Showing jobs 126 to 150 of 1082 total
2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Closed)

Integration Operation

Request ID: 22-10-5848 Published: 03.10.2022

The Integration team in Statkraft is responsible for Statkraft’s integration platform. Azure and Microsoft BizTalk Server serve as the backbone for our global integration architecture. The highly experienced integration team is located across Norway, Germany and India. Statkraft has expanded the integration platform into the cloud with Azure functionality like API Management, Logic Apps, Functions, Data Factory, Stream Analytics, Service Bus, Da... Read more

Required skills:

BizTalk
Azure
SQL
BAM
ServiceNow
BT360
Splunk

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

24.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Dynamisk statistikkrapportering

Request ID: 22-09-6857 Published: 30.09.2022

IMDi har de siste årene slitt med å levere på bestillinger av personopplysninger og aggregerte tall til forskningsprosjekter og rapporteringer i tide og av god nok kvalitet. Dette er i stor grad forårsaket av ressurskrevende metoder for uttrekk fra databasene til IMDis registre og systemer, og tunge/kompliserte metoder for kvalitetssikring av disse. Behov IMDi har behov for en prosjektleder for å lede konseptutredning/kartlegging av løsninger fo... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

60%

Startdate

01.11.2022

Enddate

03.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .NET - PTS

Request ID: 22-09-4902 Published: 30.09.2022

NHN skal opprette et nytt team, team PTS (personvern og tilgangsstyring) som vil få oppdrag å innføre en «personvernkomponent» i vår system-design, som skal gi helsepersonell mulighet til å begrense innsyn i pasientjournaler. Dette viktige arbeidet handler om pasientsikkerhet og juridiske avklaringer, og det er viktig for vår tillit i sektoren at denne komponenten blir velfungerende fra første dag. NHN har behov for bistand fra inntil 2 dyktige... Read more

Required skills:

.NET
Kubernetes
Docker
CI/CD

Desired skills:

Azure

Competence area

Development

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x .NET - VKP

Request ID: 22-09-9841 Published: 30.09.2022

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) og ønsker derfor å engasjere inntil 3 utviklere. Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP) er en tjeneste som i dag forenkler integrasjon mellom velferdsteknologisystemer og pasientjournaler spesielt i kommunesektoren. VKP er en viktig komponent for å understøtte politiske mål om digital hjemmeoppfølging i Norge. Tjenesten... Read more

Required skills:

.NET
Azure
PaaS
REST

Desired skills:

OAuth2

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

17.10.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 22-09-6020 Published: 29.09.2022

Digital løsning for håndtering av fotlenke Kriminalomsorgen kan beslutte at ubetinget fengselsstraff i enkelte tilfeller kan gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel. Dette gjelder blant annet straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), også kalt fotlenke. En gradvis overgang fra å sone straffen i fengsel til å gjennomføre straffen med fotlenke kan i seg selv være et viktig tiltak for vellykket tilbakeføring til samfunnet. Et formå... Read more

Required skills:

WCAG2.1 AA
ARIA1.1
Brukervennlighetsdesign
Wireframes

Competence area

Design

Location

Lillestøm/Horten

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Solution Architect - Telecom

Request ID: 22-09-7755 Published: 28.09.2022

For our customer in the Telecom industry, we are searching for a Solution Architect. As a Solutions Architect, the main activities are: Taking lead in designing E2E solutions. Refining requirements in dialogue with the business & key stakeholders. Analyzing and designing IT solutions. Design and lead the architecture transformation from the current IT landscape to the target IT landscape. Guide and support agile teams, ensuring solutions are sc... Read more

Required skills:

Solution Architectur
E2E

Desired skills:

TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.03.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android utvikler

Request ID: 22-09-6776 Published: 28.09.2022

Ruter søker en erfaren og senior Android utvikler til RuterSalg teamet. Konsulenten må ha en sterk Android bakgrunn. Det er nå behov for en erfaren Android utvikler som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg og RuterKontroll, samtidig som tjenestene skal migreres til ny plattform. Konsulenten bør minst har 5 års erfaring med Android-utvikling, og minst 3 års erfaring med kompleks teknisk infrastruktur og arkitektur. Ruter ha... Read more

Required skills:

Android
Kotlin

Desired skills:

MVVM
Data Binding

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Technical Test Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-5397 Published: 27.09.2022

As the European power market is moving towards a green, integrated, and harmonized future, a new model for balancing the Nordic power system is called for. To achieve this, the Nordic TSOs have established the Nordic Balancing Model (NBM) cooperation. This involves the introduction of new system services to provide the needed automation and digital support in the balancing process. As a Balancing Service Provider, Statkraft will develop new solu... Read more

Required skills:

Non-functional test
Test automation
Application- and infrastructure security
Performance tests
Stress tests

Desired skills:

PEN

Competence area

Test and test management

Location

Lysaker

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 27.09.2022

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals... Read more

Required skills:

Program Management
Risk Management
Change Management
Quality Management

Desired skills:

Energy

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Lysaker

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 27.09.2022

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Op... Read more

Required skills:

Ardoq

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Java utviklere - Mastercard

Request ID: 22-09-0434 Published: 26.09.2022

Mastercard har behov for tre senior Java konsulenter. Behovet er konsulenter som primært skal hjelpe til med integrasjon av Dansk Clearing til Mastercard der kunden har en hard deadline ved utgangen av 2023. Kunden har behov for tre Java utviklere med god kjennskap til integrasjon. Arbeidsoppgaver Fil kommunikasjon Kodekvalitet ifm securty scannings Sette opp våre applikasjoner i nye utvikler/preprod/kundetest og produksjonsmiljøer Hashicorp ke... Read more

Required skills:

Java
Oracle
JUnit
Spring
Maven
Hibernate

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Program- og Prosjektstøtte - Helsedirektoratet

Request ID: 22-09-1658 Published: 26.09.2022

Det pågår et betydelig arbeid i Helsedirektoratet for å styrke allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet har ansvar for gjennomføring og oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten. I tillegg er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å stille sekretariat for Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten. Begge deler er et ressurskrevende arbeid, hvor det er behov for bistand til prosjektstøtte. Hovedpunktene i Helsedirektoratets oppd... Read more

Required skills:

PRINCE2
Prosjektstøtte
Prosjektledelse
M365
Word
PP
Excel

Competence area

Project management, Other, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2022

Enddate

01.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UI Designer

Request ID: 22-09-6972 Published: 23.09.2022

Et av områdene NHN har ansvar for er Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). FNSP er et samarbeid om felles løsning for nettsteder og pasientinformasjon for hele den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge. FNSP består av over 50 nettsteder og en base med over 1500 sider med informasjon om utredning og behandling, til fri bruk for sykehusene. Nettstedene har til sammen mer enn 50 millioner sidevisninger per år. Vi har behov f... Read more

Required skills:

Brukertesting
Universell utforming

Desired skills:

Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x UX Designer

Request ID: 22-09-6558 Published: 23.09.2022

Husbanken ønsker to designere med relevant kompetanse og erfaring til to ulike tverrfaglig produktteam. I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et hø... Read more

Required skills:

Visualisering
Prototyping
Grensesnittdesign
Universell utforming
Grafisk design

Competence area

Design

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

10.10.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsrådgiver - NRK

Request ID: 22-09-6072 Published: 23.09.2022

NRK ser etter en senior sikkerhetsrådgiver i kategorien CISO for hire, som kan være en pådriver for det systematiske sikkerhetsarbeidet i NRK. Ressursen vil få rollen som assisterende CISO, og fungere som stedfortreder ved CISOs fravær. Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetanse og analytisk sans til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende... Read more

Required skills:

Sikkerhet
ISMS
Sikkerhetsrådgiver
Informasjonssikkerhet
BIA

Competence area

Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Azure Utvikler - NRK

Request ID: 22-09-6743 Published: 23.09.2022

NRK ser etter en person som kan bistå oss med utvikling av sikkerhetstjenester i Azure og på andre plattformer og delta i sikkerhetsprosjekter som rådgiver. Seksjonen består av kompetente medarbeidere som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet. Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira for oppgavehåndtering. For utvikling av tjenester i azure bruker vi Logic Apps og Terraform. Mye av arbeidet går på... Read more

Required skills:

Terraform
Azure
Sikkerhetsrådgiver
Confluence
Jira

Desired skills:

CI/CD
Github
Azure Devops

Competence area

Development, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.10.2022

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Threathunter - NRK

Request ID: 22-09-0097 Published: 23.09.2022

NRK ser etter en senior threathunter som er dyktig og har lyst til å bidra i et sterkt faglig miljø. Seksjonen består av kompetente mennesker som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet. Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira for oppgavehåndtering. Kommunikasjon i teamet skjer på Teams (møter), Slack (meldinger), over pulten og telefon. Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetan... Read more

Required skills:

Azure Sentinel
Azure
Threathunter
Linux
Confluence
Jira

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.10.2022

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Informasjonssikkerhet

Request ID: 22-09-2864 Published: 22.09.2022

NRK sin strategiske og operative del innen informasjonssikkerhet skal innhente tre ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter. Utover dette har de strategiske oppgaver knyttet til styringssystem (ISMS), sikkerhetsstyring/GRC, risik... Read more

Required skills:

Informasjonssikkerhet
IT-sikkerhet
CISO
ISMS
BIA
Confluence
Jira
Terraform
Azure

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.10.2022

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x EpiServer-utviklere

Request ID: 22-09-9233 Published: 21.09.2022

Norsk Helsenett har ansvar for utvikling og forvaltning av Nasjonale eHelse-løsninger som blant annet E-resept, Kjernejournal, Grunndata, Helsenorge og Felles Nettløsning for Spesialisthelsetjenesten (FNSP). FNSP er en plattform for de åpne nettsidene til alle helseforetakene (sykehusene, mm.) i Norge. FNSP er utviklet i Sharepoint 2016, men migreringen til Episerver er nå i gang. For å styrke teamet trenger vi inntil 2 erfarne EpiServer-utvikle... Read more

Required skills:

Episerver
Azure
Git
.NET

Desired skills:

React
OWASP

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

17.10.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

TEAM: Enonic

Request ID: 22-09-6151 Published: 20.09.2022

Seksjon innhold og digitale kanaler hos Helsedirektoratet har behov for bistand til å planlegge og vedlikeholde tilpassede Enonic løsninger med tilhørende integrasjoner og tillegg som kreves for å kunne opprettholde drift. Plattformen er basert på Enonic Cloud som består av en kjerneplattform Enonic XP. De essensielle byggesteinene og verktøyene i løsningen er; Java basert arkitektur Applikasjonsmotor Utviklingsrammeverk basert på server side Ja... Read more

Required skills:

Enonic Solution Partner
Enonic

Desired skills:

CMS

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

10.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

App Developer

Request ID: 22-09-2565 Published: 20.09.2022

App developer Telia Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.09.2022

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Innholdsrådgivere til digital innholdsplattform

Request ID: 22-09-0013 Published: 20.09.2022

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helse... Read more

Required skills:

Enonic
Brukeropplevelser

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

14.10.2022

Enddate

14.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack JavaScript

Request ID: 22-09-7687 Published: 20.09.2022

Ruter søker to 2 fullstack utviklere til å bistå inn i pågående utviklingsprosjekt rundt bestillingstransport i Ruter, og senere forvaltning av løsningene som bygges. Det ene engasjementet vil ha varighet på 12 måneder, mens det andre vil ha 6 måneder - begge med opsjon for forlengelse. Om rollen og arbeidsoppgaver Ruter er ute etter to senior fullstack utviklere med erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Ressurse... Read more

Required skills:

Node
TypeScript
JavaScript
React
GraphQL
AWS/Google Cloud

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2022

Enddate

01.11.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UI/UX designer

Request ID: 22-09-0173 Published: 14.09.2022

Ruter trenger en erfaren UI/UX designer til deres designmiljø. Du vil være en del av et produktteam, og jobbe tett sammen med både produktledere og teknologer i teamet. Samtidig jobber vi sammen på tvers i designmiljøet også. Ikke minst - du bygger en kultur for deling. Vi tråkker i hverandres bed her. Det må gjøres ordentlig. Du arbeider selvstendig, men uten samarbeid er alt forgjeves. Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er... Read more

Required skills:

UI-design
UX-design
Figma
Brukeropplevelse

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 22-09-6684 Published: 14.09.2022

Ruter er på utkikk etter en erfaren Tjenestedesigner. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker. Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de lyser eller låter. Det skal... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Metode
Design
Brukerbehov

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
2 3 4 5 6 7 8 9 10