Showing jobs 141 to 160 of 863 total
4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Closed)

Backend DevOps-utvikler

Request ID: 22-02-5500 Published: 24.02.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend til team Data.altinn.no. Team Data.altinn.no er midt inne i et viktig arbeid med å utvide data.altinn.no. For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet. Ekstern konsulenten går inn i team Data.altinn.no, og vil primært jobbe med data.altinn.no... Read more

Required skills:

  • .Net Core
  • Azure

Desired skills:

  • Altinn

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2022

Enddate

18.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead - Utvikling av tilskuddsordningen

Request ID: 22-02-1328 Published: 25.02.2022

Sjøfartsdirektoratet søker en tech lead til å bidra i et DevOps-team for utvikling av nytt system for tilskuddsordningen for arbeidstakere til sjøs. Om satsning for nytt system for tilskuddsordningen Sjøfartsdirektoratet forvalter i dag tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, hvor formålet er å legge til rette for maritim virksomhet. Ordningen skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til... Read more

Competence area

Development, Project management

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

04.04.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer - Utvikling av tilskuddsordningen

Request ID: 22-02-7045 Published: 25.02.2022

Sjøfartsdirektoratet søker en UX Designer til å bidra i et DevOps-team for utvikling av nytt system for tilskuddsordningen for arbeidstakere til sjøs. Om satsning for nytt system for tilskuddsordningen Sjøfartsdirektoratet forvalter i dag tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, hvor formålet er å legge til rette for maritim virksomhet. Ordningen skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere t... Read more

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

04.04.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler

Request ID: 22-02-0558 Published: 25.02.2022

Sjøfartsdirektoratet søker en frontend-utvikler til å bidra i et DevOps-team for utvikling av nytt system for tilskuddsordningen for arbeidstakere til sjøs. Primæroppgave som leveres til Kunden er å drive kontinuerlig utvikling i gitt prosjekt med følgende hovedoppgaver: Spesifiseringsarbeid og estimering Utvikling Testing Feilretting Produksjonssetting – kontinuerlige leveranser Dokumentasjon Fokusere på leveranser og kvalitet definert a... Read more

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Konsulentbistand til skjemaløsning Altinn

Request ID: 22-02-5230 Published: 25.02.2022

Norsk helsenett ønsker selv å utføre utvikling av løsning i Helsenorge, men ved behov kan det være relevant å benytte Altinn3-leverandør til relevante oppgaver også i utvikling på denne dialogplattformen. Prosjektets plan er å etablere skjemaløsning som gjennom integrasjonsplattformen er koblet til sakarkivløsningen for én utvalgt pilotetat til mai/juni 2022. Basert på en evaluering av denne implementeringen lages det planer for etablering av ti... Read more

Required skills:

  • Altinn3

Desired skills:

  • Public360

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Innføringsressurs- Endringsledelse

Request ID: 22-02-1690 Published: 24.02.2022

Program Pasientens legemiddelliste (PLL) har flere prosjekter i ulike stadier av innføringsaktiviteter. Et team av innføringsressurser jobber i disse prosjektene og samarbeider på tvers for å planlegge og koordinere innføringsarbeidet internt og med sektor. 2 av prosjektene i PLL har behov for innføringsressurser: 1. Prosjekt kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester: Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplys... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.03.2022

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessutvikling og prosjektkoordinering

Request ID: 22-02-6508 Published: 28.02.2022

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) ønsker assistanse til en prosess som leder til en optimalisering av virksomhetens matriseorganiserte arbeid. Arbeidet vil inkludere utarbeidelse av prosessbeskrivelser for både etablering og gjennomføring av oppgaver løst gjennom matriseorganiserte prosjekter og prosesser. DSA benytter DIFIs prosjektveiviser. Prosessutviklerrollen innebærer således å bidra til utvikling og effektivisering av dir... Read more

Competence area

Project management

Location

Bærum

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt - IAM

Request ID: 22-02-3596 Published: 21.02.2022

NHN utvikler, forvalter og drifter IKT-løsninger som behandler helseopplysninger for hele landets befolkning. I rollene som både dataansvarlig (behandlingsansvarlig) og databehandler har NHN en sentral rolle i å ivareta informasjonssikkerhet og personvernet i helsesektoren. NHN har som strategiske mål å gi sine brukere tilgang til informasjon som de har tjenstlig behov for når de trenger det (M1: «Gi meg informasjon jeg trenger når jeg trenger... Read more

Required skills:

  • IAM

Competence area

Architecture

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

21.03.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent - Matvareindustri

Request ID: 22-03-0438 Published: 30.03.2022

Vi søker en driftskonsulent til kunde i Oslo. Kunden jobber med distribusjon av varer innen matvareindustrien. Konsulenten kommer til å jobbe med drift og vedlikehold av kundens systemer innen blant annet Azure og Dynamics. I tillegg vil konsulenten få mye ansvar som stedfortreder for IT sjef i løpet av sommerferien. Rollen vil derfor innebære koordinering av driften som stedfortreder. For riktig kandidat er dette en god mulighet for en spennend... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2022

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrummaster/testleder - Trafikverket

Request ID: 22-02-1014 Published: 18.02.2022

Konsulten kommer att ingå i ett utvecklingsprojekt inom ERTMS-programmet inom Trafikverket. Utvecklingsprojektet är indelat i två delar, dels en pilot av systemstöd för inleverans och planerad förändring och dels utveckling av ett verktygstöd för signalprojektering. Uppdraget innefattar rollerna scrummaster och testledare. Som scrummaster har man som uppdrag att choacha utvecklingsteamet, se till att strukturera arbetsuppgifter och säkerställa a... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Stockholm & Remote

Workload

100%

Startdate

21.03.2022

Enddate

01.04.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
4 5 6 7 8 9 10 11 12
No result, try a different search.