Showing jobs 176 to 200 of 1282 total
4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Closed)

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 04.06.2023

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2... Read more

Required skills:

IdentityServer
OpenID Connect
OAuth2

Competence area

Development, Security

Location

Oslo, Trondheim eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

03.07.2023

Enddate

30.06.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 24.05.2023

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til a... Read more

Required skills:

tjenestedesign
UX-design
brukeropplevelser
brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.08.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior UX designere

Request ID: 23-05-4364 Published: 24.05.2023

Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker.Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de lyser eller låter. Det skal se bra ut p... Read more

Required skills:

Figma
UX-design
Innsiktsarbeid
Interaksjonsdesigner

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

22.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk, engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drupal/PHP utvikler

Request ID: 23-05-6004 Published: 12.05.2023

UiBs hovednettsted www.uib.no kjører i dag på Drupal 7. Vi har opprettet et prosjekt for å sikre overgang til Drupal 10.Avtalen omfatter bistand fra utvikler til å levere på følgende:Dagens nettsider skal erstattes med nye på www.uib.no. De nye sidene skal kjøre i Drupal 10.Forvaltningsoppgaver knyttet til eksisterende løsning i Drupal 7 i en overgangsperiode kan også bli aktuelt.Konsulenten skal i samarbeid med kunde jobbe med Drupal-miljøer med... Read more

Required skills:

Drupal
PHP
VueJS
React
CSS
API

Desired skills:

RabbitMQ

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

40-100%

Startdate

07.08.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps Engineer – Cloud Operations

Request ID: 23-05-9349 Published: 11.05.2023

Ruter trenger konsulentbistand til drift og forvaltning av Ruters felles kjernesystemer på både on-prem og i skymiljøet. Hovedfokuset i oppdraget er forvaltning og overvåkning av Ruters kjernetjenester. Ruter søker konsulenter som kan operere i grensesnittet mellom drift og utvikling (DevOps) og har opparbeidet seg solid kunnskap om skyløsninger så vel som container og streamingløsninger.Om rollen og arbeidsoppgaverFeilsøking og feilrettingAutoma... Read more

Required skills:

AWS
Kubernetes
Helm
Kafka
Linux
Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkiv- og dokumentbistand - HDIR

Request ID: 23-05-2608 Published: 08.05.2023

OM KUNDENHelsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonal... Read more

Required skills:

Arkivarbeid
Noark-standarden
Arkivlov
P360

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

01.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt - Etablere fagmiljø for virksomhetsarkitektur

Request ID: 23-05-9319 Published: 03.05.2023

Enhet for virksomhetsarkitektur (TVA) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for å leie inn konsulenter i 2023. Konsulentene skal jobbe med etablering av prioriterte elementer av virksomhetsarkitektur styringsmodell knyttet til Statsbyggs utviklingsarbeid. Vi trenger en senior virksomhetsarkitekt som jobber både teknisk, men også har erfaring innen forretnings- og informasjonslagene. Oppgaver: Støtte til ansatte i utviklingspros... Read more

Required skills:

virksomhetsarkitektur
TOGAF
prosjekt- og prosessledelse

Desired skills:

bygg- og anleggsnæringen

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

05.06.2023

Enddate

01.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Anskaffelseskonsulent

Request ID: 23-05-5596 Published: 03.05.2023

Arbeidsoppgaver Konsulenten skal bistå Kriminalomsorgen med utforming av kravspesifikasjon til markedet i forbindelse med tjenesteutsetting av Kriminalomsorgens infrastrukturtjenester, herunder datarom, nettverk og egnede applikasjoner.Områder som skal belyses er blant annet kravspesifisering for tjenesteleveranse (SLA), sikkerhetsmekanismer, fleksibilitet og rådgivning ovenfor kriminalomsorgen. Det er kritisk at kravspesifikasjonen sikrer krimin... Read more

Required skills:

Tjenesteutsetting
Driftstjenester
Kravspesifisering
Prosessanalyse
Prosessdesign

Desired skills:

Offentlig sektor
Infrastrukturarkitektur
Microsoft Azure

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Lillestrøm eller Horten

Workload

50-100%

Startdate

22.05.2023

Enddate

22.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Solution Architect - Energy sector

Request ID: 23-05-9196 Published: 03.05.2023

As a Solution Architect, you will be responsible for designing and implementing solutions that meet the unique needs of the organization's business processes. Your role will involve using your technical expertise to support ERP and CRM system design, manage stakeholder expectations, and direct solution development across the application portfolio. You will work closely with vendors and the vendor market to identify new solutions and adapt them to... Read more

Required skills:

Solution Architect
UML
Cloud
OOD

Desired skills:

Java
SQL
C#

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior PMO

Request ID: 23-05-6656 Published: 02.05.2023

ArbeidsoppgaverKriminalomsorgen holder på med anskaffelse og innføring av ett nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem, som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en erfaren prosjektressurs ut prosjektperioden fra medio mai og ut 2023.Kriminalomsorgen ønsker en erfa... Read more

Required skills:

Prince2
DevOps
Project Online
Prosjektkontor
Prosjektmetodikk
Offentlig sektor
Programkontor

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

22.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk, engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 23-04-1357 Published: 26.04.2023

Bakgrunn for behovVinmonopolet gjennomfører flere ulike prosjekter, og det søkes i den forbindelse etter bistand til prosjektledelse, til prosjektet Sporbarhet spesielt og til øvrige prosjekter ved behov. Til prosjektet Sporbarhet søkes en prosjektleder som kan lede prosjektet i samarbeid med en intern prosjektleder fra Vinmonopolet.MålsetningerBistand til prosjektledelse skal bidra til effektivitet, kontroll og kvalitet i prosjektgjennomføringen... Read more

Required skills:

Office 365
Prosjektlederverktøy
Workshops
Endringsledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-70%

Startdate

01.06.2023

Enddate

01.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Utvikler

Request ID: 23-04-1614 Published: 25.04.2023

For vår partner ser vi etter en erfaren front end utvikler. Vi evaluerer kandidater forløpende.Viktigste ansvarsområder/arbeidsoppgaver Planlegge og bygge frontend-applikasjonene for redaksjonen og våre ulike kundesegmenter på vår nye plattform  Samarbeide tett med UX-eksperter og back-end utviklere i en smidig og innsiktsdrevet utviklingsprosess  Jobbe med Typescript og React mot moderne APIer i et hendelsesstyrt system  Sikre fokus på kodekvali... Read more

Required skills:

JavaScript
Typescript
React
HTML/CSS

Desired skills:

.NET Core
Web sockets
Rest API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 25.04.2023

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, an... Read more

Required skills:

C++
C
Linux
Win32
ISOBMFF

Desired skills:

(de)muxers
(de)coders

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

08.08.2023

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend utvikler - .NET

Request ID: 23-04-9848 Published: 17.04.2023

Om bistandenLøsningene er basert på Microsoft teknologi der vi blant annet bruker C#/.Net, ASP.NET, MS SQL server. I tillegg benyttes Vue.js i front-end. Primært vil oppgaven være utvikling og forvaltning av programvare i våre pågående og tidligere prosjekter.ArbeidsoppgaverJobbe som systemutvikler i vår systemutviklingsgruppe.Forvalte og utvikle løsninger i tett samarbeid med medisinsk fagmiljø.Bidra til at kvaliteten på programvaren forbedres k... Read more

Required skills:

C#
.NET
ASP.NET
MS SQL Server
Docker

Desired skills:

IBM Business Automation

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler - .NET

Request ID: 23-04-8493 Published: 17.04.2023

Løsningene er basert på Microsoft teknologi der vi blant annet bruker C#/.Net, ASP.NET. Det benyttes Angular i front-end. Primært vil oppgaven være utvikling og forvaltning av programvare i våre pågående og tidligere prosjekter.ArbeidsoppgaverJobbe som systemutvikler i vår systemutviklingsgruppe.Forvalte og utvikle løsninger i tett samarbeid med medisinsk fagmiljø.Bidra til at kvaliteten på programvaren forbedres kontinuerlig.Bidra til å holde fa... Read more

Required skills:

C#
.NET
ASP.NET
Universell utforming

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

.NET Utvikler

Request ID: 23-04-0708 Published: 14.04.2023

The customer is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. The customer is a global company in energy market operations.Our client is now looking to strengthen CDP team with a .NET developer. The CDP team works with data acquisition – primarily sensor data – and data distribution. The team... Read more

Required skills:

C#
.NET

Desired skills:

Python
Containerization

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk, engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Non-funcitonal Tester - HSSE

Request ID: 23-04-1155 Published: 14.04.2023

Description of the ServiceThe project is in execution- phase, where the non-functional tester will work with planning and designing performance tests, performing preparations for testing like installations and technical configurations, and finally execution of the tests including documentation. For operational needs integration testing and developing test automation is required.The test types expected to be covered are performance tests, stabilit... Read more

Required skills:

Azure
Oracle DB
ISTQB

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2023

Enddate

30.09.2023

Languages

Norsk, engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 23-04-9905 Published: 05.04.2023

Om rollen og arbeidsoppgaverStillingen som tjenestedesigner vil innebære å ha en ledende, rådgivende rolle. Kandidaten skal bidra til å etablere forståelse for kundenes behov og motiver, slik at dette er tydelig for alle som er involvert i arbeidet med kundereisen. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha svært gode evne til å kommunisere og fasilitere samarbeidsprosesser med deltakere som kan ha forskjellig bakgrunn og situasjonsfor... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Innsiktsarbeid

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-arkitekter og BI-utviklere - HDIR

Request ID: 23-03-4016 Published: 30.03.2023

Bistanden som utføres:Helsedirektoratets utviklingen av registerløsningene består i å gjøre registerplattformen mer mottakelig for å håndtere effektiv dataflyt og raskere tilgang til data. Til dette arbeidet har Helsedirektoratet behov for bistand fra inntil 7 konsulenter, hvor 1-3 er BI-arkitekter og 1-4 er BI-utviklere. Helsedirektoratet vil selv sette rollene i teamet etter tildeling av kontrakt. Konsulentene vil bli inngå i vårt BI-team, som... Read more

Required skills:

Datamodellering
SQL
BI
MS SQL
ELT
OLAP
Løsningsarkitektur
Kimballs

Desired skills:

Visual Studio
Data Vault 2.0

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.05.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Power BI Utvikling

Request ID: 23-03-5845 Published: 30.03.2023

Bistanden som skal utføres:Konsulenten vil inngå i et prosjekt som skal overføre eksisterende statistikkvisninger fra dagens verktøy over til Power BI. Statistikkene vil publiseres på Helsedirektoratets nettsider. Avdeling helseregistre ønsker derfor en utvikler med kompetanse i Power BI som kan bistå i hele prosessen fra kravspesifisering av anonyme datakilder til utvikling av rapporter i Power BI (deploymentprosess). I tillegg vil det inngå opp... Read more

Required skills:

Power BI
DAX
PowerQuery

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.05.2023

Enddate

01.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Business-controller/Forretningsutvikler

Request ID: 23-03-8326 Published: 30.03.2023

For ledende aktør innen VR i byggebransjen, søker vi en dyktig business-controller/forretningsutvikler som kan avlaste og bistå kundens CEO og COO. Den ideelle kandidaten vil være en erfaren leder med en sterk forretningsforståelse og evnen til å bruke digitale verktøy til å øke effektiviteten og produktiviteten. Kandidaten vil jobbe tett med ledelsen og ha en sentral rolle i å sikre at selskapet fungerer optimalt. Dette inkluderer å være involve... Read more

Required skills:

Business-controller
Forretningsutvikling
Markedsanalyser
Produktutvikling
Budsjettkontroll
PowerPoint
Excel

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Gjøvik

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2023

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Maskinlærings/Data Science

Request ID: 23-03-6248 Published: 30.03.2023

Ruter ønsker to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur. Om oppdragetAvdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes. Avd... Read more

Required skills:

Docker
Terraform
MLOps
Maskinlæring
Pandas
Python
SQL

Desired skills:

Kubernetes
AWS
Spark
Snowflake

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2023

Enddate

30.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktleder for dataprodukter

Request ID: 23-03-3889 Published: 29.03.2023

Ruter ønsker en konsulent til avdelingen Technology og Data – Data fagavdeling som skal ha rollen som produktleder for to av våre dataprodukter (merkantile data og transportavvikling data). Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til Technology og Data. Rollen er midlertidig, da vi ønsker å ansette en person til denne rollen. Samtidig er rollen ny, og konsulenten vil ha en viktig rolle i å bygge opp og definere rollen, produktet, metodi... Read more

Required skills:

Produkteier
Datavarehus
Maskinlæring
GDPR
Behovsavklaring
Dataflyt

Desired skills:

Data Mesh
Snowflake
SQL
ETL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

24.04.2023

Enddate

01.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Dev-ops utvikler - Plattformteamet

Request ID: 23-03-9362 Published: 28.03.2023

Om bistandenHelsenorge utvikles av ti funksjonelle og tverrfaglige team. Plattformteamet leverer en teknisk utviklingsplattform og tekniske felleskomponenter som teamene kan ta i bruk. Det gjør at teamene og utviklerne slipper å sette opp, bygge og forvalte dette selv. En utviklingsplattform inneholder utviklingsmaskiner, featuremiljøer, stagingmiljøer, byggservere, deploysystem, monitorering og self-service tjenester.Tekniske felleskomponenter i... Read more

Required skills:

Microsoft Azure
Terraform
Containerteknologi
Docker
Kubernetes

Desired skills:

Splunk
BipIP
SonarQube
RabbitMQ
Redis
Helm Charts
Octopus Deploy
DevSpace

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps-utvikler med spisskompetanse på Kubernetes og Java

Request ID: 23-03-1299 Published: 22.03.2023

For vår kunde i bank & finans sektoren søker vi etter en DevOps-utvikler med spisskompetanse på Kubernetes og JavaKunden er i gang med et større moderniseringsløp der kjernesystemer for lån og tilskudd skal fornyes samtidig som arbeidsprosesser skal digitaliseres og effektiviseres. Ny løsning er basert på hyllevare med tilpasning fra valgt leverandør. Alle komponenter som inngår i løsningen som skal kjøres på vårt Kubernetes-cluster og vi ønsker... Read more

Required skills:

Kubernetes
jBoss
Java
CI/CD
DevOps

Desired skills:

Oauth
Tekton
Openshift

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

11.04.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
4 5 6 7 8 9 10 11 12