Showing jobs 101 to 125 of 818 total
(Closed)

Innføringsressurs- Endringsledelse

Request ID: 22-02-1690 Published: 24.02.2022

Program Pasientens legemiddelliste (PLL) har flere prosjekter i ulike stadier av innføringsaktiviteter. Et team av innføringsressurser jobber i disse prosjektene og samarbeider på tvers for å planlegge og koordinere innføringsarbeidet internt og med sektor. 2 av prosjektene i PLL har behov for innføringsressurser: 1. Prosjekt kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester: Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplys... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.03.2022

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessutvikling og prosjektkoordinering

Request ID: 22-02-6508 Published: 28.02.2022

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) ønsker assistanse til en prosess som leder til en optimalisering av virksomhetens matriseorganiserte arbeid. Arbeidet vil inkludere utarbeidelse av prosessbeskrivelser for både etablering og gjennomføring av oppgaver løst gjennom matriseorganiserte prosjekter og prosesser. DSA benytter DIFIs prosjektveiviser. Prosessutviklerrollen innebærer således å bidra til utvikling og effektivisering av dir... Read more

Competence area

Project management

Location

Bærum

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt - IAM

Request ID: 22-02-3596 Published: 21.02.2022

NHN utvikler, forvalter og drifter IKT-løsninger som behandler helseopplysninger for hele landets befolkning. I rollene som både dataansvarlig (behandlingsansvarlig) og databehandler har NHN en sentral rolle i å ivareta informasjonssikkerhet og personvernet i helsesektoren. NHN har som strategiske mål å gi sine brukere tilgang til informasjon som de har tjenstlig behov for når de trenger det (M1: «Gi meg informasjon jeg trenger når jeg trenger... Read more

Required skills:

 • IAM

Competence area

Architecture

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

21.03.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent - Matvareindustri

Request ID: 22-03-0438 Published: 30.03.2022

Vi søker en driftskonsulent til kunde i Oslo. Kunden jobber med distribusjon av varer innen matvareindustrien. Konsulenten kommer til å jobbe med drift og vedlikehold av kundens systemer innen blant annet Azure og Dynamics. I tillegg vil konsulenten få mye ansvar som stedfortreder for IT sjef i løpet av sommerferien. Rollen vil derfor innebære koordinering av driften som stedfortreder. For riktig kandidat er dette en god mulighet for en spennend... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2022

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrummaster/testleder - Trafikverket

Request ID: 22-02-1014 Published: 18.02.2022

Konsulten kommer att ingå i ett utvecklingsprojekt inom ERTMS-programmet inom Trafikverket. Utvecklingsprojektet är indelat i två delar, dels en pilot av systemstöd för inleverans och planerad förändring och dels utveckling av ett verktygstöd för signalprojektering. Uppdraget innefattar rollerna scrummaster och testledare. Som scrummaster har man som uppdrag att choacha utvecklingsteamet, se till att strukturera arbetsuppgifter och säkerställa a... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Stockholm & Remote

Workload

100%

Startdate

21.03.2022

Enddate

01.04.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder til Oljedirektatets digitaliseringsprogram

Request ID: 22-02-0332 Published: 07.02.2022

Oppdraget består i å lede prosjektet gjennom fasen fra Beslutningspunkt 1 til Beslutningspunkt 2 (ref Prince2 prosjektgjennomføringsmetodikk). Prosjektleder skal lede arbeidet med å evaluere ulike konsepter for prosjektet, samt foreslå konseptet som skal danne basis for videre prosjektplanlegging og gjennomføring. Prosjektleder vil inngå som eksternt medlem av OD sitt prosjektkontor. Det finnes allerede et prosjektlag som består av faglige perso... Read more

Competence area

Project management

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ITIL-ekspert

Request ID: 22-02-5527 Published: 16.02.2022

Norsk Helsenett er en Nasjonal tjenesteleverandør av e-helsetjenester. Gjennom strategi 2026 skal NHN fremstå som en helhetlig, profesjonell og kundeorientert leverandør. En overordnet målsetting for aktivitetene som skal utføres er at NHN får en enhetlig og helhetlig forståelse av hvilke tjenester NHN drifter og forvalter, kvaliteten som tilbys og sammenhengen mellom disse. Standardiserte SLA nivåer skal videreutvikles og operasjonaliseres på n... Read more

Required skills:

 • ITIL
 • SLA

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2022

Enddate

01.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsrådgiver

Request ID: 22-02-3921 Published: 16.02.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for bistand til å styrke avdelingens sikkerhetsarbeid. Vi ønsker konsulent i 80-100 % stilling i inntil 1 år. Konsulenten må ha minst 2 - 3 års erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Siden Altinn er underlagt sikkerhetsloven, kan det være nødvendig å autorisere konsulentene iht. virksomhetsforskriften. Konsulentene må ha satt seg inn i hva som kreves ved at... Read more

Required skills:

 • Azure
 • Google Cloud
 • Containere
 • DevOps
 • DevSecOps

Desired skills:

 • SABSA
 • TOGAF

Competence area

Security

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

14.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utviklingsteam

Request ID: 22-02-0534 Published: 24.02.2022

Kolumbus søker et komplett team med utviklere og teamleder til å jobbe sammen på disse prosjektene. Løsningene våre kjører for øyeblikket i primært i Microsoft Azure med enkelte tjenester i AWS, men en overgang til Google Cloud Platform kan være aktuelt i perioden. Eksempler på teknologier som brukes per i dag er ekstensiv bruk av funksjonalitet i Microsoft Azure (som for eksempel Service Bus, Storage, Webjobs og Functions), .NET (herunder .NET... Read more

Required skills:

 • Microsoft Azure
 • AWS
 • .NET
 • MS SQL
 • TypeScript
 • Oauth2

Desired skills:

 • Google Cloud Platform
 • Optimizely
 • GTFS
 • Netex-format

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.01.1970

Enddate

01.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend utvikler - Ny IT-løsning for luftmåledata

Request ID: 22-02-2978 Published: 10.02.2022

Miljødirektoratet er i ferd med å lage en ny IT-løsning for luftmåledata i Norge. I denne løsningen vil måledata fra målestasjoner rundt i landet kontinuerlig sende data inn til en database der dataene skal lagres og prosesseres før de videre skal rapporteres. I løpet av 2021 har Miljødirektoratet sammen med utvalgte IT- rammeavtalepartnere og brukere utredet, beskrevet og planlagt ny IT-løsningen og hvilke bestanddeler denne skal bestå av. Bac... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

1200 hours

Startdate

01.08.2022

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.