Showing jobs 101 to 125 of 206 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Prosessleder tjenestedesign

Request ID: 20-06-3251 Published: 2020-06-15

Vi søker etter konsulentbistand innen tjenestedesign med kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning. Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen dekker behovet.  Arbeidssted for oppdraget er i Oslo. Oppdraget skal primært gjennomføres med fysiske møter, workshops, intervjuer og lignende, men vi kan ved behov gjennomføre deler av oppdraget digitalt. Dette vil i så tilfelle kreve kompetanse på gjennomføring av d... Read more

Required skills:

 • Designtenkning
 • Prosessledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

40-50 hours/week

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester

Request ID: 20-06-3649 Published: 2020-06-18

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosje... Read more

Required skills:

 • Postman
 • Soap UI
 • Selenium
 • Cypress
 • JUnit
 • Jira
 • Confluence

Desired skills:

 • Jenkins
 • Bitbucket
 • ISTQB
 • ISEB
 • TMap

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk & engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-06-1332 Published: 2020-06-11

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av Applikasjonstilrettelegging. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.   Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har g... Read more

Required skills:

 • Windows 10
 • SCCM
 • App-V
 • Active directory
 • Powershell

Desired skills:

 • PS ADT
 • Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenesteansvarlig Skytjenester

Request ID: 20-06-7811 Published: 2020-06-10

Norsk Helsenett har i dag betydelig utviklingsaktivitet innen drift og forvaltning av helsenettets medlemmer, og helseforvaltningens kunder. Dette medfører et økt forvaltningsansvar i samarbeid med øvrige avdelinger og seksjoner i Norsk Helsenett. Norsk Helsenett har startet en skyreise som krever økt bemanning innenfor forvaltning av skytjenester. Det er under etablering flere roller knyttet til denne aktiviteten.    Vi søker nå en tjenesteansv... Read more

Required skills:

 • Skytjenester
 • ITIL

Desired skills:

 • SCRUM

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack .NET

Request ID: 20-06-7437 Published: 2020-06-11

HelseID er en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer4, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2. Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 1+1... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • IdentityServer4
 • MS SQL
 • MongoDB
 • Angular

Desired skills:

 • TDD
 • Skyløsninger
 • MS applikasjoner

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norks

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: Produkteier, Teknisk Tester, Backend & Fullstack utvikler

Request ID: 20-06-2796 Published: 2020-06-08

Denne tilbudsforespørselen gjelder en samlet teamleveranse med produkteier, teknisk tester og 2 utviklere, der èn leverandør må kunne levere den utviklingskapasitet og -kapabilitet som til enhver tid kreves for å gjennomføre prioritering, drift, forvaltning og utvikling av tilhørende tjenester. Teamet vil bestå av en produkteier som med sine tekniske bakgrunn kan bistå interne og eksterne prosesser med å forbedre og optimalisere kvaliteten... Read more

Competence area

Development, Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-04-6970 Published: 2020-04-17

The CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personnel. You will be a member of the Identity team, a cross-functional team which also includes two backend developers, a front-end developer, a tester, and... Read more

Required skills:

 • UX
 • UI
 • Micro-interaction Design

Desired skills:

 • HTML
 • CSS
 • React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-10-31

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-06-5657 Published: 2020-06-09

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulenter til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av SCCM innenfor fagfeltet Arbeidsflate. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder. Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukture... Read more

Required skills:

 • SCCM
 • Applikasjonspakking
 • App-V

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder tilbudsutvikling

Request ID: 20-06-3191 Published: 2020-06-05

Bakgrunn om medvirkning i tilbudsutvikling  I tilbudsutvikling inngår blant annet endringer av linjenett, linjestrekninger, stoppmønster, plassering og utforming av stoppesteder, vurderinger knyttet til ulike transportmidler, deres funksjoner og kundeopplevelse, tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, samt langsiktig utvikling og investeringer i kollektivtrafikkinfrastruktur som bussanlegg, nye banestrekninger, stasjoner o... Read more

Required skills:

 • Medvirkningsprosesser
 • Verktøy- og metodeutvikling
 • Prosjektledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2020-08-10

Enddate

2020-11-30

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-06-5433 Published: 2020-06-09

NHN ble fra 1.1.2020 nasjonal tjenesteleverandør, og ble tilført ansatte og oppgaver fra Direktoratet for e-helse. Oppgaver knyttet til utvikling, drift, forvaltning og vedlikehold av nasjonale løsninger (helsenorge.no, kjernejournal, e-resept, grunndataplattformen m.m.) overførtes til Norsk Helsenett. Dette arbeidet ble planlagt og gjennomført i Programmet for ny e-helseorganisering NEO, og i prosjekt NHN 2020 (NHN) og prosjekt Direktoratet 2.0... Read more

Required skills:

 • Teknisk kompetanse
 • Arbeidsflyt

Desired skills:

 • Prince 2
 • Prosjektveiviseren
 • Skytjenester
 • Migreringsprosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend utvikler .Net

Request ID: 20-06-7343 Published: 2020-06-08

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backend-utvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no.  Bakgrunn Nytt Parlamentarisk Oppfølgingssystem, NPOS, har delvis erstattet EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem). NPOS benytter i dag EPOS som et grensesnitt i forbindelse med publiseringen av informasjon til... Read more

Required skills:

 • C#
 • .Net Core
 • Octopus Deploy
 • Rabbit MQ
 • Entity Framework
 • SQL

Desired skills:

 • Enhetstester
 • Design Patterns

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-10

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .Net

Request ID: 20-06-7562 Published: 2020-06-08

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling av selvbetjeningsløsning for HelseID og ønsker derfor å engasjere 1-2 fullstack konsulent(er). Konsulenten(e) vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren. KRAV TIL KOMPETANSE NET Core eller tilsvarende Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller MongoDB) Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (web... Read more

Required skills:

 • .Net Core
 • MS SQL
 • MongoDB
 • Angular 2
 • OAuth 2

Desired skills:

 • Test Driven Design
 • Identity Server 4

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Tjenestedesignere

Request ID: 20-06-2363 Published: 2020-06-05

Bistanden som skal utføres Prosjektet skal i første konseptfase identifisere og delutrede konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen basert på den forutgående forstudien. Konsepter skal kunne realiseres på kort, mellomlang og lang sikt i form av prosjekter eller andre tiltak. NHN skal involvere etatene i valg og utredning av konsepter, både ved deltakelse i arbeidet og gjennom fremleggelse av konseptvalg og anbefalinger i Strategisk forum. Det... Read more

Required skills:

 • Workshops
 • Tjenestedesignprosesser
 • Konseptualisering

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

2020-08-24

Enddate

2020-10-24

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-05-2071 Published: 2020-05-19

DFØ har behov for en testleder til et utviklingsprosjekt i forbindelse med leveranse av økonomitjenester til en stor kunde som har behov for tilpassede tjenester. Leveransene til ny kunde er organisert i et prosjekt som nå er i gjennomføringsfase. Utviklingsdelen av dette prosjektet er godt i gang og skal etter planen i hovedsak være sluttført våren 2021. Testleder skal bistå med arbeidet med testplan.   DFØ har utarbeidet en teststrategi og har... Read more

Required skills:

 • Testledelse
 • Testrail
 • Testplanlegging

Desired skills:

 • ERP systemer
 • UBW økonomisystem
 • SAP HR

Competence area

Test and test management

Location

Trondheim

Workload

80%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattf... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • Spring Boot
 • Linux
 • AWS

Desired skills:

 • EMQ
 • Kafka
 • Jira
 • Confluence

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik t... Read more

Required skills:

 • Innloggings og betalingsløsninger

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-22

Enddate

2020-07-20

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-05-0822 Published: 2020-05-29

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet s... Read more

Required skills:

 • ISTQB
 • ISEB
 • TMap

Desired skills:

 • Bank erfaring
 • Integrasjoner

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2021-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utvikler til OIS-team

Request ID: 20-05-6102 Published: 2020-05-25

Statnett behov for en konsulent til OIS-teamet. Anskaffelsen omfatter innleie av en utvikler som skal arbeide i produktteamet som forvalter og videreutvikler OIS som er et av driftsstøttesystemene i Statnett.  Teamet består av 12 utviklere. Arbeidssted er i Nydalen i Oslo, men inntil videre arbeider teamet på hjemmekontor. Arbeidsoppgaver Systemutvikling i forbindelse med forvaltning og videreutvikling av OIS. Primært vil dette være utvikling i... Read more

Required skills:

 • Java
 • CIM
 • Apache
 • Wicket
 • React
 • Hibernate

Competence area

Development

Location

Nydalen

Workload

100%

Startdate

2020-06-08

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java-utvikler - Smidig prosess

Request ID: 20-05-3148 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Senior Java utvikler med solid erfaring med smidig prosess implementering. Arbeidsoppgaver  Kravanalyse Teknisk analyse    Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java K... Read more

Required skills:

 • Java
 • Scrum
 • Kanban
 • Git
 • Microservices
 • REST API

Desired skills:

 • Kafka
 • OpenShift
 • CKAN

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-08-03

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skr... Read more

Required skills:

 • Java
 • Git
 • Microservices
 • REST API

Desired skills:

 • Kafka
 • OpenShift
 • CKAN

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-08-02

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Business Intelligence

Request ID: 20-05-7452 Published: 2020-05-22

  Job description and requirements  BI/DWH developer for an interim role.  Must have 2 years experience with - Informatica Power Center   The candidate knows one or more of the following:  MS SQL  Denodo  Hadoop  Spark  Portrait    Read more

Required skills:

 • Informatica Power Center
 • MS SQL
 • Denodo
 • Hadoop
 • Spark
 • Portrait

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-30

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemutvikler .NET og Azure

Request ID: 20-05-5860 Published: 2020-05-15

Om oppdraget   Kolumbus Sanntidsskjerm er en webapplikasjon som viser avgangsinformasjon og kart for buss, båt og tog på digitale skjermer. Dette er del av vår digitale plattform og løsningen er i bruk i en rekke bedrifter, kjøpesentre, holdeplasser og togstasjoner i Rogaland.  Dagens løsning er tilgjengelig her:  https://kolumbus-sanntidsskjerm-backend-prod.azurewebsites.net/      Løsningen skal ha svært høy driftsstabilitet Løsningen skal være... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Azure

Competence area

Development

Location

Remote eller Stavanger

Workload

50%

Startdate

2020-08-04

Enddate

2022-08-03

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-05-6511 Published: 2020-05-13

Aktuell konsulent vil tilknyttes et driftsteam, som har ansvaret for drift av flere nasjonale løsninger til offentlig helsesektor. Primæroppgave vil være å ivareta drift. Typiske arbeidsoppgaver vil være 2. linje-support/feilsøking, patching og oppgraderinger/installasjoner. Du vil ha et tett samarbeid med de øvrige teknikerne i teamet, løsningsansvarlig og intern utviklingsavdeling. Teamet jobber med løsninger på Windows-plattform on-premise, s... Read more

Required skills:

 • Windows applikasjonsdrift
 • SCCM
 • Internet Information Server (IIS)
 • PowerShell
 • MS SQL

Desired skills:

 • BigIP
 • Octopus Deploy
 • OpenID
 • oAuth
 • SOAP
 • REST
 • Windows Service Bus

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-02-03

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Design av informasjon om universell utforming

Request ID: 20-05-8244 Published: 2020-05-19

Om oppdraget TID-programmet er Ruters trafikantinformasjons- og designprogram. Gjennom en årrekke har programmet arbeidet målrettet med å implementere enhetlig og helhetlig skilting på regionens T- banestasjoner og kollektivknutepunkt - nettopp med tanke på å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle. Dette arbeidet nærmer seg sluttført og de fleste T-banestasjoner er ferdig implementert, det vil si at skilt er montert opp og skiltplan for... Read more

Required skills:

 • Figma
 • InDesign
 • Illustrator
 • Universell utforming

Desired skills:

 • Skiltplanarbeid

Competence area

Design, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-160 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Fullstack .NET utvikler

Request ID: 20-05-6051 Published: 2020-05-19

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for å håndtere forvaltning og videreutvikling av Grunndata og ønsker derfor å engasjere 4 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 12 måneder med opsjon på 6 måneders forlengelse.   Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Oppgaven består i å forvalte og videreutvikle kodebase for Grunndata... Read more

Required skills:

 • .NET 4.5 (og nyere)
 • Visual Studio
 • MS SQL
 • Javascript
 • CSS
 • Angular 2+

Desired skills:

 • Entity framework
 • CI/CD
 • Scrum

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2021-07-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No result, try a different search.