Showing jobs 226 to 250 of 627 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Closed)

Prosjektstøtte: Data og informasjonsforvaltning

Request ID: 21-04-7016 Published: 27.04.2021

Digdir har behov for å anskaffe konsulentbistand fra én konsulent til arbeid med deling av data og informasjonsforvaltning. Behovet knytter seg i hovedsak til prosjektstøtte/administrasjon. Det er viktig at konsulenten har erfaring med prosjektarbeid fra tidligere, gjerne fra prosjekt- eller programkontor.  Arbeidet med informasjonsforvaltning og deling av data i Digdir omfatter blant annet etablering av Datafabrikken som er et eget prosjekt som... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder og rådgiver Microsoft 365

Request ID: 21-04-6312 Published: 26.04.2021

Norsk helsenett gjennomfører i 2021 et prosjekt som skal levere samhandlingsløsning i Microsoft 365 til helseforvaltningen. Prosjektet har behov for å leie inn en prosjektleder og rådgiver med erfaring fra utrulling av samhandlingsløsning basert på M365 i store virksomheter.  Innleide konsulent skal både styrke Norsk helsenett sitt leveranseprosjekt og kundene sine mottaksapparat med sin erfaring fra tilsvarende prosjekter. Absolutte krav Minimu... Read more

Required skills:

 • Microsoft 365
 • Prince 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

18.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt: Salg- og kundesystemer

Request ID: 21-03-4441 Published: 24.03.2021

Flytoget ønsker å knytte til seg en konsulent som kan bidra til å sikre at selskapets behov for gode salgs- og kundesystemer kan dekkes gjennom produktutvikling, samt sikre funksjonell og kostnadseffektiv arkitektur i gjeldende IT-portefølje, salgs- og kundesystemer.  Flytoget ønsker å knytte til seg en ressurs med god erfaring innen salgs-, billetterings-, betalings- og kunderettede IT-løsninger. Det kreves betydelig erfaring som testleder og t... Read more

Competence area

Architecture, Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2028

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler - Statistikkbank

Request ID: 21-04-0435 Published: 20.04.2021

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en senior frontendutvikler, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og du... Read more

Required skills:

 • HTML
 • CSS/SASS
 • JavaScript
 • Tyscript
 • Node
 • Git

Desired skills:

 • AzureDevops
 • Visual studio

Competence area

Development

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

18.05.2021

Enddate

18.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Mottak og innføring av logganalyse

Request ID: 21-04-6143 Published: 23.04.2021

Helse Sørøst gjennomfører prosjektet Statistisk logganalyse, som skal etablere teknisk løsning og rammeverk for kontroll av oppslagslogger i elektronisk pasientjournal. Målet er å identifisere uvanlige oppslag som videre må vurderes manuelt. Norsk helsenett har behov for en prosjektleder som skal koordinere våre leveranser i samarbeid med Sykehuspartner, og innføre løsningen i helseforetakene i regionen i samarbeid med prosjektleder fra HSØ.  Vi... Read more

Required skills:

 • PRINCE2

Competence area

Project management

Location

Trondheim, Oslo eller Tromsø (Remote)

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Helseanalyseplattformen

Request ID: 21-04-0210 Published: 23.04.2021

Seksjonen i NHN søker nå bistand til gjennomføring av innføringsoppgaver i Helsanalyseplattformen. Helseanalyseplattformen skal gi mer og bedre helseforskning. Plattformen vil forenkle tilgangen til helsedata, og legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder. Etablering av Helseanalyseplattformen er helt sentralt for å nå målet om bedre bruk av helsedata. På Helseanalyseplattformen skal det etableres en dataplattform med kopier av da... Read more

Competence area

Project management

Location

Trondheim eller Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Strategi for digitalisering

Request ID: 21-04-1219 Published: 20.04.2021

Oppfølging av koronapandemien innebærer omfattende arbeid for mange aktører i samfunnet. Kommunene har blant annet ansvar for testing, smittesporing og vaksinering av befolkningen. Helseforetakene behandler koronasyke og vaksinerer helsepersonell og pasienter. Statsforvalterne følger opp kommunene på ulike måter. Folkehelseinstituttet overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen ved statistikk, analyser og forskning. I tillegg har FHI ans... Read more

Competence area

Architecture, Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Designguide til Bussanlegg

Request ID: 21-04-9130 Published: 13.04.2021

Ruter AS ønsker bistand fra et team til å utarbeide en designguide for de kommende bussanlegg som skal bygges eller bygges om. Designguiden skal hjelpe de som skal designe og prosjektere nybygg og/eller ombygg til å få en helhetlig forståelse av funksjonene i bussanlegget, parallelt med at man oppfyller tekniske og offentlige krav og forskrifter som følger naturlig av anleggets bruk. Designguiden skal ha Ruters målbilde som utgangspunkt.  Teamet... Read more

Required skills:

 • MIRO

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.05.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET - Statistikkbank

Request ID: 21-04-6114 Published: 20.04.2021

 FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en senior systemutvikler, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og du... Read more

Required skills:

 • #C
 • .NET
 • SQL
 • Entity Framework
 • Git

Desired skills:

 • MS BI
 • DevOps
 • Angular
 • TypeScript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.05.2021

Enddate

18.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 16.04.2021

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulent... Read more

Required skills:

 • Microsoft Azure
 • REST API

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

07.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 16.04.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koor... Read more

Required skills:

 • ITIL CSI
 • SIAM

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DPIA og Risikovurdering

Request ID: 21-04-9670 Published: 13.04.2021

Regnskapsdivisjonen i DFØ skal gjennomføre tre risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA i forkant av tre anskaffelser av IT-systemer. Virksomheten har noe kompetanse rundt risikovurderinger og DPIA, men trenger bistand fra en leverandør som har erfaring med å gjennomføre slike vurderinger. DFØ skal selv styre prosessen, men innleid ressurs skal være ekspertbistand som skal brukes til gjennomføring, prosess, sparring og kvalitetssikring. De... Read more

Required skills:

 • DPIA

Competence area

Security

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50-100hours

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Rammeverk og lederstøtte

Request ID: 21-04-5081 Published: 14.04.2021

Seksjon innføring er en nyopprettet seksjon i NHN og seksjonen består av 13 personer som er engasjert i ulike prosjekter som innføringsledere. NHN mottar oppdrag om innføring fra eksterne  Seksjon innføring skal nå bygge nytt rammeverk for innføring som fagområde. Det er stor aktivitet på innføring av nye nasjonale tjenester og det er behov for å utarbeide metodikk og malverk som skal benyttes på tvers av innføringsløpene.  Det er behov for en r... Read more

Required skills:

 • Prince 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim, Oslo eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tekniske prosjektledere Microsoft 365

Request ID: 21-04-6968 Published: 19.04.2021

DSA har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtidens systemer og verktøy.  Dagens kommunikasjon- og informasjonsforvaltning i DSA skjer via ulike applikasjoner og verktøy som Public 360 (arkiv, dette skal beholdes), Sharepoint (herunder intranettet), Outlook, Skype, Lifes... Read more

Required skills:

 • TQM
 • Microsoft 365

Desired skills:

 • Lean

Competence area

Architecture, Project management

Location

Bærum

Workload

75%

Startdate

ASAP

Enddate

18.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Bistand til løsning for Koronasertifikat

Request ID: 21-04-1700 Published: 16.04.2021

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Norske Helsenett, Direktoratet for e-helse, justissektoren og andre relevante aktører, med ansvar for overordnet koordinering plassert hos Helsedirektoratet, fått i oppdrag å umiddelbart starte arbeidet med et koronasertifikat, som er i tråd med europeiske og internasjonale føringer for å gi innbyggere mulighet til å vise status for vaksine, test/prøvesvar, friskmelding og kontraindikasjon for vaksi... Read more

Competence area

Architecture, Design, Development, Infrastructure, Project management, Security, Support, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

22.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk eller engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IKT Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-04-0980 Published: 09.04.2021

Helsedirektoratet søker bistand til to prosjekter som skal gjennomføres i 2021:  Prosjekt 1: Modenhetsmåling innen informasjonssikkerhet og personvern Helsedirektoratet ønsker å etablere ny modenhetsmåling innen personvern og informasjonssikkerhet. Dette vil gi oss bedre grunnlag for å vurdere etatens modenhet, og innenfor hvilke områder vi bør sette i verk tiltak. Det blir viktig å finne en god modenhetsmodell) som gjør at vi kan se utviklingen... Read more

Required skills:

 • ISO 27001
 • ISO 22301
 • NIST
 • ISF
 • Normen

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

1025hours

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Software Developer/Engineer

Request ID: 21-04-6179 Published: 15.04.2021

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Software developer Working experience as a Software Engineer/DevOps Engineer/Data Engineer Terraform or other scripted infrastructure Strong programming background Solid Python skills Experience with DevOps and CI/CD tools Git experience Experience with cloud technologies, specifically AWS stack is a plus Advanced SQL skills Very Strong foundation in Linux or UNIX Read more

Required skills:

 • Terraform
 • SQL
 • Python
 • Linux

Desired skills:

 • AWS

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Penetrasjonstester - Fileshare og .NET

Request ID: 21-04-9274 Published: 08.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for bistand vedr penetrasjonstest av Fileshare og .Net 5 applikasjon. Siden dette er nyutviklet arkitektur som lagrer svært sentrale og de største datamengdene i Altinn 2.0 løsningen, så ønsker vi en ekstern kvalitetssikring både av ny infrastruktur, applikasjonen og driftsrutiner. Det må verifiseres at windows fileshare er satt opp på riktig måte med tanke på sikkerhet. Samt verifisere at .Net 5 ap... Read more

Required skills:

 • C#
 • Fileshare
 • NTFS
 • .NET

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

200hours

Startdate

27.04.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Sanntid

Request ID: 21-04-8800 Published: 06.04.2021

Kolumbus er i sluttfasen av utrulling av et nytt sanntidssystem. Frem til nå har vi hatt en egen, dedikert prosjektleder til dette prosjektet. I en overgangsfase ønsker vi å leie inn en ekstern prosjektleder til dette prosjektet.  Prosjektlederen vil ha ansvar for å følge opp leveransen og innføringen av sanntidssystemet. Prosjektlederen vil jobbe tett sammen med Kolumbus sine to andre dedikerte sanntidsressurser.  Arbeidet vil blant annet be... Read more

Desired skills:

 • Microsoft Azure
 • IoT
 • Rutedata/Netex

Competence area

Project management

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Prosjekt- og prosessleder

Request ID: 21-03-9301 Published: 23.03.2021

Ruter har behov for to konsulenter som prosessleder/kontraktsforvalter, eventuelt en prosessleder i kombinasjon med en prosessressurs. En ønsker også en opsjon på en ekstra prosessressurs dersom behovet øker ytterligere i enheten.  Konsulentene skal ivareta oppgaver som Kontraktsforvaltere gjør i dag; lede prosesser for forarbeid, oppstart, deltaker i anbudsgrupper (ansvar for deler av konkurransegrunnlag og evaluering) og ansvar for bl.a. utarb... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Linux-ressurs

Request ID: 21-04-6236 Published: 08.04.2021

Til seksjon Operativsystem er det behov for en Linux-ressurs. Konsulentens oppgaver vil blant annet bestå av: Delta i arbeidsgruppe som utarbeider konsept for virtuelle og fysiske Linuxklienter for utviklere Implementere virtuelle og fysiske Linuxklienter Konsulenten må dokumentere sitt arbeid i henhold til gjeldende rutiner hos Kunden. Konsulenten må også sørge for løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser. Arbeidstid skal... Read more

Required skills:

 • Linux

Desired skills:

 • Puppet
 • Ansible
 • VMware Horizon

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Koordinator plattform

Request ID: 21-04-0216 Published: 08.04.2021

I avdeling IKT-Drift pågår det et større arbeid for å videreutvikle de eksisterende brukerplattformene. Kunden har i denne sammenheng behov for en konsulent til å lede og koordinere arbeidet. Konsulenten skal rapportere til avdelingsdirektør, men det allerede pågående arbeidet foregår hovedsakelig i seksjon Operativsystem. Behovet vil kunne omfatte informasjonsinnhenting fra andre sammenlignbare organisasjoner. Utover dette består arbeidet av: K... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenesteintegrator

Request ID: 21-03-1583 Published: 25.03.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å etablere tjenesten AMK Tjenesteintegrator. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en fe... Read more

Required skills:

 • ITIL
 • SIAM

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder nasjonalt nett

Request ID: 21-03-4323 Published: 26.03.2021

NHN leverer nettverksforbindelser til en rekke aktører i helsesektoren. En del av disse forbindelsene har gammelt utstyr og er realisert på kobberforbindelser fra Telenor, som må erstattes. Til sammen er det i underkant av 1000 aksesser som må endres, hvorav ca 500 bør være endret innen utgangen av 2021 og resten før sommeren 2022. Aksessene er primært levert til små kunder som for eksempel legekontor, fysioterapeuter og tannleger, men det er og... Read more

Required skills:

 • PRINCE 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Oslo/Tromsø

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET

Request ID: 21-03-1977 Published: 19.03.2021

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no., og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS. Personen vi ønsker å velge inngår som utvikler i et lite team som skal levere nye grensesnitt i NPOS. Arbeidet skal gjennomføres i sam... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Entity Framework
 • Git
 • Octopus Deploy
 • AzureDevOps
 • SQL

Desired skills:

 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
No result, try a different search.