Showing jobs 1 to 25 of 260 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Junior Frontend Utvikler

Request ID: 20-11-2187 Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior frontend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/React/React Native/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, ad... Read more

Required skills:

 • Node
 • React
 • React Native
 • Typescript

Desired skills:

 • SQL-databaser
 • CD/CI

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 07.12.2020 12:00
Read more and apply

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy... Read more

Required skills:

 • Node
 • Typescript
 • Javascript

Desired skills:

 • React
 • React Native
 • SQL-databaser
 • Google Cloud
 • AWS
 • CD/CI
 • REST

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 07.12.2020 12:00
Read more and apply

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 07.12.2020 12:00
Read more and apply

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 26.11.2020

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen s... Read more

Required skills:

 • Scala
 • SQL
 • BigQuery
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06.12.2020 12:00
Read more and apply

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjelli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06.12.2020 12:00
Read more and apply

F5 APM konsulent

Request ID: 20-11-2065 Published: 26.11.2020

Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Teamet jobber både hjemmefra og fra kontorene i Trondheim under pandemien, og det vil være anledning å jobbe delvis fra kontor om ønskelig (med forbehold om endrede føringer). Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og pla... Read more

Required skills:

 • Lastbalansering
 • F5 Bip-IP
 • Citrix Netscaler

Desired skills:

 • Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 14.12.2020 12:00
Read more and apply

Prosjektleder

Request ID: 20-11-0293 Published: 26.11.2020

For en av våre kunder, søker vi etter en prosjektleder for et langvarig oppdrag.  Arbeidet startet i 2020 med utvikling av en betaversjon for tilgjengelegheitserklæring og ei innleiande analyse av arbeidsprosessane som skal digitaliserast. Arbeidet skal replanleggast og intensiverast for 2021 og 2022, mellom anna med ei tydelegare forankring i både dei faglege, formelle og styringsrelaterte behova ikt-løysingane skal ivareta.  Føremålet med it-p... Read more

Competence area

Project management

Location

Sogndal

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

04.01.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06.12.2020 12:00
Read more and apply

2-3 .Net utviklere

Request ID: 20-11-3906 Published: 26.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi 2-3 .Net utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med «full stack»-erfaring dvs. backend- og frontend. Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper. GEN... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Azure
 • JavaScript

Desired skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • SonarQube

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 08.12.2020 12:00
Read more and apply

BI-Datavarehus utvikler

Request ID: 20-11-1099 Published: 25.11.2020

Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus vil tilta. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen. Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Minimum 3 års arbeidserfaring erfaring med BI-arki... Read more

Required skills:

 • BI-arkitektur
 • Datavarehus
 • MS Analysis Services (SSAS)
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Visual Studio
 • GIT

Desired skills:

 • Azure SQL
 • Azure Data Factory
 • Azure Devops
 • C#
 • .NET
 • PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 04.12.2020 12:00
Read more and apply

RPA utvikler

Request ID: 20-11-6438 Published: 25.11.2020

Kunden sin IT-avdelingen/ IT Virksomhetsløsninger har behov for konsulentbistand. Vi styrker vår avdeling for IT Virksomhetsløsninger for å kunne levere moderne og fremtidsrettede løsninger til alle medarbeidere hos kunden. Vi bygger nå opp et sterkt RPA-miljø og er på jakt etter en engasjert utvikler som ønsker å jobbe med noen av de mest utfordrende og viktigste løsningene hos kunden. Vi bruker Robotic Process Automation (RPA) til å øke våre a... Read more

Required skills:

 • RPA
 • UiPath

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

31.03.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

2x Backend Utviklere

Request ID: 20-11-3222 Published: 25.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi to backend utviklere. FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter to senior systemutviklere, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand.... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • SQL
 • Git

Desired skills:

 • MS BI
 • Devops
 • Angular
 • Typsecript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06.12.2020 12:00
Read more and apply

Fullstack .Net

Request ID: 20-11-8614 Published: 20.11.2020

Vi har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utvikleren kan gjerne være en utvikler som er god på front-end og er opptatt av bruker... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29.11.2020 12:00
Read more and apply

4x 1.Linje-support

Request ID: 20-11-0600 Published: 24.11.2020

Konsulentene skal betjene 1.linje i Norsk Helsenett og bistå med IT-teknisk support for kundene våre. Henvendelsene kommer til oss via telefon og elektronisk via vårt sakssystem. Åpningstiden er kl.08.00-15.45 og det er avgjørende at konsulentene er pålogget telefonen i denne perioden (med unntak av lunsj). Det er mange ulike kunder og løsninger og sette seg inn i da de i dag har lite felles infrastruktur og plattformer. Det er ulike AD-løsninge... Read more

Required skills:

 • 1.linje support

Desired skills:

 • ITIL
 • Active Directory
 • Azure-AD
 • Office 365

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 02.12.2020 12:00
Read more and apply

Rådgiver innen Personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-11-7631 Published: 24.11.2020

For vår kunde i helsesektoren søker vi en Rådgvier innen personvern og informasjonsikkerhet. Helsedirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet jobber med et samarbeidsprogram, DIGI UNG. DIGI-UNG programmet handler om å samordne og videreutvikle digitale hjelpetjenester til ungdom i alderen 13 til 20 år. DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon og veiledning til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud so... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

15.07.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 03.12.2020 12:00
Read more and apply

2x UX-researcher

Request ID: 20-11-1431 Published: 23.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 UX-researchere til å gjøre innledende innsiktsarbeid i prosjektet 'Digital assistent.' Prosjektet går ut på å finne frem til robuste interaksjonsmønstre som fungerer på tvers av offentlige løsninger. Hittil har det vært manglende fokus på helheten i design av offentlige tjenester. Vi trenger nye måter å løse dialogen med brukerne på hvor vi løser konkrete design... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

06.01.2021

Enddate

05.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: 03.12.2020 12:00
Read more and apply

3x Fullstack .NET

Request ID: 20-11-4076 Published: 20.11.2020

Vi har behov for bistand til utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi ekstra kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker tre fullstack-utviklere. KRAV TIL KOMPETANSE Absoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)  Programme... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29.11.2020 12:00
Read more and apply

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-11-7433 Published: 12.11.2020

Kunden er i gang med et større moderniseringsprosjekt hvor dagens egenutviklede løsninger for kjernebank skal erstattes av hyllevare med tilpasning. Standardproduktet implementeres av valgt leverandør mens Kunden selv har ansvar for store deler av integrasjonsarbeidet samt utvikling og tilpassing av selvbetjeningsløsninger.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden, og vårt mantra er å levere verdi til bruker s... Read more

Required skills:

 • API
 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Desired skills:

 • Docker
 • Maven
 • Git

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: 17.12.2020 12:00
Read more and apply
(Closed)

2x Prosjektleder - Mobilitetstjenester

Request ID: 20-11-2868 Published: 17.11.2020

Ruter søker to konsulenter til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med mikromobilitet, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester  Om rollen og arbeidsoppgaver  Tilbudte ressurser bør ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter.  Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med m... Read more

Required skills:

 • Tjenesteutvikling
 • Analyse
 • Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-7541 Published: 17.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for å sette sammen et mini-team på to utviklere for å bygge og teste en ny eFormidlingskomponent som skal være del av Altinn 3-plattformen. Behovet for en slik komponent er utredet i tiltaket «eFormidling i Altinn» som er del av Altinns portefølje. (Konseptutredning tiltaket «eFormidling i Altinn» er vedlagt som eget dokument). Formålet er å etablere en ny eFormidlings-komponen... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Facility Management

Request ID: 20-11-7872 Published: 20.11.2020

Ruter søker en senior konsulent til Ruters fagenhet M&O / FM. Konsulenten vil ha en sentral rolle ved å bistå med utarbeidelse og anskaffelse av FM tjenester/avtale i Ruter.   Tilbudt kandidat må ha kompetanse og erfaring fra hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, innkjøp og etablering av FM tjenester.  Om M&O og FM tjenester  Fagenheten M&O besitter ansvaret for «in house» driftsavtaler for Ruters lokaler i Dronning... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-0968 Published: 19.11.2020

Statens vegvesen har signert avtale om overgang til statlige fellesløsninger for økonomistyring fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er satt i gang et delprosjekt i SVV som sammen med DFØ skal implementere nytt system for økonomistyring.  Bistanden går ut på utvikling av integrasjoner mellom DFØ sine felles statlige løsninger og forskjellig interne løsninger hos Statens vegvesen. Integrasjoner vil bli utviklet i JAVA med... Read more

Required skills:

 • Tomcat
 • Java
 • Camel
 • REST/webservices
 • RabbitMQ

Desired skills:

 • Oracle DB
 • Jira
 • OpenShift

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI Arkitekt & Utviklere

Request ID: 20-11-8726 Published: 11.11.2020

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra 7 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen med arbeid med datamodellering og løsningsarkitektur. Det vil i tillegg anskaffes en ressurs som testansvarlig som skal bidra inn i teamet i en separat anskaffelse. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og... Read more

Required skills:

 • BI
 • Datamodellering
 • SQL
 • Azure
 • Visual Studio

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 20-11-6285 Published: 18.11.2020

Kunden jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemene for bostøtte, lån og tilskudd. Vi ønsker nå å styrke teamet med en ny fullstackutvikler.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden og vårt mantra er å «levere verdi til bruker så hyppig som mulig». Utviklerne våre jobber med moderne teknologi som Angular, Java, Docker og no-sql databaser på en mikrotjenestebasert arkitektur.  Hovedoppgaver  Utvikle funksj... Read more

Required skills:

 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forprosjekt dynamisk bærekraftverktøy

Request ID: 20-11-6201 Published: 16.11.2020

Ruter som kollektivtrafikkselskap har stor betydning for Osloregionen. I 2014 utarbeidet vi et samfunnsregnskap som tilsier at vi leverer 4,5 kroner for hver krone investert, noe som må vurderes som en svært god investering. Ruters bærekraftstrategi viser hvordan vi kan og vil levere på 8 av FNs bærekraftmål, hvorav universell utforming, utslippsfri kollektivtransport, og sirkularitet alle er eksempler på bærekraftmål som er integrert i vårt mål... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester / Testautomatisering

Request ID: 20-11-1399 Published: 10.11.2020

Tilbudte ressurs/prosjektdeltaker har blant annet ansvar for egen kvalitet, å delta i aktiviteter knyttet til teknisk testing og testautomatisering, samt å være med på utvikling og bruk av metodikk for teknisk testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet. Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester). Bidra med å utarbeide og forbedre... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Git
 • Bitbucket
 • Jenkins
 • Maven
 • Cucumber
 • Selenium
 • PaaS – OpenShift

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

31.12.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
No result, try a different search.