Showing jobs 326 to 350 of 818 total
(Closed)

Prosjektleder - Migreringsprosjekt eInnsyn

Request ID: 21-08-3915 Published: 02.08.2021

Digdir trenger prosjektleder til migreringsprosjekt i eInnsyn. Oppdraget går ut på å lede migreringsprosjektet for PoC og migrering fra Stardog til en annen graf-database. Bistanden omfatter følgende ytelser: Teknisk bistand og lede/organisere migreringsarbeidet fra Stardog til en annen database (Graf/RDF eller relasjonsdatabase): Lede Proof-of-Concept (PoC) på migrering av RDF-data fra Stardog til en annen database mulig å måtte utføre PoC på f... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

23.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte - Prosjekt Pilot legevakt

Request ID: 21-08-9687 Published: 02.08.2021

Prosjektet Pilot legevakt er knyttet til avdeling akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet og er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektet startet i 2018 og varer til 30.6.22 og omfatter to piloter i Romsdalsregionen og Sogn og Fjordane med hver sin lokale prosjektleder. I pilotene prøves det ut en ny organisering med satellitter bemannet med sykepleiere og videokonferanse med lege på legevaktsentralen. Leverandøren skal gi... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

30%

Startdate

23.08.2021

Enddate

30.10.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer - Telecom

Request ID: 21-06-4277 Published: 29.06.2021

For our customer in the telecom industry, we are looking for a Data Engineer. Requirements Solid SQL and database skills Good understanding of DWH development concepts and data processing principles Experience with visual ETL tools like Informatica PowerCenter, Pentaho or similar Experience developing and orchestrating data pipelines Nice to have Snowflake Python/pyspark Cloud experience Read more

Required skills:

 • SQL
 • DWH
 • ETL

Desired skills:

 • Python
 • Azure
 • Golang
 • AWS
 • Snowflake

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsrådgiver

Request ID: 21-06-3851 Published: 22.06.2021

Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gjennomføre en sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning av infrastruktur knyttet til utvikling, drift og forvaltning av våre nasjonale fellesløsninger. Avhengig av driftsmodellen til fellesløsningene vil arbeidet også omfatte kartlegging hos ekstern drifts- og forvaltningsleverandører. Oppdraget gjelder: Ekstern sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning gjennomført Tiltak for å redusere sårbarheter identifiser... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Linux konsulent

Request ID: 21-08-4070 Published: 02.08.2021

Norsk Helsenett SF har behov for en Linuxdrifter som kan drifte en eksisterende plattform (SMAX) og vedlikeholde dokumentasjon av løsningen. Oppdraget vil også bestå i drift av andre eksisterende, og oppsett av nye, Linuxbaserte systemer hos kundene våre. Samt sørge for god dokumentasjon av disse. Må-krav: Ha kompetanse og 3 års erfaring med oppsett, drift og vedlikehold av linuxbaserte systemer Skal være seniorer med bredde med hensyn til både... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - IKT Anskaffelser

Request ID: 21-06-9932 Published: 23.06.2021

Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 23 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Vi har behov for 1 konsulent for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser.  Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av helseforvaltningen, s... Read more

Required skills:

 • SSA

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Prosjektledere - IKT Anskaffelser

Request ID: 21-06-1008 Published: 23.06.2021

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 2 junior konsulenter med god gjennomføringsevne for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Seksjonen har periodevis veldig mange samtidige anskaffelser og rådgivningsoppdrag for kundene. I enkelte perioder kan det være færre oppdrag.  NHN bruker arkivsystemet P360 og konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: Gjennomføre ansk... Read more

Required skills:

 • Mercell
 • MS Office
 • MS Excel

Desired skills:

 • SSA-B
 • SSA-O

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Utvikler

Request ID: 21-07-7882 Published: 09.07.2021

Anskaffelsen omfatter innleie av Front-end-utvikler til MONSTER-prosjektet. Konsulenten skal bidra i videreutviklingen av et verktøy for å analysere leveringspåliteligheten i kraftsystemet. Verktøyet bruker kraftsystem-modeller, feilstatistikk og værdata og tar i bruk Monte-Carlo-simuleringer for å beregne sannsynlighet for feil på ulike tidspunkt. Verktøyet beregner også konsekvens/kostnad knyttet til feilene. Konsulenten skal jobbe som front-e... Read more

Required skills:

 • Vue.js
 • Node.js
 • SQL

Desired skills:

 • Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.09.2021

Enddate

02.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Evaluering av implementering av Pårørendeveilederen

Request ID: 21-07-9516 Published: 02.07.2021

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre og følge opp regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025; "Vi- de pårørende".  Pårørendestrategien har tre hovedmål: Anerkjenne pårørende som en ressurs God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre Innspill til strategien ty... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 21-06-1633 Published: 25.06.2021

IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsavdelingen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter. Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at løsningsarkitekten klarer å ivareta IMDis krav... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.