Showing jobs 351 to 375 of 818 total
(Closed)

SalesForce Developer - Telecom

Request ID: 21-06-2804 Published: 14.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a full-stack developer with SalesForce experience. Experience:   SalesForce Marketing Cloud   DevOps and working in agile SAFe development teams  AMPscript Javascript HTML5 Node.js Bash SQL  AWS  Experience with Google Marketing PlatformSocial Studio, and interaction studio is a bonus. Personal Qualifications: Communicative and team-oriented  Demonstrates ownership  Engaged and proac... Read more

Required skills:

 • SalesForce
 • JavaScript
 • Bash
 • SQL

Desired skills:

 • Node.JS
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Digitaliseringsdirektoratet

Request ID: 21-06-9949 Published: 18.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en prosjektleder til et nytt prosjekt. Hovedoppdrag: Utarbeide forprosjekt for politiker- og utvalgsregister tilknyttet eInnsyn Det er fremkommet ønsker om å utvide funksjonaliteten til eInnsyn med et register over utvalg og politikere i kommunen. Registeret skal fremstå som en integrert del av løsningen for møtedokumentasjon og bl.a. enkelt kunne vise hvilke politikere som er medlemmer i et gitt utvalg,... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x BI-konsulenter

Request ID: 21-06-7863 Published: 17.06.2021

Avdeling helseregistre har en pågående satsing på tilgjengeliggjøring av relevant statistikk for allmennlegetjenesten. Dette er en meget etterspurt tjeneste i sektoren. Oppdraget er stort og vi ser nå etter inntil tre konsulenter som skal inngå i prosjektteamet for Prosjekt Allmennlegedata. Teamet jobber med å utvikle nye statistikker og tilgjengeliggjøre helseinformasjon på internett og bak en påloggingsløsning. Prosjektet allmennlegedatas bruk... Read more

Required skills:

 • SQL
 • SSIS
 • SSAS
 • SSRS
 • Power BI

Desired skills:

 • Lean
 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim/Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

02.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Virksomhetsstrategi

Request ID: 21-06-8992 Published: 21.06.2021

DSA ønsker bistand fra til følgende ytelser:  Planlegge og gjennomføre en motiverende, involverende og lærende strategiprosess som resulterer i en forankret virksomhetsstrategi. Bidra til en tydeliggjøring av DSAs roller overfor interessenter. Anbefale egnet prosjektorganisering og arbeidsform for strategiprosessen. Bidra til å sikre et velegnet format og innhold for virksomhetsstrategien som gir tydelige mål, forventninger og prioriteringer for... Read more

Competence area

Project management

Location

Bærum/Oslo

Workload

100%

Startdate

27.08.2021

Enddate

27.08.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - SAP S/4 Hana

Request ID: 21-05-2249 Published: 25.05.2021

Vinmonopolet har et kapasitetsbehov knyttet til forvaltningen av SAP løsningen(SAP S/4 Hana) med tilhørende grensesnitt. Vi ønsker å kjøpe konsulenter (hoder) med optimal kompetanse og erfaring for å utføre følgende oppgaver: Utføre 2. linjesupport på produksjonsløsning i kombinasjon med Vinmonopolets forvaltere / superbrukere. 2. linjesupport innebærer både vedlikehold og brukerstøtte, og skal utføres både på standardløsning og eksisterende til... Read more

Competence area

Data warehouse and BI, Development, Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsrådgiver

Request ID: 21-06-0712 Published: 17.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet ønsker bistand for å etablere og ferdigstille strategi for sikker utvikling og for å revidere og tilpasse eksisterende prosesser.  Bistanden vil inneholde aktiviteter knytt til å integrere risiko- og sårbarhetsvurderinger fra forretning, strategi, analyse, utvikling, test, drift og forvaltning av løsningene. Vi ønsker å forenkle og forbedre risikostyringen inkludert systematisk oppfølging. Oppdraget vil omfatte alle l... Read more

Required skills:

 • ID-porten

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjeneste/UX-designer

Request ID: 21-06-2028 Published: 17.06.2021

I forbindelse med etablering av ny saksbehandlingsløsning ved Brønnøysundregistrene er det behov for ressurser knyttet til brukerorientering og brukskvalitet.Beskrivelse av løsningen er gjort i kvalifikasjons- og konkurransegrunnlagene til rammeavtalen. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre tilstrekkelig med ressurser til pågående arkitektur- og brukskvalitetsarbeid, slik at en får på plass gode strategier og prosesser, får ivaretatt bruk... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo & Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

10.08.2021

Enddate

15.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1 til 2 Frontendutviklere

Request ID: 21-05-4537 Published: 25.05.2021

Meteorologisk institutt skal fornye sitt brukergrensesnitt for visning av værtjenester, fornye eksisterende produkter og utvikle nye produkter for våre brukere og kunder. Systemet skal lages i React. Driftsmiljøet for det nye systemet skal være Ubuntu Linux. Det ferdige systemet skal eies, driftes og videreutvikles av Meteorologisk Institutt. Utviklingen skal ta høyde for og legge til rette for en testdrevet utviklingsmetodikk med inkrementelle... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • TypeScript
 • ReactJS
 • Git

Desired skills:

 • Material UI
 • Highcharts
 • DevOps
 • Linux

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

1200 hours

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Endringsledelse

Request ID: 21-06-8780 Published: 14.06.2021

Statens helsetilsyn er i kontinuerlig utvikling og endring, og i forbindelse med strategisk plan 2020-2025 er det igangsatt en prosess for å nå målene i denne.  Et viktig moment for å nå målene i strategisk plan, er tverrfaglighet og samarbeid på tvers av avdelinger. Vi arbeider nå med gjennomføring av endringer i vår organisasjon, herunder organisasjonsstrukturen, som skal støtte opp under målene i strategisk plan, og i den forbindelse ønsker v... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

200%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift av sikkerhetsgodkjente systemer - Statsbygg

Request ID: 21-06-8772 Published: 16.06.2021

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter.  En av Statsbyggs nøkkelressurser har meldt overgang til annen arbeidsgiver, og vi har derfor på kort og mellomlang sikt behov for å supplere med kompetanse og kapasitet. Arbeid på systemene med høyest gradering forutsetter sikkerhetsklarering på nivå KONFIDENSIELT.  Kandidater som allerede har gyldig sikkerhetsklarering vi... Read more

Required skills:

 • Microsoft
 • VMware

Competence area

Infrastructure, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.08.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.