Showing jobs 26 to 50 of 1282 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Bistå med gjennomføring av offentlige anskaffelser

Request ID: 24-02-8316 Published: 07.02.2024

Ruter As søker en konsulent i inntil 100% stilling til avdeling Strategiske anskaffelser der personen skal arbeide med porteføljen - Innkjøps varer og tjenester. Personen skal anses som en «do-er» og en effektiv ressurs for å gjennomføre anskaffelser, arkivere kontrakter, samt oppdatere prosedyrer/rutiner.Seksjonen gjennomfører regelmessige anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. f.eks. IT lisenser,... Read more

Required skills:

EU-Supply
offentlig anskaffelser
offentlig innkjøpsavdeling

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.03.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SQL DBA - Flyttingen av databaser

Request ID: 24-01-3800 Published: 31.01.2024

Kunden skal migrere databaser fra en eldre fysisk SQL-server til en ny virtuell SQL-database. Den nåværende serveren er utdatert, og det er på høy tid å modernisere systemet for bedre ytelse og sikkerhet.Oppgavebeskrivelse:Vi søker en erfaren SQL DBA konsulent til å håndtere flyttingen av 4-6 databaser fra den eksisterende fysiske SQL-serveren til en ny VM SQL-database. Hver database skal håndteres individuelt, og det er nødvendig å kartlegge sou... Read more

Required skills:

SQL
DBA

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Holmestrand

Workload

100%

Startdate

11.03.2024

Enddate

07.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk testleder - til programmet Nye Altinn

Request ID: 24-01-6242 Published: 31.01.2024

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 teknisk testleder som skal bistå oss å planlegge og gjennomføre god testpraksis i autonome team. Digdir er inne i et viktig arbeid med å videreutvikle og modernisere Altinn. Les mer om prosjektet i Samarbeidsportalen: Modernisering av AltinnProgrammet ‘Nye Altinn’ består av en rekke utviklingsteam som jobber med å bygge nye tjenester på Altinn 3 platt... Read more

Required skills:

Git
testleder
testprosesser
Testautomatisering
Cypress
K6
Playwright

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

28.02.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Rådgiver - Implementering av EEG-løsning

Request ID: 24-01-3572 Published: 30.01.2024

Helse Sør-Øst har behov for å erstatte dagens EEG-programvare og erstatte EEG-utstyr i et regionalt perspektiv. Programvare og utstyr har sterke avhengigheter til hverandre (proprietært), slik at helseforetakene ikke kan erstatte det ene uten også å erstatte det andre. Det er derfor behov for å erstattenåværende system med både ny regional programvare og nytt utstyr. Det er nå gjennomført en regional anskaffelse av EEG i Helse Sør-Øst (gjennomfør... Read more

Required skills:

MS SQL
Løsningsdesign

Desired skills:

Helse Sør-Øst
EEG-løsninger

Competence area

Architecture, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Ring 1 - håndtering av avvik

Request ID: 24-01-5514 Published: 30.01.2024

Ruter har behov for en prosjektleder som skal holde i helheten rundt Ruter sin håndtering av avvikene i kollektivtransporten som oppstår grunnet stengingen av Ring 1. Oppgavene vil i hovedsak omhandle generell prosjektledelse, dokumentasjon, koordinering internt i Ruter og med eksenterne parter (Statens Vegvesen, BYM, MOS, bussoperatører ++), evaluering og oppfølging. Rollen krever god innsikt i kollektivtrafikken og hvordan denne er organisert.... Read more

Required skills:

Kollektivtransport
Prosjektleder

Desired skills:

Prince2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

30.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Helsetjenester til Migranter og Flyktninger - HDIR

Request ID: 24-01-6395 Published: 29.01.2024

Etter Russlands angrep på Ukraina i februar 2022, har et stort antall ukrainske flyktninger kommet til Norge. For å håndtere det store antallet nyankomne, gjøres det fra ulike myndigheters side løpende endringer og tilpasninger i mottak- og bosettingssystemet, og det er derfor også behov for å tilpasse helsetjenestetilbud, bistand til ulike aktører og normering av tjenestene.BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESHelsedirektoratet har behov for bistand fra 1... Read more

Required skills:

Migrasjonshelse

Desired skills:

Helsedirektoratet
Tuberkuloseundersøkelser

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

15.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverk sikkerhet

Request ID: 24-01-2190 Published: 23.01.2024

På vegne av vår partner søker vi etter en konsulent innen nettverk sikkerhet.Sykehuspartner sin verktøyportefølje innen sikkerhetsovervåking overvåker kontinuerlig nettverkstrafikken i Helse Sør-Øst. Kandidaten vil inngå i drift og utvikling av nettverkstapping og applikasjonsporteføljen til nettverksanalyse og overvåking. Deler av applikasjonsporteføljen til nettverksanalyse står foran en oppgradering som kandidaten vil bli en aktiv del av. Blan... Read more

Required skills:

Linux
CERT/SOC
Suricata
Elastic search
Apache Nifi
Ansible Tower

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo, Porsgrunn eller Grimstad

Workload

100%

Startdate

05.02.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Power BI - Data Management

Request ID: 24-01-4163 Published: 18.01.2024

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges på nytt på ny dataplattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag 200. Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på 2,5 år. Det er... Read more

Required skills:

Power BI
Behovskartlegging
Økonomiforståelse
Behovskartlegging

Desired skills:

Datamodellering
API
Excel/PPT

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ML/AI Arkitekt - Data Management

Request ID: 24-01-8911 Published: 15.01.2024

Vi søker etter en ML/AI Arkitekt for en kunde i bank & finans sektoren. Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny data- og analyseplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges fra bunn på ny plattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag... Read more

Required skills:

Maskinlæring
AI
MLOps
løsningsarkitektur
Python

Desired skills:

Databricks
MLFlow
Matlab

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2024

Enddate

15.02.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemutvikler

Request ID: 24-01-1383 Published: 15.01.2024

Informasjon om ValgdirektoratetValgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i dette arbeidet.Som en del av Valgdirektoratets støtte til kommunene og fylkeskommunene forvalter direktoratet det elektronisk v... Read more

Competence area

Development

Location

Tønsberg

Workload

100%

Startdate

22.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver M365-forvaltning

Request ID: 24-01-6950 Published: 15.01.2024

Sykehuspartner skal innføre Microsoft 365 i Helse Sør-Øst, og har behov for bistand på områder der det ikke er interne medarbeidere.Hovedoppgaver:Ansvarlig for å etablere og videreutvikle den tekniske forvaltning av Power PlatformBistå med koordinering av oppgaver og aktiviteter (holde oversikt, følge opp, utarbeide dokumentasjonsunderlag, bistå i utførelse av konkrete aktiviteter)Bistå i å utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon av tjenestenBist... Read more

Required skills:

M365
MSM

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior prosjektressurs

Request ID: 24-01-9851 Published: 12.01.2024

Kriminalomsorgen har anskaffet en et nytt digitalt straffegjennomføringssystem (KODA) som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring, og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. Prosjektet er nå i en fase med utvikling og test av første leveranse og videre utvikling, test og utrulling av hovedfunksjonalitet i fase 2. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en p... Read more

Required skills:

offentlig sektor
digitaliseringsprosjekter
prosesskartlegging
prosjektmetodikk

Desired skills:

Prince2

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer - Data Management

Request ID: 24-01-2036 Published: 11.01.2024

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges på nytt på ny dataplattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag 200. Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på 2,5 år. Det er... Read more

Required skills:

Datamodellering
Data engineering
Dataarkitektur
CI/CD
DataOps
Python

Desired skills:

Azure

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.01.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder/Controller - Nye Altinn

Request ID: 24-01-1585 Published: 09.01.2024

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for ressurs med spisskompetanse på økonomi- og budsjett-oppfølging i større teknologiske prosjekter.Kunden ser for seg en Controller med prosjekterfaring større teknologiske prosjekter/program.Ressursen skal bistå Digdir i vårt nye program ‘Nye Altinn’.Ytterligere informasjon og forventninger til leveranse gis ved oppstart.BakgrunnAltinn er en tjenesteplattform, en viktig nasjonal fellesløsning og en... Read more

Required skills:

kostnadskontroll
budsjettoppfølging
risikovurdering

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.06.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektledere og testleder innføring HP

Request ID: 24-01-8164 Published: 08.01.2024

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og over 30 midt-norske kommuner. Selskapet har ansvar for innføring og drift og forvaltning av den nye pasientjournalen Helseplattformen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Se https://helseplattformen.no.Løsningen Helseplattformen som er basert på pasientjournalen fra Epic, er innført ved St. Olavs hospital, 19 kommuner og enkelte fastlegekontor. Løsningen skal innføres for de resterende helsefor... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Sharepoint

Request ID: 24-01-2473 Published: 08.01.2024

Til vår kunde innen kantinedrift & facility management søker vi en Prosjektleder for et forprosjekt. Kunden har i dag mye filer lagret på gammel filserverløsning (onprem). Det gjelder da felles filområder med tilgangsstyring, samt hjemmekataloger for enkelte brukere.Felles filområder skal sentraliseres i Mordern Sharepoint. Hvor da også eksisterende systemintegrasjoner til dagens filserver må flyttes over til Sharepoint. Samt at det også vil komm... Read more

Required skills:

Prosjektleder
Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Asker, Stavanger, Bergen

Workload

100%

Startdate

12.02.2024

Enddate

31.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Network Engineers

Request ID: 23-12-4628 Published: 20.12.2023

We are now looking to strengthen our Network Security team and you will be part of a dynamic environment collaborating with a large OT and IT environment in continuous development.The main focus will be OT infrastructure and on-prem solutions with Fortinet firewalls and Cisco network. You will report to Head of Infrastructure for Production technology. We are looking for doers, so a junior engineer might also fill this role.Your role:As a Network... Read more

Required skills:

Fortinet
WLANs
VPNs
Firewalls
Cisco
ITIL

Desired skills:

SolarWinds
ServiceNOW

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.01.2024

Enddate

28.06.2024

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Test Manager - ERP

Request ID: 23-12-5881 Published: 19.12.2023

We are seeking a Senior Test Manager with a proven track record in managing projects focused on ERP for our client within the energy sector.Background In 2022, our client utilized an invoice processing solution, successfully handling a total of 240,000 external supplier invoices.The existing solution for invoice processing has been continuously developed over several years. And has been adapted to and scaled to meet new requirements driven by the... Read more

Required skills:

Test manager
ERP
Analytical Skills

Desired skills:

ISTQB
SAP

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.01.2024

Enddate

28.06.2024

Languages

Norwegian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX skribent med engelskspråklig kompetanse

Request ID: 23-12-2607 Published: 18.12.2023

Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. Oppdragets overordnede formål er å bidra til å designe en:Ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteretFremtidsrettet og moderne løsning for tilgjengeliggjøring av dat... Read more

Required skills:

UX-skriving
Innsiktsarbeid

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX & Produkt design

Request ID: 23-12-3675 Published: 18.12.2023

Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet.  Konsulenten vil inngå i produktteam sammensatt av fag-ressurser og utviklere fra Brønnøysundregistrene og konsulenter fra andre leverandører.Konsulenten skal bistå prosjektet BVR og produktteamene knyttet til prosjektet med designmetodikk for å jo... Read more

Required skills:

UX Design
Produktdesign
Brukertesting
Universell utforming

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Frontend React utvikler

Request ID: 23-12-6117 Published: 13.12.2023

Vinmonopolets webløsning og nettbutikk har i dag en React-basert headless frontendløsning, som snart skal serves fra Cloudflare pages/workers. Vi skal også snart i gang med flytting fra SAP Commerce SmartEdit CMS-løsning til en headless CMS-løsning (løsning er ikke valgt).Oppdraget Vinmonopolet har et team i dag som jobber med videreutvikling av løsningen. Vi trenger imidlertid å utvide dagens kompetanse og kapasitet i forbindelse med flytting av... Read more

Required skills:

React
Cloudflare
Headless CMS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android frontend utvikler

Request ID: 23-12-5443 Published: 12.12.2023

Ruter ønsker en senior Frontend-utvikler til produktteamet bestillingstransport, som er en del av Ruterappen. Utvikleren skal være med å bygge opp produktet inn i den eksisterende Ruter-appen, i et team som vil bestå av produktleder, design lead, tech lead og to utviklere. Vi ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med å bygge en helt ny mobilitetsløsning, og som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling – hvordan sikre et mer... Read more

Required skills:

Kotlin
Android
Jetpack

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

22.01.2024

Enddate

31.01.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder- Migrering av datavarehusprosjekter

Request ID: 23-12-0384 Published: 12.12.2023

En av Sentralbankens satsinger i innværende strategiperiode er etableringen av en ny dataplattform. Forstudie og prosjekteringen er gjennomført. Midler for gjennomføringen inngår i budsjettforslaget som skal behandles og godkjennes medio desember.Dagens datavarehusløsninger og analyseverktøy skal moderniseres dvs reetableres i skyen (Azure). Gjennomføringen er estimert til 2,5 år. Det er planlagt med en trinnvis implementering og migrering av arb... Read more

Required skills:

Azure
Scrum
migrering av datavarehusprosjekter

Competence area

Data warehouse and BI, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior fullstack-utvikler

Request ID: 23-12-7072 Published: 07.12.2023

Kunden utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt innenfor området «lån og tilskudd»,... Read more

Required skills:

Angular
Java
Linux
TypeScript
Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

02.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Agile coach - Utviklingsmetodikk og produktledelse

Request ID: 23-12-2000 Published: 06.12.2023

Brønnøysundregistrene (BR) har i dag tre etablerte produktområder og flere produktteam, og flere er under planlegging. Ved BR jobbes det etter mange av de samme prinsippene som gjelder for produktteam også i en rekke andre aktiviteter og prosjekter. I løpet av 2024 vil BR fortsette utviklingen med å etablere flere produktteam. Videreutviklingen av BR i retning av produktorganisering og etableringen av team krever både kompetanseheving, støtte til... Read more

Required skills:

Agile coach

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

15.01.2024

Enddate

15.01.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9