Showing jobs 26 to 50 of 1173 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Closed)

Backend Java Applikasjonsutvikler

Request ID: 23-08-4253 Published: 16.08.2023

Ruter skal opprette et nytt team som heter Operatørportalen og vi søker etter en applikasjonsutvikler (backend). Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles med operatørene i en selvbetjent løsning. Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være datakvalitet på dataleveranser fra kjøretøy. Teamet vil i oppstartsfasen bestå av techlead, en applikasjonsutvikl... Read more

Required skills:

Java
Kotlin
Docker
Kubernetes
AWS
Kafka
Spring

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.09.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder for juridisk tverrsektorielle samarbeid

Request ID: 23-08-8394 Published: 11.08.2023

Entur leverer tjenester som gjør det enklere å planlegge en kollektivreise og kjøpe billett i en og samme operasjon. Vi leverer tjenester til kollektivbransjen og andre som ønsker å benytte kollektiv-data i sine løsninger, samt har sluttbrukerløsningen Nasjonal reiseplanlegger på oppdrag fra staten. Vi selger togbilletter for alle strekninger i Norge gjennom stasjonsbetjening, kundesenter, billettautomater og digitale kanaler som web og app.Selsk... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Personopplysningsloven
Samferdselssektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt-/prosessleder til arbeidet med nasjonal grunndata

Request ID: 23-08-3224 Published: 11.08.2023

Avd. Digital strategi og samhandling (DSS) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for senior prosjekt-/prosessleder til arbeidet med nasjonal grunndata.BakgrunnI dag samler ulike offentlige myndigheter inn store mengder data som brukes isolert i deres egne forvaltningsprosesser. Slike data har ofte begrenset verdi for andre formål og dekker sjelden behovene til påfølgende brukere. Skal offentlig sektor lykkes med ambisjonen om å bli mer... Read more

Required skills:

Offentlig forvaltning
Prosjektledelse
Prosessledelse
Grunndata

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX - Designer

Request ID: 23-08-5908 Published: 10.08.2023

For vår kunde i helsesektoren søker vi etter en UX - designer. Et av områdene Divisjon innbygger i NHN har ansvar for er Helsenorge, inngangen til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge videreutvikles løpende, med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye, og vi har nå behov for ekspertise innen UX-/interaksjonsdesign for å bistå dette arbeidet.Som UX-designer, vil arbeidsoppgavene dine blant annet innebære å:kartlegge be... Read more

Required skills:

UX-design
Prototyping
brukertesting
universell utforming

Desired skills:

UI-design
Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 23-08-7857 Published: 09.08.2023

Prosjekt BRsys er i gang med å modernisere noen av BRs mest sentrale registre, slik som Løsøreregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. De nye og moderniserte registertjenestene bygges på en ny registerplattform som er etablert, og er også drivere for videreutvikling og beriking av plattformen. Løsningsarkitektur for videreutvikling av registerplattformen vil være sentralt i dette oppdraget.  Det må også forventes at konsulenten vil bid... Read more

Required skills:

Løsningsarkitektur
TOGAF
Altinn 3
Azure

Desired skills:

Java
.net

Competence area

Architecture

Location

Oslo & Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

20.09.2023

Enddate

01.07.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt

Request ID: 23-08-8566 Published: 09.08.2023

Ruter søker etter en erfaren virksomhetsarkitekt som evner å omsette forretningsbehov til digitale tiltak gjennom tett samarbeid med autonome tverrfaglige produktteam. Som virksomhetsarkitekt i Ruter AS har du et spesielt ansvar for å følge opp og sikre at verdibidragene fra leveranseteamene er i mest mulig samsvar med virksomhetens overordnede mål og strategier. Som virksomhetsarkitekt i Ruter er du del av et stort og faglig sterkt team med andr... Read more

Required skills:

virksomhetsarkitektur
TOGAF
produktutviklingsmiljøer
prosessarkitektur
Archimate

Desired skills:

Data Mesh
Data Governance

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

28.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

5x Frontend - Produktteam

Request ID: 23-08-0300 Published: 01.08.2023

Ruter søker opptil fem (-5-) front end utviklere til ulike produktteam i Ruter for å sette fokus på helhetlig kundeopplevelse i våre web-kanaler. Dette gjelder områdene Ruters design system, DPI (Digital Passasjer informasjon), redesign av ruter.no samt produktadmin portalen. Front end utviklerne vil jobbe i tverrfaglige produktteam, tett med designer, produktleder og domeneeksperter.I tillegg vil front end utviklerne inngå i vårt eksisterende fa... Read more

Required skills:

React
Typescript
CSS

Desired skills:

AWS
Docker
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

5x Frontend - Produktteam

Request ID: 23-08-1532 Published: 01.08.2023

Ruter søker opptil fem (-5-) front end utviklere til ulike produktteam i Ruter for å sette fokus på helhetlig kundeopplevelse i våre web-kanaler. Dette gjelder områdene Ruters design system, DPI (Digital Passasjer informasjon), redesign av ruter.no samt produktadmin portalen. Front end utviklerne vil jobbe i tverrfaglige produktteam, tett med designer, produktleder og domeneeksperter.I tillegg vil front end utviklerne inngå i vårt eksisterende fa... Read more

Required skills:

React
Typescript
CSS

Desired skills:

AWS
Docker
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Lead designer - Nye Kundetjenester

Request ID: 23-07-4731 Published: 19.07.2023

Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Men da trenger designerne våre noe å gå etter. Et system. En helhet. I denne rollen vil du lede utformingen av hvordan kollektivtransport oppleves gjennom ikke-digitale flater. Du vil jobbe tett med designsystemteamet og andre designere hos R... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utarbeidelse av rammeverk for digital ID-kontroll

Request ID: 23-07-5014 Published: 11.07.2023

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har ansvar for digitale identitetstjenester i offentlig sektor i Norge. Dette inkluderer fellesløsninger, lovverk, rammeverk og anbefalinger. I norsk lovgivning har vi implementert EU-forordningen om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS) og de samme kravene til eID gjelder i Norge som i EU. Et viktig tema på eID-området er hvordan man utfører d... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder CMS & Web

Request ID: 23-07-6430 Published: 07.07.2023

Ruter betyr mye for mange, og merkevaren vår er i dag veldig godt posisjonert med en fellesskapsorientert profil. Vi kommuniserer med mange ulike typer mennesker, og vi gjør det i mange ulike kanaler. Fremover skal vi jobbe videre med å styrke og tydeliggjøre vår posisjon ytterligere – nærmere bestemt på web. Vi ser etter en prosjektleder som vil lede arbeidet med å løfte dagens webløsning på ruter.no over til en mer moderne... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
CMS

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2023

Enddate

29.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Testleder - FHI i Bergen

Request ID: 23-07-1967 Published: 03.07.2023

Folkehelseinstituttet står midt i store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. Folkehelseinstituttet skal være i front når det gjelder helsekunnskap og tilby fremtidens helsedata.  FHI har behov for en testleder til ett nytt team som skal jobbe med utvikling av nye løsninger for forvaltning av data i store samtykkebaserte helseundersøkelser, som for eksempel Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Det nye team... Read more

Required skills:

Testleder
Testautomatisering
CI/CD
ISTQB

Competence area

Test and test management

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-arkitekter og BI-utviklere - HDIR

Request ID: 23-06-9309 Published: 30.06.2023

Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets- og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon til helseforetak og kommuner tilrettelegger Helsedire... Read more

Required skills:

Kimballs
SQL
BI
ELT

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig coach - implementering av smidig arbeidsmetodikk

Request ID: 23-06-8392 Published: 30.06.2023

Avdeling for Digitalisering og utvikling hos kunden har behov for å leie inn konsulentbistand til implementering av smidig arbeidsmetodikk, samhandling og kultur. Vi er i startfasen, og har begynt å etablere plattformteam innen infrastrukturtjenester, integrasjon og dataplattform. Etter hvert er planen å etablere tverrfaglige produktteam for å sikre gode prosesser på tvers og verdiskaping innenfor strategisk viktige virksomhetsområder. I prosjekt... Read more

Required skills:

Scrum
SAFe
Smidig arbeidsmetodikk
Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Scientist

Request ID: 23-06-8661 Published: 29.06.2023

On behalf of our client we are looking for one Data scientist to help improve and add value to new customer projects.Key tasksDrive and manage integrations, data modeling, and analysis using the clients data connectors, SQL, Python/Java and Rest APIs.Support setting up source system connections, data pipelines and configuration of "Data Fusion"Work with client source system experts that support setting up live integrations towards "Data Fusion"Tu... Read more

Required skills:

ETL
SQL
Python

Desired skills:

Data Fusion
Java

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsanalytiker

Request ID: 23-06-6297 Published: 27.06.2023

Rollen som virksomhetsanalytiker er i stadig utvikling og endring, spesielt ettersom vi stoler mer på data for å gi råd til driften.Virksomhetsanalytikerposisjonen krever både harde ferdigheter og myke ferdigheter, der du må vite hvordan du skal trekke, analysere og rapportere datatrender, og kunne dele denne informasjonen med andre og bruke den som bidrag til å oppnå virksomhetens mål.Det er ikke nødvendig med bakgrunn i IT så lenge du har en ge... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder for modernisering av helseregistre

Request ID: 23-06-8385 Published: 26.06.2023

Avdeling helseregistre har et pågående arbeid med modernisering av helseregistrene. Det er etablert en strategi for Helsedirektoratets sentrale helseregistre som er bakteppe for betydelig utvikling av NPR og KPR. Med NPR og KPR følger mandat til å høste data fra alle offentlig finansierte helsetjenester. Videre utvikling innebærer økt samarbeid om innhold i registrene og en satsing på tilgang til et bredt kunnskapsgrunnlag for ulike brukere innen... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Endringsledelse
Utviklingsprosjekter

Desired skills:

Organisasjonsutvikling
GDPR

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

20.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

TEAM: Utvikling av to portaler - HDIR

Request ID: 23-06-5040 Published: 21.06.2023

Avdeling Utvikling og Digitale kanaler (DHUD) har ansvar for Helsedirektoratets saksbehandlingssystemer, innholdsplattform, nettsider, datavarehus, integrasjonsplattform, samhandlingsplattform og arkitekturstyring, herunder også virksomhetsarkitektur.BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESDet er behov for bistand i form av et mindre utviklerteam som skal utvikle to nye separate løsninger. Begge løsningene skal ha nettbasert brukergrensesnitt, der det overordn... Read more

Competence area

Design, Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Java/Kotlin - FIKS

Request ID: 23-06-1470 Published: 20.06.2023

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverkHarmoniser... Read more

Required skills:

Java
Kotlin
Kubernetes
Linux
Docker

Desired skills:

OpenID
RabbitMQ
SQL

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

29.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

6x Frontend - FIKS

Request ID: 23-06-0966 Published: 20.06.2023

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverkHarmoniser... Read more

Required skills:

Angular
Javascript
TypeScript
HTML

Desired skills:

Universell utforming
Automatisert testing
GraphQL

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

29.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend .NET utvikler

Request ID: 23-06-1275 Published: 15.06.2023

Vi søker en senior backend utvikler. Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten slik at endringstakten kan økes ytterligere for å være ajour og i forkant med pågående prosjekt. BakgrunnNytt Parlamentarisk system, NPOS, har delvis erstattet tidligere system, og det nye systemet skal fortsatt videreutvikles. Samtidig vil pågående prosjekt levere siste del av det nye parlamentariske systemet som skal integreres med øvrig verdikjede/... Read more

Required skills:

C#
.Net Core
Octopus Deploy
AzureDevOps
RabbitMQ
SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2023

Enddate

30.07.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior UX-designer - konseptutvikler Team Portal

Request ID: 23-06-1359 Published: 15.06.2023

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 seniordesigner som trives med og har god kompetanse innenfor konseptutvikling, merkevare og visuell identitet. Konsulenten skal inn i et oppdrag som omhandler kartlegging og uttak av synergier mellom dagens sluttbrukerportaler norge.no og Altinn.no som skal moderniseres gjennom konsolidering og ensretting. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for fremt... Read more

Required skills:

konseptutvikling
UX Design
tjenestedesign
interaksjondesign
Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior UX-designer - konseptutvikler Arbeidsflate

Request ID: 23-06-0829 Published: 15.06.2023

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 seniordesigner som trives med og har god kompetanse innenfor konseptutvikling. Konsulenten skal inn i et oppdrag der grunnlaget for fremtidens arbeidsflate skal dannes. Arbeidsflaten tar utgangspunkt i dagens Altinn Innboks som skal re-implementeres i parallell med dette oppdraget. Vi ønsker en designer med minimum 5 års erfaring.Altinn 3 teamene er m... Read more

Required skills:

konseptutvikling
UX design
Figma

Desired skills:

tjenestedesign
interaksjondesign

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior tjenestedesigner Altinn

Request ID: 23-06-2489 Published: 15.06.2023

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 senior tjenestedesigner – personen skal inn i et oppdrag der grunnlaget for fremtidens arbeidsflate skal dannes. Arbeidsflaten tar utgangspunkt i dagens Altinn Innboks som skal re-implementeres i parallell med dette oppdraget. Vi ønsker en tjenestedesigner med minimum 5 års erfaring.Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
interaksjondesign
Figma
Altinn

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior tjenestedesigner Altinn

Request ID: 23-06-5346 Published: 15.06.2023

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 senior tjenestedesigner – personen skal inn i et oppdrag der grunnlaget for fremtidens arbeidsflate skal dannes. Arbeidsflaten tar utgangspunkt i dagens Altinn Innboks som skal re-implementeres i parallell med dette oppdraget. Vi ønsker en tjenestedesigner med minimum 5 års erfaring.Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
interaksjondesign
Figma
Altinn

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.08.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9