Showing jobs 321 to 340 of 863 total
13 14 15 16 17 18 19 20 21
(Closed)

Senior Backend/Fullstack utvikler

Request ID: 21-09-2525 Published: 13.09.2021

NRKs Digital spedisjon og Tjenesteeier Metadata og stillbilder leter etter senior backend eller fullstack utvikler for kortvarig oppdrag for å forbedre NRKs løsning for håndtering og publisering av stillbilder Kaleido. Digital Spedisjon-teamet er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper, og som i dag består av to utviklere, én UX designlead og én teamleder. Teamet ligger under Teknologi-avdelingen i NRK og teamets formål er å lage, f... Read more

Required skills:

 • Node
 • Javascript
 • REST API
 • Azure AD
 • Elastic
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java - Integrasjonutvikling

Request ID: 21-09-8790 Published: 14.09.2021

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning. Hyllevaren skal integreres mot en rekke eksterne registre. Integrasjonene bruker i mange tilfeller egenutviklede komponenter som er en del av Kundens mikrotjeneste... Read more

Required skills:

 • Spring
 • REST
 • Java

Desired skills:

 • Spring Boot
 • MSSQL
 • Docker
 • RabbitMQ

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-09-0528 Published: 15.09.2021

For en kunde innen bank/finans søker vi etter en testleder Kunden er i gang med et implementasjons- og integrasjonsprosjekt med en partner/kunde. Dette er leveranser av e-id og betalingsløsninger for kundens kunde. Prosjektet har en stram tidslinje og store dagbøter ved forsinkelse. Kundens del av implementasjonen skal være ferdig 21. februar 2022. Det er i hovedsak to team hos kunden som er involvert i det daglige – de er totalt ca. 15 personer... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java Utvikler

Request ID: 21-09-1342 Published: 15.09.2021

For en kunde i reatil sektoren søker vi etter en Backend Java utvikler Oppdraget er utvikling av modul i ny multidoseløsning som bygges på Kubernetes som driftes i skyen. Requirements: 5+ years of working experience Good experience in development of distributed systems Proficiency in Java 11+ Very good experience in the following frameworks, tools and practices: Spring Framework (including Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA and Spring... Read more

Required skills:

 • Java 11
 • Spring
 • Hibernate
 • Maven

Desired skills:

 • Groovy
 • Camunda
 • Kubernetes
 • Kafka

Competence area

Development

Location

Lørenskog

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps-utvikler - Back-end

Request ID: 21-09-3561 Published: 08.09.2021

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for DevOps-utvikler med spisskompetanse på back-end (1 konsulent). Team Tjenester og API er midt inne i et viktig arbeid med å utvide Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet. Konsulente... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-09-1765 Published: 09.09.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene. Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • Azure
 • .Net

Desired skills:

 • Angular
 • React
 • GDPR
 • CI/CD
 • CSS

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend API - Telecom

Request ID: 21-09-0129 Published: 10.09.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Backend API developer. The senior back-end API developer will support the mobile app team by building good quality APIs towards our API planform called Channel API. You will be part of a team of 6 developers, one PO, and UX providing solutions to the consumer customers. Qualifications: TypeScript GraphQL AWS basics Java 8 Spring framework Rest APIs Nice to have Git Proxy Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • Java
 • AWS
 • Graph QL
 • Spring
 • Rest

Desired skills:

 • Git Proxy

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

20.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsansvarlig - Skyavtaler

Request ID: 21-09-4499 Published: 06.09.2021

Seksjon produksjonsoppfølging består av 11 ansatte som har ansvar for oppfølging av løsningene som leveres fra avdeling Nasjonale driftsløsninger. Rollen er bindeleddet mellom utvikling, drift, leverandør og kunde, for flere nasjonale IT-løsninger i offentlig helsesektor. Man vil i det daglige jobbe tett sammen med andre med ansvar for drift/forvaltning av løsningene. Løsningsansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre helhetlig og langsiktig styri... Read more

Competence area

Project management

Location

Remote (Trondheim)

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Business Controller

Request ID: 21-09-6224 Published: 07.09.2021

Business controlleren vil ha ansvar for økonomistyring i selskapet. Dette innebærer månedlig økonomioppfølging hos deler av organisasjonen, økonomistøtte i prosjektarbeid, månedsavslutning, prognosearbeid, rapportering til ledelse, styre og eiere og ansvar for intern budsjettprosess. Arbeidsoppgaver vil blant annet være: Bidra til et korrekt inntekts- og kostnadsbilde for Ruter Økonomistyring inkl. månedsavslutning, prognoser og budsjett f... Read more

Required skills:

 • UBW (Agresso)
 • Excel
 • Power Point

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.09.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produkteier - ERP Forvaltning

Request ID: 21-09-3904 Published: 06.09.2021

Statnett SF har et behov for bistand i rollen som Produkteier i Team Vedlikehold i Statnetts ERP forvaltning. IFS er hovedsystemet, men teamet har også ansvar for flere tilstøtende systemer. Produkteier har ansvar for prioritering av backlogen i samarbeid med prosesslederen og forankre prioriteringen hos produktsponsor. Rollen innebærer ledelse av Team vedlikehold som støtter flere av Statnetts kjerne og støtteprosesser i anleggsforvaltningen. R... Read more

Required skills:

 • IFS10
 • RCM
 • ERP

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
13 14 15 16 17 18 19 20 21
No result, try a different search.