt

Request ID: 20-06-3551 Published: 23.06.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.     Prosjektets for... Read more

Required skills:

 • PRINCE2
 • GDPR
 • Prosessmodellering
 • Informasjonsmodellering

Desired skills:

 • Workshops
 • TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

13.08.2020

Enddate

13.08.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .NET

Request ID: 20-06-2254 Published: 19.06.2020

Norsk Helsenett tilbyr aktører i helse- og omsorgssektoren en meldingstjeneste hvor medisinske meldinger utveksles på en sikker måte basert på etablerte standarder.  Meldingsvalidator er en løsning som kontrollerer meldingene som sendes via meldingstjenesten for korrekthet i henhold til standarder, og bygger opp statistikk over meldingene som sendes mellom aktører i helsenettet.  Formålet med Meldingsvalidator er å øke kvaliteten på implementasj... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • MS SQL
 • React
 • Angular

Desired skills:

 • Docker
 • TDD
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 20-06-5793 Published: 19.06.2020

Norsk Helsenett utvikler og forvalter melde.no, som er en nasjonal e-helseløsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl.  Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Vi utvikler også løsning for at befolkningen... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • MS SQL
 • React
 • Angular

Desired skills:

 • TDD
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

30.06.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamleder

Request ID: 20-06-0347 Published: 29.06.2020

Da en av våre dyktige teamledere innenfor NRK TV/Super blir borte fra jobb en lengre periode, ser vi nå etter en god og erfaren smidig teamleder som kan lede et tverrfaglig produktutviklingsteam i et meget komplekst landskap.   Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet Det er viktig for oss å ha en god og erfaren samarbeidspartner som forstår organisasjonens behov og rammer og greier å spille dem ut i teamet. Må evne å sette... Read more

Required skills:

 • UX
 • Design

Competence area

Management for hire

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsutvikler / Arkitekt

Request ID: 20-06-1452 Published: 16.06.2020

Avd. Utvikling og digitale kanaler som er en del av divisjonen Digitalisering og helseregistre i Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og forvaltning  av direktoratets IT-portefølje, utvikling av nye løsninger, systemeierskap til IT-løsninger når de overføres til forvaltning etter endt prosjekt, og bistår også inn i prosjekter. I tillegg er andre ansvarsområder arkitektur, informasjonssikkerhet og kvalitet. Avdelingen har også et systemansv... Read more

Required skills:

 • OWASP ASVS
 • Rest API
 • JSON
 • Kryptering
 • ISO 27001
 • Oauth2
 • OpenIDConnect
 • DevOpsSec

Competence area

Architecture, Development, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

10.08.2020

Enddate

30.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: Design og utvikling av Office365 intranett

Request ID: 20-06-9453 Published: 12.06.2020

IMDi ønsker å engasjere en leverandør med to konsulenter tilgjengelig for oppdraget, men med et godt ressurs- og kompetansemiljø rundt seg for å kunne hjelpe oss med å planlegge informasjonsarkitektur, designe og utvikle intranettløsning basert på Teams og Sharepoint online. Leverandøren må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Vi ønsker å jobbe etter smidige prinsipper hvor IMDi trekker inn egne fagressurser og brukertester på ansatte fort... Read more

Required skills:

 • Office365
 • Universell utforming
 • Azure DevOps

Desired skills:

 • Sharepoint

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

29.06.2020

Enddate

30.10.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x BI Developers

Request ID: 20-06-2542 Published: 11.06.2020

For our customer in the Telecom sector, we are looking for two BI Developers. Role 1:Job description and requirements  You understand what it takes to deliver insight from data.  You’re able to communicate with business and extract their needs.  You’re an experienced ETL developer and fluent in SQL.  You enjoy digging into sources, understanding them and how to connect them.  You probably also know python, and PySpark would be a plus.  You will... Read more

Required skills:

 • ETL
 • SQL
 • Python
 • PySpark

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder tjenestedesign

Request ID: 20-06-3251 Published: 15.06.2020

Vi søker etter konsulentbistand innen tjenestedesign med kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning. Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen dekker behovet.  Arbeidssted for oppdraget er i Oslo. Oppdraget skal primært gjennomføres med fysiske møter, workshops, intervjuer og lignende, men vi kan ved behov gjennomføre deler av oppdraget digitalt. Dette vil i så tilfelle kreve kompetanse på gjennomføring av d... Read more

Required skills:

 • Designtenkning
 • Prosessledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

40-50 hours/week

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester

Request ID: 20-06-3649 Published: 18.06.2020

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosje... Read more

Required skills:

 • Postman
 • Soap UI
 • Selenium
 • Cypress
 • JUnit
 • Jira
 • Confluence

Desired skills:

 • Jenkins
 • Bitbucket
 • ISTQB
 • ISEB
 • TMap

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-06-1332 Published: 11.06.2020

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av Applikasjonstilrettelegging. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.   Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har g... Read more

Required skills:

 • Windows 10
 • SCCM
 • App-V
 • Active directory
 • Powershell

Desired skills:

 • PS ADT
 • Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenesteansvarlig Skytjenester

Request ID: 20-06-7811 Published: 10.06.2020

Norsk Helsenett har i dag betydelig utviklingsaktivitet innen drift og forvaltning av helsenettets medlemmer, og helseforvaltningens kunder. Dette medfører et økt forvaltningsansvar i samarbeid med øvrige avdelinger og seksjoner i Norsk Helsenett. Norsk Helsenett har startet en skyreise som krever økt bemanning innenfor forvaltning av skytjenester. Det er under etablering flere roller knyttet til denne aktiviteten.    Vi søker nå en tjenesteansv... Read more

Required skills:

 • Skytjenester
 • ITIL

Desired skills:

 • SCRUM

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack .NET

Request ID: 20-06-7437 Published: 11.06.2020

HelseID er en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer4, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2. Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 1+1... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • IdentityServer4
 • MS SQL
 • MongoDB
 • Angular

Desired skills:

 • TDD
 • Skyløsninger
 • MS applikasjoner

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norks

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: Produkteier, Teknisk Tester, Backend & Fullstack utvikler

Request ID: 20-06-2796 Published: 08.06.2020

Denne tilbudsforespørselen gjelder en samlet teamleveranse med produkteier, teknisk tester og 2 utviklere, der èn leverandør må kunne levere den utviklingskapasitet og -kapabilitet som til enhver tid kreves for å gjennomføre prioritering, drift, forvaltning og utvikling av tilhørende tjenester. Teamet vil bestå av en produkteier som med sine tekniske bakgrunn kan bistå interne og eksterne prosesser med å forbedre og optimalisere kvaliteten... Read more

Competence area

Development, Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-04-6970 Published: 17.04.2020

The CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personnel. You will be a member of the Identity team, a cross-functional team which also includes two backend developers, a front-end developer, a tester, and... Read more

Required skills:

 • UX
 • UI
 • Micro-interaction Design

Desired skills:

 • HTML
 • CSS
 • React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-06-5657 Published: 09.06.2020

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulenter til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av SCCM innenfor fagfeltet Arbeidsflate. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder. Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukture... Read more

Required skills:

 • SCCM
 • Applikasjonspakking
 • App-V

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder tilbudsutvikling

Request ID: 20-06-3191 Published: 05.06.2020

Bakgrunn om medvirkning i tilbudsutvikling  I tilbudsutvikling inngår blant annet endringer av linjenett, linjestrekninger, stoppmønster, plassering og utforming av stoppesteder, vurderinger knyttet til ulike transportmidler, deres funksjoner og kundeopplevelse, tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, samt langsiktig utvikling og investeringer i kollektivtrafikkinfrastruktur som bussanlegg, nye banestrekninger, stasjoner o... Read more

Required skills:

 • Medvirkningsprosesser
 • Verktøy- og metodeutvikling
 • Prosjektledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

10.08.2020

Enddate

30.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-06-5433 Published: 09.06.2020

NHN ble fra 1.1.2020 nasjonal tjenesteleverandør, og ble tilført ansatte og oppgaver fra Direktoratet for e-helse. Oppgaver knyttet til utvikling, drift, forvaltning og vedlikehold av nasjonale løsninger (helsenorge.no, kjernejournal, e-resept, grunndataplattformen m.m.) overførtes til Norsk Helsenett. Dette arbeidet ble planlagt og gjennomført i Programmet for ny e-helseorganisering NEO, og i prosjekt NHN 2020 (NHN) og prosjekt Direktoratet 2.0... Read more

Required skills:

 • Teknisk kompetanse
 • Arbeidsflyt

Desired skills:

 • Prince 2
 • Prosjektveiviseren
 • Skytjenester
 • Migreringsprosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend utvikler .Net

Request ID: 20-06-7343 Published: 08.06.2020

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backend-utvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no.  Bakgrunn Nytt Parlamentarisk Oppfølgingssystem, NPOS, har delvis erstattet EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem). NPOS benytter i dag EPOS som et grensesnitt i forbindelse med publiseringen av informasjon til... Read more

Required skills:

 • C#
 • .Net Core
 • Octopus Deploy
 • Rabbit MQ
 • Entity Framework
 • SQL

Desired skills:

 • Enhetstester
 • Design Patterns

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

10.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .Net

Request ID: 20-06-7562 Published: 08.06.2020

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling av selvbetjeningsløsning for HelseID og ønsker derfor å engasjere 1-2 fullstack konsulent(er). Konsulenten(e) vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren. KRAV TIL KOMPETANSE NET Core eller tilsvarende Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller MongoDB) Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (web... Read more

Required skills:

 • .Net Core
 • MS SQL
 • MongoDB
 • Angular 2
 • OAuth 2

Desired skills:

 • Test Driven Design
 • Identity Server 4

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Tjenestedesignere

Request ID: 20-06-2363 Published: 05.06.2020

Bistanden som skal utføres Prosjektet skal i første konseptfase identifisere og delutrede konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen basert på den forutgående forstudien. Konsepter skal kunne realiseres på kort, mellomlang og lang sikt i form av prosjekter eller andre tiltak. NHN skal involvere etatene i valg og utredning av konsepter, både ved deltakelse i arbeidet og gjennom fremleggelse av konseptvalg og anbefalinger i Strategisk forum. Det... Read more

Required skills:

 • Workshops
 • Tjenestedesignprosesser
 • Konseptualisering

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

24.08.2020

Enddate

24.10.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-05-2071 Published: 19.05.2020

DFØ har behov for en testleder til et utviklingsprosjekt i forbindelse med leveranse av økonomitjenester til en stor kunde som har behov for tilpassede tjenester. Leveransene til ny kunde er organisert i et prosjekt som nå er i gjennomføringsfase. Utviklingsdelen av dette prosjektet er godt i gang og skal etter planen i hovedsak være sluttført våren 2021. Testleder skal bistå med arbeidet med testplan.   DFØ har utarbeidet en teststrategi og har... Read more

Required skills:

 • Testledelse
 • Testrail
 • Testplanlegging

Desired skills:

 • ERP systemer
 • UBW økonomisystem
 • SAP HR

Competence area

Test and test management

Location

Trondheim

Workload

80%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 28.05.2020

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattf... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • Spring Boot
 • Linux
 • AWS

Desired skills:

 • EMQ
 • Kafka
 • Jira
 • Confluence

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 25.05.2020

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik t... Read more

Required skills:

 • Innloggings og betalingsløsninger

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

22.06.2020

Enddate

20.07.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-05-0822 Published: 29.05.2020

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet s... Read more

Required skills:

 • ISTQB
 • ISEB
 • TMap

Desired skills:

 • Bank erfaring
 • Integrasjoner

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.08.2020

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No result, try a different search.