Showing jobs 101 to 125 of 1282 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Prosjektleder - Rusforebyggende arbeid

Request ID: 23-10-4247 Published: 13.10.2023

Rusmiddelbruk er en betydelig årsak til samfunnskader, tap av friske leveår og for tidlig død. Et viktig mål for regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet er derfor å forebygge rusmiddelproblemer blant barn og unge og redusere bruk av narkotika i samfunnet. Viktige forutsetninger for arbeidet er at det skal være kunnskapsbasert og i større grad være en tverrsektoriell innsats.Forebygging av rusmiddelbruk blant barn og unge er... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior app designer

Request ID: 23-10-1300 Published: 12.10.2023

Kolumbus har de siste årene utviklet en egen sanntidsapp hvor vi etter hvert også har inkludert reiseplanlegging og nytt system for betaling. Appen videreutvikles stadig, blant annet skal vi jobbe videre med implementering av betaling, forbedring for blinde og svaksynte og andre, nye tjenester. Appen er laget på rammeverket Flutter, og er tilgjengelig for Android og iOS. Vi utvikler også nettløsning med reisesøk.I sanntidsappen får kundene blant... Read more

Required skills:

IOS
Android
UX
Grafiks design
Univer utforming

Competence area

Design

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktleder IOSS Portal

Request ID: 23-10-1045 Published: 05.10.2023

Ruter har en viktig rolle i forbindelse med den operative avviklingen av kollektivtrafikken, TT-tjenesten, skoleskydd og andre fleksible bestillingstjenester. Dette gjøres av vår enhet IOSS (Informasjon og samordningssentralen) i tett samarbeid med både operatørene (leverandørene av transporttjenestene) og kundeservice. Enheten IOSS har ansvar å overvåke trafikktilbudet og ved behov utføre trafikkstyring, informere kunder og operatører samt samar... Read more

Required skills:

Produktleder
Utviklingsmiljø
CI/CD
Produktutvikling

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.11.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .NET developer

Request ID: 23-10-7722 Published: 02.10.2023

For our customer in the energy sector, we are searching for a fullstack .NET developer. As a part of the scripting platform team, you will be working on our internal visualization and python compute as a service platform. As a part of this platform, we maintain restful and .net based APIs used extensively throughout the business. We support data for use cases related to trading, power production, price forecasting among others. Together with the... Read more

Required skills:

.NET
API
Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

30.10.2024

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektkoordinator - holdeplasskoordinator

Request ID: 23-10-9958 Published: 02.10.2023

Ruter søker en prosjektkoordinator med kunnskap om byggeprosjekter på holdeplasser.En prosjektkoordinator for holdeplasser skal være en operativ rolle i Ruter sitt Plan og infrastruktur- avdeling. Koordinatoren skal representere Ruter i eksterne byggeprosjekter, og skal ivareta byggherre/behovseierrollen. Prosjektkoordinatoren skal koordinere tverrfaglig arbeid internt i Ruter med leveranser mot eksterne byggeprosjekter og fysiske holdeplasser/st... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

18.10.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Fagenhet delt mobilitet

Request ID: 23-09-3515 Published: 29.09.2023

Ruter søker en senior prosjektleder til fagenhet Delt mobilitet. Dagens transportløsninger står overfor store endringer drevet av et ønske om mer bærekraftige løsninger, teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og endrede kundeforventninger. For å kunne fortsette å tilby et godt og stabilt mobilitetstilbud i hovedstadsregionen må Ruter tilpasse seg disse endringene.Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet. Rute... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Backend .NET

Request ID: 23-09-8896 Published: 29.09.2023

Sjøfartsdirektoratet søker en backend-utvikler som i første omgang skal bidra i den pågående utviklingen av direktoratets løsning for automatisk utstedelse av personellsertifikater (APS). Mange av Sjøfartsdirektoratets produkter er verdensledende på sine områder. Våre digitale tjenester gjennomgår kontinuerlig videreutvikling, og det vil også komme helt nye digitale produkter i årene fremover. Om satsning - Automatisk utstedelse av Personlige Ser... Read more

Required skills:

.NET
C#
Azure
Docker
CI/CD

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

06.11.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend .NET

Request ID: 23-09-1159 Published: 29.09.2023

Sjøfartsdirektoratet søker en backend-utvikler som i første omgang skal bidra i den pågående utviklingen av direktoratets løsning for automatisk utstedelse av personellsertifikater (APS). Konsulenten må ha minimum 3 års erfaring innenfor etterspurt kompetanse.Mange av Sjøfartsdirektoratets produkter er verdensledende på sine områder. Våre digitale tjenester gjennomgår kontinuerlig videreutvikling, og det vil også komme helt nye digitale produkter... Read more

Required skills:

.NET
C#
Azure
Docker
CI/CD

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

06.11.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data scientist - Data & AI

Request ID: 23-09-4049 Published: 29.09.2023

Ruter ønsker en konsulent til avdelingen Technology & Data – Data & AI som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, KI, arkitektur og big data infrastruktur. Konsulenten inngår som en del av ressursbanken til Data & AI.Om rollen og arbeidsoppgaverKonsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av Maskinlæring på datakilder som data lakes, S3 buckets, databaser... Read more

Required skills:

maskinlæring
Python
SQL
AWS
Terrafrom
Deep learning

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oso

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Testleder - Statistikkportal

Request ID: 23-09-9951 Published: 28.09.2023

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en testleder, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, FHI Statistikkportal. Portalen består av tre deler; et administrasjonsgrensesnitt der fagpersoner i FHI laster inn og tilrettelegger sine data, et åpent api der dataene blir tilgjengelig for alle interessenter og et publikumsgrensesnitt der vi visualiserer statistikk fra FHIs ulike helsere... Read more

Required skills:

testautomatisering
Azure
CI/CD
Jira

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 27.09.2023

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover... Read more

Required skills:

Agile Coachen

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontendutvikler til RDS

Request ID: 23-09-1163 Published: 27.09.2023

Team Ruters designsystem (RDS) ønsker seg en utvikler til å være med å videreutvikle RDS. Hovedmålet med designsystemet er å bygge kultur for deling og skape et tettere samarbeid på tvers av produkt og tjenester i hele kundeferden. Teamet består for tiden av tre ansatte; én designsystem lead, én senior visuell designer og én designer. Nå trenger vi en utvikler som har faktisk og praktisk erfaring med å utvikle designsystemer.I første omgang er ut... Read more

Required skills:

React
Typescript
CI/CD
Designsystem

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontendutvikler til team DPI

Request ID: 23-09-3404 Published: 27.09.2023

Ruter er nå på jakt etter en frontendutvikler som kan hjelpe oss i team DPI (dynamisk og personlig passasjerinformasjon) med å videreutvikle og forvalte de digitale kundeinformasjonsflatene om bord på kjøretøy og stoppested/holdeplasser. I tillegg vil rollen også være sentral i å utvikle og overvåke interne verktøy for kvalitetssikring og systemstatus for kundeinformasjon og ha dialog med plattformleverandører av stoppestedsskjermer.Ruters kjøret... Read more

Required skills:

React
Typescript
HTML/CSS
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

30.09.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontendutviklere til team Web

Request ID: 23-09-6698 Published: 27.09.2023

Ruter søker to (-2-) senior frontend/webutviklere til å jobbe i team Web. Ruter ønsker å gi brukerne et helhetlig inntrykk av Ruter uavhengig av hvilken kanal de møter oss på. Kundeorientert design og utvikling av Ruter-appen har gitt et skikkelig løft på mobile flater. Webløsninger som ruter.no gjenstår, og det ønsker vi nå å sette fokus på. Akkurat nå er vi i en fase der vi vurderer teknologi og arkitektur. Du vil derfor være en sentral person... Read more

Required skills:

React
Typescript
Kubernetes
Headless CMS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 26.09.2023

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaf... Read more

Required skills:

Produktutvikling
Tjenesteutvikling
Offentlige anskaffelser
Prosjektledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Prosjektstøtte koordinator - FHI

Request ID: 23-09-9844 Published: 26.09.2023

FHI revidert nasjonalbudsjett for 2023 det ble besluttet at alle nasjonale helseregistre skal virksomhetoverføres til FHI fra 1.1.2024. Dette medfører på IT-siden at tekniske løsninger, infrastruktur, lisenser med mer må overføres til FHI. Vi søker etter to personer som kan bidra i kartleggingen av de aktuelle løsningene, støtte det interne prosjektet og bidra med koordinering mellom de involverte.BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESOppdraget består i å bi... Read more

Required skills:

infrastruktur
ActiveDirectory
M365
Prince2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

TEAM: Nasjonalt nett

Request ID: 23-09-2613 Published: 22.09.2023

NHN har behov for et team som kan bistå med en helhetlig tilnærming som passer vårt forretningsområde. Teamet skal bestå av 1 arkitekt og 4 .NET og C# utviklere. Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveransene. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatis... Read more

Required skills:

.NET
C#
SQL
Systemarkitektur
API

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior .NET utvikler

Request ID: 23-09-0643 Published: 19.09.2023

NHN har startet et arbeid med å integrere de interne støttesystemene i NHN. Formålet til integrasjonstjenesten er å etablere en løsning mot alle NHN sine interne støttesystemer. Integrasjonstjenesten skal holde oversikt over hvem som produserer og konsumerer data. Integrasjonstjenesten vil være et knutepunkt for mottak og distribusjon av data mellom NHN sine interne støttesystemer. Teamet bistanden skal utføres i jobber med å knytte sammen de int... Read more

Required skills:

.NET Core
REST API
Docker
Kubernetes

Desired skills:

Kafka

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

09.10.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Frontendutvikler

Request ID: 23-09-2628 Published: 19.09.2023

Stortingets IT-miljø er i stor grad basert på Microsoft produkter og utviklingsverktøy. Oppdragsgiver har en bred portefølje av applikasjoner utviklet for Windows og Web-plattform, og er nå i gang med å utvikle og etablere en ny tjenestebasert plattform. I tillegg til egenutviklede systemer har oppdragsgiver ansvar for å tilpasse hyllevare og skytjenester, og å integrere disse i sitt systemlandskap.Oppdragsgivers egenutviklede løsninger er i all... Read more

Required skills:

React
JavaScript/Typescript
CSS
JSON

Desired skills:

Scrum

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Altinn

Request ID: 23-09-3130 Published: 15.09.2023

Brønnøysundregistrenes søker en prosjektleder som skal sikre en smidig overgang for Brønnøysundregistrenes nåværende tjenester fra Altinn 2 - plattformen til ny teknologisk plattform - Altinn 3. I denne forbindelse ønsker vi å leie inn en prosjektleder. Konsulenten vil så snart som mulig bli involvert aktivt i prosjektets planleggingsprosess og vil fra 1.1.2024 innta rollen som prosjektleder for gjennomføringsfasen.Nærmere beskrivelse av oppdrage... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Produktteam-organisering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2023

Enddate

15.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Digitale skilter

Request ID: 23-09-7144 Published: 15.09.2023

Ruter drifter en betydelig skiltpark i Oslo og Viken. Dette inkluderer elektroniske skilter og skjermer på bussholdeplasser, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Vedlikehold og bytte av skilter skjer i stor grad gjennom leverandører og i tett samarbeid med Sporveien, Sporveien Media og andre offentlige enheter, men Ruter har overordnet ansvar for kontrakter og leveransene.Den eldste delen av skiltparken må oppgraderes spesielt med tanke på over... Read more

Required skills:

prosjektledelse
offentlige anskaffelser
SSA avtaler

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.10.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack utvikler React & Java

Request ID: 23-09-8376 Published: 13.09.2023

Vigo IKS søker en fullstack utvikler med kompetanse innen React & Java for FINT KONTROLL. Hovedoppgaven vil, sammen med resten av teamet, være å bidra med utvikling på frontend og noe backend i FINT KONTROLL løsningen.Oppgavene vil blant annet bestå i:Frontend og backend utviklingDesign og utvikling av brukergrensesnittet i løsningen med tilhørende tjenester Krav til kompetanse:Relevant erfaring som fullstack utvikler, med hovedvekt på frontend.F... Read more

Required skills:

React
Typescript
Cypress
Java
Spring

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend utvikler - Team Mobilitet

Request ID: 23-09-4754 Published: 12.09.2023

Ruter ønsker en erfaren utvikler til team Mobilitet i Ruter. Personen skal videreutvikle eksisterende portefølje, samt bygge og designe nye løsninger for tjenestelaget under Ruter-appen.Vi ønsker oss en seniorutvikler med backend-kompetanse og interesse for arkitektur. Utvikleren skal gi retning for hvordan vi skal implementere og selv være ledende i å lage den nye løsningen, sammen med flere utviklere over flere plattformer.Hovedandelen av utvik... Read more

Required skills:

Kotlin
Java
Kafka
Løsningsarkitektur
Kubernetes
Helm
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.09.2023

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Project manager for two facility management projects

Request ID: 23-09-4598 Published: 07.09.2023

For our customer in the Energy industry, we are looking for one project manager resource to support two projects, named Future HQ and Ella Space, in the HR and Facility Management domain. When responding to this request, please provide the CV in English and also write a short paragraph answering this question; Why is this the right candidate for the job?Future HQ is the project that has defined what the customers future HQ should be from perspect... Read more

Required skills:

Facility management
Stakeholder management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

26.09.2023

Enddate

19.06.2024

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt - Helhetlig informasjon for digital assistanse

Request ID: 23-09-0212 Published: 07.09.2023

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for å følge opp tverrgående behov for digitalisering i offentlig sektor. Det er i den forbindelse startet et arbeid med å finne tverrgående løsninger på utfordringer innen «Helhetlig informasjon for digital assistanse». Digdir har satt sammen et tverrfaglig team som skal vurdere løsninger og iverksette tiltak for å løse utfordringer knyttet til informasjon fra det offentlige ut til innbygger o... Read more

Required skills:

Løsningsarkitektur
CMS
Semantisk samhandlingsevne
Metadata
Informasjonsforvaltning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

%

Startdate

27.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9