Showing jobs 151 to 175 of 394 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(Closed)

3x Fullstack .NET

Request ID: 20-11-4076 Published: 20.11.2020

Vi har behov for bistand til utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi ekstra kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker tre fullstack-utviklere. KRAV TIL KOMPETANSE Absoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)  Programme... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Prosjektleder - Mobilitetstjenester

Request ID: 20-11-2868 Published: 17.11.2020

Ruter søker to konsulenter til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med mikromobilitet, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester  Om rollen og arbeidsoppgaver  Tilbudte ressurser bør ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter.  Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med m... Read more

Required skills:

 • Tjenesteutvikling
 • Analyse
 • Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-7541 Published: 17.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for å sette sammen et mini-team på to utviklere for å bygge og teste en ny eFormidlingskomponent som skal være del av Altinn 3-plattformen. Behovet for en slik komponent er utredet i tiltaket «eFormidling i Altinn» som er del av Altinns portefølje. (Konseptutredning tiltaket «eFormidling i Altinn» er vedlagt som eget dokument). Formålet er å etablere en ny eFormidlings-komponen... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Facility Management

Request ID: 20-11-7872 Published: 20.11.2020

Ruter søker en senior konsulent til Ruters fagenhet M&O / FM. Konsulenten vil ha en sentral rolle ved å bistå med utarbeidelse og anskaffelse av FM tjenester/avtale i Ruter.   Tilbudt kandidat må ha kompetanse og erfaring fra hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, innkjøp og etablering av FM tjenester.  Om M&O og FM tjenester  Fagenheten M&O besitter ansvaret for «in house» driftsavtaler for Ruters lokaler i Dronning... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-0968 Published: 19.11.2020

Statens vegvesen har signert avtale om overgang til statlige fellesløsninger for økonomistyring fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er satt i gang et delprosjekt i SVV som sammen med DFØ skal implementere nytt system for økonomistyring.  Bistanden går ut på utvikling av integrasjoner mellom DFØ sine felles statlige løsninger og forskjellig interne løsninger hos Statens vegvesen. Integrasjoner vil bli utviklet i JAVA med... Read more

Required skills:

 • Tomcat
 • Java
 • Camel
 • REST/webservices
 • RabbitMQ

Desired skills:

 • Oracle DB
 • Jira
 • OpenShift

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI Arkitekt & Utviklere

Request ID: 20-11-8726 Published: 11.11.2020

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra 7 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen med arbeid med datamodellering og løsningsarkitektur. Det vil i tillegg anskaffes en ressurs som testansvarlig som skal bidra inn i teamet i en separat anskaffelse. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og... Read more

Required skills:

 • BI
 • Datamodellering
 • SQL
 • Azure
 • Visual Studio

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 20-11-6285 Published: 18.11.2020

Kunden jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemene for bostøtte, lån og tilskudd. Vi ønsker nå å styrke teamet med en ny fullstackutvikler.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden og vårt mantra er å «levere verdi til bruker så hyppig som mulig». Utviklerne våre jobber med moderne teknologi som Angular, Java, Docker og no-sql databaser på en mikrotjenestebasert arkitektur.  Hovedoppgaver  Utvikle funksj... Read more

Required skills:

 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forprosjekt dynamisk bærekraftverktøy

Request ID: 20-11-6201 Published: 16.11.2020

Ruter som kollektivtrafikkselskap har stor betydning for Osloregionen. I 2014 utarbeidet vi et samfunnsregnskap som tilsier at vi leverer 4,5 kroner for hver krone investert, noe som må vurderes som en svært god investering. Ruters bærekraftstrategi viser hvordan vi kan og vil levere på 8 av FNs bærekraftmål, hvorav universell utforming, utslippsfri kollektivtransport, og sirkularitet alle er eksempler på bærekraftmål som er integrert i vårt mål... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester / Testautomatisering

Request ID: 20-11-1399 Published: 10.11.2020

Tilbudte ressurs/prosjektdeltaker har blant annet ansvar for egen kvalitet, å delta i aktiviteter knyttet til teknisk testing og testautomatisering, samt å være med på utvikling og bruk av metodikk for teknisk testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet. Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester). Bidra med å utarbeide og forbedre... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Git
 • Bitbucket
 • Jenkins
 • Maven
 • Cucumber
 • Selenium
 • PaaS – OpenShift

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

31.12.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorkonsulent til Mobilitetstjenester - vare- og godslogistikk

Request ID: 20-11-9327 Published: 11.11.2020

Tilbudte ressurser må være en senior ressurs og ha god erfaring fra vare- og godslogistikk i tillegg til erfaring fra utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter.  Siden oppdraget er i en oppstarts- og mulighetsfase. Blir det viktig at kandidaten besitter god kompetanse med å etablere og utvikle en strukturert grunnmur / plattform som grunnlag for de neste fasene ved å k... Read more

Required skills:

 • Supply chain management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.12.2020

Enddate

31.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleveranse - Nye prismodeller og konsepter

Request ID: 20-11-7585 Published: 16.11.2020

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsetninger om grønn mobilitet der kollektivtrafikken inngår som en grunnleggende forutsetning.  Det er et felles mål å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har de... Read more

Required skills:

 • Prismodeller

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 20-11-1238 Published: 17.11.2020

Kunden ønsker en full stack utvikler med relevant kompetanse og erfaring til et tverrfaglig produktteam.  Kunden utvikler sine systemer som Single Page Applications (SPA) med Angular v8 og Spring Boot v2.2.6 pakket som Docker images. Disse kjører i OpenShift. Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden: Selvbetjeningsløsninger for innbyggere som inneholder funksjonalitet for søknad, innsyn, og dialog med kommunen, Saksbehand... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML5
 • REST
 • Spring Boot
 • Java 8/11

Desired skills:

 • Maven
 • Docker
 • NPM

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CRO-Rådgiver

Request ID: 20-11-4120 Published: 02.11.2020

For vår kunde i media bransjen, søker vi en CRO-Rådgiver. Har du erfaring med analyse av trafikk og konvertering på nett, heatmaps, brukerundersøkelser og testing? Da kan det være at du er den vi ser etter for en spennende rolle som CRO-spesialist og rådgiver. Hos kunden vil du jobbe sammen med andre analytiske og kreative spesialister for å hjelpe våre kunder med å forbedre sine digitale brukerreiser og effekt av markedsinvesteringene. Vi jobbe... Read more

Required skills:

 • Google Analytics
 • AB-Testing
 • Python
 • Javascript

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4 konsulenter til dataplattform - BI-løsninger

Request ID: 20-11-9706 Published: 12.11.2020

Statnett har behov for å leie inn inntil 4 konsulenter til dataplattform. Konsulentene vil jobbe med utvikling av BI-løsninger for Innsikt, utvikling og vedlikehold av nye og eksisterende rapporter i Innsikt samt utvikling og vedlikehold av løsninger på Planning Analytics (TM1).  Arbeidsoppgaver: Utvikle ny funksjonalitet (både ETL, SQL og rapport) i Innsikt basert på interne og eksterne krav til rapportering/datavarehus-løsninger Utvikle rappor... Read more

Required skills:

 • ETL
 • SQL
 • Cognos Analytics
 • Planning Analytics

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI, Development

Location

Norsk

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Oslo

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CMDB Ekspert

Request ID: 20-11-5892 Published: 12.11.2020

Da alle organisasjoner i større eller mindre grad er avhengige av sine IT-løsninger for den daglige driften av virksomheten, stilles det stadig nye krav til IT-driften. Det kreves at tjenester som leveres møter kravene fra kunder og internt med hensyn på kvalitet og effektivitet. Et verktøy som kan bidra til at NHN får økt kontroll og oversikt for å forvalte, drifte, levere og kostnadssette infrastruktur og tjenester er etablering av en konfigur... Read more

Required skills:

 • CMDB

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forvaltning av informasjonsmodell

Request ID: 20-11-1613 Published: 13.11.2020

Informasjonsmodellen for Avdeling helseregistres meldinger er en sentral komponent som mye av avdelingens aktivitet og system er bygget opp rundt. Drift, forvaltning og videreutvikling av denne modellen er dermed et kritisk ledd i produksjonslinjen. Selve modellen vedlikeholdes i verktøyet Rational Rose og lagres som en UML-modell. Denne UML-modellen sammen med data fra et par andre kilder inngår som inndata i en skreddersydd applikasjon. Dette... Read more

Required skills:

 • Visual Basic
 • UML 2.0
 • Rational Rose

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

50-100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

01.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemadministrator/utvikler for Plattformtjenester

Request ID: 20-11-4643 Published: 09.11.2020

Plattformteamet tilbyr robuste og selvbetjente løsninger til NRKs produktutviklingsteam og leveranseteam som arbeider med publisering og produksjonsløsninger. Plattformteamet setter strategisk retning for hvordan man best kan drive med effektiv produksjonssetting og drift i tverrfaglige team i en DevOps-orientert organisasjon. Oppdragsbeskrivelse Plattformteamet trenger mer kapasitet til å nå sine mål. Vi ser derfor etter en erfaren systemingeni... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Terraform
 • Cloud
 • Python
 • Go

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Remote

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Utvikler

Request ID: 20-11-9847 Published: 06.11.2020

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en utvikler i forbindelse med systemutvikling relatert til Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger, primært 'Felles datakatalog'. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Arbeidsoppgaver: Utvikling og videreutvikling av tjenester Bidra til å utforme en god microservice basert arkitektur Utvikleren vil være en del av scrumteam. Ønsket erfaring Meget god kompe... Read more

Required skills:

 • HMTL
 • CSS
 • JavaScript

Desired skills:

 • NoSQL
 • Rest
 • Microservices

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 20-11-6270 Published: 06.11.2020

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en grafisk-/interaksjonsdesigner i forbindelse med systemutvikling relatert til Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger, primært 'Felles datakatalog'. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper.  Arbeidsoppgaver: Utforming av grafisk design Tidlig prototyping med trådskisser Arbeidsoppgaver innen universell utforming og responsivt design Brukertesting Tett dialog med ku... Read more

Required skills:

 • Grafisk Design
 • Prototyping
 • Brukertesting

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior designer

Request ID: 20-11-3142 Published: 10.11.2020

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er i oppstart av gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig sen... Read more

Competence area

Design

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder/Scrum Master

Request ID: 20-11-4522 Published: 06.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en teamleder/scrummaster i forbindelse med systemutvikling relatert til Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger, primært 'Felles datakatalog'. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Arbeidsoppgaver: Fasilitere sprintplanlegging, daglig scrum, scrum demo og retrospektive og å påse at relevante interessenter inviteres til daglig scrum o... Read more

Required skills:

 • Mikrotjenester
 • API-first

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backendutvikler

Request ID: 20-11-7183 Published: 06.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en utvikler i forbindelse med systemutvikling relatert til Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger, primært 'Felles datakatalog'. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Arbeidsoppgaver: Utvikling og videreutvikling av tjenester Bidra til å utforme en god microservice basert arkitektur Utvikleren vil være en del av scrumteam. Utviklere... Read more

Required skills:

 • React
 • Node.js
 • Spring
 • Flask
 • BDD
 • NoSQL
 • Microservices

Desired skills:

 • AMQP

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Full stack utvikler med mye frontend erfaring

Request ID: 20-11-1527 Published: 10.11.2020

Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML5
 • CSS
 • Spring Boot
 • Java 8/11
 • OpenID Connect
 • REST
 • Jason Web Token

Desired skills:

 • NPM
 • Maven
 • Docker

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ytelsestestspesialist

Request ID: 20-11-4149 Published: 09.11.2020

IT-avdelingen i Statens vegvesen er en landsdekkende enhet som består av ca. 310 medarbeidere, fordelt på 5 avdelinger. Seksjon Testsenter IT, under avdeling Utvikling IT, består av 11 medarbeidere med lokasjon Oslo og Bergen. Seksjonen leverer tjenester innenfor områdene testledelse, testrådgivning, funksjonell testing og teknisk testing.  Grunnet stor etterspørsel etter våre tjenester ønsker vi å øke seksjonens kapasitet på området ytelsestest... Read more

Required skills:

 • HP Loadrunner
 • Sitescope

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ETL Developer

Request ID: 20-11-7301 Published: 04.11.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a ETL Developer We are looking for consultant who can help us improve our monitoring solution which accumulates metrics from ETL tools and reporting tools used by data engineers (both AWS-based and on-prem) and allows us to see the status of our data pipelines and report on defined SLAs. We would like to improve web-forms used to create alerts and register new services, expand soluti... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Python
 • Django
 • AWS
 • Git
 • ETL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No result, try a different search.