Showing jobs 151 to 175 of 596 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(Closed)

Systemingeniør - Publikumsinteraksjon

Request ID: 21-06-3154 Published: 07.06.2021

NRK.no -og Publikumsinteraksjonsteamet trenger en erfaren systemingeniør i en 100% stilling. Vi ser for oss at kandidaten vil bruke ca. 50% av tiden sin på hvert team, med justeringer ved spesielle aktiviteter som krever mer oppmerksomhet i det ene eller det andre teamet. Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet. Det er viktig for oss at kandidaten kan sette seg raskt inn i NRK sin arkitektur, og raskt kan se sammenhengen mel... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Docker
 • Python
 • MySQL

Desired skills:

 • Terraform
 • icinga
 • Grafana
 • Terraform
 • Azure
 • GO
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

TEAM: Fullstack .NET

Request ID: 21-06-5173 Published: 07.06.2021

Helsedirektoratet ønsker et utviklingsteam på 2 konsulenter i 100% stilling hver. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med fullstackerfaring dvs. backend- og frontend. Ved remote-arbeid er det ønskelig at en representant fra teamet kan ha fysisk tilstedeværelse i Trondheim cirka én gang i måneden. Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med et... Read more

Required skills:

 • .Net
 • .Net Core
 • Javascript
 • Azure Devops
 • Typescript
 • Angular

Desired skills:

 • Specflow
 • CI/CD
 • PowerBI
 • Selenium SonarQube

Competence area

Development

Location

Trondheim / Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

20.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend Java - DPI

Request ID: 21-06-5995 Published: 09.06.2021

Ruter er nå på jakt etter to (-2-) backendutviklere som kan hjelpe dem i team DPI (dynamisk og personlig passasjerinformasjon) med å koble kontaktflatene på skjermer og kjøretøy med de systemene Ruter bygger på tvers av organisasjonen. Det kan på sikt også bli behov for å skalere opp til enda flere backendutviklere for å dekke behovet Ruters kjøretøy er i dag egne IOT-enheter, som sender inn bl.a. GPS-posisjoner, passasjertall, antall kjørt kilo... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • Spring Boot
 • Linux
 • AWS

Desired skills:

 • MQTT / IoT
 • Node.JS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.08.2021

Enddate

30.06.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

M365 konsulent

Request ID: 21-06-5727 Published: 02.06.2021

FHI har brukt SharePoint siden 2016 og gikk over til SharePoint i skyen i 2019. I forbindelse med pandemien er også Teams blitt tatt i bruk av hele organisasjonen og Microsoft365 er innført med alle verktøyene det gjør tilgjengelig.  Vi ønsker en konsulent i en 100% stilling der oppdraget handler om hvordan utnytte de nye løsningene på en bedre måte (best practice), lage et målbilde for hvordan nye verktøy bør benyttes, tydeliggjøre hvilke mulig... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

16.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior prosjektleder - Målstyring

Request ID: 21-06-9866 Published: 04.06.2021

NRK søker en junior prosjektleder med minimum 1 års erfaring. NRK Teknologiavdelingen vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en fulltids junior prosjektleder. Transformasjonsprosessen har pågått et år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe, etter hvert som flere team kommer til. Initiativet berører store deler av NRKs virksomhet, samt deler av infrastruktur og plattformer.  Ressursen vil jobbe tett sam... Read more

Required skills:

 • Målstyringsrammeverk
 • Scrum Master

Desired skills:

 • PRINCE2
 • ICP-ACC

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testmanager - Telecom

Request ID: 21-06-9054 Published: 08.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are looking for a Test manager General tasks:  Create functional testcases from requirements.  Communicate and report to Release Train Manager and business to facilitate UAT.  Enhance regression test suite (e.g., in SoapUI Rest interface or other tools/framework)  Coordinate test activities in several Agile teams  Experience:  Hands-on testing  E2E test management  Documentation and reporting  Require... Read more

Required skills:

 • SoapUI
 • REST
 • ISTQB
 • JIRA

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Prosessdriver/Prosjektleder - Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-06-5729 Published: 04.06.2021

Avdeling helseregistre har stor oppdragsmengde og behov for å styrke oss med inntil to personer som kan bidra med prosessledelse og utredning, spesielt knyttet til personvern, informasjonssikkerhet og juss. Kandidatene som får dette oppdraget kommer til å jobbe tett sammen med avdelingens jurister. Vi kan vurdere både team og enkeltkandidater til oppdraget. Behovet er spesielt knyttet til tre ulike prosjekt: Prosjekt allmennlegedata: Prosjektet... Read more

Required skills:

 • Normen

Desired skills:

 • NPR/KPR
 • ISO 27001

Competence area

Project management, Security

Location

Trondheim (remote kan vurderes)

Workload

100%

Startdate

21.06.2021

Enddate

21.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Release Manager (ART) - Telecom

Request ID: 21-06-1338 Published: 08.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are looking for a Release Manager (ART)  General tasks: Planning release cycles.  Communicate and report to Release Train Engineer and business to facilitate releases.  Work closely with the E2E test manager regarding release quality.  Coordinate deployment and release activities in several Agile teams.  Working in an international environment with teams in different countries  Telecom business (Devel... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Aruba / MLAN

Request ID: 21-05-6339 Published: 31.05.2021

We are seeking resources for managed LAN, MLAN, deliveries for our client’s Norwegian customer. Normally the MLAN-delivery is combined with WAN- or SDWAN-deliveries, but we also have additional deliveries (eg a new access point and switch). For combined deliveries, the installation is handled by a delivery coordinator and the MLAN-resource supports with configuration and documentation. For additional deliveries, the MLAN-resource handles the del... Read more

Required skills:

 • Aruba
 • MLAN

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2002

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Full Stack Developer - Telecom

Request ID: 21-06-7174 Published: 08.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are looking for a Full Stack Developer. Key responsibilities will be:  Troubleshoot and resolve issues in development, test, and production environments Develop, monitor, and operate components, platforms, and services Analyze systems/processes and initiate necessary improvements and changes Collaborate with other teams and solve complex issues Performing configuration activities for complex configura... Read more

Required skills:

 • NET / .Net Core
 • SQL
 • PHP
 • Angular

Desired skills:

 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.06.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer - Analytics

Request ID: 21-06-5981 Published: 03.06.2021

For our telecommunication customer looking for a Data Engineer:  Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor to the customer journey to become even more data-driven. Although your main assignment will be to build data pipelines. Must-have requirements:  At least three years of experience as a data engineer Experienced ETL developer Fluent in SQL  Fluent English both written and verbal  Team player, curious & problem... Read more

Required skills:

 • SQL
 • ETL

Desired skills:

 • AWS
 • Snowflake
 • Python
 • Terraform Airflow

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.06.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt - HAP

Request ID: 21-05-1984 Published: 26.05.2021

Norsk helsenett søker etter en erfaren sikkerhetsarkitekt, med god kjennskap til sikkerhet i DevOps prosesser og teknisk design av sikkerhetsløsninger og erfaring med skyløsninger. Oppgaver: Arbeide som sikkerhetsarkitekt i Helsanalyseplattform prosjektet Delta i behovsanalyse med å vurdere sikkerhetsbehov og sikkerhetskonsekvenser av funksjonelle behov Etablere krav til feltkryptering av data på Helseanalyseplattformen Kravstille informasjonssi... Read more

Required skills:

 • ISO 27001
 • ISO 27002
 • Azure

Desired skills:

 • DevSecOps

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessdriver - Legemiddelberedskap

Request ID: 21-05-2633 Published: 20.05.2021

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide utkast til høringsnotat og forslag til forskriftsendringer om beredskapslager av legemidler i primærhelsetjenesten. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Statens legemiddelverk og omfatter: Beskrivelse av ansvarsfordeling for beredskapslagring av legemidler i primærhelsetjenesten Forslag til innhold og kompensasjon av legemidler og enkelte virkestoff Felles overbygging på tvers av helsetjenesten Ø... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.06.2021

Enddate

15.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1 til 2 Interaksjonsdesignere

Request ID: 21-05-5206 Published: 26.05.2021

FHI jobber for tiden med flere IT-prosjekter, som krever nytenkning rundt interaksjonsdesign og brukeropplevelse. Vi har iverksatt en rekke Covid-19 relaterte prosjekter, som krever at det er enkelt for brukerne å finne frem til det de søker etter og at dette blir presentert på en lettfattelig måte. Vi har startet arbeidet med å utarbeide et designsystem, som bl.a. skal være et verktøy for utviklingsmiljøet, der de bl.a. kan gjenbruke komponente... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo eller Bergen

Workload

100%

Startdate

09.08.2021

Enddate

09.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler - Publikumsinteraksjon

Request ID: 21-05-8425 Published: 26.05.2021

NRK søker en testutvikler i forbindelse med noen tidsavgrensede prosjekt i perioden september 2021-mars 2022. Vi søker en faglig sterk, nøyaktig, ansvarsbevisst og løsningsorientert person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. NRK jobber med TV-opplevelser som samler hele folket, og utvikler løsninger for publikumsinteraksjoner i samarbeid med redaksjonene. Det er viktig å levere robuste løsninger som støtter opp om programinnholdet og sk... Read more

Required skills:

 • K6
 • Firebase
 • Javascript

Desired skills:

 • Kubernetes
 • ISTQB
 • SQL

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Test Developer - Telecom

Request ID: 21-05-9460 Published: 31.05.2021

For our telecommunication customer, we are looking for a Senior Test Developer. Key responsibilities will be:  Administrate and perform structured testing through functional and user acceptance test Identify issues in development, test, and production environments Build and enhance regression test suite in SoapUI Rest interface Ensure that test cases are always updated and relevant  Have experience with one or more of the following areas:  3-5 y... Read more

Required skills:

 • ICX
 • SoapUI
 • Postman
 • Jira
 • JSON
 • TypeScript
 • JavaScript

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend Java-utvikler - eID-tjenester

Request ID: 21-05-2554 Published: 21.05.2021

Digdir utvikler og forvalter flere nasjonale fellesløsninger. Innenfor området elektronisk identitet, gjelder dette for eksempel ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Til tjenestene våre innenfor eID-området har vi behov for et nytt system for aktivitetslogging og statistikk. Digdir ønsker å kjøpe bistand til å utvikle nytt system for aktivitetslogging og statistikk og‏‏‎‏‎‎‎‎‎‎‏‏‏‎‎‏ støttesystemer. Det er behov for 2 konsulenter. Ve... Read more

Required skills:

 • Java

Desired skills:

 • Spring Boot
 • Elasticsearch/Solr
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

TEAM: Risikostyring

Request ID: 21-05-0305 Published: 21.05.2021

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomføre prosjektet Risikostyring innen informasjonssikkerhet og personvern. Vi trenger å finne et team som kan gjennomføre denne bistanden.  Dette innebærer gjennomføring av et prosjekt som har som hovedmål å:  Videreutvikle og operasjonalisere risikostyringsprosess innen informasjonssikkerhet og personvern iht anerkjente standarder som ISO 27005, COSO, osv. Videreutvikle dagens risikorapportering. Dette inklude... Read more

Required skills:

 • ISO 27001
 • ISO 27005
 • Normen

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend/Fullstack Javautvikler med teamleder erfaring

Request ID: 21-05-4900 Published: 11.05.2021

Vi ønsker å styrke Kundestøtteteamet med én backend (fullstack) utvikler med teamleder erfaring. Ressursen inngår i team “Kundestøtte” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som primært benyttes av Kundeservice og som kundene benytter for å komme i kontakt med Kundeservice, teamet har også ansvar for Ruters plattformtjenester for profil og hjemler. Arbeidsoppgaver til utvikler Utvikling og forvaltning av backend tjenester, f.ek... Read more

Required skills:

 • Kafka/Kafka Streams
 • Java/Kotlin
 • Docker
 • Kubernetes
 • AWS
 • DevOps
 • CI/CD

Desired skills:

 • React
 • Testautomasjon
 • JIRA
 • Confluence

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk(norsk/svensk/dansk) minimumnivå C1[1],Engelskminimumnivå B2

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

React Native App Developers

Request ID: 21-05-2894 Published: 20.05.2021

Our customer in Norway has been developing a football app, supporting Fantasy Premier League, which is a game based on the matches in Premier League. The app is collecting data from an open API from Fantasy Premier League, giving the users a live experience of the game. The app is developed, but contains some issues/problems and are lacking some functions. The development company based in Poland lost its main developer and is unable to complete... Read more

Required skills:

 • React Native
 • Node.JS

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Node.JS Developer - Telecom

Request ID: 21-05-1671 Published: 10.05.2021

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Software Developer. Must haves: Software development in Node.JS and/or Go AWS infrastructure (Lambda, CloudFront, API Gateway, Fargate) Infrastructure-as-code (Terraform, CloudFormation) CI/CD (incl. Automated testing strategies) Nice to have: Familiarity with microservice architectures SCIM protocol knowledge and experience strongly preferred IAM domain knowledge preferred (OAuth... Read more

Required skills:

 • Node.JS
 • GO
 • AWS
 • CI/CD
 • Terraform

Desired skills:

 • SCIM
 • Docker
 • React
 • Javascript
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: ROS-Analyse

Request ID: 21-05-2384 Published: 12.05.2021

Ruter Digitale Tjenester (tidligere IT) har behov for å utarbeide en ROS-analyse for de digitale tjenestene. Forrige analyse ble utført i 2018. Formålet er å vurdere om informasjonssikkerheten og de tiltak vi har er tilstrekkelig. Arbeidet er understøttet av et ISMS og policy/rutiner. Vi ser det som naturlig del av ROS- arbeidet at kontroller eller retningslinjer kan endre seg. Antatte oppgaver i ROS prosessen: Planlegging: Definere fokusområder... Read more

Required skills:

 • PRINCE2

Competence area

Infrastructure, Security

Location

Remote

Workload

25-100peruke%

Startdate

16.08.2021

Enddate

10.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Customer Experience Specialist

Request ID: 21-05-4918 Published: 11.05.2021

For our telecommunication customer, we are looking for a Customer Experience Specialist Main Task Support the NRTC core team in CX assessments and implementation of big and small CX changes  Improvements in all stages of the program’s pipeline.  The CX specialist will be mostly involved in the analysis, assessment, design, implementation and evaluation stages of the pipeline Using customer journey mapping, customer experience canvas, personas an... Read more

Competence area

Design

Location

Økern, Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .NET

Request ID: 21-05-9702 Published: 12.05.2021

Vi har behov for 2 utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med full stackerfaring dvs. backend- og frontend. Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper. Prosjektets mål er å etablere en løs... Read more

Required skills:

 • Azure
 • .NET
 • .NET Core
 • Javascript
 • Typescript
 • Angular
 • React

Desired skills:

 • Specflow
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.06.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Penetrasjonstester - Infrastruktur og portaler

Request ID: 21-05-1111 Published: 11.05.2021

 IDporten-utland er en ny fellestjenesten for innlogging av utenlandske borgere som mangler F/D-nummer. I første omgang skal løsningen i bruk på helsenorge.no ifbm korona-pandemien for å gi innsyn i egen covid19-test tatt ifbm innreise til Norge. Brukerne bruker eID-løsninger som de allerede har, som Google-ID eller Apple-ID, og disse tilknyttet kontoene blir det opprettet Felles Nasjonale Hjelpenummer i Personregisteret (PREG) til Norsk Helsene... Read more

Required skills:

 • PAR
 • GUI
 • Kubernetes

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
No result, try a different search.