Showing jobs 176 to 200 of 665 total
(Closed)

Sikkerhetsrådgiver

Request ID: 21-06-3851 Published: 22.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gjennomføre en sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning av infrastruktur knyttet til utvikling, drift og forvaltning av våre nasjonale fellesløsninger. Avhengig av driftsmodellen til fellesløsningene vil arbeidet også omfatte kartlegging hos ekstern drifts- og forvaltningsleverandører. Oppdraget gjelder: Ekstern sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning gjennomført Tiltak for å redusere sårbarheter identifiser... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Linux konsulent

Request ID: 21-08-4070 Published: 02.08.2021

Norsk Helsenett SF har behov for en Linuxdrifter som kan drifte en eksisterende plattform (SMAX) og vedlikeholde dokumentasjon av løsningen. Oppdraget vil også bestå i drift av andre eksisterende, og oppsett av nye, Linuxbaserte systemer hos kundene våre. Samt sørge for god dokumentasjon av disse. Må-krav: Ha kompetanse og 3 års erfaring med oppsett, drift og vedlikehold av linuxbaserte systemer Skal være seniorer med bredde med hensyn til både... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - IKT Anskaffelser

Request ID: 21-06-9932 Published: 23.06.2021

Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 23 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Vi har behov for 1 konsulent for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser.  Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av helseforvaltningen, s... Read more

Required skills:

 • SSA

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Prosjektledere - IKT Anskaffelser

Request ID: 21-06-1008 Published: 23.06.2021

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 2 junior konsulenter med god gjennomføringsevne for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Seksjonen har periodevis veldig mange samtidige anskaffelser og rådgivningsoppdrag for kundene. I enkelte perioder kan det være færre oppdrag.  NHN bruker arkivsystemet P360 og konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: Gjennomføre ansk... Read more

Required skills:

 • Mercell
 • MS Office
 • MS Excel

Desired skills:

 • SSA-B
 • SSA-O

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Utvikler

Request ID: 21-07-7882 Published: 09.07.2021

Anskaffelsen omfatter innleie av Front-end-utvikler til MONSTER-prosjektet. Konsulenten skal bidra i videreutviklingen av et verktøy for å analysere leveringspåliteligheten i kraftsystemet. Verktøyet bruker kraftsystem-modeller, feilstatistikk og værdata og tar i bruk Monte-Carlo-simuleringer for å beregne sannsynlighet for feil på ulike tidspunkt. Verktøyet beregner også konsekvens/kostnad knyttet til feilene. Konsulenten skal jobbe som front-e... Read more

Required skills:

 • Vue.js
 • Node.js
 • SQL

Desired skills:

 • Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.09.2021

Enddate

02.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Evaluering av implementering av Pårørendeveilederen

Request ID: 21-07-9516 Published: 02.07.2021

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre og følge opp regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025; "Vi- de pårørende".  Pårørendestrategien har tre hovedmål: Anerkjenne pårørende som en ressurs God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre Innspill til strategien ty... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 21-06-1633 Published: 25.06.2021

IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsavdelingen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter. Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at løsningsarkitekten klarer å ivareta IMDis krav... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Kvalitetssikring til Program digital samhandling

Request ID: 21-06-5183 Published: 30.06.2021

Direktoratet for e-helse har behov for ekstern til bistand til kvalitetssikring av program digital samhandling (PDS) steg 1. Steg 1 omfatter også forprosjekt for steg 2.  Programmet er plassert i et komplekst landskap, med høy synlighet og med forventninger til en markert forbedring av samhandlingsevnen i helsesektoren. Programmet opererer i grenselandet mellom teknologi, organisasjon, juss og semantikk, hvor det fokuseres på å tilrettelegge for... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20-30%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte OOP Fifty

Request ID: 21-06-3510 Published: 25.06.2021

Statnett SF, har et behov for prosjekt- og dokumentasjonsstøtte, spesielt innenfor dokumentering av arbeidsprosesser og opplæringsmateriale til sitt datterselskap Fifty AS. Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. For møte disse utfordringene har Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät etablert programmet Nordic Balancing... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Prosessledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-70%

Startdate

16.08.2021

Enddate

15.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder - Tjenesteplattform

Request ID: 21-07-6825 Published: 07.07.2021

NRK trenger nå en erfaren, smidig teamleder som skal lede Team Tjenesteplattform, koordinere med pågående prosjekter og ta del i det smidige transformasjonsinitiativet og organisasjonsutviklingen. Team Tjenesteplattform (TP) består i dag av tre utviklere, én tech lead og én team lead. Teamet er endel av Teknologi-avdelingen i NRK, og teamets formål er å lage, forvalte og forenkle integrasjoner for administrative systemer i NRK. Teamet jobber tet... Read more

Required skills:

 • Java
 • Groovy

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 19.07.2021

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the cust... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Snowflake
 • ETL

Desired skills:

 • AWS
 • Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo, Økern

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java Developer

Request ID: 21-07-9654 Published: 13.07.2021

Our telecommunication customer is looking for Senior Backend Java Developer Tasks will include:  Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Support the overall system architecture  Onboard and integrate with new systems  Create solution and technical documentation  Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests  Solve issues in production wi... Read more

Required skills:

 • Java
 • Groovy
 • NodeJS
 • AWS
 • Git
 • SQL
 • Docker
 • Spunk

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Nettverks og Enterprise kompetanse

Request ID: 21-06-0668 Published: 11.06.2021

I forbindelse med leveranse av tilbud på en større rammeavtale er det behov for ressurser for utarbeidelse av prosjektplaner til besvarelsen. Besvarelsen skal i stor grad beskrive prosjektgjennomføring av oppgradering av store, komplekse DC, WAN, LAN og WLAN-nettverk med tilhørende beskrivelse av opplæringsplaner, kompetanseplaner, migrasjonsplaner og tidsplaner. Arbeidsoppgaver: Sette seg inn i anbudsunderlaget og forstå sammenhengen mellom kra... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.06.2021

Enddate

20.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Power BI - PoC

Request ID: 21-06-5706 Published: 09.06.2021

Vinmonopolet trenger bistand av en Proof of Concept (PoC). Kunden har behov for å utvide verktøykassen for rapportering og analyse. Vi trenger et mer brukervennlig og fleksibelt verktøy til å analysere, visualisere og presentere data fra flere forskjellige kilder. Vinmonopolet har til nå basert rapporter og analyse på verktøy fra SAP, dvs i all hovedsak: SAP S/4 Hana (operativ rapportering, noe Fiori embedded analytics) SAP BW/Hana Datavarehus,... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2021

Enddate

15.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Accountant/Economist - Norwegian Tax and VAT regulation

Request ID: 21-06-0250 Published: 28.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are looking for an Accountant/Economist with specialisation in Norwegian Tax and VAT regulation, in theory and practice. Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt - Sikkerhetslogging og overvåking

Request ID: 21-05-5811 Published: 31.05.2021

Helsedirektoratet har behov for bistand knyttet til standardisering og implementering av sikkerhetslogging og overvåking. Behovet for bistand vil hovedsakelig være knyttet opp mot sikkerhetsovervåkning av applikasjoner. Oppdraget vil innebære å definere og dokumentere hva som skal være standard oppsett for sikkerhetslogging og overvåking i samarbeid med ressurser fra Helsedirektoratet. En del av oppdraget vil også innebære å hjelpe utviklerteame... Read more

Required skills:

 • ISO 210001
 • Mitre Att&ck Framework
 • Splunk
 • CIS
 • NIST
 • OWASP

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

60%

Startdate

17.08.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Innkjøp av transporttjenester

Request ID: 21-06-9499 Published: 29.06.2021

Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å delta i ulike anbudsgrupper og delta i tverrfaglig samarbeid om anskaffelsesprosesser og leveranser. Rollen kan innebære å koordinere ressurser fra oppdragsgiver, evaluere og forhandle med tilbydere. Konsulent vil rapportere til Innkjøpssjefen for transporttjenester eller annen person som utpekes. Ruters organisasjon er en matriseorganisasjon, og resultatenhetene bruker ressursene i fag... Read more

Required skills:

 • Doffin

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

15.08.2021

Enddate

01.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Maskinlæringsingeniør - DPS Data Science

Request ID: 21-06-4410 Published: 29.06.2021

Ruter ønsker en konsulent til DPS Data Science som skal ha ansvar for arbeide med data science utvikling (maskinlæring, deep learning), arkitektur og big data infrastruktur. DPS Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av infor... Read more

Required skills:

 • Docker
 • AWS
 • Python
 • R
 • SQL
 • Kafka
 • Apache Nifi

Desired skills:

 • Scikitlearn
 • Tensor Flow
 • PyTorch
 • ML-Ops
 • Kubernetes
 • AWS Sagemaker

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Maskinlæringsingeniører - Digitale Tjenester

Request ID: 21-06-7498 Published: 29.06.2021

Ruter ønsker en til to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur. Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS. Avdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform med teknologier som Kafka, SQL Serve... Read more

Required skills:

 • Python
 • SQL
 • Docker
 • CI/CD
 • Bash scripting
 • AWS

Desired skills:

 • Scikitlearn
 • Kubernetes
 • Linux OS
 • TensorFlow

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - ERP Løsning

Request ID: 21-06-1749 Published: 22.06.2021

Statsbyggs ERP-system (regnskaps-/ innkjøpsløsning) er i dag Oracle eBusiness Suite (OeBS) on-premise. Statsbygg har hatt løsningen siden begynnelsen av 1990-tallet, og den ble sist oppgradert i 2015. Support på dagens løsning utløper 31.12.2023 og det er besluttet å lyse ut en konkurranse om ny regnskaps- og innkjøpsløsning. Regnskaps-løsning og innkjøpsløsning vil bli splittet i to konkurranser som muliggjør Best of Breed på begge områder.  Fø... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-60%

Startdate

05.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET - Samhandlingsplattformen

Request ID: 21-06-6659 Published: 22.06.2021

Samhandlingsplattformen realiseres av ulike leveranseteam som har ansvar for ulike deler av plattformen. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på NHNs private sky plattform. NHNs private sky realiseres via Vmware Cloud Foundation, og vi benytter vmware tanzu Kubernetes so... Read more

Required skills:

 • .NET
 • .Net Core
 • ASP.NET
 • SQL
 • noSQL
 • REST API

Desired skills:

 • Docker
 • Kubernetes
 • CI/CD
 • Rabbit MQ
 • OWASP

Competence area

Development

Location

Trondheim / Remote

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

16.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-06-1678 Published: 22.06.2021

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere utvikling, testing, konfigurasjon, etablering av en testrigg, samt implementering i driftsmiljøet for denne tjenesten. I grove trekk er tjenesten basert på standard programvare (open source message queue broker), serverbasert logging med splunk, .net klientkode og komponenter. Helsesektoren trenger gode integrasjons, dataflyt og meldingstjenester for å kunne bygge og sin... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Visual Studio
 • REST
 • Web API
 • Open API

Desired skills:

 • RabbitMQ
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100-200%

Startdate

31.08.2021

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SalesForce Developer - Telecom

Request ID: 21-06-2804 Published: 14.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a full-stack developer with SalesForce experience. Experience:   SalesForce Marketing Cloud   DevOps and working in agile SAFe development teams  AMPscript Javascript HTML5 Node.js Bash SQL  AWS  Experience with Google Marketing PlatformSocial Studio, and interaction studio is a bonus. Personal Qualifications: Communicative and team-oriented  Demonstrates ownership  Engaged and proac... Read more

Required skills:

 • SalesForce
 • JavaScript
 • Bash
 • SQL

Desired skills:

 • Node.JS
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Digitaliseringsdirektoratet

Request ID: 21-06-9949 Published: 18.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en prosjektleder til et nytt prosjekt. Hovedoppdrag: Utarbeide forprosjekt for politiker- og utvalgsregister tilknyttet eInnsyn Det er fremkommet ønsker om å utvide funksjonaliteten til eInnsyn med et register over utvalg og politikere i kommunen. Registeret skal fremstå som en integrert del av løsningen for møtedokumentasjon og bl.a. enkelt kunne vise hvilke politikere som er medlemmer i et gitt utvalg,... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x BI-konsulenter

Request ID: 21-06-7863 Published: 17.06.2021

Avdeling helseregistre har en pågående satsing på tilgjengeliggjøring av relevant statistikk for allmennlegetjenesten. Dette er en meget etterspurt tjeneste i sektoren. Oppdraget er stort og vi ser nå etter inntil tre konsulenter som skal inngå i prosjektteamet for Prosjekt Allmennlegedata. Teamet jobber med å utvikle nye statistikker og tilgjengeliggjøre helseinformasjon på internett og bak en påloggingsløsning. Prosjektet allmennlegedatas bruk... Read more

Required skills:

 • SQL
 • SSIS
 • SSAS
 • SSRS
 • Power BI

Desired skills:

 • Lean
 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim/Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

02.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.