Showing jobs 76 to 100 of 1082 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

KODA Teknisk tjenesteleveranse

Request ID: 22-12-6530 Published: 13.12.2022

Kriminalomsorgen holder på med anskaffelse og innføring av ett nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en konsulent/konsulenter som kan være ansvarlig for ett av flere delprosjekt som inngår i KODA prosjektet. Formålet me... Read more

Required skills:

TOGAF
ITIL
Prince 2
Azure

Competence area

Architecture, Project management

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

02.01.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemingeniør

Request ID: 22-12-3654 Published: 08.12.2022

NRK søker en senior systemingeniør til plattformteamet sitt. Plattformteamet tilbyr robuste og selvbetjente løsninger til NRKs produktutviklingsteam og leveranseteam som arbeider med publisering og produksjonsløsninger. Plattformteamet setter strategisk retning for hvordan man best kan drive med effektiv produksjonssetting og drift i tverrfaglige team i en DevOps-orientert organisasjon. OppdragsbeskrivelseTeam Lagringstjenester i Seksjon Plattfo... Read more

Required skills:

VMware
NAS/SAN
Infrastruktur
Skyløsninger
Serverinfrastruktur
Datarom

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

24.01.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver - Pris og brukerbetaling

Request ID: 22-12-5333 Published: 06.12.2022

Ruter søker en rådgiver som skal jobbe med pris og brukerbetaling.Om prosjektet Ruter personaliserer opplevelsen av å bevege seg i Oslo og Akershus. Folk skal ha flyt og forutsigbarhet i sin egen hverdag. Vi har et høyt ambisjonsnivå for å tilby våre kunder bærekraftig bevegelsesfrihet ved å ha innovative teknologiske løsninger og de beste tjenestene. For å få til dette gjøres det nå et stort løft der vi bygger opp en organisasjon som skal bidra... Read more

Required skills:

Prisstrategi
Prisanalyse
Analyser
Rådgiver
Prissetting

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Datavarehus - forvaltning & utvikling

Request ID: 22-12-0072 Published: 06.12.2022

Ruter ønsker en konsulent til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter, som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene WebI, Powerpivot kube, BODS og SQL Server. Om oppdragetDatavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Datavarehuset er kilden til styringsrapportering... Read more

Required skills:

DWH
Webl
Powerpivot kube
BODS
SQL
SAP
ETL

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

26.12.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack DevOps utviklere

Request ID: 22-12-5570 Published: 02.12.2022

Entur søker etter to utviklere en senior og en junior. Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren fra Samferdselsdepartementet. I tillegg til Entur er Statens Vegvesen, Avinor, Bane Nor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Nye veier involvert i arbeidet. Målet med prosjektet er tredelt og innebærer: Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomh... Read more

Required skills:

DevOps

Desired skills:

Google Cloud
CircleCI
Terraform
Kubernetes
React
Kotlin
BigQuery
ETL
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET & C#

Request ID: 22-12-0861 Published: 01.12.2022

Kriminalomsorgen søker en .NET og C# systemutvikler. Konsulenten skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen ESAS III og ESAS forvaltning. I tillegg skal konsulenten bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA. Kompetanse: Gode ferdigheter innenfor .NET og C# Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NSe... Read more

Required skills:

.NET
C#
RabbitMQ
MS SQL

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior backend C#

Request ID: 22-12-7185 Published: 01.12.2022

Konsulenten skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen ESAS III og ESAS forvaltning. I tillegg skal konsulenten bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA. Kompetanse Gode ferdigheter innenfor .NET og C# Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NServiceBus) Erfaring med løsningsdesign og UML Erfaring... Read more

Required skills:

C#
.NET
MS SQL
RabbitMQ
JSON

Desired skills:

JWS

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.03.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverksspesialist - PaloAlto

Request ID: 22-12-8171 Published: 01.12.2022

Kriminalomsorgen står foran personellutskiftinger og har samtidig store oppgraderingsprosjekter og et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem. Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon. Det foregår mye digitaliseringsaktivitet generelt i kriminalomsorgen og det er gjort store steg de siste to årene. Det satses på digitalisering i hele sektoren, og... Read more

Required skills:

PaloAlto
Cisco
MPLS
IPVPN
SDWAN

Desired skills:

WAN/LAN
VLAN

Competence area

Infrastructure

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastruktur - Digital Skole

Request ID: 22-11-2062 Published: 30.11.2022

For Prosjekt Digital skole har Kriminalomsorgdirektoratet behov for bistand fra 2 konsulenter knyttet til strategisk rådgivning, teknisk prosjektledelse og fagkompetanse. Omfang og type kompetanse vil variere i de ulike fasene i prosjektet, hovedområdet for bistand vil være knyttet til infrastruktur og sikkerhet og utvikling av digital plattform. Prosjektet hadde en oppstart i 2020 og vil fortsette ut 2023. KDI sitt behov er å fortsette å utvikl... Read more

Required skills:

Citrix
Microsoft Client OS
Microsoft Azure AD
Office 365
DevOps

Competence area

Infrastructure

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver - Offentlige anskaffelser

Request ID: 22-11-2081 Published: 29.11.2022

Norsk helsenett har behov for en rådgiver med meget høy kompetanse og erfaring med offentlige anskaffelser.Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 33 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av h... Read more

Required skills:

Offentlige anskaffelser
Mercell
Kontorstøtteverktøy

Desired skills:

SSA og PS2000

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2025

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Skyarkitekt - MS Azure

Request ID: 22-11-0135 Published: 29.11.2022

Statsbygg har høye ambisjoner innen anvendelse og verdiskapning ved bruk av data og ny teknologi. Vi ønsker i den forbindelse å etablere en mer strukturert tilnærming for hvordan vi etablerer og opererer vår skysatsning for de ulike virksomhetsområdene. Vi har i dag det meste på on-premise, samhandlingsplattformen vår bygger på MS 365. I tillegg bruker vi MS Azure hvor vi har etablert en moderne tjenesteplattform med fokus på Azure integrasjonst... Read more

Required skills:

Azure
MS 365
SaaS
PaaS
IaaS

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

2-3Dageriuken

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler

Request ID: 22-11-6160 Published: 28.11.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en frontendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Prosjektet skal utvikle en ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning som består blant annet av nye sentrale applikasjoner for saksbehandling, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner med... Read more

Required skills:

React
CSS3
HTML5
TypeScript
JavaScript
REST

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend .NET

Request ID: 22-11-1981 Published: 28.11.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere to (2) backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Prosjektet skal utvikle en ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning som består blant annet av nye sentrale applikasjoner for saksbehandling, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner... Read more

Required skills:

.NET
C#
SQL
API
Azure
DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: 3 Virksomhetsarkitekter

Request ID: 22-11-5011 Published: 28.11.2022

Seksjon for virksomhetsarkitektur og informasjonsforvaltning (TVA) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for å leie inn konsulenter fra januar 2023. Konsulentene skal jobbe med virksomhetsarkitektur og prosjekt-/prosessledelse knyttet til Statsbyggs utviklingsarbeid. Tilbyder skal levere et team bestående av tre virksomhetsarkitekter med prosjekt-/ prosesslederkompetanse for å kunne støtte implementering av vår data- og analy... Read more

Required skills:

TOGAF
Ardoq

Desired skills:

bygg- og anleggsnæringen

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Backend .NET

Request ID: 22-11-0446 Published: 23.11.2022

Norsk helsenett har behov for 3x .NET backend utviklere. Divisjon Samhandlingsplattform (SHP) realiserer samhandlingsplattformen i helsesektoren. Denne samhandlingsplattformen består av samhandlingstjenester som muliggjør digital kommunikasjon mellom aktører i helsesektoren, samt informasjonstjenester der aktører i helsesektoren konsumerer data fra flere ulike API’er som vi tilgjengeliggjør. Vi implementerer en hendelsesorientert arkitektur, der... Read more

Required skills:

.NET
REST
Docker
Kubernetes
Rabbit MQ
RavenDB

Competence area

Development

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead

Request ID: 22-11-3092 Published: 22.11.2022

Ruter ønsker en erfaren utvikler som TechLead for et nytt team. Utvikleren skal være med og bygge opp en ny løsning - og et nytt team - for RuterKontroll, sammen med produktleder og design lead. Ruter ønsker oss en tech lead med fullstack-kompetanse og interesse for arkitektur. Utvikleren skal gi retning for hvordan vi skal implementere og selv være ledende i å lage den nye løsningen, etter hvert sammen med flere utviklere. Ruter har ikke valgt... Read more

Required skills:

Hendelsesdrevet arkitektur
Mikrotjenester
Systemutvikling

Desired skills:

brukerhistorier
kotlin
react
node.js

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt/Scrummaster

Request ID: 22-11-6720 Published: 22.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en Løsningsarkitekt/ScrummasterMålet med oppdraget er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke in... Read more

Required skills:

CMS
Mikrotjenestebasert arkitektur
IT arkitektur
UML

Desired skills:

.NET
C#
TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler

Request ID: 22-11-0172 Published: 22.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en Frontend utviklerOppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke int... Read more

Required skills:

C#
.NET
API
REACT
HTML
CSS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Visuell designer

Request ID: 22-11-7955 Published: 21.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en visuell designer Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke int... Read more

Required skills:

brukergrensesnitt
WCAG-krav
Universell utforming
produktkvalitet

Competence area

Design

Location

Oslo/Narvik

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX-/tjenestedesigner

Request ID: 22-11-7800 Published: 21.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en UX-/tjenestedesigner. Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øk... Read more

Required skills:

innsiktsarbeid
brukerreiser
wireframes
prototyper
brukskvalitet

Competence area

Design

Location

Oslo/Narvik

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack Azure - Forvaltning og videreutvikling

Request ID: 22-11-1405 Published: 17.11.2022

DFØ og Kultur- og likestilingsdepartementet (KUD) har i 2021 og 2022 utviklet en løsning for å samle tilskudd fra staten til frivillig sektor på ett sted, tilskudd.no. Tjenesten gir en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere og skal gi nytte for frivillige organisasjoner, offentligheten, tilskuddsforvaltere og departement. Løsningen er modulbasert, og er blant annet bygget på Azure appservices, Kotlin,... Read more

Required skills:

Azure
Kotlin
React
Postgress

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team autonomous vehicles for Ruter’s Radical Innovation unit

Request ID: 22-11-6804 Published: 17.11.2022

Ruter are loooking for the three following roles: AV Technology Consultant Strategy and Partnerships Consultant Product Manager Consultant Ruter are looking for change-minded individuals excited by opportunities to take on new and complex assignments for Ruter’s Radical Innovation unit. The candidates will be assigned tasks in different work streams pertaining to autonomous vehicles. Candidates must anticipate assignments within other areas of... Read more

Required skills:

Mobility technology sector
AV Technology
Shared micro mobility
Public transportation

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

19.12.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner - Brukeropplevelse og datadeling

Request ID: 22-11-2204 Published: 15.11.2022

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for interaksjonsdesigner som skal inngå i et av våre DevOps-team i avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD). DevOps-teamene i BOD er midt inne i et viktig arbeid med videreutvikling av ulik funksjonalitet for å kunne etablere nye produkter på Altinn 3, samt videreutvikle data.norge.no (Datakatalog), samt å drifte løsningene. Ekstern konsulent vil inngå i teamet som interaksjonsdesigner. Løsningen u... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesigner
Brukertesting
Universell utforming

Desired skills:

Bootstrap
CSS
HTML5
Javascript

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack - Brukeropplevelse og datadeling

Request ID: 22-11-7930 Published: 15.11.2022

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for utviklerkompetanse på fullstack/frontend/backend for utviklerteam i avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD). DevOps-teamene i BOD er midt inne i et viktig arbeid med videreutvikling av ulik funksjonalitet for å kunne etablere nye produkter på Altinn 3, samt videreutvikle data.norge.no (Datakatalog), samt å drifte løsningene. Ekstern konsulent vil inngå i teamet som utvikler, forvalter/drifter... Read more

Required skills:

React
Node.js
Spring
Kubernetes
Flask

Desired skills:

DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Konseptutredning

Request ID: 22-11-1371 Published: 15.11.2022

FHI søker en Prosjektleder for konseptutredning for «Nye Dialog» - Helseundersøkelser. Dialog er et egenutviklet IT system og et verktøy for administrering av datainnsamling og lagring av svardata for helseundersøkelse. Tekniske observasjoner har ledet til en konklusjon om at Dialog har kommet til «End of life». Helheten rundt systemet Dialog og de omkringliggende arbeidsprosesser innebærer at FHI må endre prosesser og IT-støtte rundt Helseunder... Read more

Required skills:

Smidige metoder 
Offentligsektor

Desired skills:

Konseptutredninger
Konseptbeskrivelser

Competence area

Project management

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9