Showing jobs 251 to 275 of 818 total
(Closed)

Prosjekt- og prosessleder

Request ID: 21-09-4840 Published: 29.09.2021

IMDi har behov for en prosjekt- og prosessleder med erfaring fra komplekse virksomheter i offentlig forvaltning, strategiarbeid og utredning av kanalbruk, med vekt på brukerorientering og effektiv kommunikasjon. IMDis virksomhetsstrategi har som mål å sette våre målgrupper i sentrum og skape helhetlige løsninger. For å kunne effektivisere IMDis interaksjon og kommunikasjon med ulike målgrupper, ønsker IMDi å utvikle og forankre en strategi for b... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Applikasjonstilrettelegger / SCCM & App-V

Request ID: 21-10-1327 Published: 07.10.2021

Distribusjon av applikasjoner via SCCM 2012 Løse incidenter og tasker Det vil også være oppgaver knyttet til prosesser i ITIL Service Operation, spesielt prosesser for Incident, Change, Release, Problem og Configuration Management. ITIL-støtteverktøy er HP Service Manager. Kartlegging av applikasjoner for nødvendig underlag for tilrettelegging Tilrettelegging av applikasjoner med AdminStudio og Microsoft APP-V 5.1 Publisering av applikasjoner ve... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 21-09-7357 Published: 29.09.2021

Folkehelseinstituttets strategi fram mot 2024 har ni satsninger for å møte de store utviklingstrekkene som påvirker folkehelsen i Norge og i verden. Klimaendringer, nye smittestoffer, økende helseulikheter og en aldrende befolkning er bare noen av utfordringene som gjør at vi stadig må søke nye løsninger for å beskytte liv og for å styrke helse og livskvalitet i hele befolkningen. De ni satsningene er: Sterke i krise Forutse helsetrusler Helseda... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo & Bergen

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Utvikler

Request ID: 21-09-8293 Published: 29.09.2021

For vår kunde i transportsektoren søker vi etter en Backend Utvikler Utvikleren vil inngå i et DevOps-team med produkteier, løsningsarkitekt, utviklere og testere. Teamet skal operasjonalisere og realisere de behov forretningsenhetene har til oppfølging av operatørselskapene og andre konsumenter. Tidligere ble mye av dette arbeidet håndtert gjennom manuelle rutiner og rapporter basert på sammenstilte historiske data. Med tilgang til all sanntids... Read more

Required skills:

 • Java
 • Spring
 • AWS
 • SQL

Desired skills:

 • React
 • GraphQL
 • Docker
 • Kubernetes
 • Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver - Kundetjenester

Request ID: 21-09-6128 Published: 30.09.2021

Ruter søker én rådgiver som kan bistå ledelsen i avdelingen Nye kundetjenester med oppgaver knyttet til prosjekt- og prosessledelse innenfor produkt- og tjenesteutvikling, kundeopplevelse og målstyring. Det er også ønskelig at ressursen er kan lage beslutningsunderlag, strukturere arbeidsprosesser og annet administrativ arbeid på tvers avdelingen. Rollen vi er ute etter får en helt sentral rolle i avdelingen og vil være et viktig bindeledd for a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Developers

Request ID: 21-09-5236 Published: 17.09.2021

For our customer in the Telecom industry, we are searching for two Frontend developers. Technology (Required, highest priority first) TypeScript React CSS3 REST/GraphQL Webpack Technology (Nice to have): NodeJS / Java Storybook AWS Methods & frameworks Agile SCRUM Continuous Delivery Kanban TDD Competence Systemutvikling Universell utforming Responsive design Reach out for more information. Read more

Required skills:

 • TypeScript
 • React
 • CSS3
 • REST/GraphQL

Desired skills:

 • AWS
 • Node.JS
 • Java

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 27.09.2021

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestan... Read more

Competence area

E learning

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-09-8838 Published: 28.09.2021

IMDi har behov for en testleder med bred erfaring som testleder for systemutviklingsprosjekter i offentlig sektor, hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet. Konsulenten vil ha et særskilt ansvar for å sikre kontinuitet i testarbeidet. Én av IMDis interne testledere har sagt opp, og det er behov for å ivareta hennes rolle i en overgangsperiode, inntil ny intern testleder er på plass. Oppdraget er derfor tredelt med én overlappende periode med n... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Videreutvikle tjeneste / Java

Request ID: 21-09-2558 Published: 29.09.2021

Leveransen består i å videreutvikle FINT- tjenesten ut fra kundenes behov. Beskrivelse av FINT finnes her fintlabs.no. Dette vil bl.a. være å utvide informasjonsmodellen ved behov, etablere nye tjenester og forvalte eksisterende løsninger. I første omgang er det spesielt to områder som vi har behov for ressurser til: Arkivering av informasjon som oppstår i fylkeskommunenes skjemaløsninger. Her skal informasjonen som brukeren legger inn i et dig... Read more

Required skills:

 • Java
 • Spring Boot
 • Jenkins
 • Kubernetes
 • Azure

Competence area

Architecture, Development, Infrastructure

Location

Porsgrunn

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Test- og prosjektleder

Request ID: 21-10-5152 Published: 04.10.2021

Statnett har behov for en testleder til et pågående prosjekt med anskaffelse og implementering av en ny skyløsning. I tillegg er det behov for kombinert test- og prosjektledelse av mindre anskaffelser og oppgraderingsprosjekter. Arbeidsoppgaver Testledelse i implementeringsprosjekter Kravstiller ikke-funksjonelle krav ved utarbeidelse av RFP (request for proposal) Koordinering av ressurser og leveranser i mindre prosjekter Statnett SF stiller fø... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.11.2021

Enddate

02.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.