Showing jobs 301 to 325 of 818 total
(Closed)

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 16.07.2021

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target). As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..)... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

17.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig coach

Request ID: 21-08-6839 Published: 17.08.2021

Miljøet i NRK for digital produktutvikling er svært modent når det gjelder smidig tankesett, organisering og arbeidsform. Vi har også en aktiv faggruppe for smidig ledelse og metodikk. Men flere av de andre teknologiske miljøene, som jobber innenfor innholdsproduksjon og publisering, har tradisjonelt organisert seg og levert som prosjekter. Vi ser nå at dette ikke lenger er hensiktsmessig, og har startet etableringen av smidige team i flere områ... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.09.2021

Enddate

11.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Teknisk prosjektleder - M365

Request ID: 21-08-7221 Published: 13.08.2021

DSA har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtidens systemer og verktøy. Dagens kommunikasjon- og informasjonsforvaltning i DSA skjer via ulike applikasjoner og verktøy som Public 360 (arkiv, dette skal beholdes), Sharepoint (herunder intranettet), Outlook, Skype, Lifesi... Read more

Required skills:

 • M365
 • Teams
 • Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Østerås, Bærum

Workload

75%

Startdate

ASAP

Enddate

14.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

Request ID: 21-07-6803 Published: 12.07.2021

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomføre prosjektet Tilgangsstyring og styrende dokumenter innen informasjonssikkerhet Bakgrunnen for prosjektet er at Helsedirektoratet ønsker å etablere helhetlig prosess og rammeverk for tilgangsstyring på tvers av organisasjon basert på og iht beste praksis innen informasjonssikkerhet. I tillegg er det behov for oppdatering av forskjellige styrende dokumenter på prioriterte områder innen informasjonssikkerhet... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

65-35%

Startdate

24.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Design & prosjekt-/prosessledelse

Request ID: 21-08-7815 Published: 18.08.2021

Helsedirektoratet er på utkikk etter et team innenfor design & prosjekt-/prosessledelse som skal bistå "Kvalitetsreformen for eldre: Leve hele livet." Prosjektet er organisert og er nå midtveis i gjennomføringen (2019-2024). Reformen er en pedagogisk reform og det er en rekke andre nasjonale satsinger som bidrar til å understøtte målene i reformen. Behovet for å synliggjøre sammenhengen mellom ulike statlige innsatser blir stadig viktigere og no... Read more

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

N/A

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Linux konsulent

Request ID: 21-07-4026 Published: 22.07.2021

Norsk Helsenett (NHN) har behov for bistand med Linux kompetanse for å kunne levere på prosjekter for eksterne kunder. Det er ønskelig med 1-2 konsulenter som vil brukes på ulike driftsoppgaver og prosjekter. Det er ønskelig med seniorkompetanse som kan vise til tidsnær og relevant erfaring. Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Kundens kontor i Trondheim, noe remote jobbing kan tillates etter innføringsperiode for riktig ressurs. Følg... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Puppet
 • Postgres
 • PHP
 • Gitlab
 • RabbitMQ
 • Atlassian

Desired skills:

 • ITIL

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team Lead platform & API

Request ID: 21-08-7907 Published: 12.08.2021

For vår kunde i telekom sektoren søker vi etter en Tech/Team lead som skal lede kunden sitt platform og API team. Vedkommende må: Ha kjennskap til AWS og kostnadsdrivere der Kunne lede et team på 6 utviklere Tidligere erfaring fra lignende prosjekter Kunne forstå problemstillinger innenfor koding Vedkommende trenger ikke, men ønskelig: Ha hands-on erfaring med koding selv Erfaring med streaming tjenester Ta kontakt for mer informasjon. Read more

Required skills:

 • AWS

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo, Økern

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

.Net - Fiks

Request ID: 21-08-7595 Published: 11.08.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

 • .Net
 • Linux
 • Kubernetes
 • Docker
 • SQL

Desired skills:

 • Java
 • Lua
 • PHP
 • RabbitMQ

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java/Kotlin - Fiks

Request ID: 21-08-1685 Published: 11.08.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • SQL
 • Linux
 • Docker
 • SQL

Desired skills:

 • Open ID
 • RabbitMQ
 • PHP

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler - Helsedata

Request ID: 21-08-6200 Published: 06.08.2021

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en senior frontendutvikler som skal jobbe med flere av våre løsninger i tett samarbeid med andre frontend- og backend-utviklere, ux-designere med mer. Det er forventet at du bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidr... Read more

Required skills:

 • HTML
 • CSS
 • Angular
 • Typescript
 • Node.JS

Desired skills:

 • AzureDevOps
 • Visual Studio

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.