Showing jobs 76 to 100 of 818 total
(Closed)

1-2 Dataingeniører

Request ID: 22-03-4631 Published: 11.03.2022

Statsbygg er ute etter 1-2 konsulenter for IKT system (TIKTS) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) fra april 2022. Konsulentene skal jobbe innen data & analyse området med fagkompetanse på Data Engineering. Eiendom og byggeprosjekt er to av Statsbyggs kjernevirksomhetsområder. Digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessene i disse kjernevirksomhetsområdene krever tilgjengeliggjøring, tilrettelegging og sammenkobling av data fra... Read more

Required skills:

 • ETL
 • SQL
 • Azure Data Factory
 • Power BI
 • Logic Apps
 • Key vault

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo/Remote

Workload

60%

Startdate

15.04.2022

Enddate

02.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

App utvikling - Team

Request ID: 22-02-0622 Published: 24.02.2022

Kolumbus har de siste årene utviklet en egen sanntidsapp hvor de etter hvert også har inkludert reiseplanlegging og startet testing av betaling. Kolumbus skal nå videreutvikle denne appen, og blant annet jobbe videre med implementering av betaling og andre, nye tjenester. Appen er laget på rammeverket Flutter, bruker Google Cloud Platform som baksystem og er tilgjengelig for Android og iOS. I sanntidsappen får kundene blant annet informasjon om... Read more

Required skills:

 • Flutter
 • iOS
 • Android
 • Google Cloud

Competence area

Development

Location

Oslo & Bergen

Workload

100%

Startdate

01.04.2022

Enddate

30.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack React & Java

Request ID: 22-03-9929 Published: 17.03.2022

For Proff.no søker vi etter en Senior fullstack utvikler med React og Java erfaring. Konsulenten skal jobbe på Proff sin digitale platform. Krav Java React Ønsket erfaring Spring boot AWS Google Cloud Javascript Typescript Kotlin Ta kontakt for mer informasjon om oppdraget. Read more

Required skills:

 • Java
 • React

Desired skills:

 • Spring Boot
 • AWS
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - IMDi

Request ID: 22-03-7912 Published: 11.03.2022

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fikk oppdrag for Livshendelsen «Ny i Norge», som bygger på at «brukeren skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser». Målet for arbeidet med livshendelsen er å skape sammenhengende tjenester for personer som kommer som nye til Norge, og skal på lang sikt bidra til å nå integrerings- og samfunnsmålsetningene om varig tilknytning til arbeidsli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

30.03.2022

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Førstelinjekonsulent

Request ID: 22-03-7083 Published: 10.03.2022

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter. Arbeidet utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleide konsulenter. Største bruker av disse systemene er Prosjekt Nytt Regjeringskvartal. IKT-løsningene benyttes på flere prosjektlokasjoner av større og mindre omfang plassert rundt og på byggeplassen. Vi har i dag førstelinje brukerstøtte lokalisert på to ulike l... Read more

Competence area

Support

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Brukermedvirkningsprosess for design av nye bussanlegg

Request ID: 22-03-7829 Published: 14.03.2022

Ruter ønsker bistand til å gjennomføre brukermedvirkningsprosesser for design av nye bussanlegg. Prosessene skal ta utgangspunkt i Designguiden for bussanlegg (Vedlegg) og kjøres i tett samarbeid med blant annet arkitekt og tekniske rådgivere som står for produksjon av tegninger og/eller modeller. Om prosjektet Ruter planlegger å bygge et nytt bussanlegg. Ut fra erfaringer fra tidligere prosjekter har Ruter avdekket at utformingen av bussanlegg... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2022

Enddate

30.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler

Request ID: 22-03-9172 Published: 04.03.2022

Som frontend utvikler i DPI-teamet vil du utvikle frontend løsninger som vi skal bruke på digitale skilt på holdeplasser og nye kjøretøy, samt andre relevante kanaler og enheter. Du vil også være med på å prototype nye konsepter opp mot dette for å sørge for at vi bygger de riktige tjenestene på riktig måte til riktig tid. Teamet består i dag av tre backend utviklere, en designer, en frontend utvikler og en produktleder. Rekrutteringen gjøres av... Read more

Required skills:

 • HTLM5
 • Javascript
 • SASS
 • React
 • Node.js
 • Jest
 • GraphQL
 • DevOps

Desired skills:

 • MQTT/IoT
 • Docker
 • Jira
 • WCAG2.1
 • Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 22-03-3322 Published: 04.03.2022

I forbindelse med gjennomføring av en konseptutredning for departementene Klima- og miljødepartementet (KLD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), dvs. «oppdragsgiverne», om kartlegging av ressursutnyttelse og muligheter for et markedssystem for sirkulær økonomi i bionæringene er det etablert et prosjekt ved navn "BioDigSirk". En styringsgruppe er opprettet og mandat etablert og godkjent. Budsjettet er... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend-utvikler

Request ID: 22-03-4056 Published: 01.03.2022

Ruter skal sømløst flytte innbyggerne i Oslo og Viken fra hvor de er, til dit de ønsker å være på en helt ny måte. Et viktig element i denne målsetningen er en velfungerende app. I den forbindelse søker vi en backend- utvikler til Ruter-appen. Oppdraget består i å forvalte og videreutvikle backend for frontend. Det vil si at man er backend for våre native iOS og Android-apper, samtidig som man benytter seg av Ruters nye digitale plattform, som e... Read more

Required skills:

 • Node.JS
 • Kafka
 • GraphQL
 • Gitlab
 • Typescript
 • Kubernetes
 • Docker

Desired skills:

 • React
 • REST
 • Kotlin
 • Jira
 • Quip

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2022

Enddate

31.03.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend DevOps-utviklere

Request ID: 22-03-9902 Published: 01.03.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps-utviklere med spisskompetanse på frontend. Ressursene skal inngå i DevOps team lokalisert i Digdir sine lokaler i Oslo. BOD øker migreringstakten fra Altinn 2 til Altinn 3; som innebærer utvikling av funksjonalitet for å kunne migrere over og skjemautvikling i Altinn Studio Konsulentene inngår i flere av teamene for Altinn 3, og vil primært jo... Read more

Required skills:

 • React
 • Kubernetes
 • Azure

Desired skills:

 • Altinn

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.04.2022

Enddate

18.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.