Showing jobs 126 to 150 of 596 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(Closed)

Prosjektleder - ERP Løsning

Request ID: 21-06-1749 Published: 22.06.2021

Statsbyggs ERP-system (regnskaps-/ innkjøpsløsning) er i dag Oracle eBusiness Suite (OeBS) on-premise. Statsbygg har hatt løsningen siden begynnelsen av 1990-tallet, og den ble sist oppgradert i 2015. Support på dagens løsning utløper 31.12.2023 og det er besluttet å lyse ut en konkurranse om ny regnskaps- og innkjøpsløsning. Regnskaps-løsning og innkjøpsløsning vil bli splittet i to konkurranser som muliggjør Best of Breed på begge områder.  Fø... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-60%

Startdate

05.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET - Samhandlingsplattformen

Request ID: 21-06-6659 Published: 22.06.2021

Samhandlingsplattformen realiseres av ulike leveranseteam som har ansvar for ulike deler av plattformen. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på NHNs private sky plattform. NHNs private sky realiseres via Vmware Cloud Foundation, og vi benytter vmware tanzu Kubernetes so... Read more

Required skills:

 • .NET
 • .Net Core
 • ASP.NET
 • SQL
 • noSQL
 • REST API

Desired skills:

 • Docker
 • Kubernetes
 • CI/CD
 • Rabbit MQ
 • OWASP

Competence area

Development

Location

Trondheim / Remote

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

16.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-06-1678 Published: 22.06.2021

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere utvikling, testing, konfigurasjon, etablering av en testrigg, samt implementering i driftsmiljøet for denne tjenesten. I grove trekk er tjenesten basert på standard programvare (open source message queue broker), serverbasert logging med splunk, .net klientkode og komponenter. Helsesektoren trenger gode integrasjons, dataflyt og meldingstjenester for å kunne bygge og sin... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Visual Studio
 • REST
 • Web API
 • Open API

Desired skills:

 • RabbitMQ
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100-200%

Startdate

31.08.2021

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SalesForce Developer - Telecom

Request ID: 21-06-2804 Published: 14.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a full-stack developer with SalesForce experience. Experience:   SalesForce Marketing Cloud   DevOps and working in agile SAFe development teams  AMPscript Javascript HTML5 Node.js Bash SQL  AWS  Experience with Google Marketing PlatformSocial Studio, and interaction studio is a bonus. Personal Qualifications: Communicative and team-oriented  Demonstrates ownership  Engaged and proac... Read more

Required skills:

 • SalesForce
 • JavaScript
 • Bash
 • SQL

Desired skills:

 • Node.JS
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Digitaliseringsdirektoratet

Request ID: 21-06-9949 Published: 18.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en prosjektleder til et nytt prosjekt. Hovedoppdrag: Utarbeide forprosjekt for politiker- og utvalgsregister tilknyttet eInnsyn Det er fremkommet ønsker om å utvide funksjonaliteten til eInnsyn med et register over utvalg og politikere i kommunen. Registeret skal fremstå som en integrert del av løsningen for møtedokumentasjon og bl.a. enkelt kunne vise hvilke politikere som er medlemmer i et gitt utvalg,... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x BI-konsulenter

Request ID: 21-06-7863 Published: 17.06.2021

Avdeling helseregistre har en pågående satsing på tilgjengeliggjøring av relevant statistikk for allmennlegetjenesten. Dette er en meget etterspurt tjeneste i sektoren. Oppdraget er stort og vi ser nå etter inntil tre konsulenter som skal inngå i prosjektteamet for Prosjekt Allmennlegedata. Teamet jobber med å utvikle nye statistikker og tilgjengeliggjøre helseinformasjon på internett og bak en påloggingsløsning. Prosjektet allmennlegedatas bruk... Read more

Required skills:

 • SQL
 • SSIS
 • SSAS
 • SSRS
 • Power BI

Desired skills:

 • Lean
 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim/Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

02.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Virksomhetsstrategi

Request ID: 21-06-8992 Published: 21.06.2021

DSA ønsker bistand fra til følgende ytelser:  Planlegge og gjennomføre en motiverende, involverende og lærende strategiprosess som resulterer i en forankret virksomhetsstrategi. Bidra til en tydeliggjøring av DSAs roller overfor interessenter. Anbefale egnet prosjektorganisering og arbeidsform for strategiprosessen. Bidra til å sikre et velegnet format og innhold for virksomhetsstrategien som gir tydelige mål, forventninger og prioriteringer for... Read more

Competence area

Project management

Location

Bærum/Oslo

Workload

100%

Startdate

27.08.2021

Enddate

27.08.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - SAP S/4 Hana

Request ID: 21-05-2249 Published: 25.05.2021

Vinmonopolet har et kapasitetsbehov knyttet til forvaltningen av SAP løsningen(SAP S/4 Hana) med tilhørende grensesnitt. Vi ønsker å kjøpe konsulenter (hoder) med optimal kompetanse og erfaring for å utføre følgende oppgaver: Utføre 2. linjesupport på produksjonsløsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere. 2. linjesupport innebærer både vedlikehold og brukerstøtte, og skal utføres både på standardløsning og eksisterende til... Read more

Competence area

Data warehouse and BI, Development, Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsrådgiver

Request ID: 21-06-0712 Published: 17.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet ønsker bistand for å etablere og ferdigstille strategi for sikker utvikling og for å revidere og tilpasse eksisterende prosesser.  Bistanden vil inneholde aktiviteter knytt til å integrere risiko- og sårbarhetsvurderinger fra forretning, strategi, analyse, utvikling, test, drift og forvaltning av løsningene. Vi ønsker å forenkle og forbedre risikostyringen inkludert systematisk oppfølging. Oppdraget vil omfatte alle l... Read more

Required skills:

 • ID-porten

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjeneste/UX-designer

Request ID: 21-06-2028 Published: 17.06.2021

I forbindelse med etablering av ny saksbehandlingsløsning ved Brønnøysundregistrene er det behov for ressurser knyttet til brukerorientering og brukskvalitet.Beskrivelse av løsningen er gjort i kvalifikasjons- og konkurransegrunnlagene til rammeavtalen. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre tilstrekkelig med ressurser til pågående arkitektur- og brukskvalitetsarbeid, slik at en får på plass gode strategier og prosesser, får ivaretatt bruk... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo & Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

10.08.2021

Enddate

15.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1 til 2 Frontendutviklere

Request ID: 21-05-4537 Published: 25.05.2021

Meteorologisk institutt skal fornye sitt brukergrensesnitt for visning av værtjenester, fornye eksisterende produkter og utvikle nye produkter for våre brukere og kunder. Systemet skal lages i React. Driftsmiljøet for det nye systemet skal være Ubuntu Linux. Det ferdige systemet skal eies, driftes og videreutvikles av Meteorologisk Institutt. Utviklingen skal ta høyde for og legge til rette for en testdrevet utviklingsmetodikk med inkrementelle... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • TypeScript
 • ReactJS
 • Git

Desired skills:

 • Material UI
 • Highcharts
 • DevOps
 • Linux

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

1200hours

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Endringsledelse

Request ID: 21-06-8780 Published: 14.06.2021

Statens helsetilsyn er i kontinuerlig utvikling og endring, og i forbindelse med strategisk plan 2020-2025 er det igangsatt en prosess for å nå målene i denne.  Et viktig moment for å nå målene i strategisk plan, er tverrfaglighet og samarbeid på tvers av avdelinger. Vi arbeider nå med gjennomføring av endringer i vår organisasjon, herunder organisasjonsstrukturen, som skal støtte opp under målene i strategisk plan, og i den forbindelse ønsker v... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

200%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift av sikkerhetsgodkjente systemer - Statsbygg

Request ID: 21-06-8772 Published: 16.06.2021

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter.  En av Statsbyggs nøkkelressurser har meldt overgang til annen arbeidsgiver, og vi har derfor på kort og mellomlang sikt behov for å supplere med kompetanse og kapasitet. Arbeid på systemene med høyest gradering forutsetter sikkerhetsklarering på nivå KONFIDENSIELT.  Kandidater som allerede har gyldig sikkerhetsklarering vi... Read more

Required skills:

 • Microsoft
 • VMware

Competence area

Infrastructure, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.08.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend-Utvikler - RuterSalg

Request ID: 21-06-0612 Published: 11.06.2021

Vi søker en erfaren backend-utvikler som vil inngå i RuterSalg-teamet. Teamet består i dag av teamleder, produkteier, løsningsarkitekt, testere/leveransestøtte og utviklere (både frontend og backend). RuterSalg- teamet har ansvar for utvikling og forvaltning av både RuterSalg og RuterKontroll, og har et bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter. Utvikleren vil ha fokus på utvikling av Rut... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • OAUTH
 • Kotlin
 • AWS
 • Kafka

Desired skills:

 • Spring Boot
 • JIRA
 • GraphQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonssikkerhet og personvern

Request ID: 21-06-6509 Published: 09.06.2021

Helsedirektoratet har behov for bistand til å videreutvikling av sin prosess for sikker utvikling. I dag eksisterer det en etablert prosess med krav til informasjonssikkerhet og personvern i utvikling. Som en del av prosessen benyttes programvare for statisk kodeanalyse og automatisk sjekk for utdaterte biblioteker og programvare. Det er behov for å videreutvikle dagens prosess med flere sikkerhetssjekker, som f.eks DAST eller andre sikkerhetsko... Read more

Required skills:

 • ISO 27001
 • ISO 27002
 • DAST
 • SAST
 • TFS
 • ADS
 • NIST

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

300hours

Startdate

01.09.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstackutvikler

Request ID: 21-06-5424 Published: 15.06.2021

Husbanken jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemene for bostøtte, lån og tilskudd og kommune og marked. Vi ønsker nå å styrke teamet med en ny fullstackutvikler.  Husbanken har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden og vårt mantra er å «levere verdi til bruker så hyppig som mulig». Utviklerne våre jobber med moderne teknologi som Angular, Java, Docker og no-sql databaser på en mikrotjenestebasert arkitektur.  Ho... Read more

Required skills:

 • SPA
 • Angular
 • REST
 • Java
 • Docker
 • Git
 • JIRA

Desired skills:

 • SQL
 • No-SQL
 • Oauth
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Frontendutvikler

Request ID: 21-06-5388 Published: 11.06.2021

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Frontend-utvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (DPS). Løsningen består blant annet av nye sentrale applikasjoner for sak, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner med eksisterende løsninger. Formålet med anskaffelsen er å utvide utvi... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • CORS
 • XSD
 • XML
 • JSON
 • Azure DevOps
 • Git

Desired skills:

 • C#
 • .NET CORE
 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Migreringsprosjekt

Request ID: 21-06-0703 Published: 09.06.2021

Digdir trenger prosjektleder til migreringsprosjekt i eInnsyn. Oppdraget går ut på å lede migreringsprosjektet for PoC og migrering fra Stardog til en annen graf-database. Beskrivelse av Kundens behov for Oppdraget: Lede PoC på migrering av RDF-data fra Stardog til en annen Graf-database (mulig å måtte kjøre PoC på flere enn et alternativ (se alternativene under)) Ved fullført PoC skal PL lede arbeidet med å migrere databasen i et Testmiljø, sli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt-/prosessleder Innsynsløsning

Request ID: 21-06-9201 Published: 11.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å gjennomføre en mulighetsstudie i den hensikt å kartlegge tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning som gir borgerne mulighet for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over egne personopplysninger som behandles i offentlig sektor.  Utredningen skal også gjøre rede for muligheten for at en slik løs... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-60%

Startdate

01.07.2021

Enddate

31.03.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

TEAM: Virksomhetsutvikling

Request ID: 21-06-3277 Published: 10.06.2021

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ønsker å anskaffe konsulent(er) til arbeid knyttet til virksomhetsstrategi. Konsulent(er) skal gjennomføre følgende:  Planlegge og gjennomføre en motiverende, involverende og lærende strategiprosess som resulterer i en forankret virksomhetsstrategi. Bidra til en tydeliggjøring av DSAs roller overfor interessenter. Anbefale egnet prosjektorganisering og arbeidsform for strategiprosessen. Bidra til å si... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo/Bærum

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backendutviklere

Request ID: 21-06-5616 Published: 11.06.2021

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (DPS). Løsningen består blant annet av nye sentrale applikasjoner for sak, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner med eksisterende løsninger. Arbeidsoppgaver: Være med å utvikle robuste... Read more

Required skills:

 • C#
 • .Net Core
 • Octopus Deploy
 • Azure DevOps
 • Git
 • Entity Framework
 • SQL
 • XSD
 • XML
 • JSON

Desired skills:

 • CORS
 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.10.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

REST API

Request ID: 21-06-5877 Published: 01.06.2021

The customer provides leading contact tracing and vaccination program management software to health professionals in Norway. The current platform provides critical services to numerous municipalities and hospitals is a key component in the response to COVID-19. We are proud to be doing our part to help our society, but the crisis does not define our aspirations. Our ambition is to be the largest and best provider of healthcare software in the No... Read more

Required skills:

 • REST API
 • Python
 • Django
 • Flask

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-utvikler / BI-arkitekt

Request ID: 21-06-3612 Published: 09.06.2021

Helsedirektoratet har behov for bistand fra 1 til 2 BI-konsulenter til avdelingen Helseregistre. Arbeidet skal blant annet resultere i løsninger som understøtter retting, videreutvikling og nyutvikling av løsninger basert på data fra NPR og KPR, for eksempel utvikling av innsynsløsning for NPR, og monitoreringsløsning for pakkeforløp, medisinsk strålebruk, løsninger for primærhelsetjenesten og overføring av produkter til andre. Registrenes nytte... Read more

Required skills:

 • Kimballs
 • SQL
 • MS SQL Server
 • Azure

Desired skills:

 • R

Competence area

Development

Location

Remote/Trondheim

Workload

100%

Startdate

23.08.2021

Enddate

23.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Katalogisering av objekter i Primus

Request ID: 21-06-9099 Published: 03.06.2021

Konsulentens oppgave blir å planlegge og systematisere arbeidet med katalogisering i programmet Primus, videreutvikle rutiner, og registrering av gjenstander/objekter. Arbeidet med registering vil skje i samråd med frivillige personer på Sporveismuseet/Lokaltrafikkhistorisk forening. Det forventes at leveransen fra konsulenten blir ferdigregistrering av et avtalt antall objekter. Ønskede kvalifikasjoner: Sentrale forutsetninger for å lykkes i de... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

01.07.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte/prosjektmedarbeider

Request ID: 21-06-0381 Published: 08.06.2021

Oppdraget er tilknyttet regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenestene. Oppdraget har en varighet for perioden 2021-2024. Gitt finansiering til prosjektet kan stillingen videreføres etter 2021. Helsedirektoratet søker etter prosjektstøtte/prosjektmedarbeider i 60-80 prosent oppdrag/engasjement i perioden august-desember 2021. Personen vil jobbe med oppgaver innen oppdraget om utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer innen allmennlegetje... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

01.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
No result, try a different search.