Showing jobs 101 to 125 of 1173 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Team anskaffelse - Livshendelsen

Request ID: 23-03-2534 Published: 10.03.2023

Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor beskriver en klar ambisjon om at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Det betyr at kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer for å lykkes med denne ambisjonen. Videre sier strategien at viktige situasjoner og li... Read more

Required skills:

Prosjektstøtte
Endringsledelse
Gevinstrealisering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

300%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CX/UX designer - Nye Kundetjenester

Request ID: 23-03-7574 Published: 03.03.2023

Ruter søker en CX/UX designer til nye kundetjenester. Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker. Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller dig... Read more

Required skills:

CX design
UX design
Brukeropplevelse

Desired skills:

Figma
XD
Miro
Figjam

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

27.03.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte

Request ID: 23-03-0048 Published: 02.03.2023

Ruter ønsker bistand fra en konsulent til prosjektstøtte for å bistå i og lede prosesser knyttet til hvordan Ruter bør jobbe med og håndtere planlagte driftsavvik i kollektivtrafikken. Om prosjektetProsjektet har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av sommeravviket på T-banen fra 18.05. - 03.09.2023, samt levere en dokumentasjon og en anbefaling på hvordan Ruter bør organisere prosessene / arbeidet med tilsvarende planlagte a... Read more

Required skills:

PowerPoint
Presentasjonsevne
Prosjektstøtte
Analytiskeegenskaper

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

27.03.2023

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 23-03-3066 Published: 02.03.2023

Brønnøysundregistrene søker en testuvikler. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. Hovedfokus for dette oppdraget vil være tjenester for innrapportering. Prosjektet benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java for utvikling av backendtj... Read more

Required skills:

Testautomatisering
Java
JavaScript
API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

6x Frontend utviklere

Request ID: 23-03-3289 Published: 02.03.2023

Hensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til frontendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene. Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs. personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå med funksjonalitet for innrapportering og tilgjengeliggjøring for virksomheter med juridisk person (virksomheter)... Read more

Required skills:

React
Altinn
JavaScript
REST API
Node.JS

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior backend applikasjonsutvikler

Request ID: 23-03-5436 Published: 02.03.2023

Ruter søker en erfaren og senior backend applikasjonsutvikler til RuterSalg teamet som er godt kjent med systemer for asynkron meldingsutveksling. Ruter har utviklet en egen løsning (RuterSalg) for salg av billetter i betjente kanaler. Løsningen benyttes i dag f.eks. ombord i kjøretøy og hos forhandlere. Denne løsningen består av egenutviklet android-app som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egn... Read more

Required skills:

Kafka
Kotlin
Kubernetes

Desired skills:

Spring Boot
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.04.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior tester

Request ID: 23-03-1282 Published: 02.03.2023

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på testområdet med en testressurs på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er testeren tiltenkt å jobbe i RuterSalg-teamet Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper som den nye Ruterappen, RuterBillett og Rute... Read more

Required skills:

ende-til-ende tester
ISTQB
Ytelsetesting
Teknisk testing

Desired skills:

Systemintegrasjonstesting

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder til etablering av kvalitetsstyringssystem

Request ID: 23-03-3264 Published: 01.03.2023

Helsedirektoratet skal innføre kvalitetsstyringssystem og har behov for en Prosessleder bistand til etablering av systemet.Formålet med kvalitetsstyring er tredelt: Det skal være enkelt for direktoratets ansatte å finne ut hvordan vi gjør ting hos oss Internkontrollarbeidet profesjonaliseres i alle ledd; utvikling, implementering og forvaltning Ledelsen settes i bedre stand til kvalitetsstyring på sine ansvarsområder Kvalitetsstyring i Helsedire... Read more

Required skills:

IKT-løsninger
Prosessleder
Leverandørstyring
Endringsledelse
Kvalitetsstyringssystem

Desired skills:

Statsforvaltningen

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

20.03.2023

Enddate

30.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend-utvikler

Request ID: 23-02-5049 Published: 28.02.2023

Ruter ønsker en backend-utvikler for team Grunnplattform. Personen skal videreutvikle eksisterende portefølje, samt bygge og designe nye løsninger for salg og betalings-domenet i våre kanaler, f.eks. Ruter-appen. Hovedandelen av utviklingen vil skje på backend med Kotlin og Kafka som viktigste kunnskapsområder. God kjennskap til AWS, Kubernetes, hendelsesdrevet arkitektur og devOps-kultur er også viktig. Om Team GrunnplattformGrunnplattform er et... Read more

Required skills:

Kotlin
Java
Kafka
Kubernetes
Helm
AWS

Desired skills:

React
TypeScript
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner - Team CRM

Request ID: 23-02-7204 Published: 27.02.2023

Ruter søker en Tjenestedesigner som skal jobbe sammen med Team CRM Beskrivelse av anskaffelsenDesign er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker og som lager løsninger som gjør at våre medarbeidere kan gjøre en best mulig jobb. Design gjør at... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Innsiktsarbeid
Workshops

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.03.2023

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android app utvikler

Request ID: 23-02-3670 Published: 27.02.2023

Ruter ønsker en erfaren app-utvikler til RuterKontroll-teamet. Utvikleren skal være med og bygge opp en ny app med tilhørende periferiutstyr i et team som vil bestå av tech lead, (minst) to utviklere, produktleder, design og test. Vi ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med oss å lage en løsning basert på de beste verktøyene i vår del av markedet, som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling – hvordan få opp betalingsandel... Read more

Required skills:

Android
Kotlin

Desired skills:

DevOps
React native
AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX skribent

Request ID: 23-02-2404 Published: 24.02.2023

UX-skribent til prosjektet prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å designe en: Ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Fremtidsrettet og moderne løsning for tilgjengeliggjøring av data fra Brønnøysundregistrenes registre Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal... Read more

Required skills:

Ux-skriving
Utforming av tekst
Brukeropplevelse
Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 23-02-6336 Published: 24.02.2023

Produktdesigner med kompetanse som UX- og tjenestedesigner til prosjektet “Brukervennlige registertjenester”. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret. Nærmere beskrivelse av oppdragetProsjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring næ... Read more

Required skills:

UX
CX
Brukskvalitet
Brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

6x Backend Java utviklere

Request ID: 23-02-2186 Published: 24.02.2023

Brønnøysundregistrene ønsker å anskaffe 6 backendutviklere til tre ulike prosjekt. Oppdragets overordnede formålHensikten med oppdraget er å anskaffe kompetanse til backendutvikling innen tre ulike prosjekter ved Brønnøysundregistrene. Prosjekt Reelle rettighetshavere er i gang med å utvikle et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, dvs personer som reelt sett eier eller kontrollerer norske virksomheter. Prosjektet arbeider nå me... Read more

Required skills:

Java
CI/CD
Docker
Kubernetes
Spring Boot
SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Fullstack med Arkitektur kompetanse

Request ID: 23-02-6910 Published: 24.02.2023

Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. BVR vil også bidra til å utvide registerplattformen. Prosjektene benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java. I BVR vil også Altinn 3 plattformen bli benyttet for innrapportering. Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av f... Read more

Required skills:

Java
Arkitektur
Docker
Kubernetes
Spring Boot
React
Altinn 3

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler med UX kompetanse

Request ID: 23-02-4174 Published: 22.02.2023

Direktoratet for e-helse har behov for en UX/Frontend-utvikler i program kodeverk og terminologi. Konsulents oppgaver i dette prosjektet vil være: Å inngå i et tverrfaglig team med helsefaglig kodeverkskompetanse og back-end-kompetanse. Å arbeide med å finne en ny felles løsning for Tjenestene finnkode.no og volven.no da det skal erstattes. Å sørge for at back-end i hovedsak er etablert. Å ha ansvar for utvikling av front-end bygd på eksisterend... Read more

Required skills:

React
TypeScript
REST
Git
GUI

Desired skills:

UX
Azure
Brukertesting

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.03.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt

Request ID: 23-02-7416 Published: 21.02.2023

Norsk helsenett har etablert et prosjekt for innføring av sentraliserte tjenester for livssyklushåndtering av krypteringsnøkler, sertifikater (både internt genererte og innkjøpte) og annen informasjon som man av sikkerhetshensyn trenger å oppbevare sikkert og styre tilgangen til. Det skal defineres og etableres tjeneste- og leveransemodell med organisering for forvaltning, teknisk drift, og velges tekniske komponenter. BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES... Read more

Required skills:

Sikkerhetsarkitekt
ISO 27001
ISO 27002

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

13.03.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior UX Designer

Request ID: 23-02-1485 Published: 21.02.2023

Ruter søker en Senior UX Designer. Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker. Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de ly... Read more

Required skills:

UX-design
Universell utforming
Brukertesting
Kundeinnsikt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.03.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner / Integrasjonsdesigner

Request ID: 23-02-9058 Published: 20.02.2023

Flytoget søker i denne konkurransen en senior tjenestedesigner som skal sørge for at systemer for operativt togpersonell blir tilrettelagt med god brukeropplevelse. Som tjenestedesigner vil du jobbe med fagressurser innenfor togtrafikk, dette inkluderer operativt utegående personell om bord på togene og planlegging og driftsressurser i det interne plan- og driftsmiljøet, samt tett med prosjektleder og utviklerteam. Din oppgave vil være å sørge f... Read more

Required skills:

Tjenestedesig
Integrasjonsdesig
Wireframes
Brukerinnsikt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.03.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Tech lead - Bytoget

Request ID: 23-02-9024 Published: 20.02.2023

Bytoget søker i denne konkurransen etter to (2) tech leads / senior back-end / fullstack utviklere med erfaring med Kotlin og React, som skal ha det faglige ansvaret for intern applikasjonsarkitektur og valg av teknologiske rammeverk (eks. Spring), samt teknologi-komponenter (eks. database-teknologi) i to prosjekter. I tillegg til å være senior utvikler er du vant til å designe intern applikasjonsarkitektur, identifisere realiseringsalternativer... Read more

Required skills:

Tech lead
Applikasjonsarkitektur
Kotlin
Java
React
Spring
SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.03.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Bytoget

Request ID: 23-02-1406 Published: 20.02.2023

Bytoget søker i denne konkurransen etter en prosjektleder / produkteier, som skal lede utvikling av flere applikasjoner og løsninger. I denne rollen vil du samarbeide med fagressurser innenfor togtrafikk, inkludert operativt utegående personell om bord på togene, samt planleggings- og driftsressurser i det interne plan- og driftsmiljøet. Du vil få mulighet til å jobbe i en bedrift som har kort vei til beslutning, ha mange spennende oppgaver ti... Read more

Required skills:

Scrum

Desired skills:

Prince 2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.03.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Threat hunter/Incident Responder

Request ID: 23-02-4920 Published: 17.02.2023

NRK sin operative del av informasjonssikkerhet skal innhente flere senior threat hunter/Incident Responder ressurser med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter. Om oppdraget NRK ser etter en eller flere kandidater til rolle som senior thre... Read more

Required skills:

Azure Sentinel
Threathunting
Incident response

Desired skills:

Defender Advanced hunting
Nettverkslogger
Linux

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.03.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Project Manger - Energy Sector

Request ID: 23-02-5625 Published: 15.02.2023

Our customer in the energy sector, is looking for an experienced project manager to drive development of standards for implementation av new assets. There will be an increasingly number of implementation projects for Wind, Solar, Rotating Stabilisers and battery assets in the near future. These assets will need technology packages for infrastructure (server, storage and network), process control (local control/SCADA, data collection) and cyber s... Read more

Required skills:

Prosjektleder
stakeholder management
Energi
Prince 2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Solution Architect - Telecom

Request ID: 23-02-0905 Published: 14.02.2023

For our customer in the Telecom industry, we are searching for a Solution Architect. As a Solutions Architect, the main activities are: Taking lead in designing E2E solutions. Refining requirements in dialogue with the business & key stakeholders. Analyzing and designing IT solutions. Design and lead the architecture transformation from the current IT landscape to the target IT landscape. Guide and support agile teams, ensuring solutions are sca... Read more

Required skills:

Løsningsarkitekt

Desired skills:

TOGAF
Telecom

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.03.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2nd & 3rd line support - ClientOps

Request ID: 23-02-8657 Published: 13.02.2023

For our customer in the energy sector we are looking for two (2) experienced PC client consultants to join our Operations teams with special responsibility for PC clients. The task will span from 2nd and 3rd line support to PC client hardware and image management. Further task will be client application support and management, patching, reporting and general management of the PC client platform. Management of the PC platform to follow strategies... Read more

Required skills:

Windows 10
M365 Office Pro Plus
PowerShell scripting
SCCM TS
SCCM reporting
AD & GPO

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.02.2023

Enddate

20.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9