Showing jobs 51 to 75 of 818 total
(Closed)

Junior prosjektstøtte

Request ID: 22-04-9985 Published: 20.04.2022

NRK vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en juniorkonsulent. Transformasjonsprosessen har pågått et par år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe. Det er behov for en ressurs i 100% stilling som skal jobbe tett sammen med de andre medlemmene i teamet, og tett opp mot organisasjonen. Tjenesteområdet er Digital Arbeidsplass og primærteamet vil være Team Samhandling. Team Samhandling har forvaltningsans... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Azure-konsulent

Request ID: 22-04-6207 Published: 20.04.2022

NRK vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en teknisk konsulent. Transformasjonsprosessen har pågått et par år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe. Det er behov for en ressurs i 100% stilling som skal jobbe tett sammen med de andre medlemmene i teamet, og tett opp mot organisasjonen. Tjenesteområdet er Digital Arbeidsplass og primærteamet vil være Team Samhandling. Team Samhandling har forvaltningsa... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

iOS Developer

Request ID: 22-04-8300 Published: 26.04.2022

Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2022

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesign

Request ID: 22-04-9537 Published: 08.04.2022

Avdeling Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), har behov for bistand innen tjenestedesign og fasilitering, under programmet livshendelsen ‘Dødsfall og arv’. Digdir fått i oppdrag å øke brukskvaliteten i offentlige, digitale tjenester: «Digdir skal benytte livshendelsen Dødsfall og arv som eksempel til å bedre brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester. Dette skal bidra til bedre og mer likeartet opplev... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

900 hours

Startdate

02.05.2022

Enddate

30.11.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Frontend utviklere

Request ID: 22-03-4995 Published: 31.03.2022

NRK søker to frontend utviklere. Teamet på NRK.no-området består i dag av åtte utviklere, to driftere, tre designere, to teamledere og en produktutviklingssjef. Vi jobber tverrfaglig, og etter smidige prinsipper. Som frontendutvikler i NRK.no-teamet vil du få ansvar for å samarbeide tett med resten av teamet, og spesielt designer/UX for å gi publikum en best mulig brukeropplevelse og interaksjonsmulighet. NRK.no har opplevd stor vekst de sist... Read more

Required skills:

 • JavaScript/TypeScript
 • React
 • HTML
 • CSS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.05.2022

Enddate

11.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Microsoft 365

Request ID: 22-04-4322 Published: 01.04.2022

FHI har innført M365 for sine ansatte og har behov for bistand i forbindelse med å utnytte alle de nye mulighetene som ligger i verktøyet. Vi ønsker å kunne hente inn ressurser ved behov f.eks. til opplæring innen programmer som er tilgjengelig, til bistand i forbindelse med egne prosjekter innen PowerApps/PowerPlattform, til å utnytte PowerBI innen forskjellige områder og til anbefalinger rundt konfigurasjon og oppsett av løsninger med mer. Ved... Read more

Required skills:

 • M365

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 konsulenter til etablering av designbibliotek

Request ID: 22-04-7812 Published: 01.04.2022

For å øke og forbedre tilgjengeligheten og innholdet av informasjon om grafikk og design i NRK, skal det etableres et designressursbibliotek på Portalen. I tillegg skal det lages en enkel og brukervennlig minitjeneste for å melde inn prosjekthenvendelser til Visuelle historier gjennom Portalen. Mer konkret ønsker vi ekstern bistand til å: Samle brukerinnsikt fra ulike brukergrupper (designere, utviklere, journalister, prosjektledere i innholdsp... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

650-700 hours

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utvikler - Driftsplattformteam

Request ID: 22-04-3248 Published: 11.04.2022

Digdir har etablert et driftsplattformteam for de digitale fellesløsningene i Avdeling for fellesløsninger. For å øke bemanningen i teamet er det behov for å kjøpe ekstern bistand med 1 til 2 plattformutviklerer. For nærmere beskrivelse av bistanden, se vedlagte avtaledokument. Avtalen gjelder for plattform-utvikler med erfaring i etablering og videreutvikling av en Kubernetes basert plattform. Konsulenten bør ha erfaring med flere av følgende o... Read more

Required skills:

 • Kustomize
 • Helm
 • Grafana
 • CI/CD
 • Red Hat Openshift

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Tjenestedesigner - Produksjonsplattform NRK

Request ID: 22-03-7991 Published: 25.03.2022

Tjenestedesigneren for produksjonsplattformen blir en del av prosjektet "Modernisering av produksjonsplattformen". Dette prosjektet har fått i oppgave å lage en plan for – og sikre gjennomføring av – en modernisering av produksjonsplattformen, slik at NRK både tar i bruk ny teknologi for å sikre skalerbarhet og dekker morgendagens produksjonsbehov, samt gjør det enklere å gjennomføre flytteprosesser. Prosjektet vil i tett samarbeid med bruker- o... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backendutvikler

Request ID: 22-03-5455 Published: 25.03.2022

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal forvalte og videreutvikle/fornye Stortingets kjernesystem. Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten slik at endringstakten kan økes ytterligere for å være ajour og i forkant med pågående prosjekt. Nytt Parlamentarisk system, NPOS, har delvis erstattet tidligere system, og det nye systemet skal fortsatt v... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • SQL
 • Octopus Deploy
 • AzureDevOps
 • Git
 • RabbitMQ

Desired skills:

 • Scrum
 • Kanban
 • CORS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

01.07.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.