Showing jobs 451 to 475 of 818 total
(Closed)

Team: Automatiseringsanalytikere

Request ID: 21-03-2518 Published: 19.03.2021

Nivået for automatisering er lavt og det er et betydelig volum av manuelle oppgaver for dokumentfangst, journalføring og kvalitetssikring. Potensialet for digitalisering og automatisering vurderes som stort. Systemene som fellestjenesten benytter er ikke konsolidert og baserer seg på bruk av ulike Noark løsninger. De fleste kundene benytter forskjellige versjoner av P360 som leveres av TietoEVRY. En kunde benytter Elements og en annen benytter E... Read more

Required skills:

 • RPA
 • Noark

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

800 hours

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Arkitekt

Request ID: 21-03-8400 Published: 19.03.2021

Etablering av en privat sky i NHN krever at det etableres en ny leveransemodell som er tilpasset våre kunders behov, som beskriver grunnleggende plattformtjenester, har et tydelig servicenivå og tydelige grensesnitt for ansvar. I arbeidet med leveransemodell skal det også etableres en kostnadsmodell som skal bidra til å beregne infrastrukturpris. Prisberegning er ikke en del av oppdraget.  Prosjektet har behov for en ressurs som kan være med å d... Read more

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo/Trondheim/Tromsø

Workload

50%

Startdate

28.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digital Product Owner

Request ID: 21-03-9870 Published: 09.03.2021

For vår kunde i telecomsektoren søker vi etter en Digital Product Owner Som Digital Product Owner i OneCall er du ansvarlig for å jobbe med kontinuerlig utvikling av digitale løsninger. Eksempler på dette er forbedringer av våre selvbetjeningsløsninger, våre e-handelsløsninger, og nye produkter og tjenester. Som Digital Product Owner er du en viktig brikke i utviklingsarbeidet ved å formidle forretningskrav til utviklingsteamet, skissere arbeid... Read more

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2021

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-03-7583 Published: 16.03.2021

For vår kunde i helsesektoren søker vi etter en fullstack utvikler.  Norsk helsenett har en egen intern utviklingsseksjon som jobber med utvikling og programmering av interne tjenester. I dag består seksjonen av 6 medarbeidere. Vi er et team med sterkt fokus på smidig utvikling og kundens behov. Derfor jobber vi mye på tvers av ulike avdelinger for å komme fram til de beste løsningene. Det skal oppgraderes, vedlikeholdes og videreutvikles på eks... Read more

Required skills:

 • .NET
 • CSS
 • Azure DevOps

Desired skills:

 • Javascript
 • Typescripe

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

AWS - Drift og utvikling

Request ID: 21-03-9712 Published: 12.03.2021

Ruter er på utskikk etter en Drift- og utviklingsansvarlig som tar til seg kunnskap raskt og kan være med å videreutvikle samt drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med uteam for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har. Om rollen og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av drift, forva... Read more

Required skills:

 • AWS
 • EKS
 • Gitlab
 • Terraform
 • Linux
 • Bash
 • Python
 • GO

Desired skills:

 • Helm
 • ELK Stack
 • Kafka

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior backend developer

Request ID: 21-03-5589 Published: 18.03.2021

Our customer is looking for a TV & Streaming Junior Backend Developer with dev&ops skills for the Content & Metadata team. The team is responsible for developing and operating ingest of video material and metadata from multiple partners on the internal TV & Streaming platforms. As part of the team you will be delivering and maintaining: Our customer's applications for mobile and tablets. The newest Android TV client for our customer. Our cu... Read more

Required skills:

 • Python

Desired skills:

 • AWS
 • Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2021

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner til Digital arbeidsplass

Request ID: 21-03-4767 Published: 10.03.2021

Teknologiavdelingen har igangsatt et digitalt transformasjonsabeid. Målet med initiativet er å gå fra hver mann sitt system til team, og fra fagansvar i siloer til tverrfaglighet.  Avdelingen består i dag av flere tjenesteområder, hvorav to per dags dato er en del av dette initiativet. Tjenesteområdene heter "Administrative Verktøy" og "Digital Arbeidsplass”. Begge tjenesteområdene eies av hver sin tjenesteeier. Tjenesteområdene består av applik... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Innsiktsarbeid
 • Brukertesting

Desired skills:

 • Java
 • Slack
 • Confluence
 • Workplace

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-03-5288 Published: 11.03.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for 1 testleder på den digitale tjenesten 'Oppgjør etter dødsfall' (OED). Tjenesten OED treffer et bredt antall private og offentlige virksomheter, og testområdet er sentralt for å lykkes – spesielt for å sikre kvaliteten på tjenesten.  Arbeidsoppgaven vil være: Planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke funksjonelle tester Teknisk testing og ende-til-ende test av verdikjeder Utarbeide teststrat... Read more

Required skills:

 • Azure DevOps
 • REST
 • ISTQB
 • ISEB

Competence area

Test and test management

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

80%

Startdate

07.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Strategisk sikkerhetsekspert

Request ID: 21-03-1290 Published: 11.03.2021

NRK har behov for å evaluere avdelingen Operativ IT-sikkerhet, herunder mandat, organisering, kapabiliteter, og teknologi. Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å se på dagens organisasjon og ansvarsområder og følge opp mot andre enheter i NRK. Formålet med oppdraget er å få nødvendig kompetanse til å levere en handlingspl... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digitaldesigner med UX-kompetanse

Request ID: 21-03-9543 Published: 10.03.2021

NRK TV søker en senior digitaldesigner med UX-kompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver. Personen må være selvgående, strukturert, evne å raskt få overblikk, kunne håndtere kompleks og informasjonstung materie, være visuelt sterk og vant til å jobbe i tverrfaglige team. Det vil være av et bredt spekter av arbeidsoppgaver, der man både kan måtte ferdigstille påbegynte prosesser, fullføre egenoppstartede prosesser samt starte... Read more

Required skills:

 • Digitaldesign
 • Figma
 • Workshop
 • UX
 • Interaksjonsdesign

Competence area

Design

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.