Showing jobs 251 to 275 of 596 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(Closed)

BI-Datavarehus utvikler

Request ID: 21-02-1378 Published: 24.02.2021

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen. KRAV TIL KOMPETANSEMinimumskrav til kompetanse og erfaring Minimum 3 års arbeidserfaring e... Read more

Required skills:

 • SSAS
 • SSIS
 • Visual Studio
 • GIT

Desired skills:

 • Azure
 • Power BI
 • R

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norge

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Lead Solution Architect

Request ID: 21-03-8333 Published: 01.03.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Lead Solution Architect  LSA leads the technical definition, development, delivery, and evolution of large, complex, and often new customer solutions across Nokia, from pre-sales through the delivery and ongoing operations. LSAs are engaged on large projects that introduce both significant technical and business risks, that span multiple products and services units that must be com... Read more

Required skills:

 • Nokia Cloudband
 • Nuage and IP.
 • Nokia vEPC VNF
 • Ericsson Core VNF

Competence area

Architecture

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Backend developer - Telecom

Request ID: 21-02-1857 Published: 23.02.2021

You will be responsible, as part of a team, for operating and maintaining TV, Streaming & On-Demand services for the customers TV & Streaming platforms. You will work in an operational environment but potentially also participate in various projects within the TV, streaming & On-Demand domain. For a person with the right programming skills this opens up for other potential projects both within the team and potentially across other teams. You wil... Read more

Required skills:

 • Python
 • AWS

Desired skills:

 • Linux

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

01.09.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Developer

Request ID: 21-02-5281 Published: 05.02.2021

For our telecommunications customer, we are searching for a Backend Developer with a DevOps mindset  Experience with:  Java 8+ Golang Python 3 Terraform AWS Infrastructure as Code,  SRE & Monitoring.  It’s great if the candidate can show four to five years of experience in relevant roles. It is also a big plus if he/she has experience with operations. Experience with working on video streaming services and protocols such as DASH/HLS or CMAF is a... Read more

Required skills:

 • Java
 • Golang
 • Python
 • Terraform
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend

Request ID: 21-02-3868 Published: 22.02.2021

Konsulenten går inn i Team Tjenester og API, og vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever spisskompetanse på frontend.  Arbeidsoppgaver: Utvikling – primært front-end Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feil... Read more

Required skills:

 • React
 • Redux
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo /Brønnøysund/Leikanger, evt hjemmekontor

Workload

100%

Startdate

29.03.2021

Enddate

28.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 21-02-9482 Published: 24.02.2021

IMDi har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering som skal bistå prosjektleder i konseptfasen. Vi ønsker en tilnærming til prosess basert på den doble diamanten ved bruk av ulike metoder og verktøy som er egnet i de ulike fasene (f.eks. «back casting», idéutviklingsworkshops, storyboards, brukerreiser etc.) Merk: Dette er et hasteoppdrag i alle... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

15.04.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Penetrasjonstesting & Kodegransking

Request ID: 21-02-9999 Published: 16.02.2021

Helsedirektoratet søker leverandør som kan bistå med gjennomføring av penetrasjonstester og kodegranskinger for året 2021. Oppdraget innbefatter tjeneste som er i forvaltning og utvikling. I tillegg er det ønske om bistand for ny prosjekter og oppgaver som kan startes i 2021. Formålet med oppdraget er å avdekke sikkerhetsmessige svakheter i tjenester, som for eksempel kan muliggjøre kompromittering av tjenesten eller datalekkasje. Tester skal og... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til prosjektgjennomføring – Nye løsninger for mobilisering av seniorressursen

Request ID: 21-02-5968 Published: 22.02.2021

Frivillighet er et gjennomgående tema i hele reformarbeidet med Leve hele livet. I stortingsmeldingen står det at frivillig arbeid «må dyrkes og vedlikeholdes gjennom systematisk rekruttering, organisering, opplæring, motivasjon og veiledning». Det er en politisk målsetting at de store kullene som i tida fremover vil nå pensjonsalderen, i større grad skal bruke sin kompetanse og ressurser til nytte for lokalmiljø og samfunn. Eldre gjør en betyde... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Flere kommuner i Norge

Workload

0-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt

Request ID: 21-02-5331 Published: 19.02.2021

For vår kunde i oslo søker vi etter en virksomhetsarkitekt.  Kunden har behov for en konsulent med arkitekturkompetanse som skal bidra inn i prosjektet "Digitalt datadrive tilsyn". Arkitekten vil være ansvarlig forInnledende fase: Kartlegge og dokumentere hvilke evner (organisasjon, prosess, informasjon og applikasjon) den nåværende arkitekturen har Etablere et arkitekturforslag for fremtidig situasjon og dokumentere hva den mangler i forhold ti... Read more

Required skills:

 • TOGAF
 • Archi
 • Workshop

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

22.03.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP Commerce Team

Request ID: 21-02-4725 Published: 10.02.2021

Vinmonopolet ønsker å oppgradere dagens on-premise SAP Commerce løsning (Hybris), fra versjon 6.6 til en av de nyeste versjonene (sannsynligvis versjon 2011). Dagens versjon er end-of-support fra SAP. Vi har dessuten anskaffet SAP Commerce Cloud og planlegger en migrering til skyen i løpet av 2022 eller 2023. Den fremtidige flyttingen til sky forutsetter at vi først er på en nyere versjon on-premise.  Oppdraget  SAP Commerce-løsningen driftes fo... Read more

Required skills:

 • SAP Commerce

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Oracle SOA Suite

Request ID: 21-02-6545 Published: 17.02.2021

Ved forvaltning og videreutvikling i vår kundes digitale tjenesteplattform, trenger kunden et team som har kompetanse og erfaring med Oracle SOA Suite 12c. Oppgaver Vedlikehold og forvaltning av integrasjonsløsninger Operativ drift  overvåking og varsling av eksisterende integrasjoner kommunikasjon med forretning for avklaring av informasjonsflyt og evt feilsituasjoner etablering og vedlikehold av dokumentasjon og forvaltningsrutiner aktuelle ve... Read more

Required skills:

 • Oracle SOA
 • DevOps
 • Hudson
 • Jenkins

Competence area

Development, Infrastructure, Support

Location

Remote

Workload

30-50%

Startdate

15.03.2021

Enddate

15.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Senior fullstack utviklere

Request ID: 21-02-7148 Published: 19.02.2021

    Vi er ute etter to senior fullstack utviklere som har erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulentene vil gå inn i et eksisterende team på 9 personer (PM, UX, utviklere).  Teamet vil løst deles opp i to grupper eller «feature-teams» for å få en mer effektiv utviklingsprosess, og det forventes at konsulentene vil ta stort ansvar for fremdrift og kvalitet i en av de to gruppene.  Teamene vil være en del av p... Read more

Required skills:

 • Node
 • Typescript
 • Javascript
 • React Native
 • SQL

Desired skills:

 • CD/CI
 • Kafka
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder SAMDATA

Request ID: 21-02-4130 Published: 17.02.2021

SAMDATA-prosjektet vil bestå av flere pilotprosjekter med forskjellig deltagelse, varighet og målsetning. Gjennom et annet tilsvarende prosjekt «STOR» (Smartere Transport i OsloRegionen) utforskes bl a selvkjørende kollektivtrafikk, Mobility as a Service (MaaS), mobilitetspunkt, smartere trafikkavvikling og parkering, deling av sanntidsdata, internet of things (IoT), intelligente transportsystemer (ITS) og mye annet som kan forbedre fremkommelig... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

24.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - skjermtolking og andre digitale tjenester

Request ID: 21-02-8446 Published: 12.02.2021

Koronapandemien i 2020 har derimot ført til en markant økning i bruk av skjermtolking (samt telefontolking) som erstatter for fremmøtetolking. En kartlegging blant tolker i Nasjonalt tolkeregister utført av IMDi under nedstenging av landet mellom midten av mars og midten av juni, viser at 30 prosent av tolkene har fått flere oppdrag via skjerm. Tilbakemelding fra flere tolkeformidlere viser at det er både økt interesse og satsingsvilje når det g... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

15.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Digital workshop

Request ID: 21-02-4579 Published: 16.02.2021

Helsedirektoratet bidrar i et Nordisk prosjekt initiert av Nordisk Ministerråd, ledet av helsemyndighetene på Island. Prosjektet kalles "Barnets 1000 første dager", Mandatet er å samlet inn data, vurdere effekt av tiltak og verktøy som brukes i de Nordiske land for å styrke mental helse og utvikling hos barn 0-2 år og komme fram til felles og nasjonale anbefalinger og satsninger som skal spilles inn politisk nasjonalt og til Nordisk Ministerråd.... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Developer - TV, Streaming & On-Demand services

Request ID: 21-02-8017 Published: 18.02.2021

We are looking for a consultant who have a degree within Computer Science, ICT or related technical field. Your English is fluent, in both written and oral. Norwegian or other Nordic languages is a plus.  You also have experience within either or:  Familiar with broadcast delivery systems for linear-tv and/or On-Demand services.  Experienced in maintaining and operating TV, streaming and/or on-demand services.  Experienced in Linux or similar OS... Read more

Desired skills:

 • Linux
 • Python
 • AWS
 • Terraform

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.09.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-02-4429 Published: 12.02.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for fullstack systemutvikler i arbeidet med å utvikle en digitale tjenesten. Arbeidsoppgaven vil være utvikling av backend og frontend på Tjeneste 3.0 plattformen, der .NET Core og React er de sentrale språkene som benyttes. Utvikleren vil være del av et scrum-team og være bidragsyter i løsningsutvikling, estimering og testing. Verktøy God kompetanse i .NET Core og applikasjonsrammeverk for .NET. God kompeta... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • React
 • Bootstrap
 • JSON
 • GIT

Desired skills:

 • Altinn

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Business Impact Analyst

Request ID: 21-02-0774 Published: 11.02.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en Business Impact Analyst. På vei mot vår strategiske posisjon er det nødvendig for NHN å få bedre oversikt og mer detaljert kunnskap om tilstanden på de mest forretningskritiske produktene/tjenestene NHN leverer for å kunne iverksette ulike tiltak for å sikre beredskap og forretningskontinuitet. Vi har derfor startet et prosjekt som skal gjennomføre Business Impact Analysis (BIA) av de mest forretn... Read more

Required skills:

 • BIA

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Tech Lead

Request ID: 21-02-5048 Published: 10.02.2021

Vi ønsker å styrke Verktøyteamet med én backend utvikler med teamleder erfaring. Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter. Ressursen skal jobbe med utvikling og forvaltning av web applikasjoner som en del av løsningene i Verktøyteamet. Applikasjonene har både CRUD funksjonalitet og live visning av tr... Read more

Required skills:

 • Kafka
 • Java
 • Kotlin
 • AWS
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.03.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Skiltplanlegger - Wayfinding

Request ID: 21-02-4635 Published: 09.02.2021

Oppdraget er å utarbeide første utkast av skiltplan til de nye T-banestasjonene som skal bygges på Fornebubanen. Skiltplanene skal følge alle TID prinsipper for utarbeidelse av wayfinding og skiltplanlegging på T-banestasjoner, for å sikre at reiseopplevelsen blir helhetlig på tvers av gamle og nye stasjoner. I den forbindelse etterspør Ruter en skiltplanlegger som skal gjennomføre dette arbeidet. I tillegg skal kandidaten bistå med oppdatering... Read more

Required skills:

 • InDesign
 • Wayfinding

Desired skills:

 • Illustrator
 • Photoshop

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x - BI-arkitekter og utviklere

Request ID: 21-02-7249 Published: 05.02.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og det historiske IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Analyseløsningene våre er helt sentrale i dette. Datavarehus er per i dag kilden til presentasjoner og dashboard i ulike kanaler, kilde for utlevering av data til ulike grupper, utlevering av sty... Read more

Required skills:

 • SQL
 • SSIS
 • SSAS
 • Azure DevOps

Desired skills:

 • Visual Studio
 • Scrum
 • Kanban
 • GIT/TFS

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI, Development

Location

Hele Norge

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

01.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder utredning CERT

Request ID: 21-02-1838 Published: 02.02.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) i oppdrag å utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for Digdirs fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølgning. Forslag til oppfølgning bør også si noe om Digdir anbefaler videre utredning mht. CERT for et mer omfattende økosystem. Digdir har ansvaret for drift, utvikling og forvaltning av ID-po... Read more

Competence area

Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-02-3165 Published: 03.02.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en til to fullstack-utviklere. Kunden har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Kunden ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utv... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift og videreutvikling PaaS

Request ID: 21-02-6343 Published: 04.02.2021

Vår kunde søker en konsulent for drift og videreutvikling av eksisterende PaaS-miljø basert på Red Hat OpenShift versjon 4, kjørende på VMware i kundens egen infrastruktur (UPI-installasjon). Konsulenten vil være grensesnitt mellom PaaS-teamet og andre tilstøtende fagområder innen IKT-infrastruktur Konsulenten vil tilhøre infrastrukturavdelingen og delta i teamet som forvalter PaaS-plattformen helhetlig. ArbeidsoppgaverDrift og videreutvikling a... Read more

Required skills:

 • PaaS
 • OpenShift
 • Kubernetes

Desired skills:

 • GitOps
 • Linux OS

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 22.01.2021

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler. Konsulenten skal jobbe på kundens digitale flater.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse I startfasen vil det bli hjemmekontor/remote, men kunden ønsker noen som på sikt kan jobbe on-site i kundenes lokaler.  Read more

Required skills:

 • React
 • Node.JS
 • AWS
 • Typescript

Desired skills:

 • Terraform
 • Concourse

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
No result, try a different search.