Showing jobs 26 to 50 of 206 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Drift og Vedlikehold

Request ID: 20-10-7760 Published: 2020-10-01

Bistanden går ut på å bistå divisjon Drift og vedlikehold med å gå gjennom porteføljen tematisk og avklare og registrere status innenfor de ulike områdene. Funnene i gjennomgangen vil kunne generere nye oppgaver, men innenfor samme tematikk:   GenereltKonsulenten jobbe sammen med interne ressurser og fagpersoner for å gå systematisk gjennom de systemer og registreringer vi har for å avdekke avvik og behov for oppfølging, spesielt innenfor område... Read more

Competence area

Support, Other

Location

Trondheim, Ålesund eller Molde

Workload

100%

Startdate

2020-10-15

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT Project Manager - Telecom

Request ID: 20-09-6848 Published: 2020-09-28

Create project mandate and onboard project team, Steering group and project planning  Plan and execute Phase 0.5 to enable using insight internally Plan and Phase 1.0 to start using insight internally for improvements An important strategic project for the customer Family Segment is to enable our CPEs with cloudbased software that makes us able to analyze our customers’ home networks for insight and improved customer experience. This is a cross-... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-01-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Enterprise Architect

Request ID: 20-09-6863 Published: 2020-09-30

We are searching for an Enterprise Architect for our customer in the telecom industry  Enterprise IT Architect and Technical Delivery Manager to lead and coordinate the design and delivery of IT solutions to support the roll-out of 5G SA across multiple markets. You will work in a matrix across country delivery organisations and functional departments in the customers IT departments. Ensuring architecture designs and delivery plans exist and are... Read more

Required skills:

 • Telecom
 • BSS
 • OSS
 • 5G

Desired skills:

 • Scaled Agile Framework

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder smittevern og beredskap

Request ID: 20-09-6989 Published: 2020-09-24

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. Vi får oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med korte frister. Rammene for oppdragene kan i enkelte sammenhenger være forhåndsbestemt, i andre sammenhenger blir vi bedt om å gi råd om løsningsutforming.  I den anledning søker vi bistand fra en... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-04-11

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-5128 Published: 2020-09-22

Før sommeren ble det gjennomført et prosjekt i Helsedirektoratet som reviderte og etablerte prosesser og rutiner for informasjonssikkerhet. Som en forlengelse av dette prosjektet skal det frem til jul utarbeides en ny informasjonssikkerhetsstrategi for Helsedirektoratet og det skal utarbeides kontinuitetsplaner for kritiske IT-systemer (funksjoner). Som en del av prosjektet før sommeren ble det gjort en BIA analyse i Helsedirektoratet. Denne ana... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo og remote

Workload

60%

Startdate

2020-10-19

Enddate

2021-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrum Master - Telecom

Request ID: 20-10-0584 Published: 2020-10-02

We are looking for a Scrum Master for our Analytics B2C team.   The scrum master will join our current project manager/scrum master in managing three workstreams. Initially, this assignment is until the end of the year, but if the pre-study part of the project leads to a successful investment case, we will consider extending the term for up to two years in 6 months increment.   We are looking for someone with 2-5 years of experience, and a lot o... Read more

Required skills:

 • Analytics
 • BI
 • SAFe

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-09-2240 Published: 2020-09-24

For our customer in the telecom sector, we are looking for a Senior UX Designer. Qualifications  Must have:  UX design skills  UI design skills  Strong ability to recognize and predict user flows, including happy path as well as edge cases  Excellent communication skills and understanding the importance of collaboration  technical understanding  Good to have:  Frontend Development HTML/CSS/JavaScript/react, even if not production-ready code but... Read more

Required skills:

 • UX
 • Wireframing
 • UI

Desired skills:

 • HTML
 • React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-1429 Published: 2020-09-21

Helsedirektoratet skal høsten 2020 arbeide med oppfølgning av etatens Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet. Handlingsplanen inneholder flere aktiviteter, men noen av aktivitetene er lagt til et eget prosjekt. Den innleide fagressursen skal være deltagende i prosjektet.  Prosjektet skal:   Gjennomgå eksisterende styrende dokumenter og foreslå oppdateringer/nye retningslinjer, samt kommunisere disse ut i organisasjonen Systemati... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norway

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Gjennomføring av ROS-analyser

Request ID: 20-09-9434 Published: 2020-09-21

Oppdraget går ut på å gjennomføre en ROS analyse for hvert av prosjektene beskrevet i dokumentet under.  For prosjektet «Felles HR system for staten» ønsker en å foreta en risiko- og sårbarhetsvurdering av SAP SuccessFactors, med tilhørende integrasjoner. SAP SuccessFactors skal integreres med SAP ECC, Vitnemålsportalen, ACOS WebSak (samt andre Noark-5 kompatible arkivsystemer) og IBM Security Identity Manager (SIM).  For prosjektet «Syste... Read more

Competence area

Other

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-0901 Published: 2020-09-17

Det er altså behov for, og et mål, å forbedre anbudspraksisen og sikre bedre tolketjenester. For å stille riktige betingelser og være i stand til å gjøre et godt innkjøp, trenger innkjøpere tilgang på god informasjon om tolkemarkedet. Det er også behov for en arena for dialog hvor aktører kan utveksle erfaringer og hvor disse kan systematiseres og samlet bidra til en mer standardisert praksis. Som rapporten fra 2019 anbefaler skal IMDi derfor: 1... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-05

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: 3x Fullstack utviklere

Request ID: 20-09-1302 Published: 2020-09-17

Vi søker etter 3 utviklere som skal delta i et smidig utviklingsteam. Utviklere som engasjeres vil være nøkkelpersoner i utviklingsteamet. I tillegg til å være gode utviklingsressurser forventes det at de bidrar med å utvikle en effektiv smidig arbeidsform, en god og effektiv utviklingsprosess, valg av riktige utviklingsverktøy og løsningsarkitektur for løsningen som skal bygges. Prosjektet har etablert et arbeidsmål om en demonstrerbar versjon... Read more

Required skills:

 • Java
 • JavaScript
 • HTML
 • Docker
 • Kubernetes
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2021-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herdin... Read more

Required skills:

 • Sikkerhetsklarering
 • Powershell
 • Active Directory

Competence area

Security

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

2020-11-01

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Designer til et tverrfaglig produktteam

Request ID: 20-09-6410 Published: 2020-09-14

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige desi... Read more

Required skills:

 • Prototyping
 • Interaksjonsdesign
 • Brukertesting

Competence area

Design

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: .NET utvikling

Request ID: 20-09-8960 Published: 2020-09-17

Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger: Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL datab... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • MS SQL
 • React
 • Azure

Desired skills:

 • API
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-10-05

Enddate

2021-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Frontend-utvikler - Kundeportal

Request ID: 20-09-6079 Published: 2020-09-15

Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Kundeportalen ble laget var ikke Angular-rammeverket komplett. Det ble utviklet uten en fastsatt standard og løsningen følger derfor ikke dagens standard. For å oppdatere Angular-rammeverket krever det en omskriving av Kundeportalen. Det vil gi Kundeportalen en moderne standard. Bistanden vil i hovedsak være å gå igjennom hele Kundeportalen og skr... Read more

Required skills:

 • Angular
 • Typescript
 • .NET

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

2020-10-13

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .Net Utvikler

Request ID: 20-09-0394 Published: 2020-09-09

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.   Prosjektets formå... Read more

Required skills:

 • React
 • Vue.JS
 • Azure
 • SQL

Desired skills:

 • GraphQL
 • DevOps

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-10-10

Enddate

2021-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Engineer - IAM - Bank

Request ID: 20-09-0436 Published: 2020-09-18

The customer is seeking a dedicated and results oriented professional for a temporary position in our Identity and Access Management team part of Security Operations. We are tendering for a consultant to contribute with executing on our strategy for identity and access management and act as an additional Subject Matter Expert to our operational security team. The consultant’s role will be to participate in IAM related operations, including confi... Read more

Required skills:

 • AWS
 • PowerShell
 • Azure Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

2020-10-05

Enddate

2021-04-05

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder TT

Request ID: 20-09-3683 Published: 2020-09-08

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter. Om arbeidsoppgaver Eksempler p... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-10-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-09-3591 Published: 2020-09-11

Det skal tas utgangspunkt i en allerede etablert prosjektgruppen med representanter fra Sporveien Trikken og Ruter. Gruppen justeres ved behov for å sikre god faglig bredde og forankring. Konsulentens oppgave vil bli å lede prosessen med gjennomgang, evaluering, siling og anbefaling av plan for inn- og utfasing av nye trikker, og skal være en faglig bidragsyter ved evaluering og optimalisering av alternative løp. Ressursens rolle er å ivareta de... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

2020-10-05

Enddate

2021-04-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT

Request ID: 20-09-6192 Published: 2020-09-08

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet. Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette pros... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-09-1993 Published: 2020-09-11

Det publikum kjenner som strømmetjenesten NRK TV har en ganske kompleks organisasjon og teknologiportefølje bak seg. Et av de mest sentrale teamene i dette området, Distribution & Katalog, leverer tjenester både til NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet samarbeider med flere teams fra bl.a. Produksjonssystemer og eksterne leverandører for å sikre best mulige publiseringsflyt og beste opplevelse av videoinnholdet til NRK TV. Lederteamet i Produktom... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sharepoint

Request ID: 20-09-4683 Published: 2020-09-11

Helt overordnet ser vi for oss å opprette et eget SharePoint-område for delegerte fullmakter. Her må det lages en liste/elektronisk søknadsskjema med en godkjenningssløyfe og elektronisk signering/godkjenning. Det må sendes varsel på e-post til godkjenner når noe skal godkjennes og søker må få varsel på e-post når søknad er innvilget eller avslått. Det må også sendes en kopi av e-post om godkjente søknader til en intern support e-postboks. Vi se... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

150-250 hours total

Startdate

2020-10-01

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

7 Consultants - Telecom Industry

Request ID: 20-09-4232 Published: 2020-09-01

For our customer in the Telecom industry, we are searching for 7 consultants for the Entities and Privacy team.    Roles: Product Owner / Business Analyst: Stockholm area ideally Solution & Integration Architect: Oslo or Stockholm Scrum master: Oslo or Stockholm 3 JavaScript node & Cloud (AWS) developers: Oslo preferred 1 Developer / Tester (End to End and Automation): Oslo preferred   Personality Able to work independently as well as in a... Read more

Competence area

Architecture, Development, Project management, Test and test management, Other

Location

Oslo or Stockholm

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-02-28

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler

Request ID: 20-09-3401 Published: 2020-09-08

Eldreombudet har behov for bistand til front-end utvikling til en Umbraco cms applikasjon. Dette skal gjøres på bakgrunn av ferdig utarbeidede grafiske skisser. I dette vil ligge å utvikle det nødvendige razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Utviklingen må gjøres i henhold til prinsippene om responsivt design og skal f... Read more

Required skills:

 • Razor
 • CSS
 • Javascript

Desired skills:

 • Bootstrap
 • CMS
 • Umbraco
 • SASS
 • ASP.NET

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack Utvikler(e)

Request ID: 20-09-5135 Published: 2020-09-08

Hos Kunden utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige utvik... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML 5
 • Spring Boot
 • Java 8/11
 • Open ID Connect

Desired skills:

 • NPM
 • Maven
 • Docker

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No result, try a different search.