Showing jobs 226 to 250 of 411 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(Closed)

Funksjonell arkitekt

Request ID: 20-10-7229 Published: 05.10.2020

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare. Husbanken har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter... Read more

Required skills:

 • GDPR
 • JIRA
 • Confluence

Competence area

Architecture

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produkteier

Request ID: 20-10-1718 Published: 01.10.2020

SVV er p.t. i en ansettelsesprosess for å erstatte tidligere produkteier. Innleid person vil støtte og jobbe i tospann med ny produkteier i tillegg til andre fagpersoner (og senere andre innleide konsulenter, interne IT-ansatte etc). Oppstartsoppgave vil bl.a. være å definere en overordnet prosjektbeskrivelse som sørger for at ønsket smidig prosess og metodikk kan følges, og nødvendig forretningsfleksibilitet er mulig. På sikt vil fokus være pro... Read more

Competence area

Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt/prosessleder med erfaring innen testledelse

Request ID: 20-09-3843 Published: 30.09.2020

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m.  Digitaliseringsprosjek... Read more

Required skills:

 • Azure Devops
 • GDPR

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

12.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Evaluering av databaseteknologi

Request ID: 20-10-2987 Published: 01.10.2020

Utfasing av Stardog, og bytte til annen databaseløsning er en del av robustifiseringsarbeidet som er forankret i handlingsplan for elnnsyn 2020/21.  Årsakene til ønsket bytte av database er knyttet til:  Liten community; som vanskeligjør feilsøking og optimalisering  Kostnad; lisens og kompleksitet i oppgraderinger som krever ressurser  Ytelse  Hovedmålet er å få skiftet ut materdatabase i elnnsyn til en mer robust, kostnadseffektiv og mer drift... Read more

Required skills:

 • NoSQL
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

14.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell/teknisk tester

Request ID: 20-10-5120 Published: 02.10.2020

Formålet er å videreutvikle våre løsninger innenfor domenet Informasjonsforvaltning. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Konkrete arbeidsoppgaver: Planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke funksjonelle tester Teknisk testing og ende-til-ende test av verdikjeder Sørge for at tester gjennomføres i henhold til gjeldene teststrategier Følge opp innrapporterte feil og feilsituasjoner Vedlikeholde- og videreutvikle auto... Read more

Required skills:

 • Microservices
 • REST
 • RDF
 • Linked Data

Desired skills:

 • Cucumber
 • Gherkin

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

26.10.2020

Enddate

25.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-09-3141 Published: 25.09.2020

Kunden søker etter en testleder med erfaring fra koordinerings- og leveranseledelse for prisendringen 2021. Testlederen vil også kunne utføre testing ved behov. Testleder kommer til å arbeide tett sammen med de ulike system- og leveranseansvarlige, samt ressurser i tjenesteplattformene og drift. Testlederen må ha erfaring med komplekse verdikjeder da det er mange systemer og parter involvert, både interne og eksterne aktører. Testleder må ha sol... Read more

Required skills:

 • Confluence
 • Jira
 • Zephyr
 • ISTQB
 • ITIL

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2020

Enddate

05.02.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift og Vedlikehold

Request ID: 20-10-7760 Published: 01.10.2020

Bistanden går ut på å bistå divisjon Drift og vedlikehold med å gå gjennom porteføljen tematisk og avklare og registrere status innenfor de ulike områdene. Funnene i gjennomgangen vil kunne generere nye oppgaver, men innenfor samme tematikk:   GenereltKonsulenten jobbe sammen med interne ressurser og fagpersoner for å gå systematisk gjennom de systemer og registreringer vi har for å avdekke avvik og behov for oppfølging, spesielt innenfor område... Read more

Competence area

Support, Other

Location

Trondheim, Ålesund eller Molde

Workload

100%

Startdate

15.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Project Manager - Telecom

Request ID: 20-09-6848 Published: 28.09.2020

Create project mandate and onboard project team, Steering group and project planning  Plan and execute Phase 0.5 to enable using insight internally Plan and Phase 1.0 to start using insight internally for improvements An important strategic project for the customer Family Segment is to enable our CPEs with cloudbased software that makes us able to analyze our customers’ home networks for insight and improved customer experience. This is a cross-... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Enterprise Architect

Request ID: 20-09-6863 Published: 30.09.2020

We are searching for an Enterprise Architect for our customer in the telecom industry  Enterprise IT Architect and Technical Delivery Manager to lead and coordinate the design and delivery of IT solutions to support the roll-out of 5G SA across multiple markets. You will work in a matrix across country delivery organisations and functional departments in the customers IT departments. Ensuring architecture designs and delivery plans exist and are... Read more

Required skills:

 • Telecom
 • BSS
 • OSS
 • 5G

Desired skills:

 • Scaled Agile Framework

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder smittevern og beredskap

Request ID: 20-09-6989 Published: 24.09.2020

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. Vi får oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med korte frister. Rammene for oppdragene kan i enkelte sammenhenger være forhåndsbestemt, i andre sammenhenger blir vi bedt om å gi råd om løsningsutforming.  I den anledning søker vi bistand fra en... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

11.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-5128 Published: 22.09.2020

Før sommeren ble det gjennomført et prosjekt i Helsedirektoratet som reviderte og etablerte prosesser og rutiner for informasjonssikkerhet. Som en forlengelse av dette prosjektet skal det frem til jul utarbeides en ny informasjonssikkerhetsstrategi for Helsedirektoratet og det skal utarbeides kontinuitetsplaner for kritiske IT-systemer (funksjoner). Som en del av prosjektet før sommeren ble det gjort en BIA analyse i Helsedirektoratet. Denne ana... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo og remote

Workload

60%

Startdate

19.10.2020

Enddate

31.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrum Master - Telecom

Request ID: 20-10-0584 Published: 02.10.2020

We are looking for a Scrum Master for our Analytics B2C team.   The scrum master will join our current project manager/scrum master in managing three workstreams. Initially, this assignment is until the end of the year, but if the pre-study part of the project leads to a successful investment case, we will consider extending the term for up to two years in 6 months increment.   We are looking for someone with 2-5 years of experience, and a lot o... Read more

Required skills:

 • Analytics
 • BI
 • SAFe

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-1429 Published: 21.09.2020

Helsedirektoratet skal høsten 2020 arbeide med oppfølgning av etatens Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet. Handlingsplanen inneholder flere aktiviteter, men noen av aktivitetene er lagt til et eget prosjekt. Den innleide fagressursen skal være deltagende i prosjektet.  Prosjektet skal:   Gjennomgå eksisterende styrende dokumenter og foreslå oppdateringer/nye retningslinjer, samt kommunisere disse ut i organisasjonen Systemati... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norway

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Gjennomføring av ROS-analyser

Request ID: 20-09-9434 Published: 21.09.2020

Oppdraget går ut på å gjennomføre en ROS analyse for hvert av prosjektene beskrevet i dokumentet under.  For prosjektet «Felles HR system for staten» ønsker en å foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering av SAP SuccessFactors, med tilhørende integrasjoner. SAP SuccessFactors skal integreres med SAP ECC, Vitnemålsportalen, ACOS WebSak (samt andre Noark-5 kompatible arkivsystemer) og IBM Security Identity Manager (SIM).  For prosjektet «Syste... Read more

Competence area

Other

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-0901 Published: 17.09.2020

Det er altså behov for, og et mål, å forbedre anbudspraksisen og sikre bedre tolketjenester. For å stille riktige betingelser og være i stand til å gjøre et godt innkjøp, trenger innkjøpere tilgang på god informasjon om tolkemarkedet. Det er også behov for en arena for dialog hvor aktører kan utveksle erfaringer og hvor disse kan systematiseres og samlet bidra til en mer standardisert praksis. Som rapporten fra 2019 anbefaler skal IMDi derfor: 1... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: 3x Fullstack utviklere

Request ID: 20-09-1302 Published: 17.09.2020

Vi søker etter 3 utviklere som skal delta i et smidig utviklingsteam. Utviklere som engasjeres vil være nøkkelpersoner i utviklingsteamet. I tillegg til å være gode utviklingsressurser forventes det at de bidrar med å utvikle en effektiv smidig arbeidsform, en god og effektiv utviklingsprosess, valg av riktige utviklingsverktøy og løsningsarkitektur for løsningen som skal bygges. Prosjektet har etablert et arbeidsmål om en demonstrerbar versjon... Read more

Required skills:

 • Java
 • JavaScript
 • HTML
 • Docker
 • Kubernetes
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 18.09.2020

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herdin... Read more

Required skills:

 • Sikkerhetsklarering
 • Powershell
 • Active Directory

Competence area

Security

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Designer til et tverrfaglig produktteam

Request ID: 20-09-6410 Published: 14.09.2020

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige desi... Read more

Required skills:

 • Prototyping
 • Interaksjonsdesign
 • Brukertesting

Competence area

Design

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: .NET utvikling

Request ID: 20-09-8960 Published: 17.09.2020

Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger: Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL datab... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • MS SQL
 • React
 • Azure

Desired skills:

 • API
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Frontend-utvikler - Kundeportal

Request ID: 20-09-6079 Published: 15.09.2020

Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Kundeportalen ble laget var ikke Angular-rammeverket komplett. Det ble utviklet uten en fastsatt standard og løsningen følger derfor ikke dagens standard. For å oppdatere Angular-rammeverket krever det en omskriving av Kundeportalen. Det vil gi Kundeportalen en moderne standard. Bistanden vil i hovedsak være å gå igjennom hele Kundeportalen og skr... Read more

Required skills:

 • Angular
 • Typescript
 • .NET

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

13.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .Net Utvikler

Request ID: 20-09-0394 Published: 09.09.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.   Prosjektets formå... Read more

Required skills:

 • React
 • Vue.JS
 • Azure
 • SQL

Desired skills:

 • GraphQL
 • DevOps

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.10.2020

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Engineer - IAM - Bank

Request ID: 20-09-0436 Published: 18.09.2020

The customer is seeking a dedicated and results oriented professional for a temporary position in our Identity and Access Management team part of Security Operations. We are tendering for a consultant to contribute with executing on our strategy for identity and access management and act as an additional Subject Matter Expert to our operational security team. The consultant’s role will be to participate in IAM related operations, including confi... Read more

Required skills:

 • AWS
 • PowerShell
 • Azure Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

05.04.2021

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder TT

Request ID: 20-09-3683 Published: 08.09.2020

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter. Om arbeidsoppgaver Eksempler p... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-09-3591 Published: 11.09.2020

Det skal tas utgangspunkt i en allerede etablert prosjektgruppen med representanter fra Sporveien Trikken og Ruter. Gruppen justeres ved behov for å sikre god faglig bredde og forankring. Konsulentens oppgave vil bli å lede prosessen med gjennomgang, evaluering, siling og anbefaling av plan for inn- og utfasing av nye trikker, og skal være en faglig bidragsyter ved evaluering og optimalisering av alternative løp. Ressursens rolle er å ivareta de... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

05.10.2020

Enddate

01.04.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT

Request ID: 20-09-6192 Published: 08.09.2020

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet. Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette pros... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No result, try a different search.