Showing jobs 26 to 50 of 818 total
(Closed)

Tech lead - Alternativer til reisekort

Request ID: 22-05-9468 Published: 04.05.2022

Ruter søker 1 fullstack utvikler til prosjektet “Alternativer til Reisekort”. Rollen er tech lead i en kryssfunksjonell prosjektgruppe bestående av produkt (forretning), tjenestedesign (kunde) og teknologi – der den utlyste rollen vil ha det overordnede ansvaret for teknologidelen, inkludert teknisk gjennomførbarhet (feasibility) av alternativer i løsningsrommet. Personen vil bruke første del av engasjementet til onboarding i prosjektet og bli k... Read more

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.10.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team på 12 konsulenter - SDIR

Request ID: 22-05-4044 Published: 02.05.2022

Sjøfartsdirektoratets første hovedmål i strategiplanen for 2020-2024 er at Sjøfartsdirektoratet skal være en kundeorientert og effektiv administrasjon. Dette betyr at det skal være rask responstid, rette svar og gode digitale løsninger. Gjennom SDIR 2022 satsingen har Sjøfartsdirektoratet ambisjon om å skape en samhandlingsflate som gir SDIR, kunder og eksterne samarbeidsparter økt effektivitet og bedre samhandling. Dette oppnås gjennom å fremsk... Read more

Competence area

Design, Development, Infrastructure, Project management, Test and test management, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

29.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastrukturarkitekt

Request ID: 22-05-6753 Published: 05.05.2022

Kriminalomsorgen står foran personellutskiftinger og har samtidig store oppgraderingsprosjekter og et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem. Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon. Det foregår mye digitaliseringsaktivitet generelt i Kriminalomsorgen og det er gjort store steg de siste to årene. Det satses på digitalisering i hele sektoren, og... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Horten/Remote

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Merverdiekspert

Request ID: 22-05-3495 Published: 04.05.2022

Avdeling økonomi og lønn er en del av Virksomhetsstyringsdivisjonen. Avdelingen er ansvarlig for å sørge for forsvarlig økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Vi trenger eksperter på merverdiavgiftsloven og vurdering rundt økonomisk oppfølging av inntektstypene. I forbindelse med revisjon for 2021 har vi behov for å klargjøre om bakgrunnen til at Helsedirektoratet er registrert i Merverdiavgifts registeret. Helsedirektoratet har beho... Read more

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk/Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Innføringskoordinator

Request ID: 22-05-1193 Published: 03.05.2022

Norsk helsenett har et operativt ansvar for å fasilitere og koordinere innføringen av nasjonale e-helseløsninger og samhandlingsløsninger i helsesektoren. Seksjon innføring består av 22 personer som er engasjert i ulike innføringsløp som innføringsledere. Det jobbes med å tydeliggjøre Norsk helsenett sin rolle i koordinering av innføring gjennom arbeid med metodikk og organisering. Seksjon innføring har mange møtepunkter med aktørene i helse- og... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo/Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Azure DevOps-konsulent

Request ID: 22-04-7591 Published: 29.04.2022

Sjøfartsdirektoratet satser betydelig på digitale tjenester og har omtrent 60-70 ansatte og konsulenter som til enhver tid arbeider med dette. De nye systemene utvikles på vår skybaserte plattform som baserer seg på mikrotjenester og container teknologi. De nye løsningene vil bli bygget på en applikasjonsplattform bestående av Kubernetes og Docker. Vi benytter oss av React og .Net Core på våre mikrofrontend- og backend-tjenester. Sjøfartsdirekto... Read more

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

01.06.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2-3 konsulenter til vedlikehold av Public 360

Request ID: 22-04-7230 Published: 29.04.2022

Helsedirektoratets P360-installasjon er en flerselskapsløsning som deles mellom Helsedirektoratet, Helfo og Pasient- og brukerombudene. Løsningen driftes av Norsk Helsenett SF. Løsningen har ca. 1400 brukere. Det er i tillegg anskaffet enkelte moduler som 360 Møte- og utvalg, eMeetings og 360 Innsynsmodulen. Som en del av P360 sitt økosystem har vi i tillegg diverse tilleggsprogrammer (Fileimporter, eInnsyn eksport, Template designer, m.m.) Vi e... Read more

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kvalitetssikrer til konkurransegrunnlaget for anskaffelser

Request ID: 22-05-0860 Published: 05.05.2022

HDO ønsker å leie inn en kvalitetssikrer som skal bistå med å gjennomgå konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjon og kontrakt. Kvalitetssikringen skal gjennomføres fortløpende og i parallell med at HDO utarbeider sine kravspesifikasjoner. I det daglige vil kvalitetssikreren bli en del av en allerede sammensatt prosjektgruppe og det er ønskelig at vedkommende kontinuerlig skal ha mulighet til å komme med forslag til justering og endring av... Read more

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

30.05.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Power BI

Request ID: 22-05-0729 Published: 05.05.2022

Vinmonopolet har tidligere gjennomført en Proof of Concept (PoC) for Power BI (PBI). Denne bevisste at PBI kunne løse flere av våre behov tilknyttet rapportering og analyse. Primær kilden for data er SAP, men den gjennomførte PoC visste også muligheten for andre eksterne kilder som kan bli et behov. Hovedsakelig er det 3 kompetanse områder vi har behov for med følgende deling: Utvikling 40% Governance 40% Kompetanseoverføring 20% Dagens miljø BW... Read more

Required skills:

  • PBI
  • PowerBI
  • Azure
  • SAP BW

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.05.2022

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java backend-utvikler

Request ID: 22-05-5123 Published: 02.05.2022

Potion er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper. Teamet har i dag 10 teammedlemmer bestående av teamleder, tjenestedesigner, frontend-utviklere og backend-utviklere Teamet har ansvar for utvikling av løsninger for publisering og distribusjon av video-innhold til både nrk.no og NRK TV. Potion har også ansvar for å lagre og tilgjengeliggjøre all metadata knyttet til videoinnhold produsert av NRK. Dette er løsninger som benyttes båd... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.