Showing jobs 51 to 75 of 627 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Closed)

Prosjektkoordinator - Holdeplasskoordinator

Request ID: 21-10-0041 Published: 08.10.2021

Ruter søker en prosjektkoordinator med 2-5 års arbeidserfaring for byggeprosjekter på holdeplasser i 2022 En prosjektkoordinator for holdeplasser skal være en operativ rolle i Ruter sitt Plan og infrastruktur- avdeling. Koordinatoren skal representere Ruter i eksterne byggeprosjekter, og skal ivareta byggherre/behovseierrollen. Prosjektkoordinatoren skal koordinere tverrfaglig arbeid internt i Ruter med leveranser mot eksterne byggeprosjekter og... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kartlegging av gevinstrealisering

Request ID: 21-10-9551 Published: 01.10.2021

For å sikre at Ruter leverer så effektivt som mulig på Oslo og Vikens forventninger, samt opp mot vårt målbilde, ønsker vi å etablere et effektiviserings- og forbedringsprogram for kollektivtrafikken. Ruter søker derfor etter konsulent/team som kan bistå med kartlegging av dagens effektive drift samt etablere et program som både vil sikre Ruters og kollektivtrafikkens måloppnåelse. Om rollen og arbeidsoppgaver Kartlegging av gevinstrealiserin... Read more

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver FHIR

Request ID: 21-10-3810 Published: 06.10.2021

Til arbeidet med konseptutredning og bygging av melding fra tannhelseområdet har Norsk Helsenett SF behov for en konsulent med spisskompetanse på FHIR- rammeverket, inkludert SMART on FHIR. Målet for Kommunalt pasient- og brukerregister(KPR) er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig kommunal helse- og omsorgstjeneste, og KPR 2024 er et sentralt prosjekt i arbeidet med å etablere rapportering av mer data til KPR. Helseregisteret... Read more

Required skills:

 • FHIR
 • SMART

Desired skills:

 • SNOMED CT

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

40-60%

Startdate

01.01.1970

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder - Dataplattform

Request ID: 21-10-2981 Published: 07.10.2021

Husbanken søker etter en Teamleder for sin dataplattform. Som teamleder ønsker Husbanken at du har erfaring med smidig metodikk og endringsstyring. Du skal holde oversikt over teamets aktiviteter og prioriteringer og rapportere fremdrift tilbake til prosjektledelsen. Viktige egenskaper du har er evnen til å ivareta god kommunikasjon mellom alle interessenter samt være god til å fasilitere møter og diskusjoner. Rollen vil også fungere som en brob... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • GIT
 • Datavarehus

Desired skills:

 • Agile

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IBM DB2 installasjon

Request ID: 21-10-8608 Published: 05.10.2021

Under seksjonen WII (Web, Integrasjon og IAM) er det behov for konsulentbistand og tjenester innen IBM DB2 installasjon, konfigurasjon og tuning. DFØ benytter IBM Security Identity Manager (ISIM) som er avhengig av en DB2 database. Vi trenger ekstern bistand til å sette opp nye instanser av DB2 databaser som er konfigurert for å betjene ISIM med HA/DR oppsett, rutiner for backup, og rotering av logger. Oppdragsbeskrivelse IT- avdelingen (ITA) i... Read more

Required skills:

 • IBM
 • DB2

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior frontendutvikler

Request ID: 21-10-7948 Published: 01.10.2021

Team Potion er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper, og som i dag består av 10 utviklere, én interaksjonsdesigner, én tech lead og én team lead. Teamet ligger under Teknologi-avdelingen i NRK, og teamets formål er å utvikle og forvalte en applikasjonsportefølje for å forenkle arbeidsflyter for innholdsproduserende miljøer i NRK. Vi utvikler og forvalter webgrensesnittet mot NRK sitt Media Asset Management-system, inkludert plugi... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML5
 • CSS/SASS

Desired skills:

 • GraphQL
 • ElasticSearch
 • Electron

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt med spisskompetanse på Kubernetes, JBoss og Java

Request ID: 21-10-8810 Published: 07.10.2021

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der kjernesystemer for lån og tilskudd skal fornyes samtidig som arbeidsprosesser skal digitaliseres og effektiviseres. Ny løsning er basert på hyllevare med tilpasning fra valgt leverandør. Alle komponenter som inngår i løsningen skal kjøres på vårt Kubernetes-cluster og vi ønsker derfor å styrke teamet med en erfaren løsningsarkitekt som vil få ansvaret for å etablere alle relevante komponent... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • jBoss
 • Java

Competence area

Architecture, Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Javascript Backendutviklere

Request ID: 21-10-2690 Published: 01.10.2021

Du vil inngå i et kompetent flerfaglig og autonomt team. Teamet består av designere, analytikere, forretningsutviklere og utviklere. Teamet har høy grad av frihet noe som forutsetter at man må jobbe selvstendig, ha en høy grad av løsningsforståelse, og kan enkelt sette seg inn i nye problemstillinger og teknologi. Eksempel på arbeidsoppgaver: Skrive gjenbrukbar, modulær kode Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech lead... Read more

Required skills:

 • Node.JS
 • AWS
 • Typscript
 • Git

Desired skills:

 • Kotlin
 • Kubernetes
 • Docker

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Java Backend utviklere

Request ID: 21-09-1512 Published: 30.09.2021

For vår kunde i helsesektoren søker vi etter tre backend utviklere På kjernejournal har vi i dag to tverrfaglige team bestående av konsulenter og fast ansatte som har ansvar for hver sine løsningsområder. Du vil inngå i ett av disse teamene for å løse prioriterte oppgaver. Teamene jobber med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser. Parallelt med at vi utvikler ny og spennende funksjonalitet i kjernejournal flytter vi løsningen over til et le... Read more

Required skills:

 • Java
 • Spring
 • REST
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

30.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt- og prosessleder

Request ID: 21-09-4840 Published: 29.09.2021

IMDi har behov for en prosjekt- og prosessleder med erfaring fra komplekse virksomheter i offentlig forvaltning, strategiarbeid og utredning av kanalbruk, med vekt på brukerorientering og effektiv kommunikasjon. IMDis virksomhetsstrategi har som mål å sette våre målgrupper i sentrum og skape helhetlige løsninger. For å kunne effektivisere IMDis interaksjon og kommunikasjon med ulike målgrupper, ønsker IMDi å utvikle og forankre en strategi for b... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Applikasjonstilrettelegger / SCCM & App-V

Request ID: 21-10-1327 Published: 07.10.2021

Distribusjon av applikasjoner via SCCM 2012 Løse incidenter og tasker Det vil også være oppgaver knyttet til prosesser i ITIL Service Operation, spesielt prosesser for Incident, Change, Release, Problem og Configuration Management. ITIL-støtteverktøy er HP Service Manager. Kartlegging av applikasjoner for nødvendig underlag for tilrettelegging Tilrettelegging av applikasjoner med AdminStudio og Microsoft APP-V 5.1 Publisering av applikasjoner ve... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 21-09-7357 Published: 29.09.2021

Folkehelseinstituttets strategi fram mot 2024 har ni satsninger for å møte de store utviklingstrekkene som påvirker folkehelsen i Norge og i verden. Klimaendringer, nye smittestoffer, økende helseulikheter og en aldrende befolkning er bare noen av utfordringene som gjør at vi stadig må søke nye løsninger for å beskytte liv og for å styrke helse og livskvalitet i hele befolkningen. De ni satsningene er: Sterke i krise Forutse helsetrusler Helseda... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo & Bergen

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Utvikler

Request ID: 21-09-8293 Published: 29.09.2021

For vår kunde i transportsektoren søker vi etter en Backend Utvikler Utvikleren vil inngå i et DevOps-team med produkteier, løsningsarkitekt, utviklere og testere. Teamet skal operasjonalisere og realisere de behov forretningsenhetene har til oppfølging av operatørselskapene og andre konsumenter. Tidligere ble mye av dette arbeidet håndtert gjennom manuelle rutiner og rapporter basert på sammenstilte historiske data. Med tilgang til all sanntids... Read more

Required skills:

 • Java
 • Spring
 • AWS
 • SQL

Desired skills:

 • React
 • GraphQL
 • Docker
 • Kubernetes
 • Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver - Kundetjenester

Request ID: 21-09-6128 Published: 30.09.2021

Ruter søker én rådgiver som kan bistå ledelsen i avdelingen Nye kundetjenester med oppgaver knyttet til prosjekt- og prosessledelse innenfor produkt- og tjenesteutvikling, kundeopplevelse og målstyring. Det er også ønskelig at ressursen er kan lage beslutningsunderlag, strukturere arbeidsprosesser og annet administrativ arbeid på tvers avdelingen. Rollen vi er ute etter får en helt sentral rolle i avdelingen og vil være et viktig bindeledd for a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Developers

Request ID: 21-09-5236 Published: 17.09.2021

For our customer in the Telecom industry, we are searching for two Frontend developers. Technology (Required, highest priority first) TypeScript React CSS3 REST/GraphQL Webpack Technology (Nice to have): NodeJS / Java Storybook AWS Methods & frameworks Agile SCRUM Continuous Delivery Kanban TDD Competence Systemutvikling Universell utforming Responsive design Reach out for more information. Read more

Required skills:

 • TypeScript
 • React
 • CSS3
 • REST/GraphQL

Desired skills:

 • AWS
 • Node.JS
 • Java

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 27.09.2021

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestan... Read more

Competence area

E learning

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-09-8838 Published: 28.09.2021

IMDi har behov for en testleder med bred erfaring som testleder for systemutviklingsprosjekter i offentlig sektor, hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet. Konsulenten vil ha et særskilt ansvar for å sikre kontinuitet i testarbeidet. Én av IMDis interne testledere har sagt opp, og det er behov for å ivareta hennes rolle i en overgangsperiode, inntil ny intern testleder er på plass. Oppdraget er derfor tredelt med én overlappende periode med n... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Videreutvikle tjeneste / Java

Request ID: 21-09-2558 Published: 29.09.2021

Leveransen består i å videreutvikle FINT- tjenesten ut fra kundenes behov. Beskrivelse av FINT finnes her fintlabs.no. Dette vil bl.a. være å utvide informasjonsmodellen ved behov, etablere nye tjenester og forvalte eksisterende løsninger. I første omgang er det spesielt to områder som vi har behov for ressurser til: Arkivering av informasjon som oppstår i fylkeskommunenes skjemaløsninger. Her skal informasjonen som brukeren legger inn i et dig... Read more

Required skills:

 • Java
 • Spring Boot
 • Jenkins
 • Kubernetes
 • Azure

Competence area

Architecture, Development, Infrastructure

Location

Porsgrunn

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Test- og prosjektleder

Request ID: 21-10-5152 Published: 04.10.2021

Statnett har behov for en testleder til et pågående prosjekt med anskaffelse og implementering av en ny skyløsning. I tillegg er det behov for kombinert test- og prosjektledelse av mindre anskaffelser og oppgraderingsprosjekter. Arbeidsoppgaver Testledelse i implementeringsprosjekter Kravstiller ikke-funksjonelle krav ved utarbeidelse av RFP (request for proposal) Koordinering av ressurser og leveranser i mindre prosjekter Statnett SF stiller fø... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.11.2021

Enddate

02.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend .NET-utvikler - Helseregister

Request ID: 21-09-1146 Published: 28.09.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene. Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • .Net
 • Azure

Desired skills:

 • Specflow
 • SonarQube
 • R
 • PowerBI
 • GDPR

Competence area

Development

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder - Samhandling

Request ID: 21-09-7303 Published: 21.09.2021

Team Samhandling er et team i teknologiavdelingen til NRK. Teamets oppdrag er å forvalte og videreutvikle NRKs digitale samhandlingsverktøy, som for eksempel Teams, Slack, Jira, Confluence, Microsoft Planner og lignende. Teamet gjør også support, informerer, kommuniserer og legger til rette for opplæring i bruk av verktøyene og identifiserer behov for andre samhandlingsverktøy og implementere disse dersom det er aktuelt. Teamet består i dag av 6... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamlead

Request ID: 21-09-7937 Published: 22.09.2021

Entur leverer tjenester som gjør det enklere å planlegge en kollektivreise og kjøpe billett i en og samme operasjon. Vi leverer tjenester til kollektivbransjen og andre som ønsker å benytte kollektiv-data i sine løsninger, samt har sluttbrukerløsningen Nasjonal reiseplanlegger på oppdrag fra staten. Vi selger togbilletter for alle strekninger i Norge gjennom stasjonsbetjening, kundesenter, billettautomater og digitale kanaler som web og app. Tea... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence

Desired skills:

 • OKR
 • GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell Arkitekt

Request ID: 21-09-8365 Published: 22.09.2021

Arkitektbistand til dokumentasjon av registerdata og metadata Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, er registerforvalter for Norsk Pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Avdelingen jobber stadig med å utvide registrene med nye dataområder samt forvalte og videreutvikle dataområdene som allerede finnes i registrene. En viktig del av dette er god dokumentasjon. I tillegg til at avdelingen har det daglige forvaltn... Read more

Competence area

Architecture

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 24.09.2021

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy g... Read more

Required skills:

 • RedHat
 • Puppet
 • Github
 • Kubernetes
 • Jenkins

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Strategisk Rådgivning - Forvaltning av IT-systemer

Request ID: 21-09-8324 Published: 16.09.2021

IMDi har de senere år hatt et stort fokus på utvikling og digitalisering av sine arbeidsprosesser. Nå må forvaltning av systemporteføljen dimensjoneres for framtiden. Behov Nå er det behov for å forberede IMDi på et forvaltningsregime som kan bestå etter at de store utviklingsinvesteringene er ferdige. Det må rigges og dimensjoneres en forvaltning av systemer og prosesser slik at investeringene er lønnsomme over år. IMDi har behov for en til to... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
No result, try a different search.