Showing jobs 26 to 50 of 394 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(Closed)

Prosjektlederstøtte

Request ID: 21-03-5332 Published: 18.03.2021

Vinmonopolet skal i gang med et prosjekt som skal utrede og utvikle butikkmaler med formål om å sikre nåværende og fremtidige behov for utnyttelse av areal og fysiske løsninger. Det søkes i den forbindelse etter en prosjektlederstøtte som skal bidra til å sikre gjennomføringskraft i prosjektet.  Leveranse  Utarbeide beslutningsdokumenter.  Systematisere prosjekt- og dokumentstyring.  Koordinere møter og skrive møtereferat.  Følge opp og oppdater... Read more

Required skills:

 • Office 365
 • Sharepoint
 • Powerpoint
 • Word

Desired skills:

 • Corporater

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20-40%

Startdate

15.04.2021

Enddate

31.03.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team: Automatiseringsanalytikere

Request ID: 21-03-2518 Published: 19.03.2021

Nivået for automatisering er lavt og det er et betydelig volum av manuelle oppgaver for dokumentfangst, journalføring og kvalitetssikring. Potensialet for digitalisering og automatisering vurderes som stort. Systemene som fellestjenesten benytter er ikke konsolidert og baserer seg på bruk av ulike Noark løsninger. De fleste kundene benytter forskjellige versjoner av P360 som leveres av TietoEVRY. En kunde benytter Elements og en annen benytter E... Read more

Required skills:

 • RPA
 • Noark

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

800 hours total

Startdate

19.04.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Arkitekt

Request ID: 21-03-8400 Published: 19.03.2021

Etablering av en privat sky i NHN krever at det etableres en ny leveransemodell som er tilpasset våre kunders behov, som beskriver grunnleggende plattformtjenester, har et tydelig servicenivå og tydelige grensesnitt for ansvar. I arbeidet med leveransemodell skal det også etableres en kostnadsmodell som skal bidra til å beregne infrastrukturpris. Prisberegning er ikke en del av oppdraget.  Prosjektet har behov for en ressurs som kan være med å d... Read more

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo/Trondheim/Tromsø

Workload

50%

Startdate

28.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digital Product Owner

Request ID: 21-03-9870 Published: 09.03.2021

For vår kunde i telecomsektoren søker vi etter en Digital Product Owner Som Digital Product Owner i OneCall er du ansvarlig for å jobbe med kontinuerlig utvikling av digitale løsninger. Eksempler på dette er forbedringer av våre selvbetjeningsløsninger, våre e-handelsløsninger, og nye produkter og tjenester. Som Digital Product Owner er du en viktig brikke i utviklingsarbeidet ved å formidle forretningskrav til utviklingsteamet, skissere arbeid... Read more

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2021

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-03-7583 Published: 16.03.2021

For vår kunde i helsesektoren søker vi etter en fullstack utvikler.  Norsk helsenett har en egen intern utviklingsseksjon som jobber med utvikling og programmering av interne tjenester. I dag består seksjonen av 6 medarbeidere. Vi er et team med sterkt fokus på smidig utvikling og kundens behov. Derfor jobber vi mye på tvers av ulike avdelinger for å komme fram til de beste løsningene. Det skal oppgraderes, vedlikeholdes og videreutvikles på eks... Read more

Required skills:

 • .NET
 • CSS
 • Azure DevOps

Desired skills:

 • Javascript
 • Typescripe

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

AWS - Drift og utvikling

Request ID: 21-03-9712 Published: 12.03.2021

Ruter er på utskikk etter en Drift- og utviklingsansvarlig som tar til seg kunnskap raskt og kan være med å videreutvikle samt drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med uteam for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har. Om rollen og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av drift, forva... Read more

Required skills:

 • AWS
 • EKS
 • Gitlab
 • Terraform
 • Linux
 • Bash
 • Python
 • GO

Desired skills:

 • Helm
 • ELK Stack
 • Kafka

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior backend developer

Request ID: 21-03-5589 Published: 18.03.2021

Our customer is looking for a TV & Streaming Junior Backend Developer with dev&ops skills for the Content & Metadata team. The team is responsible for developing and operating ingest of video material and metadata from multiple partners on the internal TV & Streaming platforms. As part of the team you will be delivering and maintaining: Our customer's applications for mobile and tablets. The newest Android TV client for our customer. Our cu... Read more

Required skills:

 • Python

Desired skills:

 • AWS
 • Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2021

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner til Digital arbeidsplass

Request ID: 21-03-4767 Published: 10.03.2021

Teknologiavdelingen har igangsatt et digitalt transformasjonsabeid. Målet med initiativet er å gå fra hver mann sitt system til team, og fra fagansvar i siloer til tverrfaglighet.  Avdelingen består i dag av flere tjenesteområder, hvorav to per dags dato er en del av dette initiativet. Tjenesteområdene heter "Administrative Verktøy" og "Digital Arbeidsplass”. Begge tjenesteområdene eies av hver sin tjenesteeier. Tjenesteområdene består av applik... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Innsiktsarbeid
 • Brukertesting

Desired skills:

 • Java
 • Slack
 • Confluence
 • Workplace

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-03-5288 Published: 11.03.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for 1 testleder på den digitale tjenesten 'Oppgjør etter dødsfall' (OED). Tjenesten OED treffer et bredt antall private og offentlige virksomheter, og testområdet er sentralt for å lykkes – spesielt for å sikre kvaliteten på tjenesten.  Arbeidsoppgaven vil være: Planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke funksjonelle tester Teknisk testing og ende-til-ende test av verdikjeder Utarbeide teststrat... Read more

Required skills:

 • Azure DevOps
 • REST
 • ISTQB
 • ISEB

Competence area

Test and test management

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

80%

Startdate

07.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Strategisk sikkerhetsekspert

Request ID: 21-03-1290 Published: 11.03.2021

NRK har behov for å evaluere avdelingen Operativ IT-sikkerhet, herunder mandat, organisering, kapabiliteter, og teknologi. Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å se på dagens organisasjon og ansvarsområder og følge opp mot andre enheter i NRK. Formålet med oppdraget er å få nødvendig kompetanse til å levere en handlingspl... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digitaldesigner med UX-kompetanse

Request ID: 21-03-9543 Published: 10.03.2021

NRK TV søker en senior digitaldesigner med UX-kompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver. Personen må være selvgående, strukturert, evne å raskt få overblikk, kunne håndtere kompleks og informasjonstung materie, være visuelt sterk og vant til å jobbe i tverrfaglige team. Det vil være av et bredt spekter av arbeidsoppgaver, der man både kan måtte ferdigstille påbegynte prosesser, fullføre egenoppstartede prosesser samt starte... Read more

Required skills:

 • Digitaldesign
 • Figma
 • Workshop
 • UX
 • Interaksjonsdesign

Competence area

Design

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Utviklingsprosjekter

Request ID: 21-03-4294 Published: 08.03.2021

Seksjon for virksomhetsarkitektur og utvikling (TVARK) har behov for innleie av prosjektleder- og prosjektlederstøtteressurs for å lede og gi faglig støtte i ledelse av interne utviklingsprosjekter. Konsulentene knyttes til seksjon for virksomhetsarkitektur og utvikling, men vil tildeles utviklingsprosjekter som gjennomføres i andre deler av organisasjonen. Statsbyggs prosjektlederbehov oppstår innenfor ulike deler av virksomheten. Statsbygg er... Read more

Required skills:

 • TOGAF
 • Archimate
 • BPMN

Competence area

Architecture, Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.04.2021

Enddate

02.04.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessdriver til utredning

Request ID: 21-03-2643 Published: 08.03.2021

Helsedirektoratet fikk i tillegg til tildelingsbrev for 2019 i oppdrag å etablere en analyse- og varslingsfunksjon for primærhelsetjenesten. Oppdraget må ses i sammenheng med rapport om Nasjonal legemiddelberedskap fra 2019 (særlig anbefalt tiltak Na 3.1).  Oppdraget dreier seg konkret om å utrede opprettelsen av et Mangelsenter for primærhelsetjenesten.  Et slikt senter skal i så fall være et sentralt organ med oppgave å overvåke forsyningssitu... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo (Remote)

Workload

50-60%

Startdate

06.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastruktur - Microsoft Endpoint Manager

Request ID: 21-03-4449 Published: 04.03.2021

Statnett SF har behov for utvidet kapasitet innenfor området Microsoft SCCM og Infrastruktur for å understøtte eksisterende og kommende prosjekter innenfor område, samt 3. linje serverdrift.  Arbeidsoppgaver Microsoft Endpoint Manager (tidligere SCCM) Applikasjonspakketering og utrulling via Configuration manager Vmware provisjonering og server administrasjon Windows klient håndtering, vedlikehold og utrulling Drift av Windows Active Directory o... Read more

Required skills:

 • SCCM
 • MS Endpoint Manager

Desired skills:

 • Power Shell
 • Azure AD
 • Office 365
 • Vmware

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 17.02.2021

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og... Read more

Required skills:

 • Kubernetes

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Microsoft 365

Request ID: 21-03-0225 Published: 08.03.2021

M365 er en ny løsning for Kunden, og det er derfor ønskelig med ekstern ekspertise i gjennomføring av oppgaver som omhandler forarbeider, planlegging, innføring og oppfølging av M365: Føre dialog med NHN (kundens leverandør av M365) og bistå med det ansvaret kunden har blant annet: Innføring av M365 og forankring i ledelsen og arkitekturstyret (inkl. personvernombud og informasjonssikkerhetsansvarlig) Opprette en prosjektgruppe med medlemmer fra... Read more

Required skills:

 • M365

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

06.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Digitale workshops for veileder psykisk helsearbeid barn og unge

Request ID: 21-03-6433 Published: 09.03.2021

Helsedirektoratet skal utvikle en tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. I den forbindelse holder vi på med et innsiktsarbeid for å få fram behov og utfordringer sett fra målgruppen (brukeren og tjenestens) ståsted. Vi har intervjuet brukere av tjenester og tjenesteleverandører av ulike tjenester i kommuner og spesialisthelsetjenesten/BUP. Det er behov for bistand til å: Systematisere innsikt allerede samlet inn  Visu... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

125 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utviklerbistand på M365 og PowerPlattform

Request ID: 21-03-2659 Published: 04.03.2021

Grunnet stor pågang av prosjekter og backlog på forvaltningsoppgaver trenger Statnett utviklerbistand på M365 og PowerPlattform.  Arbeidsoppgaver Utvikling og tilpasning av PowerPlattform løsninger som PowerApps, PowerAutomate og PowerBI. Utvikling på SharePoint Online. Bistå med å utvikle integrasjonsløsninger til SharePoint Online. Absolutte krav som må tilfredsstilles: Erfaring med SharePoint Online-utvikling  Erfaring med etablering av bruke... Read more

Required skills:

 • SharePoint
 • PowerApps
 • PowerAutomate
 • M365

Desired skills:

 • React
 • Power BI

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsutvikling og porteføljestyring

Request ID: 21-03-6542 Published: 08.03.2021

Den strategiske retningen og målbildet for Kunden i perioden frem mot 2026, inkludert overordnet handlingsplan for de neste 18-24 månedene, er nylig besluttet av ledelsen og i styret.  Med utgangspunkt i handlingsplanen er det utarbeidet tiltaksområder. Det er definert en rekke tiltak som vil gjennomføre både som større og mindre tiltak eller prosjekter i linjen, og som porteføljeprosjekter. Tiltaksområdene er nå i en fase hvor de skal begynne å... Read more

Required skills:

 • MoP
 • Prince2

Desired skills:

 • Power BI
 • M365

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 04.03.2021

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID f... Read more

Desired skills:

 • PRINCE2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Javautvikler - backend

Request ID: 21-03-8419 Published: 03.03.2021

Lydteamet er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper. Teamet har i dag 9 teammedlemmer. Teamet har ansvar for utvikling av løsninger for produksjon av radio og podkast. Dette er løsninger som benyttes både i radioproduksjon, publisering av podkaster og som underlag for NRK Radio. Nå ønsker vi å styrke teamet med ytterligere en backend-utvikler.  Teamet jobber i dag med flere javabaserte løsninger, der man bruker ulike rammeverk og t... Read more

Required skills:

 • Java
 • REST API
 • MySQL

Desired skills:

 • web/RDF

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Business Analysts

Request ID: 21-03-3640 Published: 08.03.2021

For vår kunde i telecomsektoren, søker vi etter to business analysts  Oppgaver: Segment og driveranalyse churn  Innsiktsformidling til operasjonelt og strategisk churnarbeid  Sammenstilling og analyse på ustrukturerte datakilder  Måling og oppfølging av tiltak og aktiviteter  Churn rapportering  Kvalifikasjoner:  Utdanning: Økonomi, statistikk, analyse  Erfaring fra tilsvarende oppgaver innen forretningsanalyse  Erfaring fra telecom Erfaring med... Read more

Required skills:

 • Datakilder
 • Driveranalyser
 • SQL

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

14.06.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Azure Integration Services

Request ID: 21-02-2965 Published: 24.02.2021

Gruppen for IKT system (TIKTS) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for innleie av konsulenter fra mars 2021. Konsulentene skal jobbe med MS Azure Integration Services.  Statsbygg skal inngå kontrakt med ett team på 1 - seniorressurs og 2 juniorressurser med relevant erfaring innen kompetanseområdet. Vi gir anledning til å tilby enkeltstående konsulenter, dette gjelder både seniorkonsulent og juniorressurser.  Varighet: 2 år... Read more

Required skills:

 • Azure
 • SQL
 • CICD

Competence area

Development, Infrastructure, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2023

Option to prolong

Languages

Engelsk og norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-Datavarehus utvikler

Request ID: 21-02-1378 Published: 24.02.2021

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen. KRAV TIL KOMPETANSEMinimumskrav til kompetanse og erfaring Minimum 3 års arbeidserfaring e... Read more

Required skills:

 • SSAS
 • SSIS
 • Visual Studio
 • GIT

Desired skills:

 • Azure
 • Power BI
 • R

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norge

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Lead Solution Architect

Request ID: 21-03-8333 Published: 01.03.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Lead Solution Architect  LSA leads the technical definition, development, delivery, and evolution of large, complex, and often new customer solutions across Nokia, from pre-sales through the delivery and ongoing operations. LSAs are engaged on large projects that introduce both significant technical and business risks, that span multiple products and services units that must be com... Read more

Required skills:

 • Nokia Cloudband
 • Nuage and IP.
 • Nokia vEPC VNF
 • Ericsson Core VNF

Competence area

Architecture

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No result, try a different search.