Showing jobs 76 to 100 of 596 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(Closed)

UX/UI Designer - Telecom

Request ID: 21-08-5923 Published: 20.08.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a UX/UI Designer. Personal skills: Curious and empathic Excellent in communication and collaboration towards both colleagues and end-users Love to learn and share knowledge Team player who takes responsibility for making things happen Engaged and dedicated to your work Tasks: Use design methodology to create good results for end-users and the business Plan and run insight wo... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Migreringsprosjekt - eInnsyn

Request ID: 21-08-5567 Published: 30.08.2021

Teknisk bistand og lede/organisere migreringsarbeidet fra Stardog til en annen database (Graf/RDF eller relasjonsdatabase): Evaluere (PoC) på migrering av RDF-data fra Stardog til en annen database, etter intern POC er rdf databaser mindre aktuelt, SQL mer sannsynlig valg Ved fullført PoC skal ressurs(ene) lede arbeidet med å migrere databasen i minst et Testmiljø, slik at vi har et fungerende ferdig migrert Testmiljø å teste videre funksjonali... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Node.JS Developer - Telecom

Request ID: 21-07-5720 Published: 16.07.2021

For our customer in the Telecom industry, we are looking for a Backend Developer Must have Software development in Node.js and/or Go AWS infrastructure (Lambda, CloudFront, API Gateway, Fargate) Infrastructure-as-code (Terraform, CloudFormation) CI/CD (incl. Automated testing strategies) Familiarity with microservice architectures SCIM protocol Good to have IAM domain knowledge preferred (OAuth2, OIDC, SAML2, UMA) SCIM Java Docker & Ku... Read more

Required skills:

 • Node.JS
 • GO
 • AWS
 • Terrafrom
 • SCIM

Desired skills:

 • Java
 • Javascript
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 16.07.2021

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target). As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..)... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

17.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig coach

Request ID: 21-08-6839 Published: 17.08.2021

Miljøet i NRK for digital produktutvikling er svært modent når det gjelder smidig tankesett, organisering og arbeidsform. Vi har også en aktiv faggruppe for smidig ledelse og metodikk. Men flere av de andre teknologiske miljøene, som jobber innenfor innholdsproduksjon og publisering, har tradisjonelt organisert seg og levert som prosjekter. Vi ser nå at dette ikke lenger er hensiktsmessig, og har startet etableringen av smidige team i flere områ... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.09.2021

Enddate

11.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Teknisk prosjektleder - M365

Request ID: 21-08-7221 Published: 13.08.2021

DSA har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtidens systemer og verktøy. Dagens kommunikasjon- og informasjonsforvaltning i DSA skjer via ulike applikasjoner og verktøy som Public 360 (arkiv, dette skal beholdes), Sharepoint (herunder intranettet), Outlook, Skype, Lifesi... Read more

Required skills:

 • M365
 • Teams
 • Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Østerås, Bærum

Workload

75%

Startdate

ASAP

Enddate

14.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

Request ID: 21-07-6803 Published: 12.07.2021

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomføre prosjektet Tilgangsstyring og styrende dokumenter innen informasjonssikkerhet Bakgrunnen for prosjektet er at Helsedirektoratet ønsker å etablere helhetlig prosess og rammeverk for tilgangsstyring på tvers av organisasjon basert på og iht beste praksis innen informasjonssikkerhet. I tillegg er det behov for oppdatering av forskjellige styrende dokumenter på prioriterte områder innen informasjonssikkerhet... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

65-35%

Startdate

24.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Design & prosjekt-/prosessledelse

Request ID: 21-08-7815 Published: 18.08.2021

Helsedirektoratet er på utkikk etter et team innenfor design & prosjekt-/prosessledelse som skal bistå "Kvalitetsreformen for eldre: Leve hele livet." Prosjektet er organisert og er nå midtveis i gjennomføringen (2019-2024). Reformen er en pedagogisk reform og det er en rekke andre nasjonale satsinger som bidrar til å understøtte målene i reformen. Behovet for å synliggjøre sammenhengen mellom ulike statlige innsatser blir stadig viktigere og no... Read more

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Linux konsulent

Request ID: 21-07-4026 Published: 22.07.2021

Norsk Helsenett (NHN) har behov for bistand med Linux kompetanse for å kunne levere på prosjekter for eksterne kunder. Det er ønskelig med 1-2 konsulenter som vil brukes på ulike driftsoppgaver og prosjekter. Det er ønskelig med seniorkompetanse som kan vise til tidsnær og relevant erfaring. Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Kundens kontor i Trondheim, noe remote jobbing kan tillates etter innføringsperiode for riktig ressurs. Følg... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Puppet
 • Postgres
 • PHP
 • Gitlab
 • RabbitMQ
 • Atlassian

Desired skills:

 • ITIL

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team Lead platform & API

Request ID: 21-08-7907 Published: 12.08.2021

For vår kunde i telekom sektoren søker vi etter en Tech/Team lead som skal lede kunden sitt platform og API team. Vedkommende må: Ha kjennskap til AWS og kostnadsdrivere der Kunne lede et team på 6 utviklere Tidligere erfaring fra lignende prosjekter Kunne forstå problemstillinger innenfor koding Vedkommende trenger ikke, men ønskelig: Ha hands-on erfaring med koding selv Erfaring med streaming tjenester Ta kontakt for mer informasjon. Read more

Required skills:

 • AWS

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo, Økern

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

.Net - Fiks

Request ID: 21-08-7595 Published: 11.08.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

 • .Net
 • Linux
 • Kubernetes
 • Docker
 • SQL

Desired skills:

 • Java
 • Lua
 • PHP
 • RabbitMQ

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java/Kotlin - Fiks

Request ID: 21-08-1685 Published: 11.08.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • SQL
 • Linux
 • Docker
 • SQL

Desired skills:

 • Open ID
 • RabbitMQ
 • PHP

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler - Helsedata

Request ID: 21-08-6200 Published: 06.08.2021

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en senior frontendutvikler som skal jobbe med flere av våre løsninger i tett samarbeid med andre frontend- og backend-utviklere, ux-designere med mer. Det er forventet at du bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidr... Read more

Required skills:

 • HTML
 • CSS
 • Angular
 • Typescript
 • Node.JS

Desired skills:

 • AzureDevOps
 • Visual Studio

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner - Skjermtolking

Request ID: 21-07-9474 Published: 09.07.2021

Prosjektet har behov for en designer som kan delta i skjermtolkingsprosjektet, som har som visjon å skape begeistret og effektiv tolking over skjerm i Norge.  Konsulenten vil jobbe i et lite prosjektteam med fagpersoner i Avdeling tolk i IMDi, samt andre innleide ressurser. Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i dialog og samarbeid med relevante aktører på feltet.  Prosjektet har nettopp lagt bak seg en fase med innsiktsarbeid og behovsfo... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

01.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesign - Rådgivning til brukerreisen

Request ID: 21-08-6539 Published: 09.08.2021

Rådgivning og bistand til kartlegging av brukerreisen – forstå og finne tiltak som forbedrer brukerreisen. Brukerne er avgrenset til de som har en klagesak hos oss, og eventuelle representanter. KRAV TIL KOMPETANSE Vi ønsker en seniorkonsulent. Vedkommende må ha erfaring fra fagområdet og med lignende kundeprosjekter, gjerne fra offentlig forvaltning. Konsulenten må ha gode samarbeidsevner og kommunisere godt med andre. Absolutte krav (må oppfyl... Read more

Competence area

Design

Location

Bergen

Workload

20-50%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Penetrasjonstester

Request ID: 21-07-5124 Published: 27.07.2021

DFØ har behov for å gjennomføre en sikkerhetstest/pentest av et utvalg tjenester vi tilbyr våre kunder. Det er en kombinasjon av web baserte tjenester og API pentesting. Vi ønsker tidsestimat / timepris pr system. Dersom leverandør ønsker fastpris, er det mulige opsjoner på pentesting av flere systemer. Sentrale forutsetninger konsulenten må ha/kunne vise til: Ha utviklerkompetanse. Må kunne spesifiseres. Ha relevante sertifiseringer innenfor si... Read more

Required skills:

 • HackCon
 • BSides
 • OIDC
 • Javascript
 • NodeJS
 • Python

Desired skills:

 • CTF
 • CVE
 • HTB

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.09.2021

Enddate

06.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - IMDi

Request ID: 21-08-9335 Published: 12.08.2021

IMDi har behov for en prosjektleder med bred erfaring fra systemutviklingsprosjekter i offentlig sektor hvor smidig utviklingskontrakt er benyttet. Arbeidsområder for konsulenten: Lede prosjektet i planleggings og gjennomføringsfasen herunder inngåelse av utviklingskontrakt under rammeavtale, og utarbeidelse av styringsdokumentasjon Lede praktiske prosjektlederoppgaver (brukerhistorier, test og innføring) i samarbeid med IMDis ansatte, og levera... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-80%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Lederveiledning – Individuell og gruppe

Request ID: 21-07-3913 Published: 09.07.2021

Bistanden som skal utføres er både generell veiledning av ledere/ledergruppen samt bistå i veiledning knyttet til spesielle utfordringer i en ledergruppe.  1. Generell veiledning Generelt skal engasjementet omfatte veiledning individuelt av ledere og/eller ledergruppe samlet. Dette omfatter fra 1-20 ledere og i ledergrupper opp til 8 personer. Målgruppen er enhetsledere, områdedirektører og direktør.  Problembeskrivelse: Strategisk ledelse bestå... Read more

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.08.2021

Enddate

30.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-08-7152 Published: 04.08.2021

En kunde av Norsk Helsenett SF har behov for webapplikasjonsutvikler for å bli ferdig med planlagte aktiviteter på deres in-house fagsystemgruppe for å få implementert konkrete endringsbehov/leveranse. Må-krav: Ha minimum 5 års erfaring som utvikler Skal være seniorer med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning Ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk Ha referanser fra tilsvarende prosjekt... Read more

Required skills:

 • ASP.NET

Desired skills:

 • C#
 • Entity Framework
 • SQL
 • Progress Telerik
 • SSRS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.09.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utredning av ulike finansieringsmodeller

Request ID: 21-07-7472 Published: 02.07.2021

I dette oppdraget skal det utredes og skisseres alternative modeller for finansiering av ny infrastruktur, og vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur. Ruter skal utrede finansieringsbehov ved drift og vedlikehold av dagens og fremtidig trikke- og T-banenett. Ruter ser for seg følgende organisering av arbeidet: Innledningsvis skal behov, mål og krav en fremtidig modell skal innfri beskrives. Dette skal skje i tett dialog med Rut... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.08.2021

Enddate

30.11.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder - Public 360

Request ID: 21-08-4519 Published: 04.08.2021

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Beskrivelse av Smart-prosjektet Smart-prosjektet har som overordnet mål å løfte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Helseklages saksbehandlingssystem til en nyere versjon av Public 360° samtidig som det forenkles og standardiseres. En stor... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Postman
 • Public 360

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Azure DevOps

Request ID: 21-06-7319 Published: 24.06.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.  Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • Azure Devops
 • Terraform
 • IaC
 • Docker
 • Kubernetes
 • SonarCube
 • Snyk

Competence area

Development

Location

Trondheim (remote kan vurderes)

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner for Produksjonsplatform

Request ID: 21-07-7677 Published: 16.07.2021

NRKs produksjonsløsninger for lyd og bilde er under kontinuerlig utvikling. Parallelt med dette pågår det et teknologiskifte fra dedikerte kringkastingsløsninger til å ta i bruk teknologi fra IT-bransjen. NRK skal flytte hovedkontor fra Marienlyst til Normannsløkka i løpet av 5–7 år. Det er rimelig å anta at det nye mediehuset vil ha en IP-basert produksjons-infrastruktur. For å tilpasse organisasjonen den nye virkeligheten, er det vedtatt å for... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonssikkerhet - NRK

Request ID: 21-08-4502 Published: 09.08.2021

NRK sin operative del av informasjonssikkerhet skal ta inn en ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke teamet, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å delta i prosjekter med en strategisk rolle, ansvar for å følge opp forebyggende sikkerhetstiltak og bistå med... Read more

Required skills:

 • Confluence
 • Azure
 • Jira

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Hovedarkitekt for Produksjonsplatformen

Request ID: 21-07-3599 Published: 16.07.2021

NRKs produksjonsløsninger for lyd og bilde er under kontinuerlig utvikling. Parallelt med dette pågår det et teknologiskifte fra dedikerte kringkastingsløsninger til å ta i bruk teknologi fra IT-bransjen. NRK skal flytte hovedkontor fra Marienlyst til Normannsløkka i løpet av 5-7 år. Det er rimelig å anta at det nye mediehuset vil ha en IP-basert produksjons-infrastruktur. For å tilpasse organisasjonen til den nye virkeligheten, er det vedtatt å... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
No result, try a different search.