Showing jobs 126 to 150 of 818 total
(Closed)

Prosjektleder - Etablering av NILAR

Request ID: 22-01-7348 Published: 27.01.2022

Norsk Helsenett gjennomfører på oppdrag fra HOD og i samarbeid med Direktoratet for e-helse programmet PDS (Program Digital Samhandling). Programmet skal gå i flere steg, hvorav steg 1 gjennomføres i perioden 2021 – 2024. I steg 1 skal følgende oppdrag gjennomføres: TAG: Etablering, videreutvikling og robustifisering av nasjonale tjenester for tillitsmodell, API Management og Grunndata Nilar: Etablering og utprøving av ny nasjonal e-helseløsning... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Konsulent til IT anskaffelser

Request ID: 22-01-3815 Published: 31.01.2022

Avdeling utvikling og digitale kanaler ser etter en dyktig fagperson som kan bistå i arbeidet med avtaleforvaltning og leverandørstyring. Ressursen skal bistå avdelingen i inngåelse, etterlevelse, reforhandling og kvalitetssikring av avtaler, samt gi bistand til leverandørstyrer i aktive møteplasser og oppfølging. Rollen skal kombinere strategisk og operativt ansvar innenfor avtaleforvaltning og leverandørstyring som blant annet inkluderer ansv... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Lisensforvalter

Request ID: 22-01-8406 Published: 28.01.2022

Norsk helsenett skal etablere et lisensverktøy for hele helseforvaltningen. I denne forbindelse har vi behov for konsulentstøtte for å utarbeide: Bistå med å analysere dagens prosesser til underlag til konkurransegrunnlag for anskaffelse av SAM løsning Bistå vårt lisensteam med å håndtere dagens lisenser Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Oslo KRAV TIL KOMPETANSEMinimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Konsule... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Konsulent til etablering av lisensverktøy

Request ID: 22-01-3304 Published: 28.01.2022

Norsk helsenett skal etablere et lisensverktøy for hele helseforvaltningen. I denne forbindelse har vi behov for konsulentstøtte for å utarbeide: kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for minikonkurranse mot etablert rammeavtale Analyse av dagens arbeidsmetoder / prosesser Utarbeidelse av automatiserte prosesser Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Konsulenten skal ha god erfaring med kontorstøtteverktøy Konsulent... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Anskaffelse av konsulenter innen offentlige anskaffelser

Request ID: 22-01-7265 Published: 28.01.2022

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 2 konsulenter med god gjennomføringsevne, for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Konsulenten vil hovedsakelig gjennomføre konsulentanskaffelser, men vil kunne få andre typer vare- og tjenesteanskaffelser ved behov. Seksjonen jobber kategoribasert og har ansvaret for følgende hovedkategorier: Administrasjon, Helse og Personell. Seksjonen har periodevis veldig m... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 konsulenter - Offentlige anskaffelser

Request ID: 22-01-7181 Published: 28.01.2022

Til seksjon IKT-anskaffelser er det behov for 2 konsulenter for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: Gjennomføre anskaffelsesprosjekter i helseforvaltningen, herunder: IKT-anskaffelser av IT-infrastruktur IKT-anskaffelser av IT-løsninger Lede prosjekter fra oppstart/initiering til kontraktsignering Utarbeide anskaffelsesdokumenter Lede evaluering og forhandlinger Bistand til avtaleoppføl... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo (Remote)

Workload

50-100%

Startdate

01.04.2022

Enddate

01.02.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - NILAR

Request ID: 22-01-0342 Published: 27.01.2022

Norsk Helsenett gjennomfører på oppdrag fra HOD og i samarbeid med Direktoratet for e-helse programmet PDS (Program Digital Samhandling). Programmet skal gå i flere steg, hvorav steg 1 gjennomføres i perioden 2021 – 2024. I steg 1 skal følgende oppdrag gjennomføres: TAG: Etablering, videreutvikling og robustifisering av nasjonale tjenester for tillitsmodell, API Management og Grunndata Nilar: Etablering og utprøving av ny nasjonal e-helseløsning... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java/Kotlin utvikler

Request ID: 22-01-7038 Published: 21.01.2022

Kommunesektorens organisasjon (KS) har behov for inntil 1 Java/Kotlin systemutvikler til å utvikle nye tjenester og vedlikeholde eksisterende tjenester på Fiks plattformen, eksempelvis SvarUt, DHIS2, og Fiks folkeregister. KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • SvarUt
 • DHIS2
 • PostgreSQL
 • Kubernetes
 • MongoDB

Desired skills:

 • Jenkins
 • Grafana
 • .NET
 • RabbitMQ
 • Lua

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

01.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Frontend utviklere - FIKS

Request ID: 22-01-2896 Published: 21.01.2022

KS har behov for tre dyktige frontendutviklere. Det er en fordel med Angular-erfaring, men de som har jobbet med Vue/React eller andre populære SPA-rammeverk vil nok raskt kunne sette seg inn i våre løsninger. KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML/CSS
 • Rxjs
 • Nrwl/nx
 • Redux

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Frontend utviklere

Request ID: 22-01-0932 Published: 27.01.2022

NHN har behov for to konsulenter som skal stå for produktutviklingsdialog og videreutvikling/forvaltning av Yrkesdoseregisteret (for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og utvikling av Nettsider i Umbraco (for Eldreombudet). Yrkesdoseregisteret er det første prosjektet som skal prioriteres. Yrkesdoseregisteret er en webapplikasjon utviklet av Norsk Helsenett SF for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Applikasjonen skal... Read more

Required skills:

 • CSS
 • ASP.Net
 • Javascript/Typescript
 • Razor

Competence area

Development

Location

Oslo/Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.