Showing jobs 176 to 200 of 1082 total
4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Closed)

UX designer - Ny digital våpenforvaltning

Request ID: 22-07-6290 Published: 12.07.2022

UX-designeren skal bistå Brønnøysundregistrenes produktteam i arbeidet med å utvikle en ny digital våpenforvaltning for politiet. I løsningen vil det være flere utfordringer knyttet til design for gode brukeropplevelser for flere ulike brukergrupper. Brønnøysundregistrene har undertegnet en samarbeidsavtale med politidirektoratet (POD) om utvikling av ny digital våpenforvaltning. Løsningen vil bestå av et nasjonalt digitalt våpenregister og en d... Read more

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

70-100%

Startdate

12.09.2022

Enddate

12.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemutvikler - Telecom

Request ID: 22-07-8460 Published: 12.07.2022

For vår kunde i telecom bransjen søker vi en person med god erfaring innen programvareutvikling og utvikling av mikrotjenester. Vedkommende burde ha god kunnskap om AWS og “Infrastructure as Code” og erfaring med drift av løsninger med krav til høy oppetid. Positivt med kompetanse innen: Terraform Java 8+ Python 3 Golang. DevOps Ta kontakt for mer info Read more

Required skills:

AWS
Terraform
Java
Python
Golang
DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Grafisk designer

Request ID: 22-07-5297 Published: 08.07.2022

Brønnøysundregistrene har behov for en grafisk designer for å synliggjøre våre tjenester og vise sammenhenger mellom ulike prosjekter og tiltak, inkludert livshendelser på en bedre måte. Brønnøysundregistrene er involvert i to av de syv livshendelsene; "Starte og drive en bedrift" og "Starte og drive en frivillig organisasjon". Innenfor livshendelsene er det en rekke tiltak som henger sammen. Vi ønsker å visualisere/fremstille grafisk hvordan t... Read more

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

40-60%

Startdate

01.09.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - HDIR

Request ID: 22-07-6929 Published: 07.07.2022

Helsedirektoratet søker 1 erfaren prosjektleder som kan ivareta direktoratets gjennomføringsevne videre i prosjektet. Aktuelle oppgaver vil være: Prosjektledelse Lede prosjektgruppen i tett samarbeide med relevante aktører Planlegge og sikre fremdrift av leveranser Rapportere på status og fremdrift Organisere og planlegge møte med styringsgruppe og HOD Listen er ikke uttømmende og andre oppgaver kan tilkomme. Krav: Minst fem års erfaring med pro... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

30.11.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

9x Java/Kotlin - FIKS

Request ID: 22-07-5759 Published: 06.07.2022

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

Java
Kotlin
Kubernetes
Linux
Docker

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .NET Systemutvikler - FIKS

Request ID: 22-07-7365 Published: 06.07.2022

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

.NET
C#
Openshift
Linux
Nginx

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

PHP Systemutvikler - FIKS

Request ID: 22-07-1283 Published: 06.07.2022

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

Solr
Postgresql
Linux
Openshift
Nginx
Docker

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Frontend - FIKS

Request ID: 22-07-9907 Published: 06.07.2022

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

Angular
Monorepo
Redux
HTML/SCSS

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Plattformutvikler

Request ID: 22-07-8401 Published: 05.07.2022

Digdir har etablert et driftsplattformteam for de digitale fellesløsningene i Avdeling for fellesløsninger. For å øke bemanningen i teamet er det behov for å kjøpe ekstern bistand med 1 plattformutvikler. Avtalen gjelder i 6 måneder fra oppstart med opsjon for forlenging med 6 + 6 måneder. Avtalen gjelder for plattform-utvikler med erfaring i etablering og videreutvikling av en Kubernetes basert plattform. Konsulenten bør ha erfaring med flere... Read more

Required skills:

Config-as-code
Grafana
CI/CD
Red Hat
Openshift

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger/Remote

Workload

100%

Startdate

22.08.2022

Enddate

22.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 04.07.2022

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner... Read more

Required skills:

Behovsanalyse
Konseptutvikling
Workshops
Brukertesting

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.1970

Enddate

TBA

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 01.07.2022

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med g... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2022

Enddate

15.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Operative sikkerhetsressurser

Request ID: 22-06-8026 Published: 30.06.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 sikkerhetsressurser som skal bistå ved og/eller utføre implementasjon av sikkerhetstiltak i komponenter i både sky (SaaS, PaaS, IaaS) og on-premise løsninger. Eksempler på teknologier som benyttes: Github, Azure DevOps, .NET, Azure, Kubernetes, Docker, Terraform, Sharepoint, Big-IP, Active Directory m.fl. Ressursen skal jobbe tett sammen med utvikler... Read more

Required skills:

Github
Sharepoint
Azure DevOps
.NET
Azure
Kubernetes
Docker
Terraform

Competence area

Development, Infrastructure, Security, Other

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IKT Prosjektstøtte

Request ID: 22-06-9089 Published: 29.06.2022

Statsbygg står i startfasen på en digital og datadrevet satsning, og etablerer i den forbindelse et sterkt, moderne og fremoverlent IT-miljø. Vi er på utkikk etter en kandidat som innledningsvis skal støtte IT-tjenester, men der innholdet i oppgaver også krever utstrakt støtte og samarbeid med øvrige organisatoriske enheter i Digitalisering og utvikling, men også i Statsbygg for øvrig. IT lederstøtten rapporterer til IT avdelingsdirektør, men sk... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2022

Enddate

01.10.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack/Android utvikler - RuterSalg

Request ID: 22-06-4423 Published: 29.06.2022

Ruter søker en (1) erfaren Fullstack eller Android utvikler til RuterSalg teamet. Ruter har utviklet et eget billettsystem (RuterSalg) og en kontrollapp (RuterKontroll) som består av egenutviklede android-apper som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenester. Det er nå behov for en erfaren Fullstack eller Android utvikler som kan bidra til å videreføre arb... Read more

Required skills:

Kotlin
Spring Boot
Kafka

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Brukeropplevelse og bruksutvikling

Request ID: 22-06-2405 Published: 29.06.2022

NDLA har behov både for langsiktig arbeid med større utviklingsprosjekt, for kontinuerlig vedlikehold og for bistand til mindre oppgaver. Vi ønsker å utvikle NDLAs brukergrensesnitt og innhold kontinuerlig og i tråd med brukernes behov. Vi ser for oss et team som består av to designressurser hvorav minst en er senior og to utviklerressurser hvorav minst en er senior, men er åpne for andre forslag på teamsammensetninger i tilbud. I tillegg har vi... Read more

Competence area

Design, Development

Location

Remote

Workload

100-350prmåned hours

Startdate

05.10.2022

Enddate

05.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler – Testautomatisering

Request ID: 22-06-3987 Published: 28.06.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn bistand Testutvikler – testautomatisering. Konsulenten skal ivareta testutvikling rettet mot testautomatisering. Ønskelig at konsulenten har systemutviklingskompetanse. Tilbudte ressurs har også ansvar for å legge til rette for, og delta i aktiviteter i utviklingsteam knyttet til testautomatisering, testdesign, testutvikling og teknisk testing. Ressursen skal også være med på utvikling og bruk av metodikk... Read more

Required skills:

JavaScript
BDD
TDD
CI/CD
RESTful
DevOps

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testansvarlig i team / Testutvikler

Request ID: 22-06-8485 Published: 28.06.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn bistand Testansvarlig i team / testutvikler. Konsulenten skal ivareta testansvar i et utviklingsteam, inkludert testutvikling. Ressursen vil jobbe tett mot hovedtestlederen og flere utviklingsteam. Ønskelig at konsulenten har systemutviklingskompetanse. Testansvarlig i team har testkompetanse og er ansvarlig for planlegging, forberedelse og gjennomføring av utviklingsteamets testaktiviteter i en sprint. Te... Read more

Required skills:

JavaScript
BDD
TDD
CI/CD
RESTful
DevOps

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drupal - Oppgradering av nettside

Request ID: 22-06-3029 Published: 27.06.2022

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i 7 fakultet og rundt 54 institutt og faglige sentre. De 7 fakultetene og Universitetsmuseet driver forsking av høy internasjonal kvalitet, og stiller høye krav til infrastruktur. For nær... Read more

Required skills:

Drupal
React
VueJS
PHP
Javascript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

40-100%

Startdate

02.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Datavarehusutvikler

Request ID: 22-06-3318 Published: 27.06.2022

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. Sikt har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor i Bergen og Oslo, med til sammen ca 370 ansatte. Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør utvikler tjenester for beslutningsstøtte, analyse og virksomhetsstyring basert på datavarehusløsninger for universiteter- og høgskoler i Norge. Fokus er på strukturerte data innenfor forskning, utdanning, økonomi og personal. S... Read more

Required skills:

Oracle
Informatica PowerCenter
SQL
Tableau

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo/Bergen/Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

15.01.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backendutvikler

Request ID: 22-06-4629 Published: 23.06.2022

Ruter har i dag to backend tjenesteplattformer: Service API («SAPI») og “Ny grunnplattform” for salg og betalingstjenester for Ruters egne systemer og tjenester og for samarbeidspartneres systemer og tjenester. Plattformen har ansvaret for alle systemer og applikasjoner som omfatter billetter og betaling for Ruter, samt billettapper for Kolumbus, AKT, Troms, Brakar og ØKT. Plattformen har ansvar for både frontend og backend av blant annet Rut... Read more

Required skills:

DevOps
Apache Kafka
Kotlin
Cloud
CI/CD
DataDog

Desired skills:

JIRA
Git
Confluence

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 utviklere - H5P-portefølje

Request ID: 22-06-9950 Published: 22.06.2022

Arbeidet som skal utføres vil være knyttet til administrasjon, opplæring og enklere utviklingsoppdrag av NDLAs H5P portefølje. Med administrasjon mener vi dokumentasjon av innholdstyper. Oppdrag kan også være knyttet til integrering av H5P i Edlib som brukes av NDLA til å hoste H5P - https://github.com/cerpus/Edlib Med enklere utviklingsoppdrag forstår vi gjenbruk av H5P-kode på tvers av innholdstyper, oppdatering av utdaterte biblioteker, UU... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

20 - 30 hours per week

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data ingeniør - Kube- og PowerBI utvikling

Request ID: 22-06-3895 Published: 21.06.2022

Ruter ønsker en konsulent til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter, som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene BODS, SQL Server og Power BI. Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og forvaltning av denne løsningen. D... Read more

Required skills:

MS SQL
Power BI
Powerpivot kube
snowflake

Desired skills:

ETL

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

30.08.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til innsiktsarbeid knyttet til ny tilgjengeliggjøringsstrategi

Request ID: 22-06-8473 Published: 20.06.2022

Det er et overordnet behov for konsulentbistand til å gjennomføre innsiktsarbeid blant BR sine brukere: 1. Hvilke behov har de største brukere av våre åpne maskinelle grensesnitt/API og spesialuttrekk? Data.Brreg.no Data.Norge.no Spesialuttrekk Brønnøysundregistrene kan bistå med opplysning om noen av våre brukere i ovenstående kanaler. 2. I hvilke sammenhenger benyttes opplysninger om virksomheter, er det data eller tjenester som savnes? Hvil... Read more

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

40-60%

Startdate

25.08.2022

Enddate

25.10.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 22-06-2181 Published: 20.06.2022

Entur AS har behov for 1 interaksjonsdesigner til Digital avdeling. Konsulenten skal bistå med interaksjonsdesignarbeid i Entur Digital, og hovedsakelig som designlead for team Varelager og Automat. Det forventes også bidrag til andre team som har designbehov. Per nå gjelder dette team Billettering og team Data. Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: Interaksjonsdesigner vil ha en sentral rolle som ledende designer i teamet. Interaksjonsdesigne... Read more

Required skills:

Jira
Confluence
Figma
React

Competence area

Design

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

01.08.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - IMDi

Request ID: 22-06-9578 Published: 17.06.2022

IMDi har behov for en prosjektleder for å lede etableringen av Jobbsjanseregisteret. Prosjektlederen skal lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjekteier. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle invol... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.08.2022

Enddate

23.12.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
4 5 6 7 8 9 10 11 12