Showing jobs 151 to 175 of 818 total
(Closed)

Backendutvikler

Request ID: 22-01-1799 Published: 18.01.2022

I NRK har vi en ambisjon om å kunne binde hele vårt innholdstilbud sømløst sammen for publikum, og skape en personlig tilpasset brukeropplevelse i tjenestene og på tvers av NRK TV, NRK Radio, NRK.no, NRK Super, NRK P3 og Yr. Vi ønsker å forstå publikum så godt at vi kan tilby en smartere og mer relevant brukeropplevelse for hvert individ, samtidig som vi oppfyller målet om å samle folk om fellesopplevelser, og utfordre og utvide folks horisont.... Read more

Required skills:

 • Scala
 • Google Cloud
 • Azure
 • SQL
 • Kubernetes
 • Spark

Desired skills:

 • Python
 • TensorFlow
 • Apache Spark
 • Apache Beam
 • Elastic search

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonsforvalter

Request ID: 22-01-3807 Published: 17.01.2022

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseb... Read more

Required skills:

 • ECM

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2022

Enddate

14.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Sky oppdatering

Request ID: 22-01-1397 Published: 17.01.2022

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Hvordan dette gjøres skal dokumenteres og bevares for ettertiden iht. en rekke lover og forskrifter. IMDi har alltid dokumentert og arkivert digitalt ved hjelp av Public 360 (P360), et NOARK-godkjent sak- og arkivsystem. Leverandør er TietoEvr... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ansible konsulent

Request ID: 22-01-9465 Published: 14.01.2022

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet. Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig. I Cisco SD-WAN har vi... Read more

Required skills:

 • Ansible
 • Cisco SD-WAN (Viptela)
 • Python 3

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Tromsø)

Workload

420 hours

Startdate

01.02.2022

Enddate

29.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-Datavarehus utvikler - Legemiddelregisteret

Request ID: 22-01-5750 Published: 12.01.2022

FHI utvikler Legemiddelregisteret (LMR), et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. FHI har mange systemer med underliggende databaser. FHI har behov for en til to ressurser som skal ha ansvar for BI-arkitektur og implementering av datavarehus. Ressursen(e) vil få en selvstendig rolle i arbeidet med flere av FHIs systemer... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Konsulentbistand økonomifunksjonalitet til NPE

Request ID: 22-01-4761 Published: 19.01.2022

NPE har en spesialutviklet saksbehandlingsløsning for behandling av søknader om erstatning. Løsningen benyttes også til øvrig saksbehandling i etaten. Over tid er det bygget inn funksjonalitet blant annet knyttet til fakturering av/honorarer til sakkyndige og advokater og beregning av erstatninger i løsningen. Vi er nå i gang med et større arbeid med å anskaffe en ny saksbehandlingsløsning. I den forbindelse skal vi trekke økonomifunksjonalitet... Read more

Competence area

Economy

Location

Oslo

Workload

30%

Startdate

01.03.2022

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler - Publikumsinteraksjon

Request ID: 22-01-1273 Published: 11.01.2022

NRK søker etter en frontend utvikler til sitt team innen publikumsinteraksjon. Publikumsinteraksjonsteamet består i dag av 5 webutviklere (frontend og backend), èn Ux-designer, èn testleder, èn drifter og èn teamleder. Vi jobber tverrfaglig, og etter smidige prinsipper. Som frontendutvikler i Publikumsinteraksjonsteamet vil du få ansvar for å samarbeide tett med resten av teamet, og spesielt designer/Ux for å gi publikum en best mulig brukeropp... Read more

Required skills:

 • Javascript/Typescript
 • ReactJS
 • HTML
 • CSS

Desired skills:

 • Firebase
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2022

Enddate

30.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX-designer til NRKTV

Request ID: 22-01-0227 Published: 11.01.2022

I løpet av 2022 vil flere designere i designteamet til NRK TV gå ut i foreldrepermisjon, og vi trenger derfor bistand til å opprettholde utviklingen av våre tjenester i denne perioden. I den anledning søker vi etter en senior konseptutvikler med UX- og interaksjonsdesignkompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver, er selvgående, rasjonell, faglig sterk og løser utfordringer innenfor gitte rammer. Kort om oppgavene NRK TV søke... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java Utvikler

Request ID: 22-01-2044 Published: 04.01.2022

Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur utvikler en teknologiplattform for kollektiv- og mobilitetsbransjen, i form av en nasjonal reiseplanlegger, åpne data og skal støtte den pågående jernbanereformen og ITS-direktivet Norge er forpliktet til. Team Rute og Reiseplanlegging utvikler og forvalter plattformen for å kunne motta, validere, sammenstille og dele data gjennom åpne api-er og datafiler... Read more

Required skills:

 • Java
 • API
 • REST/GraphQL
 • DevOps

Desired skills:

 • React
 • TypeScript
 • Kafka
 • Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosesskartlegging og analyse

Request ID: 22-01-1034 Published: 11.01.2022

Handelshøyskolen BI har behov for konsulentbistand 1 ressurs til et spennende prosjekt – konsulent til prosesskartlegging og analyse. Degree Planning prosjektet skal etablere ny og forbedret støtte for individuelle utdanningsplaner og kursoppmelding, samt støtte omkringliggende studieadministrative verdikjede. Konsulenten skal jobbe med å analysere og utrede verdikjeden, prosesser og løsninger i og rundt BIs studieadministrative kjernesystem Ban... Read more

Required skills:

 • Azure DevOps
 • Jira

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.