Showing jobs 226 to 250 of 818 total
(Closed)

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 20.10.2021

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en he... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • SQL
 • NoSQL
 • REST-baserte API

Desired skills:

 • Docker
 • CI/CD
 • OWASP
 • FHIR-baserte API

Competence area

Development, Security

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.11.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Utvikle strategi - Målbilde digital arbeidsplass

Request ID: 21-10-9452 Published: 21.10.2021

Folkehelseinstituttets strategi fram mot 2024 har ni satsninger for å møte de store utviklingstrekkene som påvirker folkehelsen i Norge og i verden. Klimaendringer, nye smittestoffer, økende helseulikheter og en aldrende befolkning er bare noen av utfordringene som gjør at vi stadig må søke nye løsninger for å beskytte liv og for å styrke helse og livskvalitet i hele befolkningen. De ni satsningene er: Sterke i krise Forutse helsetrusler Helsed... Read more

Competence area

Architecture, Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.11.2021

Enddate

08.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder - Team Lagringstjenester

Request ID: 21-10-1268 Published: 06.10.2021

NRK ser etter en prosessleder som vil være med på å gjøre NRKs tjenesteutvikling enklere. Seksjon for Plattformtjenester består av cirka 40 svært dyktige medarbeidere fordelt på fem team. Kandidaten vil bli en del av Team Lagringstjenester som har ansvar for all lagring i NRK, datasentere og servermiljøer. Lagringsteknologiene er mange, og dekker behovene til både lyd- og videoproduksjon, samt systemutvikling. DevOps er en gjennomgående metodikk... Read more

Required skills:

 • DataIQ
 • DevOps
 • Grafana

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech Lead - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-9444 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Google Cloud
 • BigQuery
 • DevOps

Desired skills:

 • Kubernetes
 • Python
 • Kotlin

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Scientist - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-2327 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Big data
 • SQL
 • Python
 • Java
 • Kotlin

Desired skills:

 • ML Engine
 • GCP
 • Kafka
 • OKR
 • Big data

Competence area

Development

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Analyst - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-1941 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Cloud

Desired skills:

 • BigQuery
 • ETL/ELT
 • OKR

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack utvikler - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-3463 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Java
 • Kotlin

Desired skills:

 • Big data
 • Google Cloud
 • Google BigQuery
 • Airflow
 • DevOps
 • Kubernetes
 • GCP
 • OKR

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Data Engineer - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-3487 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Google Cloud
 • Python

Desired skills:

 • BigQuery
 • Airflow/Cloud Composer
 • Kubernetes

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Data Engineer - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-9295 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Google Cloud
 • Python

Desired skills:

 • BigQuery
 • Airflow/Cloud Composer
 • Kotlin

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior backend-utvikler

Request ID: 21-10-1363 Published: 19.10.2021

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal skiftes ut og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes og Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning. Husbanken står imidlertid selv ansvarlig for utvikling av alle selvbetjeningsløsninger mot kunde og mye integrasjonsjobb. Derfor ønsker vi å styrke pros... Read more

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.