Showing jobs 201 to 225 of 1282 total
5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Closed)

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 21.03.2023

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiv... Read more

Required skills:

Java
HTML
CSS
Docker
Azure
AWS
Sparx
Cloud
Javascript

Desired skills:

FINT
RBAC

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.04.2023

Enddate

15.04.2025

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 21.03.2023

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra måned... Read more

Required skills:

Brannmurteknologier
F5 BigIP
Cisco ACI

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Test Manager - Energy sector

Request ID: 23-03-8972 Published: 21.03.2023

Description of the ServiceFor our client in the energy sector, we are looking for a test manager that will report to the Project Manager for the implementation project for the Next Gen HSSE IT-System. Main responsibilities will include the following:Overall responsible for the test and QA activities for the HSSE IT-SystemDefine criteria and test cases for functional and technical testingLead and orchestrate the user acceptance testing activities... Read more

Required skills:

QA
Testleder

Desired skills:

HSSE

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

02.05.2023

Enddate

15.10.2023

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

QA- og Prosjektstøtte

Request ID: 23-03-2778 Published: 20.03.2023

Arbeidsoppgaver Kriminalomsorgen holder på med anskaffelse og innføring av ett nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en konsulent for rådgivning og kvalitetssikring av kriminalomsorgens arbeid. Konsulent vil ha en overor... Read more

Required skills:

QA
Kontraktshåndtering
Prosjektledelse
Project Management

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

04.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Incident Responder - Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 23-03-2733 Published: 17.03.2023

Om oppdragetNRKs operative del av informasjonssikkerhet skal innhente en ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter.NRK søker etter en Incident Responder som skal bidra til å utvikle NRKs operative sikkerhetsmiljø. Personen vil spil... Read more

Required skills:

Azure Sentinel
Linux
Incident Response

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior Backend utviklere - Dataplattform

Request ID: 23-03-3645 Published: 16.03.2023

Beskrivelse av oppdragetRuter søker nå to utviklere til vår dataplattform. Sammen med resten av teamet; produktleder, tech-lead og andre utviklere vil dere i begynnelsen ha hovedfokus på å lage plattformtjenester, Developer Experience (DevEx) samt håndtere infrastrukturen og drifte dataplattformen.Dataplattformen vår inngår i et økosystem der data mesh er en sentral ide. Vi tror på desentralisering av data med et hint av lim for team. Dataplattfo... Read more

Required skills:

Python
Java/Kotlin
CI/CD
Terraform
Cloud
Snowflake

Desired skills:

GDPR
Data Mesh

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

17.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Videreutvikling med SAP BODS & SQL

Request ID: 23-03-5928 Published: 15.03.2023

Ruter skal innhente og sammenstille data til Ruters Digitale Plattform (RDP) og tilgjengeliggjøre dataprodukter i semantisk lag for forretningsformål. Et eksempel på dataprodukt kan være passasjertelling fra kjøretøy eller linjelønnsomhet. Ruter søker to (2) konsulenter som skal bistå med utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene SAP BODS og SQL-server i datavarehuset for dataproduktene Reisende og Merkantile data. Det leies inn én konsulent til... Read more

Required skills:

SAP BODS
SQL
Power BI
DAX

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Katalogisering av objekter i Primus

Request ID: 23-03-1132 Published: 15.03.2023

Om rollen og arbeidsoppgaverKonsulentens oppgave blir å planlegge og systematisere arbeidet med katalogisering i programmet Primus, videreutvikle rutiner, og registrering av gjenstander/objekter. Arbeidet med registering vil skje i samråd med frivillige personer på Sporveismuseet/Lokaltrafikkhistorisk forening. Det er også ønskelig at konsulenten bidrar i arbeidet med å vurdere samlingen helhetlig, inkl. kostnadsvurdering, objektenes historiske v... Read more

Required skills:

Primus

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

01.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Videreutvikling e-læringsprogrammet BASIS - HDIR

Request ID: 23-03-5227 Published: 10.03.2023

BASIS er jevnlig blitt oppdatert og videreutviklet siden lanseringen 2019. Dette gjelder e-læringene, nettsiden og øvelsesbanken. Det gjelder faglige og tekniske oppdateringer. Kontrakten for dette utgår og vi må videreutvikle arbeidet. Punktene under beskriver overordner behovene for videreutvikling for skissert kontraktsperiode. Når BASIS omtales så gjelder det e-læringene, nettsiden, øvelsesbanken og tilhørende materiell på disse områdene. Hel... Read more

Required skills:

E-læring
Teknisk support

Competence area

E learning

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team anskaffelse - Livshendelsen

Request ID: 23-03-2534 Published: 10.03.2023

Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor beskriver en klar ambisjon om at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Det betyr at kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Videre sier strategien at viktige situasjoner og li... Read more

Required skills:

Prosjektstøtte
Endringsledelse
Gevinstrealisering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

300%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CX/UX designer - Nye Kundetjenester

Request ID: 23-03-7574 Published: 03.03.2023

Ruter søker en CX/UX designer til nye kundetjenester. Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker. Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller dig... Read more

Required skills:

CX design
UX design
Brukeropplevelse

Desired skills:

Figma
XD
Miro
Figjam

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

27.03.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte

Request ID: 23-03-0048 Published: 02.03.2023

Ruter ønsker bistand fra en konsulent til prosjektstøtte for å bistå i og lede prosesser knyttet til hvordan Ruter bør jobbe med og håndtere planlagte driftsavvik i kollektivtrafikken. Om prosjektetProsjektet har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av sommeravviket på T-banen fra 18.05. - 03.09.2023, samt levere en dokumentasjon og en anbefaling på hvordan Ruter bør organisere prosessene / arbeidet med tilsvarende planlagte a... Read more

Required skills:

PowerPoint
Presentasjonsevne
Prosjektstøtte
Analytiskeegenskaper

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

27.03.2023

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 23-03-3066 Published: 02.03.2023

Brønnøysundregistrene søker en testuvikler. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. Hovedfokus for dette oppdraget vil være tjenester for innrapportering. Prosjektet benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java for utvikling av backendtj... Read more

Required skills:

Testautomatisering
Java
JavaScript
API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

6x Frontend utviklere

Request ID: 23-03-3289 Published: 02.03.2023

Hensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til frontendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene. Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs. personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå med funksjonalitet for innrapportering og tilgjengeliggjøring for virksomheter med juridisk person (virksomheter)... Read more

Required skills:

React
Altinn
JavaScript
REST API
Node.JS

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior backend applikasjonsutvikler

Request ID: 23-03-5436 Published: 02.03.2023

Ruter søker en erfaren og senior backend applikasjonsutvikler til RuterSalg teamet som er godt kjent med systemer for asynkron meldingsutveksling. Ruter har utviklet en egen løsning (RuterSalg) for salg av billetter i betjente kanaler. Løsningen benyttes i dag f.eks. ombord i kjøretøy og hos forhandlere. Denne løsningen består av egenutviklet android-app som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egn... Read more

Required skills:

Kafka
Kotlin
Kubernetes

Desired skills:

Spring Boot
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.04.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior tester

Request ID: 23-03-1282 Published: 02.03.2023

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på testområdet med en testressurs på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er testeren tiltenkt å jobbe i RuterSalg-teamet Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye Ruterappen, RuterBillett og Rute... Read more

Required skills:

ende-til-ende tester
ISTQB
Ytelsetesting
Teknisk testing

Desired skills:

Systemintegrasjonstesting

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder til etablering av kvalitetsstyringssystem

Request ID: 23-03-3264 Published: 01.03.2023

Helsedirektoratet skal innføre kvalitetsstyringssystem og har behov for en Prosessleder bistand til etablering av systemet.Formålet med kvalitetsstyring er tredelt: Det skal være enkelt for direktoratets ansatte å finne ut hvordan vi gjør ting hos oss Internkontrollarbeidet profesjonaliseres i alle ledd; utvikling, implementering og forvaltning Ledelsen settes i bedre stand til kvalitetsstyring på sine ansvarsområder Kvalitetsstyring i Helsedire... Read more

Required skills:

IKT-løsninger
Prosessleder
Leverandørstyring
Endringsledelse
Kvalitetsstyringssystem

Desired skills:

Statsforvaltningen

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

20.03.2023

Enddate

30.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend-utvikler

Request ID: 23-02-5049 Published: 28.02.2023

Ruter ønsker en backend-utvikler for team Grunnplattform. Personen skal videreutvikle eksisterende portefølje, samt bygge og designe nye løsninger for salg og betalings-domenet i våre kanaler, f.eks. Ruter-appen. Hovedandelen av utviklingen vil skje på backend med Kotlin og Kafka som viktigste kunnskapsområder. God kjennskap til AWS, Kubernetes, hendelsesdrevet arkitektur og devOps-kultur er også viktig. Om Team GrunnplattformGrunnplattform er et... Read more

Required skills:

Kotlin
Java
Kafka
Kubernetes
Helm
AWS

Desired skills:

React
TypeScript
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner - Team CRM

Request ID: 23-02-7204 Published: 27.02.2023

Ruter søker en Tjenestedesigner som skal jobbe sammen med Team CRM Beskrivelse av anskaffelsenDesign er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker og som lager løsninger som gjør at våre medarbeidere kan gjøre en best mulig jobb. Design gjør at... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Innsiktsarbeid
Workshops

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.03.2023

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android app utvikler

Request ID: 23-02-3670 Published: 27.02.2023

Ruter ønsker en erfaren app-utvikler til RuterKontroll-teamet. Utvikleren skal være med og bygge opp en ny app med tilhørende periferiutstyr i et team som vil bestå av tech lead, (minst) to utviklere, produktleder, design og test. Vi ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med oss å lage en løsning basert på de beste verktøyene i vår del av markedet, som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling – hvordan få opp betalingsandel... Read more

Required skills:

Android
Kotlin

Desired skills:

DevOps
React native
AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX skribent

Request ID: 23-02-2404 Published: 24.02.2023

UX-skribent til prosjektet prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å designe en: Ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Fremtidsrettet og moderne løsning for tilgjengeliggjøring av data fra Brønnøysundregistrenes registre Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal... Read more

Required skills:

Ux-skriving
Utforming av tekst
Brukeropplevelse
Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 23-02-6336 Published: 24.02.2023

Produktdesigner med kompetanse som UX- og tjenestedesigner til prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring næ... Read more

Required skills:

UX
CX
Brukskvalitet
Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

6x Backend Java utviklere

Request ID: 23-02-2186 Published: 24.02.2023

Brønnøysundregistrene ønsker å anskaffe 6 backendutviklere til tre ulike prosjekt. Oppdragets overordnede formålHensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til backendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene. Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå me... Read more

Required skills:

Java
CI/CD
Docker
Kubernetes
Spring Boot
SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Fullstack med Arkitektur kompetanse

Request ID: 23-02-6910 Published: 24.02.2023

Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. BVR vil også bidra til å utvide registerplattformen. Prosjektene benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java. I BVR vil også Altinn 3 plattformen bli benyttet for innrapportering. Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av f... Read more

Required skills:

Java
Arkitektur
Docker
Kubernetes
Spring Boot
React
Altinn 3

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler med UX kompetanse

Request ID: 23-02-4174 Published: 22.02.2023

Direktoratet for e-helse har behov for en UX/Frontend-utvikler i program kodeverk og terminologi. Konsulents oppgaver i dette prosjektet vil være: Å inngå i et tverrfaglig team med helsefaglig kodeverkskompetanse og back-end-kompetanse. Å arbeide med å finne en ny felles løsning for Tjenestene finnkode.no og volven.no da det skal erstattes. Å sørge for at back-end i hovedsak er etablert. Å ha ansvar for utvikling av front-end bygd på eksisterend... Read more

Required skills:

React
TypeScript
REST
Git
GUI

Desired skills:

UX
Azure
Brukertesting

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.03.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
5 6 7 8 9 10 11 12 13