Showing jobs 76 to 100 of 1282 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Tjenestedesigner - Statistikk TT

Request ID: 23-11-2648 Published: 09.11.2023

Området bestillingstransport ved tilrettelagt transport (TT) har behov for en tjenestedesigner med teknisk forståelse i 6 måneder for å legge grunnlaget for enklere, bedre og mer effektive arbeidsprosesser i bestillingstransporten.Om oppdragetKonsulenten skal hjelpe med å gjøre jobben enklere for kollegene i Ruter og våre samarbeidspartnere, ved å forenkle tilgang til data og statistikk for økonomistyring og faktureringsprosessen i bestillingstra... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Systemorientert design

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2023

Enddate

31.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Realease/Test manager til STIM Regional telekom-plattform

Request ID: 23-11-0791 Published: 09.11.2023

STIM Telekom Utrulling har i oppdrag å bytte ut ca 60.000 analoge fasttelefoner med ulike former for IP-terminaler. Det kan være nye fasttelefoner, trådløse terminaler og softphones (Telefon på PC/smartphones eller nettbrett.) Prosjektet dekker hele Helseregion Sørøst.Prosjektet er sterkt preget av å være et masseproduksjonsprosjekt og det vil være mye fokus på prosesser og prosedyrer, men inneholder også en mengde integrasjonsoppgaver mellom Tel... Read more

Required skills:

Release Manager
Telekom

Desired skills:

Sykehuspartners
Avaya

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Release manager/Bølgekoordinator til STIM Regional telekom-plattform

Request ID: 23-11-6646 Published: 09.11.2023

STIM Telekom Utrulling har i oppdrag å bytte ut ca 60.000 analoge fasttelefoner med ulike former for IP-terminaler. Det kan være nye fasttelefoner, trådløse terminaler og softphones (Telefon på PC/smartphones eller nettbrett.) Prosjektet dekker hele Helseregion Sør-Øst.Prosjektet er sterkt preget av å være et masseproduksjonsprosjekt og det vil være mye fokus på prosesser og prosedyrer. Prosjektet skal gjennomføres imens sykehusene er i full drif... Read more

Required skills:

Release manager
Telekom
Release-prosesser

Desired skills:

Avaya
HP Asset manager

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder - Teknologi- og produktutvikling

Request ID: 23-11-8985 Published: 09.11.2023

Vi trenger nå én teamleder til et tverrfaglig team i NRK.  Oppdraget er knyttet til seksjonen Mediehåndtering og publisering i divisjonen Teknologi- og produktutvikling. Seksjonen har ansvar for hvordan vi håndterer logistikken rundt innholdet NRK produserer og tilgjengeliggjør for publikum nå og i ettertid. Sammen utgjør vi en betydelig del av NRKs produksjons- og publiseringskjede.To av teamene i seksjonen, Digital Spedisjon og Transkoding, tre... Read more

Required skills:

Teamleder
endringsledelse
smidige prosesser
produktutvikling
OKR
Jira
Confluence
Slack

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.12.2023

Enddate

28.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior M365 arkitekt og konfiguratør - HSØ

Request ID: 23-11-0466 Published: 09.11.2023

Sykehuspartner ved virksomhetsområdet Administrative fellestjenester/ Publisering og dokumentasjonsverktøy skal innføre Microsoft 365 i Helse Sør-Øst, og må leie inn ressurser på områder der vi ikke har internt ansatte.Konsulentens oppgaver Arbeidsoppgaver:M365 Compliance/governance databehandlingInformasjonssikkerhet M365Oppfølging og konfigurasjon av M365 Defender sikkerhetsmekanismer (SOC)Følge opp/bistå/opplæring av prosjekt og linjeressurs d... Read more

Required skills:

Purview compliance
Defender for endpoint
Cloud app security
Informasjonssikkerhet M365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior Backend utviklere - Salg og betalingsløsninger.

Request ID: 23-11-6450 Published: 07.11.2023

Team Pris & Produkt hos Ruter ønsker seg to backend utviklere til å være med å videreutvikle salgs-og betalingsløsninger.I første omgang er utviklere tiltenkt å jobbe i team pris&produkt, men vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter.Om teametHovedmålet med teamet pris&produkt er å lage intuitive kundeløsninger som støtter Ruter i målet med å vinne kundegrensesnittet. Teamet legger vekt på å bygge kultur for deling og å skape et tettere sam... Read more

Required skills:

Typescript
Node.js
Kafka
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk koordinatorer - SLA oppgraderinger

Request ID: 23-11-5232 Published: 06.11.2023

Det er i Helse Sør-Øst et pågående prosjekt for modernisering av det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) DIPS. I dag har Helseforetakene separate DIPS-installasjoner basert på DIPS Classic. Disse skal gjennom prosjektet konsolideres til en felles DIPS Arena installasjon.Som en del av innføring av Arena og konsolidering av DIPS i HSØ er det behov for SLA oppgraderinger av DIPS programvarer. Det er et eget mindre leveranseprosjekt i Sykehuspa... Read more

Required skills:

teknisk infrastruktur
nettverk
brannmur
Dips

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Analytics, maskinlæring og dataforvaltning - Semantikk

Request ID: 23-11-3763 Published: 06.11.2023

For sjøfartsdirektoratet søker vi etter en analytics/maskinlæring konsulent som inngå i en større team leveranse. Prosjektet har et eget team som jobber med semantikk. Ressursen vil inngå som en del av dette teamet, med hovedfokus på følgende arbeidsoppgaver: Forvalte og videreutvikle eksisterende NLP-tjenester. Tolkning av forskrifttekst med pattern matching rules i spaCy. Implementere støtte for ny funksjonalitet i eksisterende rammeverk. Klass... Read more

Required skills:

RDF
SHACL
SKOS
OWL
Python
SpaCy

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

Remote/Haugseund

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.12.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior tjenestedesigner

Request ID: 23-11-3608 Published: 03.11.2023

Ønsker du å være en del av fremtidens transportsystem og være med på å revolusjonere kollektivtrafikken i Oslo-regionen? Har du erfaring med å utvikle kundenære og attraktive tjenester som kombinerer digitale og fysiske kundegrensesnitt, og like viktig har en lidenskap for innovasjon og teknologi i kollektivtjenester? Da kan du være den rette kandidaten som senior tjenestedesigner for Ruter Selvkjøring.Ruter er en av Norges ledende kollektivtrafi... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Produktutvikling
brukerundersøkelser

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Ingeniør – Merkantile data

Request ID: 23-11-7958 Published: 03.11.2023

Teamets hovedoppgaver vil være å samle inn data om inntekter, kostnader og kjøp av billetter fra buss, trikk og båt og modellere om kildedataen til gode aggregerte dataprodukter. Dataproduktene skal kunne benyttes av fagseksjonen i deres analyser og prosesser. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer dataprodukter etter data mesh - prinsipper.Vi ønsker oss en erfarne utviklere med data ingeniør-kompetanse og interesse for data pipelin... Read more

Required skills:

ETL
T-SQL
SAP BODS
Snowflake
Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.12.2023

Enddate

30.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder administrativt saksbehandlingssystem

Request ID: 23-11-1958 Published: 01.11.2023

Kriminalomsorgsdirektoratet har behov for en prosjekt- og prosessleder til etablering og innføring av nytt administrativt saksbehandlingssystem. Kriminalomsorgen anskaffer nytt administrativt saksbehandlingssystem som skal etableres sentralt og innføres i alle regioner og enheter i kriminalomsorgen. Leverandør er i skrivende stund ikke valgt, men det planlegges med inngått kontrakt i desember og oppstart av etableringsprosjekt i januar/februar 20... Read more

Required skills:

Saksbehandlingsprosesser
Prosjekt- og prosessledelse
Statens standardavtaler

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm/Horten

Workload

60-80%

Startdate

08.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder NRK.no

Request ID: 23-10-9033 Published: 31.10.2023

Oppdraget er knyttet til avdelingen «Publikumsprodukter» i divisjonen Teknologi- og Produktutvikling. Avdelingen har ansvar for NRKs produktutviklingsstrategi, og drift, forvaltning og videreutvikling av NRKs publikumsprodukter som NRK TV, NRK Radio og NRK.noTeamet som utvikler produktet NRK.no trenger nå en vikar for en av de to teamlederne. Teamet arbeider i stor grad autonomt og smidig, og ledes av en én strategisk leder, én strategisk rådgive... Read more

Required skills:

teamleder
Atlassian-systemer

Desired skills:

offentlige anskaffelser
OKR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2023

Enddate

16.05.2024

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner til SFM

Request ID: 23-10-5952 Published: 31.10.2023

Norsk helsenetts (NHN) oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Kort sagt – vi knytter Helse-Norge sammen. Vi har nå behov for ekspertise innen interaksjonsdesign for å hjelpe oss å videreføre og forbedre brukeropplevelsen i tjenesten Sentral forskrivningsmodul (SFM). Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasi... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesign
digitale flater
universell utforming

Desired skills:

informasjonsarkitektur
visuell utforming
grafisk design

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder LIBRA Forvaltning - Helse Vest IKT

Request ID: 23-10-7584 Published: 30.10.2023

Seksjon LIBRA forvalting har ansvar for forvalting innen forretningsområda budsjett, regnskap, bestilling og varelogistikk med systemet SAP S4/HANA, samt forvalting av tilhørende arbeidsprosesser og masterdata.Vi står midt mellom leverandør som forvalter koden og drifter systemet, og de som skal bruke det – vi er bindeleddet. Seksjonen har mange ulike roller for å ivareta forvalting og videreutvikling av vår SAP-installasjon. Fra høsten 2023 til... Read more

Required skills:

SAP
Testleder

Desired skills:

Helse Vest
HP ALM
Arkitektur

Competence area

Test and test management

Location

Bergen, Stavanger eller Haugesund

Workload

100%

Startdate

25.11.2023

Enddate

31.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder ODA - Helse Vest IKT

Request ID: 23-10-0087 Published: 30.10.2023

Beskrivelse av oppdraget/bistandenDIPS (Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus) leverer digitale løysingar for pasientbehandling til 4,3 millionar pasientar i Noreg.Prosjektet ODA står for overgangen til DIPS Arena, der alle som bruker DIPS skal over på ei ny og moderne plattform, Arena. Den nye versjonen til DIPS gir større grad av pasientsikkerheit, er meir brukarvennleg og har betre funksjonalitet.Prosjektet har pågått sidan... Read more

Required skills:

Testleder

Desired skills:

HP ALM
DIPS
leverandøroppfølging

Competence area

Test and test management

Location

Bergen eller Stavanger

Workload

100%

Startdate

20.11.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Google Analytics GA4

Request ID: 23-10-0611 Published: 27.10.2023

Vinmonopolet har enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Som en del av de langsiktige linjene i norsk alkoholpolitikk har Vinmonopolet utviklet seg i takt med samfunnets forventninger og behov. Hovedmålsettingen har vært å sikre fortsatt oppslutning og legitimitet i befolk... Read more

Required skills:

Google analytics

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2023

Enddate

01.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior backend Java

Request ID: 23-10-3037 Published: 25.10.2023

Brønnøysundregistrene har bygget en ny teknisk plattform (BRsys) for sine registerløsninger siden 2016. Vi har nå behov for bistand i forbindelse med utviklingen av nye registerløsninger på denne plattformen. Primært gjelder denne forespørselen bistand i forbindelse med utvikling av et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, hvor en løsning for innrapportering, saksbehandling og tilgjengeliggjøring er under utvikling. Først skal den... Read more

Required skills:

Java/JEE
Spring Boot
Docker
Kubernetes
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior prosjektressurs

Request ID: 23-10-9914 Published: 25.10.2023

Kriminalomsorgen har anskaffet en et nytt digitalt straffegjennomføringssystem (KODA) som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring, og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet.Prosjektet er nå i en fase med utvikling og test av første leveranse og videre utvikling, test og utrulling av hovedfunksjonalitet i fase 2. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en pr... Read more

Required skills:

Confluence
DevOps
Project Online

Desired skills:

Prince2

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

10.11.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior prosjektressurs

Request ID: 23-10-5070 Published: 25.10.2023

Kriminalomsorgen har anskaffet en et nytt digitalt straffegjennomføringssystem (KODA) som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring, og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet.Prosjektet er nå i en fase med utvikling og test av første leveranse og videre utvikling, test og utrulling av hovedfunksjonalitet i fase 2. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en pr... Read more

Required skills:

Confluence
DevOps
Project Online

Desired skills:

Prince2

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

10.11.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Skoleskyssavdelingen

Request ID: 23-10-8351 Published: 24.10.2023

Skoleskyssavdelingen søker etter en prosjektleder til anskaffelsesprosjekt av nytt saksbehandlingssystem. Hovedoppgavene vil være knyttet til ledelse av arbeidet fra valg av tilbyder til implementering i perioden november 2023 til mai 2024. Utlysningen av anskaffelsesprosjektet ble foretatt 20/10-23 og anbudspapirene for anskaffelsen er tilgjengelig på Doffin.Om prosjektetProsjekt “nytt saksbehandlingssystem Skoleskyss” innbefatter utarbeidelse a... Read more

Required skills:

Prince 2
Offentlige annskaffelser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2023

Enddate

31.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Programleder Nye Altinn

Request ID: 23-10-9238 Published: 24.10.2023

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en svært erfaren programleder som kan lede et IT-utviklingsprogram i tråd med statens kvalitetssikringsregime for KS2 prosjekter. Programmet er kalt: ‘Nye Altinn’.Bakgrunn:Altinn skal moderniseres. Det skal utvikles ny plattform Altinn 3 som skal overta for dagens Altinn II. Alle tjenester må være flyttet til den nye plattformen innen juni 2026. Det er besluttet at arbeidet skal organiseres i et tverrfagl... Read more

Required skills:

Programleder

Desired skills:

KS2 prosjekter
offentlig sektor

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.11.2023

Enddate

31.05.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorutvikler - Publisering og dokumentasjonsverktøy

Request ID: 23-10-1133 Published: 20.10.2023

Seksjon Publisering og dokumentasjonsverktøy har ansvar for en rekke samhandlings- og publiseringstjenester som tilbys de 80 000 ansatte ved sykehusene i regionen og for våre kolleger i Sykehuspartner.Dette omfatter blant annet Intranett, Ekstranett, portaler og kontorstøtteløsninger. I dag leveres disse tjenestene i hovedsak på SharePoint On-premise, men vi er i ferd med å flytte noen av tjenestene over til SharePoint Online.Konsulenten vil inng... Read more

Required skills:

Sharepoint
Javascript/Typescript
React

Desired skills:

MS SQL
C#/.NET
PowerShell

Competence area

Development

Location

Oslo/Grimstad/Porsgrunn/Drammen

Workload

100%

Startdate

06.11.2023

Enddate

01.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Maskinlæring Engineer

Request ID: 23-10-7507 Published: 18.10.2023

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure). Dagens løsninger skal etableres på nytt på ny dataplattform. Prosjekteringsfasen går mot slutten. Det gjennomføres utprøvinger flytte for å verifisere løsningsdesignet og for å ta ned usikkerheten i estimatene i påvente av gjennomføringsfasen. Det skal gjennomføres en rekke tekniske øvelser for å se på validitet av å et on-prem system til skyen og e... Read more

Required skills:

SQL
Python
Scala
DevOps

Desired skills:

databricks
Matlab

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Data engineer

Request ID: 23-10-5177 Published: 18.10.2023

For en kunde i bank & finans sektoren søker vi etter en Senior Data engineer som skal lede og modernisere dagens dataplattform. Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure). Dagens løsninger skal etableres på nytt på ny dataplattform. Prosjekteringsfasen går mot slutten. Det gjennomføres utprøvinger for å verifisere løsningsdesignet og for å ta ned usikkerheten i estimatene i påvente av gjennom... Read more

Required skills:

Teamledelse
Python
Batch
Data Factory

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt - Nye Altinn

Request ID: 23-10-1124 Published: 18.10.2023

Brønnøysundregistrene benytter den nasjonale felleskomponenten Altinn, der virksomheter, frivillige organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner kan kommunisere med registrene. Nåværende Altinn-plattform – Altinn II – ble etablert i 2010. Denne var i sin tid regnet som beste praksis i EU/EØS-området og er fortsatt som konsept unik internasjonalt og av stor samfunnsøkonomisk verdi. Teknologien bak plattformen er etter femten år moden for ut... Read more

Competence area

Architecture

Location

Remote/Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

01.12.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9