Showing jobs 126 to 150 of 206 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-7013 Published: 2020-05-20

Om rollen og arbeidsoppgaver: Backend utvikleren vil inngå i RuterSalg teamet som består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har ansvar for utvikling og forvaltning av både RuterSalg og billettkontroll-løsningen RuterKontroll, og har et bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter.  Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg bac... Read more

Required skills:

 • Linux
 • Java
 • Kubernetes
 • Kotlin
 • AWS
 • Kafka

Desired skills:

 • Coroutines
 • MQTT
 • JIRA
 • Spring Boot
 • GraphQL
 • Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt og Endringsledelse

Request ID: 20-05-2487 Published: 2020-05-15

Prosjektleder Digitalt Kontor/ Rådgiver Digitalt kontor produktteam Statnett er i ferd med å avslutte prosjektet Digitalt Kontor (innføring av Office 365) og det er behov for en konsulent som kan ferdigstille og avslutte prosjektet. Implementeringen av Microsoft 365 skal videreføres i et produktteam som vedkommende skal delta i og ha det faglige ansvaret innenfor flere områder. Produktteamet skal ha ansvaret for både tekniske implementasjoner, b... Read more

Required skills:

 • Microsoft 365
 • Prosci
 • Prosessutvikling
 • Forretningsutvikling

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-06-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-05-5897 Published: 2020-05-18

BISTAND SOM SKAL UTFØRES I NHN pågår prosjektarbeid som samordner arkivområdet i helseforvaltningen. Samordningen gjennomføres på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og i samarbeid med berørte etater. Felles arkivtjenester leveres fra Avdeling for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, som snart teller 60 medarbeidere. I 2018 ble de første etatene fullservicekunder. I 2020 pågår arbeid med å etablere felles arkivtjenester også for Helse... Read more

Required skills:

 • NOARK
 • Digdir
 • Prince 2

Desired skills:

 • Strategisk analyse
 • Digitaliserings prosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemorientert design innen helsesektor - selvmordforebygging

Request ID: 20-05-4141 Published: 2020-05-08

Innledning og bakgrunn: Helsedirektoratet skal utarbeide en visuell oversikt som viser hovedlinjene i innsatsen for å forebygge selvmord, og de ulike aktørenes bistand til selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte. Formålet er å gi bedre innsikt og større forståelse av sammenhenger i et komplekst fagfelt med mange aktører. Målgruppen for oversikten er nasjonale myndigheter og offentlige og private tjenester og aktører innen selvmordsforeby... Read more

Required skills:

 • Systemorientert design
 • Tjenestedesign
 • Workshops

Desired skills:

 • Offentlig sektor
 • Helse- og omsorgssektoren
 • GIGA-mapping
 • Helsesektor

Competence area

Design, Other

Location

remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .Net

Request ID: 20-05-4587 Published: 2020-05-12

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utvikleren kan gjerne være en utvikler som er god på front-... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP.Net Core
 • Entity Framework Core
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • REST
 • Azure
 • Interaksjonsdesign

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

200%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektmedarbeider selvkjøring

Request ID: 20-05-2605 Published: 2020-05-07

Tilbudte ressurs bør ha prosjektleder erfaring fra prosjekter med mange ulike intersenter. Erfaring og kompetanse med utviklings- og innovasjonsprosjekter er en fordel. Arbeidsoppgavene består av å planlegge og gjennomføre piloter. Tilbudt kandidat har flere viktige kapasitetskrevende oppgaver for å opprettholde fremdrift og resultater.  Her er det eksemplifisert noen av arbeidsoppgavene:  Læring: Innhente, analysere, dokumentere læring og pr... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse

Desired skills:

 • Kunstig intelligens

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-07-31

Enddate

2021-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Designguide til busser

Request ID: 20-05-9894 Published: 2020-05-11

Interiøret og eksteriøret på dagens busser som kjører på Ruters kontrakt baserer seg på retningslinjer som Ruter har utviklet for å gjenbruke element på tvers av busser og andre transportmidler. Dette handler om bruk av farger, mønster, merking, materialer og plassering av ulike element som for eksempel skjermer og kortlesere. Mye av dagens retningslinjer for transportmidler ligger på Ruters designmanual (http://brand.ruter.no). I tillegg... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Grafisk design
 • Industriell design
 • Tjenestedesign

Desired skills:

 • Offentlige anbudsprosesser

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekter til Helse prosjekter

Request ID: 20-05-1225 Published: 2020-05-07

Bistanden som skal utføres NHN har behov for to løsningsarkitekter med ønsket oppstart 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) og 03.08.2020 (Løsningsarkitekt 2). Som løsningsarkitekt jobber man tett med NHN sine fagressurser for etablering og implementering av løsninger for våre kunder. Som løsningsarkitekt vil du jobbe i prosjekt, og være en pådriver for å etablere løsningsarkitektur ut fra hensynet til brukervennlighet, sikkerhet, forvaltning og drif... Read more

Required skills:

 • Driftsarkitektur
 • Domenearkitektur
 • Design
 • Domenearkitektur
 • Windows kompetanse
 • Infrastruktur
 • Office 365
 • Active Directory

Desired skills:

 • Aksessløsninger
 • Linje

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-25

Enddate

2021-02-03

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java & AWS

Request ID: 20-05-0151 Published: 2020-05-07

For our customer in the Telecom industry, we are looking for a senior backend developer.  Required Skillset:  Java Python Golang AWS Toolings that we would like the candidate to have touched is: PostgreSQL Terraform/Terragrunt Gradle  Spring Boot Docker OpenID Connect Elasticsearch Additional Desired Skills:  Someone who is detail-oriented, structured and good at following up with a diverse variety of people and tasks.  Being a team player and g... Read more

Required skills:

 • Java
 • Python
 • Golang
 • AWS
 • PostgreSQL

Desired skills:

 • Gradle
 • Spring Boot
 • Docker
 • OpenID Connect
 • Elasticsearch

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-01

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-support- konsulent

Request ID: 20-04-4403 Published: 2020-04-28

Innlandet fylkeskommune søker en IT-brukerstøtte- konsulent.   Konsulenten som tilbys skal ha relevant fagbrev og ha minimum 3 års erfaring innen IT-support.   Konsulenten som tilbys skal ha god kompetanse innen minst 3 av følgende områder: •               Windows 10 •               Windows server 2019 •               Microsoft SCCM (Oppsett av PC) •               MDM MobileIron og Intune (Oppsett av mobile enheter) •               Microsoft Off... Read more

Required skills:

 • Microsoft Office 365
 • Windows 10
 • Windows server 2019

Desired skills:

 • Microsoft SCCM
 • MDM MobileIron og Intune
 • AD
 • Citrix

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Hamar

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2021-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET-utvikler

Request ID: 20-05-6961 Published: 2020-05-11

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med vedlikehold og videreutvikling av Timeplan, Statens vegvesens sentrale løsning for planlegging og bestilling av godkjenningskontroll på trafikkstasjonene. Timeplan har også et selvbetjeningsgrensesnitt som er i bruk av publikum via vegvesen.no. Det planlegges også integrasjon med løsningen for saksbehandlingen som Timeplan er bestillingsverktøyet for. Timeplan er en løsning som er utvikle... Read more

Required skills:

 • .NET
 • .NET Core
 • Windows server-plattform (IIS)
 • Oracle database

Desired skills:

 • REST
 • SOAP
 • JSON
 • XML
 • Jenkins
 • Jira
 • Bitbucket
 • Løsningsarkitektur

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-05-19

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastrukturkonsulent

Request ID: 20-05-2521 Published: 2020-05-07

Viken har opprettet en hybrid plattform som alle ansatte og elever skal benytte. Sentraladministrasjonen er allerede lagt om fra sine brukeridentiteter i de tre gamle fylkeskommunene til en ny i Viken. Nå skal lærere, ansatte i tannhelseklinikker og ved diverse eksterne enheter også legges inn i Viken. Omfanget er ca 9000 ansatte og nærmere 50 000 elever. Beskrivelse av behov Bistand til utvikling, optimalisering, kvalitetssikring og tilretteleg... Read more

Required skills:

 • Microsoft Intune
 • SCCM

Competence area

Infrastructure

Location

Sarpsborg

Workload

80%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CasparCG-ekspert

Request ID: 20-05-6213 Published: 2020-05-06

Sofie er et egenutviklet automasjonssystem for TV-nyheter. Systemet er basert på open source-plattformen CasparCG. Systemet ble først tatt i bruk på et distriktskontor høsten 2018 og er siden videreutviklet og brukes nå i nesten hele NRK.  NRK har eget team som skal utvikle systemet videre. Konsulenten vil gå inn i dette teamet å jobbe tett med front- og backendutviklere samt interaksjonsdesignere. Krav til kompetanse: CasparCG Må beherske C++  ... Read more

Required skills:

 • CasparCG
 • C++

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Episerver Team

Request ID: 20-04-0017 Published: 2020-04-24

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver.  Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressu... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Interaksjonsdesign
 • EPiServe
 • .NET

Desired skills:

 • Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-25

Enddate

2020-12-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-04-7656 Published: 2020-04-30

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med forvaltning og videreutvikling av Vegloggen. Vegloggen er et saksbehandlingssystem hvor hovedoppgaven er å distribuere vegmeldinger til trafikkanter og medier på bakgrunn av hendelser som registreres av operatører på vegtrafikksentralene rundt om i landet. Systemet er vurdert som kritisk og har behov for mulighet for rask respons fra leverandøren i normal arbeidstid med mulighet for utvid... Read more

Required skills:

 • Java
 • Oracle
 • Transport Network Engine

Desired skills:

 • Weblogic
 • Tomcat
 • Oracle Spatial
 • Oracle Service Bus
 • J2EE
 • Angular
 • OpenLayers

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-06-16

Enddate

2021-06-16

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet

Request ID: 20-04-5509 Published: 2020-04-27

NPE ønsker å få på plass et styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet. Vi har mange rutiner på plass i dag, men ønsker å videreutvikle disse og sette dem inn i en samlet, overordnet struktur. Systemet skal være tilpasset NPEs egenart og behov, og i størst mulig grad være en del av virksomhetenes øvrige rutiner for styring.  Vi søker bistand til å utforme og dokumentere et slikt styringssystem. Bistanden skal også bidra til å sette... Read more

Required skills:

 • Informasjonssikkerhet

Desired skills:

 • ISO27001

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-10-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetstest ny arkivløsning

Request ID: 20-04-0761 Published: 2020-04-21

Om Oppdraget Helsedirektoratet skal ta i bruk ny arkivløsning. Oppdraget er å gjennomføre en sikkerhetstest av den nye arkivløsningen.  Arkivløsningen hostes og leveres av Documaster. Sikkerhetstesten må gjennomføres på Documaster sin infrastruktur.  Helsedirektoratets arkivløsninger står på dedikert maskinvare og har egen nettverksinfrastruktur hos Documaster. Helsedirektoratet har to arkivløsninger hos Documaster, der den ene arkivløsningen er... Read more

Required skills:

 • Documaster
 • Sikkerhetstesting

Desired skills:

 • Ubuntu
 • Infrastruktur

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

40 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2020-05-25

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-04-8881 Published: 2020-04-22

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra... Read more

Required skills:

 • Prince2
 • Smidig metodikk
 • Arkitekturkompetanse

Desired skills:

 • AI
 • Prosessforbedring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-05-11

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Management consultant

Request ID: 20-04-3100 Published: 2020-04-28

Lead 2 projects within Customer Care, and assist in process mapping with Delivery Manager:  1.) Springstar project: Coordinate ongoing projects and initiatives to ensure that Customer Care delivers on Springstar ambitions (May-Sept)  - facilitate and coordinate CCI, chatbot and other channel initiatives to Springstar project management  - facilitate and coordinate CC Training plans to accommodate Springstar training needs with other stream leads... Read more

Required skills:

 • Customer care management

Desired skills:

 • Chatbot

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-04

Enddate

2020-09-30

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kubernetes og Mongodb rådgiver

Request ID: 20-04-3573 Published: 2020-04-15

Om Oppdraget Oppdragsgiver arbeider med et kundeopptak og har dermed behov for rådgivning knyttet til oppsett av produksjonsmiljø.  Kunden har tatt i bruk følgende open source programvare:  RabbitMQ som meldingskø 
 Gravitee som API-manager 
Begge deler er straks klar for deployment til produksjonsmiljø. I den sammenheng ønsker vi bistand til rådgivning på Kubernetes og MongoDB, for å kvalitetssikre oppsettet som alt er gjort og til å bistå med... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Mongodb
 • RabbitMQ
 • Gravitee.io
 • API
 • Skyplatform
 • Azure

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

remote

Workload

40 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

Languages

Norsk og/eller Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kunstig Intelligens & Digitalisering

Request ID: 20-04-7026 Published: 2020-04-22

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling. Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Stat... Read more

Required skills:

 • ITS-aktiviteter
 • ITS-arkitektur
 • Kunstig Intelligens
 • Digitalisering

Desired skills:

 • Offentlig sektor
 • Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastruktur arkitekt

Request ID: 20-04-3114 Published: 2020-04-07

ARBEIDSOPPGAVER I FHI jobber mange ansatte som har varierte behov innen infrastruktur og applikasjoner for å få utført sine arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Vi ser etter en teknisk dyktig arkitekt som kan være en lytter til brukernes behov, og samtidig omsette komplekse behov til langsiktig gode løsninger i et strategisk perspektiv. Arkitekten vil bli involvert i store og viktige prosjekter/ leveranser som har betydning for den norske befolk... Read more

Required skills:

 • Arkitektur
 • IT-infrastruktur
 • Driftplatformer
 • Identitetshåndtering
 • Kryptering

Desired skills:

 • Forskningsmiljøer

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 20-04-8122 Published: 2020-04-06

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads-... Read more

Required skills:

 • Selenium
 • .Net
 • DevOps
 • Ms SQL
 • Grafana
 • SonarQube

Desired skills:

 • ITSM
 • Postman
 • TDD

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

Request ID: 20-04-8692 Published: 2020-04-16

Bakgrunn for oppdraget    Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og rea... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Anskaffelsesprosesser
 • Drifts- og forvaltningsorganisasjoner
 • Verktøy innen drift

Desired skills:

 • LAN
 • WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Drift

Request ID: 20-04-8165 Published: 2020-04-14

Kunden er inne i en periode med veldig stor prosjektaktivitet og leveranser i seksjonen Identitet og tilgang i Sykehuspartner HF, der etterspørselen etter spesielt fødereringskompetanse ikke er mulig å dekke opp med nåværende ressurstilgjengelighet. Vi trenger derfor å øke vår kapasitet med en konsulent. Hovedoppgavene vil være prosjektaktivitet, kombinert med daglig drift og vedlikehold, herunder spesielt fokus på håndtering av 2. og 3. linje i... Read more

Required skills:

 • PING Federate
 • PING Access
 • ITIL/ITSM

Desired skills:

 • Microsoft ADFS
 • Windows-plattform
 • Katalogtjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-04

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No result, try a different search.