Showing jobs 51 to 75 of 1173 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Systems Analyst ERP

Request ID: 23-06-1969 Published: 15.06.2023

We are seeking an experienced Systems Analyst with expertise in ERP systems to join their team on behalf of our customer. As the Systems Analyst ERP, you will be responsible for implementing complex requirements in the ERP system and coordinating implementation measures with internal departments and external partners. Your main focus will be maintaining and enhancing the customer's current ERP and business applications, particularly in the areas... Read more

Required skills:

ERP
SAP
SQL
O365
Unix

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

English & German

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systems Analyst MES

Request ID: 23-06-9570 Published: 15.06.2023

We are seeking a highly skilled Systems Analyst with experience in MES (Manufacturing Executing Systems) to join our team. As the Systems Analyst MES, you will be responsible for the maintenance, enhancement, and development of business applications in the manufacturing area. You will work on the configuration and enhancement of MES applications, proactively find and implement technical solutions, ensure IT technical integration of SPS systems, i... Read more

Required skills:

MES system
SQL
SPS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

31.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

English & German

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Server Administrator

Request ID: 23-06-0545 Published: 15.06.2023

We are currently seeking an experienced IT Server Administrator to join their team on behalf of our customer. As the IT Server Administrator, you will be responsible for the installation, support, and maintenance of the customer's server and storage systems, both hardware and software. You will provide support and maintenance for virtualization platforms, terminal and unified communication services, manage patch and security updates for server op... Read more

Required skills:

Networkadministration
Active Directory
Unix/Linux
Virtualization Technologies

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

English & German

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Support Analyst

Request ID: 23-06-2340 Published: 15.06.2023

The support analyst is responsible for the installation, administration and support of hardware and software. He also advises on questions about the network environment and is responsible for mobile devices and applications.Key Responsibilities First-Level Support, first point of contact for all user inquiries from European locationsAdministration of Windows Clients printers, peripheral devices, landline telephones, mobile phonesCreation and test... Read more

Required skills:

Windows Client Management
ITSM
TeamViewer
IT infrastructure

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.07.2023

Languages

English & German

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Technical Lead AD - Server - Cloud

Request ID: 23-06-3023 Published: 15.06.2023

Our client is seeking a highly skilled Technical Lead to join their team as a specialist in Active Directory (AD), Azure AD, and cloud technologies. As the Technical Lead, you will be responsible for supervising and maintaining a secure AD environment, ensuring the security and lifecycle management of servers, administrating and maintaining servers, managing the cloud and O365 environment (Azure AD, SharePoint, Teams), overseeing the backup and d... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Languages

English & German

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Security Architect - Network Security

Request ID: 23-06-7966 Published: 15.06.2023

Our customer is seeking a highly skilled and experienced Security Architect to join their team. As a Security Architect, you will play a critical role in designing and implementing robust security solutions for our network infrastructure. Your responsibilities will include implementing and maintaining security architecture for network devices, supervising network security across the local area and wide area networks, administrating and maintainin... Read more

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Languages

English & German

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler - Brukervennlige registertjenester

Request ID: 23-06-9272 Published: 12.06.2023

For Brønnøysundregistrene søker vi etter en testutvikler Beskrivelse av konkurransen:Hensikten med oppdraget er å anskaffe test/testutviklerkompetanse til prosjekt Brukervennlige registertjenester. Prosjektet er et av flere prosjekt ved Brønnøysundregistrene som utvikler løsninger for innrapportering, kontroll og registrering, og tilgjengeliggjøring.  Prosjektet er nært knyttet til prosjekt BRsys. Prosjekt BRsys er i gang med å modernisere noen a... Read more

Required skills:

Testautomatisering
Java
JavaScript
TypeScript
API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsressurs - oppfølging av GAP-analyse

Request ID: 23-06-1118 Published: 12.06.2023

Avd. Virksomhetsstyring (VIS) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for seniorkonsulent med erfaring fra implementering av styringssystem for sikkerhet etter anerkjente standarder.  VIS ved seksjon for sikkerhet og beredskap har behov for å øke kapasiteten i det pågående prosjektet for oppfølging av gap-analyse sikkerhet for å sikre framdrift i 2023. En rekke tiltak beskrevet i gap-analysen skal utvikles og iverksettes i virksomheten. ... Read more

Required skills:

Informasjonssikkerhet

Desired skills:

sikkerhetsloven
personvernregelverket
DPIA
dokumentasjonsforvaltning

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2023

Enddate

14.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior fullstack-utvikler helseregistre

Request ID: 23-06-8140 Published: 12.06.2023

For vår kunde i helsesektoren søker vi en senior fullstack utvikler til et 100% oppdrag i Trondheim. Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommune og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten, samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets- og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av... Read more

Required skills:

Angular
.NET
Fullstack

Desired skills:

Azure
SQL

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.08.2023

Enddate

30.07.2024

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Ecommerce

Request ID: 23-06-1278 Published: 08.06.2023

 Situasjonen er som følger: For 3 måneder siden lanserte Teknikmagasinet ny eCom-plattform med tilhørende nye nettsider for både Sverige og Norge. Disse er basert på Norce som ehandelsmotor i bunn, og med en site bygd rundt Contentful som CMS. I bakkant av lanseringen har vi et stort etterslep av bugs og manglende features/funksjonalitet – mange av dem kritiske. Prosjektet anses i det store og hele som mangelfullt levert, og vi som organisasjon h... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.06.2023

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 23-06-8094 Published: 07.06.2023

Til Husbanken søker vi en tjenestedesigner.Husbanken skal gjøre et innsiktsarbeid som kartlegger brukerreisene for både sluttbrukere og saksbehandlere i dag («AS IS») i saksbehandlingssystemet HILS og selvbetjening av lån- og tilskuddsordningene. Innsiktsarbeidet skal også kartlegge fremtidige brukerreiser («TO BE») og foreslå en prioritert rekkefølge på tiltak. Beskrivelse Husbanken ønsker å hente inn en tjenestedesigner med relevant kompetanse... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Innsiktsarbeid
Brukerreiser
Personvern

Competence area

Design

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

29.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produkt designer

Request ID: 23-06-3769 Published: 06.06.2023

For kunde søker vi en senior Produkt designer.Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker.I denne rollen vil du form hvordan kollektivtransport oppleves gjennom digital og ikke-digitale flater. Du v... Read more

Required skills:

Design konsepter
Universell utforming
Innsiktsarbeid

Desired skills:

Sketchup
Figma
Adobe XD
InDesign

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2023

Enddate

31.07.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamledelse Team SIL

Request ID: 23-06-7726 Published: 06.06.2023

Til kunde i mediebransjen søker vi en teamleder for et tverrfaglig team med ansvar for sourcing, innkjøp og leverandørstyring i teknologi- og produktutviklingsdivisjonen («Team SIL»)Ansvar og oppgaverAnsvar for å finne en arbeidsmåte som teamet er komfortabel med, og som er effektiv og skaper høy trivsel.Sørge for å skape teamfølelse ut av et miljø som er mer vant til å jobbe som individer eller som en gruppeFasilitere møter internt og med ekster... Read more

Required skills:

Teamlead
Prosjektledelse
Smidig metodikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX-designer

Request ID: 23-06-7052 Published: 05.06.2023

Til Digitaliseringsdirektoratet søker vi en UX-designer.BakgrunnTilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Prosjektet Digitalt datadrevet tilsyn (DDT) utvikler nye digitale verktøy for saksbehandling, samt for både automatiske og manuelle kontroller i tilsynet. Slik at tilsynet blir i stand til å kunne gjennomføre kontr... Read more

Required skills:

UX-design
Brukertesting
Innsiktsarbeid
Prototyping

Desired skills:

Universell utforming

Competence area

Design

Location

Økern

Workload

100%

Startdate

07.08.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessledelse og fasilitering innenfor design

Request ID: 23-06-8641 Published: 04.06.2023

Vi søker en konsulent som skal bistå webansvarlig ved Brønnøysundregistrene. Nettstedet brreg.no skal flyttes over på ny plattform og skal bygges på nytt på plattformen Enonic XP. I den forbindelse er det nødvendig med en bred designprosess som har fokus på involvering og interessenthåndtering. Brreg.no berører mange miljø både internt og eksternt. For at vi både skal lykkes med et brukervennlig design på nettstedet, samt en god publiseringsløsni... Read more

Required skills:

Prosessledelse
Enonic XP

Competence area

Design, Project management

Location

Brønnøysund & remote

Workload

100%

Startdate

14.08.2023

Enddate

20.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 23-06-8315 Published: 04.06.2023

Brønnøysundregistrene har besluttet å skille rollene som leder for prosjektkontor og prosjektleder for gjenstående leveransene i BRsys prosjektet. Leder for prosjektkontor er ansvarlig for støtte til flere prosjekt, og rapporterer til prosjekteier og bistår prosjekteier i rapporteringen til departementet. Leder for prosjektkontor har også ansvar for koordinering av ulike prosjekters planer, inkludert prosjekt BRsys.Brønnøysundregistrene vil derfo... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Sikkerhetsgradering BEGRENSET

Desired skills:

Offentlig Sektor

Competence area

Project management

Location

50% Brønnøysund, 50% remote

Workload

100%

Startdate

14.08.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 04.06.2023

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2... Read more

Required skills:

IdentityServer
OpenID Connect
OAuth2

Competence area

Development, Security

Location

Oslo, Trondheim eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

03.07.2023

Enddate

30.06.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 24.05.2023

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til a... Read more

Required skills:

tjenestedesign
UX-design
brukeropplevelser
brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.08.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior UX designere

Request ID: 23-05-4364 Published: 24.05.2023

Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker.Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de lyser eller låter. Det skal se bra ut p... Read more

Required skills:

Figma
UX-design
Innsiktsarbeid
Interaksjonsdesigner

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

22.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk, engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drupal/PHP utvikler

Request ID: 23-05-6004 Published: 12.05.2023

UiBs hovednettsted www.uib.no kjører i dag på Drupal 7. Vi har opprettet et prosjekt for å sikre overgang til Drupal 10.Avtalen omfatter bistand fra utvikler til å levere på følgende:Dagens nettsider skal erstattes med nye på www.uib.no. De nye sidene skal kjøre i Drupal 10.Forvaltningsoppgaver knyttet til eksisterende løsning i Drupal 7 i en overgangsperiode kan også bli aktuelt.Konsulenten skal i samarbeid med kunde jobbe med Drupal-miljøer med... Read more

Required skills:

Drupal
PHP
VueJS
React
CSS
API

Desired skills:

RabbitMQ

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

40-100%

Startdate

07.08.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps Engineer – Cloud Operations

Request ID: 23-05-9349 Published: 11.05.2023

Ruter trenger konsulentbistand til drift og forvaltning av Ruters felles kjernesystemer på både on-prem og i skymiljøet. Hovedfokuset i oppdraget er forvaltning og overvåkning av Ruters kjernetjenester. Ruter søker konsulenter som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og har opparbeidet seg solid kunnskap om skyløsninger så vel som container og streamingløsninger.Om rollen og arbeidsoppgaverFeilsøking og feilrettingAutoma... Read more

Required skills:

AWS
Kubernetes
Helm
Kafka
Linux
Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkiv- og dokumentbistand - HDIR

Request ID: 23-05-2608 Published: 08.05.2023

OM KUNDENHelsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonal... Read more

Required skills:

Arkivarbeid
Noark-standarden
Arkivlov
P360

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

01.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt - Etablere fagmiljø for virksomhetsarkitektur

Request ID: 23-05-9319 Published: 03.05.2023

Enhet for virksomhetsarkitektur (TVA) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for å leie inn konsulenter i 2023. Konsulentene skal jobbe med etablering av prioriterte elementer av virksomhetsarkitektur styringsmodell knyttet til Statsbyggs utviklingsarbeid. Vi trenger en senior virksomhetsarkitekt som jobber både teknisk, men også har erfaring innen forretnings- og informasjonslagene. Oppgaver: Støtte til ansatte i utviklingspros... Read more

Required skills:

virksomhetsarkitektur
TOGAF
prosjekt- og prosessledelse

Desired skills:

bygg- og anleggsnæringen

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

05.06.2023

Enddate

01.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Anskaffelseskonsulent

Request ID: 23-05-5596 Published: 03.05.2023

Arbeidsoppgaver Konsulenten skal bistå Kriminalomsorgen med utforming av kravspesifikasjon til markedet i forbindelse med tjenesteutsetting av Kriminalomsorgens infrastrukturtjenester, herunder datarom, nettverk og egnede applikasjoner.Områder som skal belyses er blant annet kravspesifisering for tjenesteleveranse (SLA), sikkerhetsmekanismer, fleksibilitet og rådgivning ovenfor kriminalomsorgen. Det er kritisk at kravspesifikasjonen sikrer krimin... Read more

Required skills:

Tjenesteutsetting
Driftstjenester
Kravspesifisering
Prosessanalyse
Prosessdesign

Desired skills:

Offentlig sektor
Infrastrukturarkitektur
Microsoft Azure

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Lillestrøm eller Horten

Workload

50-100%

Startdate

22.05.2023

Enddate

22.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Solution Architect - Energy sector

Request ID: 23-05-9196 Published: 03.05.2023

As a Solution Architect, you will be responsible for designing and implementing solutions that meet the unique needs of the organization's business processes. Your role will involve using your technical expertise to support ERP and CRM system design, manage stakeholder expectations, and direct solution development across the application portfolio. You will work closely with vendors and the vendor market to identify new solutions and adapt them to... Read more

Required skills:

Solution Architect
UML
Cloud
OOD

Desired skills:

Java
SQL
C#

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9