Showing jobs 176 to 200 of 394 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(Closed)

Teknisk Tester

Request ID: 20-11-3379 Published: 04.11.2020

For our telecom customer, we are looking for a Tester to strengthen their IT team. They are on a journey of digital transformation where they focus on continuous development of their solid digital solutions in both business and private markets.  Your responsibilities  Ensure and improve the security and quality of the solution  Test planning and analysis  Develop and maintain tests (performance, integration, unit and end to end testing)  Follow... Read more

Required skills:

 • Postman
 • Cloud

Desired skills:

 • JavaScript
 • NodeJS
 • AWS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Developer

Request ID: 20-11-6709 Published: 04.11.2020

For our telecom customer, we are looking for a Tester to strengthen their IT team. They are on a journey of digital transformation where they focus on continuous development of their solid digital solutions in both business and private markets.  Your responsibilities  Maintaining the existing solutions and following up on quality issues  Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrat... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • Node.JS
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2020

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 20-11-3826 Published: 02.11.2020

FHI jobber for tiden med flere IT-prosjekter, som krever nytenkning rundt interaksjonsdesign. Vi har iverksatt en rekke Covid-19 relaterte prosjekter, som krever at det er enkelt for brukerne å finne frem til det de søker etter og at dette blir presentert på en lettfattelig måte. Vi har startet arbeidet med å utarbeide et designsystem, som bl.a. skal være et verktøy for utviklingsmiljøet, der de bl.a. kan gjenbruke komponenter fra et etablert de... Read more

Required skills:

 • Interaksjonsdesign
 • Universell utforming

Competence area

Design

Location

Oslo eller Bergen

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-11-5878 Published: 04.11.2020

I forbindelse med etablering av ny saksbehandlingsløsning ved Brønnøysundregistrene er det behov for ressurser knyttet til brukerorientering og brukskvalitet.Beskrivelse av løsningen er gjort i Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlagene til Rammeavtalen. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre tilstrekkelig med ressurser til pågående arkitektur- og brukskvalitetsarbeid, slik at en får på plass gode strategier og prosesser, får ivaretatt bruk... Read more

Competence area

Design

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

01.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-10-5624 Published: 28.10.2020

Vi søker etter en meget erfaren løsningsarkitekt med praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter i Ruter, domeneansvarlige, produkteiere, teamledere og utviklere.Ruter er i etableringsfasen av dette teamet, det betyr at løsningsarkitekten vil være med på å bygge opp tea... Read more

Required skills:

 • DevOps
 • GDPR
 • AWS
 • Azure

Desired skills:

 • TOGAF
 • AVRO
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testdatakoordinator/testdatautvikler

Request ID: 20-11-5820 Published: 03.11.2020

Det er ønskelig å leie inn 1 ressurs som testdatakoordinator/testdatautvikler.  Ressursen har dybdekompetanse innenfor utvikling og forvaltning av testdata. Rollen har kompetanse i å analysere og generere testdata, migrere testdata til utviklings- og testmiljøer, og konfigurasjonsstyre testdata i smidige prosjekter. Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): Analysere testdata i samarbeid med hovedtestleder Etablere testdata i samarb... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

11.12.2020

Enddate

10.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstackutvikler

Request ID: 20-10-8375 Published: 28.10.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en fullstackutvikler i forbindelse med systemutvikling relatert til Informasjonsforvaltningsarbeidet, herunder Felles datakatalog Digdir skal videreutvikle våre løsninger innenfor domenet Informasjonsforvaltning. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Konkrete arbeidsoppgaver: Utvikling og videreutvikling av backend og frontend tjenester Bidra til å... Read more

Required skills:

 • React
 • Node.js
 • Spring
 • Flask
 • Semantisk web
 • NoSQL
 • REST

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Azure & Drift

Request ID: 20-10-7688 Published: 28.10.2020

Aktuelle konsulenter vil tilknyttes driftsteam som har ansvaret for etablering og drift av flere nasjonale løsninger til offentlig helsesektor.  Konsulent: etablering og drift av tjenester, tenkt plassert i Azure. Må ha god generell Azure-kunnskap og ha erfaring med applikasjonsdrift ved hjelp av PaaS-tjenester.  Minimumskrav til kompetanse og erfaring (Absolutte krav som må oppfylles)  Konsulenten skal ha god forståelse for applikasjonsdrift og... Read more

Required skills:

 • Azure
 • PaaS

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

16.11.2020

Enddate

31.05.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior frontend developer with backend experience - Telecom

Request ID: 20-10-3759 Published: 29.10.2020

Our customer in telecom is looking for a Senior frontend developer with backend experience to help us deliver an important and time-critical project in the B2B-datacom area.  The chosen candidate will join a team of 5 other developers which are a mix of frontend and backend.  Who we think you are: Excellent communicator Collaborator by nature Detail oriented, and genuinely interested in creating great tools Thriving working in a fast-paced envir... Read more

Required skills:

 • Java
 • React
 • Wicket 1.4
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • PHP
 • Groovy

Desired skills:

 • ActiveMQ
 • Hibernate/Ehcache
 • Quartz
 • Dozer
 • Docker
 • Tomcat/Jetty

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

16.11.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior frontend developer with UX/UI experience - Telecom

Request ID: 20-10-8607 Published: 29.10.2020

Our customer in telecom is looking for a Senior frontend developer with UX/UI design experience to help us deliver an important and time-critical project in the B2B-datacom area.   The chosen candidate will join a team of 5 other developers which are a mix of frontend and backend. The chosen candidate will play an important role to help secure, deliver and together with the Project Manager and Product Owner, lead the delivery of necessary fronte... Read more

Required skills:

 • Java
 • React
 • Wicket 1.4
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • PHP
 • Groovy
 • UX/UI

Competence area

Design, Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

16.11.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-09-2240 Published: 24.09.2020

For our customer in the telecom sector, we are looking for a Senior UX Designer. Qualifications  Must have:  UX design skills  UI design skills  Strong ability to recognize and predict user flows, including happy path as well as edge cases  Excellent communication skills and understanding the importance of collaboration  technical understanding  Good to have:  Frontend Development HTML/CSS/JavaScript/react, even if not production-ready code but... Read more

Required skills:

 • UX
 • Wireframing
 • UI

Desired skills:

 • HTML
 • React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk testleder

Request ID: 20-10-2625 Published: 28.10.2020

Vi er på jakt etter en teknisk testleder med erfaring innen testautomatisering som kan hjelpe oss å få ut stabile løsninger til kundene våre raskt, ved å redusere behovet for manuell testing.  Ruter har etablert et team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters digitale kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekst... Read more

Required skills:

 • DevOps
 • CI/CD
 • iOS
 • Android
 • Node.js

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior App utvikler

Request ID: 20-10-8141 Published: 26.10.2020

Direktoratet utvikler og forvalter flere nasjonale fellesløsninger som for eksempel ID-porten, Kontakt- og Reservasjonsregisteret, eFormidling og eInnsyn selv. Til dette har vi interne utviklingsteam som jobber etter smidig metodikk. MinID er det offentlige sin egen elektroniske ID. Årlig foretas det ca. 20 millioner innlogginger med MinID, og nivået holder seg stabilt. Direktoratet har betydelige driftsutgifter til utsending av engangskoder på... Read more

Required skills:

 • React Native
 • OWASP
 • Frontend

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

01.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

.NET utvikler

Request ID: 20-10-4335 Published: 23.10.2020

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, noe NRK skal dekke grundig. I forbindelse med dette har vi behov for å videreutvikle valg-APIet vårt som tilbyr data fra Valgdirektoratet til  valgresultat-visualiseringene våre på TV og på nett. Vi ønsker nå å leie inn 1 .NET-konsulent som kan ta hovedansvaret for valg-backend og den videreutviklingen som må til for at NRK skal kunne levere valgresultater på en god måte. Konsulenten vil gå inn i valg-pr... Read more

Required skills:

 • C#
 • .Net Core
 • MS SQL
 • SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 22.10.2020

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsyns... Read more

Desired skills:

 • GDPR
 • Jira
 • Confluence
 • Sharepoint

Competence area

Architecture

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Power BI

Request ID: 20-10-5472 Published: 27.10.2020

Statnett har ansvaret for å planlegge transmisjonsnettet i det norske kraftsystemet. Gjennom politiske føringer for en grønnere energipolitikk og generelt stort trykk på elektrifiseringen av det norske samfunnet opplever vi et sterkt økende behov for nettkapasitet. For å håndtere den økende oppdragsmengden og samtidig levere et stadig bedre tjenestetilbud til våre kunder ønsker vi å digitalisere kundereisen i en tilknytningssak.  En intern “proo... Read more

Required skills:

 • Power BI
 • MS 365
 • Azure
 • Sharepoint

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.11.2020

Enddate

31.05.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP IT-sikkerhetskonsulent

Request ID: 20-09-6254 Published: 21.09.2020

Formålet med dette oppdraget er å fylle en rolle som rådgiver innen IT-sikkerhet i CIKT/LAA. Rollen skal bidra med å sikre at FIF/SAP tilfredsstiller alle regulatoriske krav (eksterne/interne) til identitets-, autorisasjons- og tilgangsstyring. Rollen skal støtte sikkerhetsvurdering av endringer på produksjonssatt SAP-løsning og randsystemene. Det vil i tillegg trenges bistand til gjennomføring av intern- og oppfølging av eksterne revisjon av FI... Read more

Required skills:

 • SAP
 • Sikkerhetsloven

Desired skills:

 • ITIL

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Snowflake Developer

Request ID: 20-10-0816 Published: 16.10.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Data Engineer with Snowflake experience.  Job description and requirements  Snowflake expert and Data Engineer  You understand what it takes to deliver insight from data.  You’re able to communicate with business and extract their needs.  You’re an experienced ETL developer and fluent in SQL.  You enjoy digging into sources, understanding them and how to connect them.  You also pro... Read more

Required skills:

 • Snowflake
 • ETL
 • SQL
 • Python

Desired skills:

 • GIT
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Leder migrering

Request ID: 20-10-5578 Published: 26.10.2020

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare. Husbanken har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter... Read more

Required skills:

 • JIRA
 • Confluence

Competence area

Project management

Location

Remote / Drammen

Workload

100%

Startdate

02.11.2020

Enddate

30.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 14.10.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som ka... Read more

Desired skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Angular Utvikler

Request ID: 20-10-2246 Published: 16.10.2020

Norsk Helsenett har en egen intern utviklingsseksjon som jobber med utvikling og programmering av interne tjenester. I dag består seksjonen av 6 medarbeidere. Vi er et team med sterkt fokus på smidig utvikling og kundens behov. Derfor jobber vi mye på tvers av ulike avdelinger for å komme fram til de beste løsningene. BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Ku... Read more

Required skills:

 • Angular
 • Typescript

Competence area

Development

Location

Trondheim eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

02.11.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Skyarkitekt/skyutvikler

Request ID: 20-10-1757 Published: 15.10.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en skyarkitekt/skyutvikler med god kjennskap til Altinn sin anvendelse av Azure tjenester, samt løsningsfunksjonalitet og infrastrukturoppsett. Konkrete arbeidsoppgaver Etablering av AI-DEV i Azure Videreutvikling og forvaltning av AT-SBL miljø i Azure Eventuelt også bistand til videre utvikling av Azure tjenestebruk for Altinn 3.0 Skripting via Terraform Kompetansekrav res... Read more

Required skills:

 • ALTINN-løsningen
 • Azure
 • Terraform

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT administrator support

Request ID: 20-10-1134 Published: 21.10.2020

For our customer in the telecom industry, we are looking for an IT-Support consultant.  The IT Corner Engineer provides user assistance in the IT infrastructure and workplace areas, and acts as an extension of the Customers Company IT Service Desk. The primary objective of the functions is to provide support in situations where IT Service Desk is unable to or have difficulties providing assistance remotely over phone and web channels. Examples a... Read more

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Utvikler

Request ID: 20-10-1287 Published: 12.10.2020

Ressursen skal jobbe med design, utvikling og forvaltning av web applikasjoner som en del av løsningene i Verktøyteamet. Applikasjonene har både CRUD funksjonalitet og live visning av trafikkstatus i sanntid i for eksempel kart. Verktøyteamet praktiserer DevOps og består av produkteier, scrum master, ca 6-7 utviklere og en tester. De andre utviklerne er backend / full-stack. Teknologien som brukes i frontend er ReactJS. Ønskede kvalifikasjonerSe... Read more

Required skills:

 • Javascript
 • Typescript
 • CSS
 • Node
 • React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 prosjektledere til etablering av Datafabrikk

Request ID: 20-10-1491 Published: 13.10.2020

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en 1-2 senior prosjektledere/programledere med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra gjennomføring av større og komplekse utviklingsprosjekter.  Bakgrunn for behov: Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 16 millioner kroner til etablering av Datafabrikken. For å bidra til eit bærekraftig velferdssamfunn også for kommende generasjoner må vi holde fram med å modernisere og effektivisere offe... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.11.2020

Enddate

01.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No result, try a different search.