Showing jobs 351 to 375 of 627 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Closed)

Backend Java & AWS

Request ID: 20-12-3336 Published: 16.12.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Senior Backend Java developer with AWS infrastructure experience.  Experience with Go Java AWS infrastructure (Lambda, CloudFront, API Gateway, EKS) Docker & Kubernetes Infrastructure-as-code (Terraform, CloudFormation) CI/CD (incl. Automated testing strategies)  Familiarity with microservice architectures Nice to have: IAM domain knowledge preferred (OAuth2, OIDC, SAML2, UMA, SCI... Read more

Required skills:

 • Go
 • Java
 • AWS
 • Docker
 • Kubernetes

Desired skills:

 • IAM
 • React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Transformasjonsleder - Telekom

Request ID: 20-12-3633 Published: 15.12.2020

Arbeidsoppgaver kundesentrisk transformasjonsleder innen salg og service: Lede Sales transformasjonsarbeidet og oppfølging og rapportering på programmet på vegne av Siv og ledergruppen i salg.  Løse opp i issues rundt fremdrift / blocking points.  Følge opp leveranser på enablere knyttet til Sales sitt transformasjonsprogram.  Kunne lede viktige initiativ/prosjekt i transformasjonsprogrammet; fokus på Channel Strategy (som første prosjekt)  Ønsk... Read more

Required skills:

 • Lean
 • Agile

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt - SNOMED CT

Request ID: 20-12-6518 Published: 18.12.2020

Det er behov for en arkitekt med kompetanse relatert til SNOMED CT og terminologistøtte/-utveksling til delprosjekt forvaltning og IKT-støtte. Konsulenten vil være ansvarlig for å legge til rette for å få skybaserte IKT systemer til å snakke sammen, overføre ontologisk-/(axiom)baserte datadefinisjoner mellom systemer og koordinere mellom ulike organisasjoner og leverandører i økosystemet.  Vi ønsker en hands-on arkitekt som kan planlegge og sett... Read more

Required skills:

 • Løsningsarkitektur
 • Elasticsearch
 • REST
 • SOAP
 • JSON
 • GitHub
 • Confluence
 • Jira

Desired skills:

 • SNOMED CT
 • HL7 FHIR
 • Snowstorm
 • SnowOwl
 • Ontoserver
 • FHIR

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CRO-Rådgiver

Request ID: 20-12-7225 Published: 03.12.2020

Har du erfaring med analyse av trafikk og konvertering på nett, heatmaps, brukerundersøkelser og testing? Da kan det være at du er den vi ser etter for en spennende rolle som CRO-spesialist og rådgiver. Hos oss vil du jobbe sammen med andre analytiske og kreative spesialister for å hjelpe våre kunder med å forbedre sine digitale brukerreiser og effekt av markedsinvesteringene. Vi jobber med kjente merkevarer og miljøer, og vi går inn i prosjekte... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ytelsestester

Request ID: 20-11-4848 Published: 30.11.2020

Arbeidsoppgaver blir ytelsestest i forbindelse med sprint, systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med scrumteam og driftspersonell. Ytelsestester som skal jobbe i team. Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Erfaring med å utvikle ytelsestester Erfaring med softwaretesting Erfaring med Gatling  Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) Erfaring, kunnskap, evner og ferdighe... Read more

Required skills:

 • Gatling

Desired skills:

 • CI/CD
 • ISTQB
 • JMETER
 • MS Load test

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.01.2021

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-11-7433 Published: 12.11.2020

Kunden er i gang med et større moderniseringsprosjekt hvor dagens egenutviklede løsninger for kjernebank skal erstattes av hyllevare med tilpasning. Standardproduktet implementeres av valgt leverandør mens Kunden selv har ansvar for store deler av integrasjonsarbeidet samt utvikling og tilpassing av selvbetjeningsløsninger.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden, og vårt mantra er å levere verdi til bruker s... Read more

Required skills:

 • API
 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Desired skills:

 • Docker
 • Maven
 • Git

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead Analytics/BI

Request ID: 20-12-9393 Published: 11.12.2020

We are looking for a Senior Technical Lead for our Analytics B2C initiative. The candidate will join our existing solution architect and data engineering team in developing solution design, data models and deliver data products for our customer-centric data model. Lead data workstream on a large data analytics programme.  Can an extensive background in complex and large data-driven projects.  Can demonstrate delivery of an enterprise Customer Ce... Read more

Required skills:

 • Big data
 • SQL
 • Snowflake

Desired skills:

 • Dataiku
 • AWS
 • Airflow

Competence area

Data warehouse and BI, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-12-8219 Published: 02.12.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en prosjektleder med erfaring innen digitaliseringsprosjekter. DIGI-UNG har behov for en erfaren og dedikert prosjektstøtteressurs som kan bidra inn i implementeringsfasen i en 100% stilling. Ressursen skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk), men vil også kunne bistå programlederen og evt. involveres i arbeid knyttet til DIGI-UNGdomsport og Digi-hels... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

F5 APM konsulent

Request ID: 20-11-2065 Published: 26.11.2020

Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Teamet jobber både hjemmefra og fra kontorene i Trondheim under pandemien, og det vil være anledning å jobbe delvis fra kontor om ønskelig (med forbehold om endrede føringer). Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og pla... Read more

Required skills:

 • Lastbalansering
 • F5 Bip-IP
 • Citrix Netscaler

Desired skills:

 • Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-12-1730 Published: 04.12.2020

Digdir har behov for en (1) konsulent i rollen prosjektstøtte. Konsulenten skal foruten å bidra med administrativ støtte til programkontoet også understøtte og bidra inn til programkontorets 3 hovedområder: Oppfølging og rapportering Kunnskapsinnhenting og analyse Kommunikasjon Oppgaver som konsulenten skal utføre: Administrativ støtte i koordinering av programkontorets aktiviteter Administrere Teams for prosjektgruppen og Teams for oppfølging a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Forvaltning av SAP S/4

Request ID: 20-12-2498 Published: 04.12.2020

Vinmonopolet ønsker å styrke tilgang på kapasitet og spesialkompetanse på vår SAP S/4 løsninger med tilknyttede systemer og grensesnitt (heretter kalt SAP løsninger). Forespørselen gjelder ikke SAP CX/Hybris. Kapasitet og spesialistkompetansen skal bistå egne produkteiere med å utføre 2. linje support (vedlikehold og brukerstøtte) på både standardløsninger og eksisterende tilpasninger, samt utføre mindre vedlikehold / videreutvikling.  V... Read more

Competence area

Infrastructure, Support, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsekspert til Operativ IT

Request ID: 20-12-1752 Published: 04.12.2020

Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å oppdage og redusere sårbarheter i NRKs infrastruktur, dokumentere funn, formidle og presentere løsninger til systemeiere. Konsulenten må kunne benyttes som ekspertressurs innen kryptografisk spørsmål, eksempelvis hva som er trygg bruk av ulike krypteringsalgoritmer og hvor kryptering... Read more

Required skills:

 • kryptografi
 • Pen.-testing

Desired skills:

 • SIEM
 • Azure

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CIM-ekspert

Request ID: 20-12-7865 Published: 04.12.2020

Statnett søker en erfaren utvikler/arkitekt med god kunnskap om CIM som kan hjelpe oss å videreutvikle systemene for å lage og forvalte Statnetts kraftsystemmodeller.  Oppdraget går ut på å tre inn i teamet som jobber med utvikling og drift av et sett av mindre – men tett samarbeidende – systemer som sammen skal koordinere konstruksjon, vedlikehold og forvaltning av en felles informasjonsmodell som i detalj beskriver det norske og nordiske kraft... Read more

Desired skills:

 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt

Request ID: 20-12-0621 Published: 08.12.2020

Norsk helsenett har behov for en erfaren sikkerhetsarkitekt med god kjennskap til sikkerhet i DevOps prosesser og teknisk design av sikkerhetsløsninger både 'on-premises' og i sky. Oppgaver: Bearbeide krav og behov til sikkerhet og kommunisere dette til utviklingsteamene Utarbeide arkitekturmodeller og løsningsspesifikasjoner basert på krav Bistå med forbedring av sikker utviklingsprosess Kvalitetssikre løsningen som utvikles mhp. sikk... Read more

Required skills:

 • Docker
 • DevOps
 • ISO 27001
 • ISO 27002

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.01.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend-utvikler

Request ID: 20-11-6660 Published: 30.11.2020

Ruter bygger et nytt team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Vi jobber med brukerinnsikt og krav, idé-generering og validering, bygging og mål... Read more

Required skills:

 • Node.js
 • AWS
 • Mikrotjenester
 • Express
 • Git
 • Typescript
 • Kubernetes
 • Docker
 • GDPR

Desired skills:

 • Kotlin
 • Gitlab
 • Azure DevOps
 • React
 • REST
 • GraphQL
 • Jira

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Tech lead - Fullstack.NET

Request ID: 20-12-7383 Published: 02.12.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.  Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Azure
 • Javascript
 • Angular
 • React
 • CI/CD
 • Azure Devops

Desired skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • SonarQube
 • R
 • PowerBI
 • GDPR

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team UX design

Request ID: 20-12-9849 Published: 02.12.2020

Digdir har fått i oppgave å gjøre en bruker-/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen Dødsfall og arv. Kartleggingen er en del av regjeringens satsning på sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Digitaliseringsstrategien peker på syv viktige livshendelser som skal prioriteres hvor ‘Dødsfall og arv’ er en av dem. Arbeidet med å kartlegge brukerbehov og aktører som inngår i brukerreisen til innbygger har oppst... Read more

Required skills:

 • UX
 • Tjenestedesign

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.01.2021

Enddate

04.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2-3 .Net utviklere

Request ID: 20-11-3906 Published: 26.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi 2-3 .Net utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med «full stack»-erfaring dvs. backend- og frontend. Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper. GEN... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Azure
 • JavaScript

Desired skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • SonarQube

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Frontend Utvikler

Request ID: 20-11-2187 Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior frontend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/React/React Native/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, ad... Read more

Required skills:

 • Node
 • React
 • React Native
 • Typescript

Desired skills:

 • SQL-databaser
 • CD/CI

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy... Read more

Required skills:

 • Node
 • Typescript
 • Javascript

Desired skills:

 • React
 • React Native
 • SQL-databaser
 • Google Cloud
 • AWS
 • CD/CI
 • REST

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemforvalter IT

Request ID: 20-12-8112 Published: 03.12.2020

Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen kapasitet på forvaltning av produkter og tjenester. Det er spesielt innenfor porteføljene transportdata og veg at konsulenten vil bidra. Porteføljen består hovedsakelig av egenutviklet programvare, men også av noe hyllevare med tilpasninger. Bistanden går ut på: Konsulenten vil bidra som rådgiver og utfører til forvaltning, videreutvikling og prosjektgjennomføring for systemene på oppdrag fra... Read more

Desired skills:

 • .NET
 • Java
 • Oracle
 • MS SQL teknologi

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 26.11.2020

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen s... Read more

Required skills:

 • Scala
 • SQL
 • BigQuery
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjelli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend Utviklere

Request ID: 20-11-3222 Published: 25.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi to backend utviklere. FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter to senior systemutviklere, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand.... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • SQL
 • Git

Desired skills:

 • MS BI
 • Devops
 • Angular
 • Typsecript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
No result, try a different search.