Showing jobs 101 to 125 of 1082 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Fullstackutvikler - Verktøyteamet

Request ID: 22-11-2348 Published: 15.11.2022

Ruter ønsker å styrke Verktøyteamet med en fullstackutvikler (backend & frontend). Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter. Om VerktøyteametVerktøyteamet utvikler og forvalter verktøy bl.a. for å overvåke trafikken og avvik i.f.t. planlagt trafikk informere passasjerer om avvik logge hendelser og an... Read more

Required skills:

React
TypeScript
Kotlin/Java
REST API

Desired skills:

Kafka
Testautomasjon
DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner - Salgsløsninger

Request ID: 22-11-7182 Published: 14.11.2022

Entur har behov for 1 tjenestedesigner til Produktområdet Salgsløsninger. Konsulenten skal bistå med interaksjons- og tjenestedesignarbeid i produktområdet, og hovedsakelig som sparringspartner og hjelp for de enkelte teamene i produktområdet. Konsulenten skal samarbeide tett med Design Lead og Områdeleder i produktområdet, samt øvrige ressurser i områdeteamet. Det forventes også bidrag til Enturs design guild på tvers av hele digital avdeling.... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesign
Smidig Produktutvikling
Brukertesting
Jira
Confluence

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.01.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Teamlead - Husbanken

Request ID: 22-11-8421 Published: 11.11.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt innenfor området «lån og tils... Read more

Required skills:

Smidige utviklingsteam
Jira
Confluence
GIT

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Backend Java - Husbanken

Request ID: 22-11-6519 Published: 11.11.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt innenfor området «lån og tils... Read more

Required skills:

Spring Boot
REST
Java 11
Oauth

Desired skills:

SPA
JavaScript

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .NET - Fiks plattformen

Request ID: 22-11-1391 Published: 04.11.2022

Kommunesektorens organisasjon søker to erfarne .NET utviklere. KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vi... Read more

Required skills:

Openshift/Kubernetes
Linux
Docker
SQL
MongoDB
Grafana

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Effektivisering og planlegging

Request ID: 22-11-1209 Published: 04.11.2022

Informasjons- og samordningssentral (IOSS) hos Ruter søker en prosjektleder for å bidra med effektivisering av planlegging, samt utarbeidelse av kalkyler til anbud. Vedkommende bør ha erfaring med logistikk eller transportplanlegging, eventuelt utdanning innen relevant fagfelt. Om rollen og arbeidsoppgaver Kartlegging av alle spesialskysstjenester, og optimalisering/ effektivisering av disse Utarbeidelse av kalkyler samt datagrunnlag for anbud s... Read more

Required skills:

Transportplanlegging
Offentlig anskaffelse
Databasehåndtering
Kvantitativ rapportering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

28.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior Fullstack Java

Request ID: 22-10-9394 Published: 31.10.2022

Statnett skal komplettere sitt DevOps-team og søker etter 2 senior fullstack utviklere som vil inngå i dagens team og jobbe tett på forretningskundene. Team Volt har ansvaret for flere produkter som brukes daglig i kraftbransjen. AutoDig er Statnett sin løsning for automatisk analyse og diagnose av driftsforstyrrelser i kraftsystemet, og løsningen er en del av Statnetts operative beredsskap. PQ Portal tilgjengeliggjør beslutningsstøtte for hele... Read more

Required skills:

Java
DevOps
CI/CD
REST
Kafka
Confluence

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-10-1884 Published: 28.10.2022

I forbindelse med oppstart og gjennomføring av et nytt prosjekt, Brukervennlige registertjenester (BVR), har Brønnøysundregistrene behov for bistand i løsningsarkitekturarbeidet. Dette for å sikre at gode løsninger som tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre prosjektet arkitekturkompetanse som skal være med å utvikle løsningsarkitekturen for innrapportering av opplysninger til Enhetsregisteret... Read more

Required skills:

Mikrotjenester
SOAP/REST
TOGAF
UML
Azure

Desired skills:

Altinn 3
Java
.NET
C#

Competence area

Architecture

Location

Oslo og Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Maskinlæring - Digitale tjenester

Request ID: 22-10-6403 Published: 28.10.2022

Ruter ønsker en konsulent til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og Big data infrastruktur. Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS. Om oppdraget Avdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL... Read more

Required skills:

Docker
CI/CD
Python
SQL
REST

Desired skills:

AWS
Snowflake
Kubernetes
Kafka

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .NET - Personvern og tilgangsstyring

Request ID: 22-10-8730 Published: 27.10.2022

Divisjon Samhandlingsplattform realiserer samhandlingsplattformen i helsesektoren. Denne plattformen består av samhandlingstjenester som muliggjør digital kommunikasjon mellom aktører i helsesektoren, samt informasjonstjenester der aktører i helsesektoren konsumerer data fra flere ulike API-er som divisjonen tilgjengeliggjør. Vi bygger en hendelsesorientert arkitektur, der data inn til samhandlingsplattformen betraktes som hendelser som publiser... Read more

Required skills:

.NET
DevOps
Kubernetes
Docker
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Enterprise Architect - Energy

Request ID: 22-10-5569 Published: 24.10.2022

Statkraft requires a consultant Enterprise Architect to join the organization for a 6 month (minimum) assignment in Company’s IT Enterprise Architecture department. The role is a replacement for a permanent employee who will be on leave during the assignment term, and the role reports directly to the Head of Enterprise Architecture. Supplier shall provide Statkraft with an experienced resource who shall assist the existing team in work related t... Read more

Required skills:

Energy trading
Enterprise Architecture
Change management
Risk management

Desired skills:

TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

MS365 Forbedring og automatisering

Request ID: 22-10-7167 Published: 21.10.2022

MS365 ble innført i 2020 for å dekke behov for mer brukervennlige kontorstøtteverktøy, bedre mobile løsninger, trygg samhandling med eksterne og forbedre informasjonssikkerhet. I lisensen fra Microsoft inngår utviklerverktøyene Logic apps, Power apps, Power automate og Power BI som til sammen utgjør MS Power plattform. Med god forvaltning og utnyttelse av disse verktøyene kan flere av våre tungvinte og manuelle arbeidsprosesser automatiseres. In... Read more

Required skills:

MS365
Azure DevOps

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1 & 2. linje support - Junior

Request ID: 22-10-5510 Published: 20.10.2022

Statsbygg trenger to junior konsulenter fo Teknotorget jobber i et hektisk miljø med fokus på IKT og supportere i overkant av 1000 brukere fordelt over hele landet. Målet er at ca. 80 % av henvendelsene skal løses av Teknotorget, noe som stiller krav til faglig kompetanse og dyktighet. Vi jobber etter ITIL prosesser definert spesielt for Statsbygg. Teknotorget holder åpent mellom kl. 07:00 og 16:00 på vintertid, og til 15:00 på sommertid. Arbeid... Read more

Required skills:

Officeproduktene
Win10
Citrix

Desired skills:

ITIL

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Design & Frontend utviklere

Request ID: 22-10-4580 Published: 18.10.2022

Digdir trenger UX-konsulent (100%) og front-end-utvikler (50%) som bidrar til å lage nettløsning som gir oversikt over enhetene i offentlig sektor, viser hvem som har delt data og legger opp til innspill på hvilke data som bør deles. Fortrinnsvis ønsker Digdir seg inntil 3 konsulenter. Oversikt over datadeling Digdir skal lage en nettløsning som gir oversikt over status på deling av data i offentlig sektor — både statlig og kommunal sektor. Denn... Read more

Required skills:

React
Figma
TypeScript

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

08.11.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Utbygging av Stamnett

Request ID: 22-10-6772 Published: 17.10.2022

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt NHN i oppdrag å videreutvikle Helsenettet og gradvis innføre stamnett i helseregionene. I rammen av dette oppdraget er prosjektets overordnede mål å tilknytte 68 stykk utvalgte Helse Sør-Øst (HSØ) lokasjoner til den allerede etablerte Stamnett-kjerne. Prosjektets vesentligste leveranse er den fysiske tilknytning av utvalgte lokasjoner i HSØ til det nasjonale stamnettet. I parallell med at dette blir... Read more

Required skills:

PRINCE2

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Sikkerhetsrådgiver/-arkitekt

Request ID: 22-10-8561 Published: 14.10.2022

NHN er inne i en spennende tid hvor vi satser videre på utvikling og forvaltning av den nasjonale e-helseløsningen e-resept. En rekke veivalg skal gjøres for fremtidens helsetjeneste hvor ny teknologi, digital samhandling og tilgjengelighet til informasjonstjenester er viktige virkemidler. E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Dette bidrar til å redusere risiko for feil ved rekvirering og utleve... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend utvikler - Sanntidsdomenet

Request ID: 22-10-2513 Published: 14.10.2022

Ruter trenger to senior backendutviklere til Sanntidsdomenet med flere års erfaring med hands-on daglig utvikling, design og drift av komplekse IT-løsninger. Utvikleren vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i Sanntidsdomenet, i teamene Transportoppdrag eller Progress. Utvikleren vil... Read more

Required skills:

Java
Kotlin

Desired skills:

AWS
GitLab
Kafka
Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack - Verktøyteamet

Request ID: 22-10-5847 Published: 14.10.2022

Ruter ønsker å styrke Verktøyteamet med en fullstackutvikler (backend & frontend). Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter. Om Verktøyteamet Verktøyteamet utvikler og forvalter verktøy bl.a. for å overvåke trafikken og avvik i.f.t. planlagt trafikk informere passasjerer om avvik logge hendelser og a... Read more

Required skills:

Kafka
Java
Kotlin
REST API
AWS
Kubernetes

Desired skills:

Redshift
JIRA

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.11.2022

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utviklere med DevOps kompetanse

Request ID: 22-10-8287 Published: 11.10.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps-utviklere med spisskompetanse på frontend - 1 av utviklerne må ha tung spisskompetanse på frontend; helst en seniorressurs. Utviklerne skal inngå i våre utviklingsteam som skal levere funksjonalitet til Altinn 3 og et kommende nytt Designsystem.Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP... Read more

Required skills:

React
Redux
Kubernetes
Azure

Desired skills:

Figma

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

E-læring - Oppdatering og videreutvikling

Request ID: 22-10-0871 Published: 11.10.2022

Skatteetaten søker en konsuelnt til arbeid med oppdatering og videreutvikling av E-læringsmateriellet som er utarbeidet for kompetanse- og opplæringsprogram, og oppfølging av E-læring, samtalestartere og tilhørende materiell. Arbeidet inngår i et tiltak for å utarbeide mer systematisk kompetanseheving i sikkerhet av medarbeidere ved bruk av virkemidler tilpasset til den enkelte rolle. Relevant og tilpasset opplæring til de ulike målgrupper og ro... Read more

Required skills:

E-læring

Competence area

E learning

Location

Oslo

Workload

80 hours

Startdate

ASAP

Enddate

18.11.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-10-9667 Published: 11.10.2022

Avdeling Helseregistre står i en betydelig endringsprosess. Strategi for NPR og KPR er utarbeidet og det er etablert målbilde for utvikling av registrene. En sentral del av utvikling av registrene består i å gjøre registerplattformen mer robust for å kunne håndtere hyppighet, mange rapporterende enheter, effektiv dataflyt og rask tilgang til data. Denne nyutviklingen organiseres som et registerplattformsprosjekt, og en av delaktivitene i dette p... Read more

Required skills:

Prosessfasilitering
Interessenthåndtering
Virksomhetsarkitektur
Løsningsarkitektur

Desired skills:

Informasjonsmodellering

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior Network Engineer

Request ID: 22-10-0405 Published: 10.10.2022

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. Statkraft has 4800 employees in 19 countries. The “network & datacenter” department is responsible for architecture, roadmaps, design and service implementations globally. We... Read more

Required skills:

WLAN
VPN
Cisco
ITIL
CCNP

Desired skills:

MPLS
Azure
SolarWinds
ServiceNOW

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java Utvikler

Request ID: 22-10-5768 Published: 07.10.2022

Direktoratet utvikler og forvalter flere nasjonale fellesløsninger som for eksempel ID-porten, Kontakt- og Reservasjonsregisteret, MinID, eFormidling og eInnsyn selv. Til dette har vi interne utviklingsteam som jobber etter smidig metodikk. Teamene løser oppgaver fra produktbacklog der både nyutvikling og forvaltning av eksisterende løsning inngår. For å kunne gjennomføre de prioriterte tiltakene i løsningen sine strategier og både FEL og TUU si... Read more

Required skills:

Java
Spring

Desired skills:

Ouath2
Docker
Kubernetes
React
NodeJS

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger

Workload

100%

Startdate

14.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 22-10-8578 Published: 05.10.2022

Brønnøysundregistrene søker en til rollen som testansvarlig i team / testutvikler. Konsulenten skal ivareta testansvar i et utviklingsteam, inkludert testutvikling. Ressursen vil jobbe tett mot hovedtestlederen og flere utviklingsteam. Kunden ønsker at ressursen har systemutviklingskompetanse. Nærmere beskrivelse av oppdraget Testansvarlig i team har testkompetanse og er ansvarlig for planlegging, forberedelse og gjennomføring av utviklingsteame... Read more

Required skills:

API testing
REST
Cucumber
Selenium

Desired skills:

WebdriverIO

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

28.11.2022

Enddate

28.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktleder - Framtidens Kundeservice

Request ID: 22-10-9508 Published: 04.10.2022

Ruters målbilde innebærer store endringer i hvordan vi driver selskapet, og forholder oss til kundene våre. Vi skal etablere mer personaliserte tjenester, være en komplett mobilitetsleverandør som dekker kundens behov når de trenger det. Dette stiller store krav til vår kundebehandling, og gjør at vi må rigges på helt nye måter for å dekke behovet for fleksibilitet og tjenesteutvikling i organisasjonen, behovene til kundebehandlerne og ikke mins... Read more

Required skills:

CI/CD
DevOps
Kundeservice

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9