Showing jobs 126 to 134 of 134 total
1 2 3 4 5 6
(Closed)

2x Testleder - Bank & Finans

Request ID: 20-01-6537 Published: 2020-01-29

Ansvarsområder/hovedarbeidsoppgaver Testleder 1 Testledelse innenfor utviklings- og leveranseprosjekter Gjerne kjennskap og erfaring fra IFRS 17 Gjerne erfaring fra forsikring og pensjonsområdet Sikre planlegging, gjennomføring, fremdrift og rapportering i henhold til godkjent testplan Bidra til å analysere, designe og utvikle tester Sikre etablering av godkjent testmiljø,integrasjonspunkter, testdata og brukertilganger   Testleder 2 Testledels... Read more

Required skills:

 • ISTQB
 • Cloud løsninger
 • IFRS 17

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

2020-02-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ruter - Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-0198 Published: 2020-01-14

  Beskrivelse av anskaffelsen Vi ønsker å leie inn en Backendutvikler til et av våre utviklingsteam. Teamet skal realisere behov som vår forretningsenhet Produksjon har, ved å utnytte tjenestene vår nye digitale plattform (Ruters Digitale Plattform – «RDP») gir.  Om rollen og arbeidsoppgaver  Utviklerne inngår i et BizDevOps-team, som operasjonaliserer og realiserer de behov forretningsenheten har til å overvåke trafikktilbud... Read more

Required skills:

 • Java
 • Git
 • API utvikling
 • Kafka og Kafka streams
 • Docker og Kubernetes
 • AWS

Desired skills:

 • Jenkins
 • ElasticSearch
 • Spring Boot
 • JIRA, Confluence og Bitbucket
 • Javascript, Node.js og React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-04-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x testere til saksbehandling- og integrasjonsportefølje

Request ID: 20-01-0125 Published: 2020-01-13

  Bistanden som skal utføres Vi søker inntil 3 testere. Kandidatene vil kunne jobbe på tvers av team, i flere team eller ett dedikert team i løpet av perioden. Teamene består stort sett av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder.  Å ha riktig kvalitet er en forutsetning for Helsedirektoratets leveranseevne og vårt bidrag til utviklingen av fagsystemer i helseforvaltningen. Vi har som mål at automatisere tester... Read more

Required skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • Funksjonelle og tekniske testcaser

Desired skills:

 • .Net-utvikling og .Net Core
 • ISTQB
 • SoapUI
 • Postman
 • SonarQube
 • Microsoft TFS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2021-02-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IKT, drift og vedlikehold

Request ID: 20-01-8479 Published: 2020-01-10

Bistanden som skal utføres Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i flere miljøer innenfor Helseforvaltningen og vi søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med å drifte og oppgradere dagens terminalserverløsninger.Konsulenten arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøet i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder. Norsk Helsenett ønsker å leie inn 1-2 seniorressurser som er selvstendig, str... Read more

Required skills:

 • Citrix
 • VM Horizon

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-01

Enddate

2020-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder til forprosjekt kjøp av transporttjenester

Request ID: 20-01-8335 Published: 2020-01-07

Om rollen og arbeidsoppgaver  Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken.  Arbeidet forventes å være et tilnærmet full tids engasjement i perioden fra oppstart i januar 2020 til og med juni 2020. Oppdraget kan forlenges i inntil 6 måneder utover dette.  Prosjektleders overordnede rolle i prosjektene er å sørge for fremdrift og struktur, og sikre godt tverrf... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Tverrfaglige prosjekter og samhandling

Desired skills:

 • Offentlig eide selskaper og virksomhet
 • Offentlige anskaffelser
 • Kollektivtrafikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2020-07-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Verket

Request ID: 20-01-4113 Published: 2020-01-09

Vi søker en testutvikler!   Det blir brukt FitNesse for automatisering av tester, men er åpen til andre forslag for å automatisere testingen.      Mandatory Skills / Experience : ·        Agile Work Environment. ·        API & UI Testing both (Manual /  Automation). ·        SDLC life cycle / Testing Life cycle (System testing, Integration testing, End to End Testing) ·        Tools Cucumber , SPOCK (BDD – Gherkin). ·        Test Automation f... Read more

Required skills:

 • API & UI Testing both
 • Test Automation
 • Java
 • Groovy
 • Cucumber

Desired skills:

 • Microservices
 • Maven
 • GIT/Bitbucket

Competence area

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell- og Løsningsarkitekt

Request ID: 20-01-0771 Published: 2020-01-08

OM KUNDEN Folkehelseinstituttets (FHI) visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Osl... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-01-15

Enddate

2020-02-29

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-4566 Published: 2020-01-07

Bakgrunn og formål med anskaffelsen Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur AS er midt i en modernisering av teknologiplattform for legacy systemer samtidig som vi utvider funksjonaliteten i disse til å støtte den pågående jernbanereformen. I tillegg tilrettelegges plattformen for å kunne støtte et bedre felles kollektivtilbud. Dette igjennom å tilby søk og planlegging og kjøp av kollektivreise... Read more

Required skills:

 • Java
 • Apache Camel
 • CI & CD

Desired skills:

 • Google Cloud Platform
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2021-02-02

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamlead

Request ID: 19-11-6423 Published: 2019-11-22

For Ruter søker vi en erfaren konsulent som skal ivareta rollen som Teamlead i et løsnings- og plattformutviklingsteam.  Kan dette være av interesse? Beskrivelse av anskaffelsen  Det er nå behov for en erfaren teamleder som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg, samt forvalte billettkontrollsystemet (RuterKontroll), samtidig som tjenesten skal migreres til ny plattform. Om RuterSalg og RuterKontroll  Ruter har et tverrfa... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse app
 • Forretningsforståelse
 • Kravspesifisering
 • Offentlige anskaffelser

Desired skills:

 • Leverandører/innkjøp
 • Jira
 • Confluence

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6
No result, try a different search.