Showing jobs 426 to 450 of 596 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(Closed)

Team oppdrag: 3x Fullstack utviklere

Request ID: 20-09-1302 Published: 17.09.2020

Vi søker etter 3 utviklere som skal delta i et smidig utviklingsteam. Utviklere som engasjeres vil være nøkkelpersoner i utviklingsteamet. I tillegg til å være gode utviklingsressurser forventes det at de bidrar med å utvikle en effektiv smidig arbeidsform, en god og effektiv utviklingsprosess, valg av riktige utviklingsverktøy og løsningsarkitektur for løsningen som skal bygges. Prosjektet har etablert et arbeidsmål om en demonstrerbar versjon... Read more

Required skills:

 • Java
 • JavaScript
 • HTML
 • Docker
 • Kubernetes
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 18.09.2020

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herdin... Read more

Required skills:

 • Sikkerhetsklarering
 • Powershell
 • Active Directory

Competence area

Security

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Designer til et tverrfaglig produktteam

Request ID: 20-09-6410 Published: 14.09.2020

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige desi... Read more

Required skills:

 • Prototyping
 • Interaksjonsdesign
 • Brukertesting

Competence area

Design

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: .NET utvikling

Request ID: 20-09-8960 Published: 17.09.2020

Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger: Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL datab... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • MS SQL
 • React
 • Azure

Desired skills:

 • API
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Frontend-utvikler - Kundeportal

Request ID: 20-09-6079 Published: 15.09.2020

Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Kundeportalen ble laget var ikke Angular-rammeverket komplett. Det ble utviklet uten en fastsatt standard og løsningen følger derfor ikke dagens standard. For å oppdatere Angular-rammeverket krever det en omskriving av Kundeportalen. Det vil gi Kundeportalen en moderne standard. Bistanden vil i hovedsak være å gå igjennom hele Kundeportalen og skr... Read more

Required skills:

 • Angular
 • Typescript
 • .NET

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

13.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .Net Utvikler

Request ID: 20-09-0394 Published: 09.09.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.   Prosjektets formå... Read more

Required skills:

 • React
 • Vue.JS
 • Azure
 • SQL

Desired skills:

 • GraphQL
 • DevOps

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.10.2020

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Engineer - IAM - Bank

Request ID: 20-09-0436 Published: 18.09.2020

The customer is seeking a dedicated and results oriented professional for a temporary position in our Identity and Access Management team part of Security Operations. We are tendering for a consultant to contribute with executing on our strategy for identity and access management and act as an additional Subject Matter Expert to our operational security team. The consultant’s role will be to participate in IAM related operations, including confi... Read more

Required skills:

 • AWS
 • PowerShell
 • Azure Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

05.04.2021

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder TT

Request ID: 20-09-3683 Published: 08.09.2020

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter. Om arbeidsoppgaver Eksempler p... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-09-3591 Published: 11.09.2020

Det skal tas utgangspunkt i en allerede etablert prosjektgruppen med representanter fra Sporveien Trikken og Ruter. Gruppen justeres ved behov for å sikre god faglig bredde og forankring. Konsulentens oppgave vil bli å lede prosessen med gjennomgang, evaluering, siling og anbefaling av plan for inn- og utfasing av nye trikker, og skal være en faglig bidragsyter ved evaluering og optimalisering av alternative løp. Ressursens rolle er å ivareta de... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

05.10.2020

Enddate

01.04.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT

Request ID: 20-09-6192 Published: 08.09.2020

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet. Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette pros... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-09-1993 Published: 11.09.2020

Det publikum kjenner som strømmetjenesten NRK TV har en ganske kompleks organisasjon og teknologiportefølje bak seg. Et av de mest sentrale teamene i dette området, Distribution & Katalog, leverer tjenester både til NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet samarbeider med flere teams fra bl.a. Produksjonssystemer og eksterne leverandører for å sikre best mulige publiseringsflyt og beste opplevelse av videoinnholdet til NRK TV. Lederteamet i Produktom... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sharepoint

Request ID: 20-09-4683 Published: 11.09.2020

Helt overordnet ser vi for oss å opprette et eget SharePoint-område for delegerte fullmakter. Her må det lages en liste/elektronisk søknadsskjema med en godkjenningssløyfe og elektronisk signering/godkjenning. Det må sendes varsel på e-post til godkjenner når noe skal godkjennes og søker må få varsel på e-post når søknad er innvilget eller avslått. Det må også sendes en kopi av e-post om godkjente søknader til en intern support e-postboks. Vi se... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

150-250hours

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

7 Consultants - Telecom Industry

Request ID: 20-09-4232 Published: 01.09.2020

For our customer in the Telecom industry, we are searching for 7 consultants for the Entities and Privacy team.    Roles: Product Owner / Business Analyst: Stockholm area ideally Solution & Integration Architect: Oslo or Stockholm Scrum master: Oslo or Stockholm 3 JavaScript node & Cloud (AWS) developers: Oslo preferred 1 Developer / Tester (End to End and Automation): Oslo preferred   Personality Able to work independently as well as in a... Read more

Competence area

Architecture, Development, Project management, Test and test management, Other

Location

Oslo or Stockholm

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler

Request ID: 20-09-3401 Published: 08.09.2020

Eldreombudet har behov for bistand til front-end utvikling til en Umbraco cms applikasjon. Dette skal gjøres på bakgrunn av ferdig utarbeidede grafiske skisser. I dette vil ligge å utvikle det nødvendige razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Utviklingen må gjøres i henhold til prinsippene om responsivt design og skal f... Read more

Required skills:

 • Razor
 • CSS
 • Javascript

Desired skills:

 • Bootstrap
 • CMS
 • Umbraco
 • SASS
 • ASP.NET

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack Utvikler(e)

Request ID: 20-09-5135 Published: 08.09.2020

Hos Kunden utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige utvik... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML 5
 • Spring Boot
 • Java 8/11
 • Open ID Connect

Desired skills:

 • NPM
 • Maven
 • Docker

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte

Request ID: 20-09-5272 Published: 08.09.2020

Avdeling helseregistre har en omfattende prosjektportefølje, og har nå behov for bistand: ·       Prosjektstøtte i prosjekt allmennlegedata Prosjektstøtte, prosjekt allmennlegedata Allmennlegedata er et IKT-prosjekt med betydelig IT-utvikling hvor registerdata inngår som kilde. Det må utvikles tekniske løsninger i datavarehus, etablere ny infrastruktur for å dele data på web. Det er nyutvikling på kobling av personsensitive registerdata i teknis... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder KPR Komplett

Request ID: 20-09-0863 Published: 08.09.2020

Prosjektleder KPR komplett Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste, og KPR komplett er et sentralt prosjekt i arbeidet med å etablere rapportering av mer data til KPR. Dette er et IT-utviklingsprosjekt, men det gjøres også b... Read more

Desired skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

01.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-0537 Published: 07.09.2020

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m.  Digitaliseringsprosjek... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java Developer Architect

Request ID: 20-09-4225 Published: 02.09.2020

The customer is modernizing payment processing services with a humble ambition of being a leading provider not only in the Nordics but in Europe. They are therefore looking for a senior Java developer/arcitect who can help them on the journey and become a part of their team in Oslo. The customer is looking for a senior consultant with a strong experience with Spring Boot framework and microservice architecture. Hands-on experience with Apache Ka... Read more

Required skills:

 • Java 11
 • Spring Boot
 • Angular 8
 • Openshift
 • Docker
 • MongoDB

Desired skills:

 • Oracle
 • RabbitMQ
 • Kafka
 • SAFe

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend team - Mikrotjenester

Request ID: 20-08-8162 Published: 25.08.2020

Dagens Backendløsning/system i NDLA omfatter NDLA sin editor, alle tjeneste APIene, og koblingen til Frontend, samt den tilhørende tekniske arkitekturen. Dette krever kontinuitet og leverandørstabilitet. På bakgrunn av dette planlegges det med en kontraktsperiode på opptil 5 år når NDLA nå skal inngå en ny kontrakt for Backend.  Leverandøren skal utføre Backendutvikling som omhandler Kundes editor, alle ressurs- API'ene og koblingen t... Read more

Required skills:

 • Microservices

Competence area

Architecture, Development, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-08-2827 Published: 26.08.2020

Regjeringen satte sommeren 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg, som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte. Et av rådene fra utvalget er å undersøke om de planlagte investeringsprosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet er sårbar for teknologisk endring. Ruter søker etter en prosje... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.10.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt til video mottaksprosjekt

Request ID: 20-08-0141 Published: 31.08.2020

Prosjektet skal implementere ny plattform for videotjenestene, og arkitekten har sentrale oppgaver i å sikre implementeringen ifht til dokumentasjon og use caser.   Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Funksjonelle og tekniske målbilder som viser hvordan leverte tekniske komponenter understøtter funksjonelle behov og målbare godkjenningskriterier. Bistand til utarbeidelse av use-cases og brukerscenarier som grunnlag for akseptansetest Kvalitetssikrin... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

15.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-08-5934 Published: 31.08.2020

Produksjonsmiljøet i NRK støtter seg på hundrevis av systemer og utstyrstyper for å lage verdens beste innhold. De tekniske ekspertene som videreutvikler og forvalter disse systemene kan ikke samtidig være tett involvert i produksjonene eller støtte brukerne. Derfor er det opprettet en gruppering kalt Produksjonsstøtte, som er en teknisk orientert enhet mellom NRKs Produksjonsavdeling og de tekniske systemene.  Produksjonsstøtte består av faglig... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ny kalkylemodell for Vinmonopolet

Request ID: 20-08-3725 Published: 26.08.2020

Vinmonopolet ønsker en konsulent inn i arbeidsgruppen som skal se på ny kalkylemodell for Vinmonopolet.  Den dedikerte ressursen må ha kjennskap til prisingsmodeller fra varehandel/detaljhandel. Vedkommende skal på en strukturert måte bistå i arbeidet med styresaken som skal presenteres for styret i november. konsulenten vil arbeide sammen med en liten arbeidsgruppe. Oppstart og varighet Tidsrommet for arbeidet: September/oktober 2020. Varighete... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

200-300hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior UIPath konsulent

Request ID: 20-08-8573 Published: 24.08.2020

NPE er opptatt av effektivisering og forenkling og ønsker å ta i bruk automatisering av prosesser der det er mulig. NPE ønsker bistand til å opprette automatiske prosesser særlig i informasjonsinnhenting og arkivering, men ser også muligheter for å automatisere deler av saksbehandlingen på sikt.  NPE er i prosess med anskaffelse av UIPath RPA-lisenser og har behov for konsulentbistand for automatisering med UIPath. Konsulentens oppgave vil være... Read more

Required skills:

 • UIPath

Desired skills:

 • Public 360

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

15.09.2020

Enddate

15.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
No result, try a different search.