Showing jobs 426 to 450 of 818 total
(Closed)

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 16.04.2021

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulent... Read more

Required skills:

 • Microsoft Azure
 • REST API

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

07.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 16.04.2021

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koor... Read more

Required skills:

 • ITIL CSI
 • SIAM

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DPIA og Risikovurdering

Request ID: 21-04-9670 Published: 13.04.2021

Regnskapsdivisjonen i DFØ skal gjennomføre tre risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA i forkant av tre anskaffelser av IT-systemer. Virksomheten har noe kompetanse rundt risikovurderinger og DPIA, men trenger bistand fra en leverandør som har erfaring med å gjennomføre slike vurderinger. DFØ skal selv styre prosessen, men innleid ressurs skal være ekspertbistand som skal brukes til gjennomføring, prosess, sparring og kvalitetssikring. De... Read more

Required skills:

 • DPIA

Competence area

Security

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50-100 hours

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Rammeverk og lederstøtte

Request ID: 21-04-5081 Published: 14.04.2021

Seksjon innføring er en nyopprettet seksjon i NHN og seksjonen består av 13 personer som er engasjert i ulike prosjekter som innføringsledere. NHN mottar oppdrag om innføring fra eksterne  Seksjon innføring skal nå bygge nytt rammeverk for innføring som fagområde. Det er stor aktivitet på innføring av nye nasjonale tjenester og det er behov for å utarbeide metodikk og malverk som skal benyttes på tvers av innføringsløpene.  Det er behov for en r... Read more

Required skills:

 • Prince 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim, Oslo eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tekniske prosjektledere Microsoft 365

Request ID: 21-04-6968 Published: 19.04.2021

DSA har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtidens systemer og verktøy.  Dagens kommunikasjon- og informasjonsforvaltning i DSA skjer via ulike applikasjoner og verktøy som Public 360 (arkiv, dette skal beholdes), Sharepoint (herunder intranettet), Outlook, Skype, Lifes... Read more

Required skills:

 • TQM
 • Microsoft 365

Desired skills:

 • Lean

Competence area

Architecture, Project management

Location

Bærum

Workload

75%

Startdate

ASAP

Enddate

18.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Bistand til løsning for Koronasertifikat

Request ID: 21-04-1700 Published: 16.04.2021

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Norske Helsenett, Direktoratet for e-helse, justissektoren og andre relevante aktører, med ansvar for overordnet koordinering plassert hos Helsedirektoratet, fått i oppdrag å umiddelbart starte arbeidet med et koronasertifikat, som er i tråd med europeiske og internasjonale føringer for å gi innbyggere mulighet til å vise status for vaksine, test/prøvesvar, friskmelding og kontraindikasjon for vaksi... Read more

Competence area

Architecture, Design, Development, Infrastructure, Project management, Security, Support, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

22.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk eller engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IKT Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-04-0980 Published: 09.04.2021

Helsedirektoratet søker bistand til to prosjekter som skal gjennomføres i 2021:  Prosjekt 1: Modenhetsmåling innen informasjonssikkerhet og personvern Helsedirektoratet ønsker å etablere ny modenhetsmåling innen personvern og informasjonssikkerhet. Dette vil gi oss bedre grunnlag for å vurdere etatens modenhet, og innenfor hvilke områder vi bør sette i verk tiltak. Det blir viktig å finne en god modenhetsmodell) som gjør at vi kan se utviklingen... Read more

Required skills:

 • ISO 27001
 • ISO 22301
 • NIST
 • ISF
 • Normen

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

1025 hours

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Software Developer/Engineer

Request ID: 21-04-6179 Published: 15.04.2021

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Software developer Working experience as a Software Engineer/DevOps Engineer/Data Engineer Terraform or other scripted infrastructure Strong programming background Solid Python skills Experience with DevOps and CI/CD tools Git experience Experience with cloud technologies, specifically AWS stack is a plus Advanced SQL skills Very Strong foundation in Linux or UNIX Read more

Required skills:

 • Terraform
 • SQL
 • Python
 • Linux

Desired skills:

 • AWS

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Penetrasjonstester - Fileshare og .NET

Request ID: 21-04-9274 Published: 08.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for bistand vedr penetrasjonstest av Fileshare og .Net 5 applikasjon. Siden dette er nyutviklet arkitektur som lagrer svært sentrale og de største datamengdene i Altinn 2.0 løsningen, så ønsker vi en ekstern kvalitetssikring både av ny infrastruktur, applikasjonen og driftsrutiner. Det må verifiseres at windows fileshare er satt opp på riktig måte med tanke på sikkerhet. Samt verifisere at .Net 5 ap... Read more

Required skills:

 • C#
 • Fileshare
 • NTFS
 • .NET

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

200 hours

Startdate

27.04.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Sanntid

Request ID: 21-04-8800 Published: 06.04.2021

Kolumbus er i sluttfasen av utrulling av et nytt sanntidssystem. Frem til nå har vi hatt en egen, dedikert prosjektleder til dette prosjektet. I en overgangsfase ønsker vi å leie inn en ekstern prosjektleder til dette prosjektet.  Prosjektlederen vil ha ansvar for å følge opp leveransen og innføringen av sanntidssystemet. Prosjektlederen vil jobbe tett sammen med Kolumbus sine to andre dedikerte sanntidsressurser.  Arbeidet vil blant annet be... Read more

Desired skills:

 • Microsoft Azure
 • IoT
 • Rutedata/Netex

Competence area

Project management

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.