Showing jobs 1101 to 1125 of 1173 total
41 42 43 44 45 46 47
(Closed)

Tjenestedesigner for konseptutredningsprosjekt i arkiv- og informasjonsbehandling

Request ID: 20-03-3468 Published: 06.03.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Prosjektet skal i første konseptfase identifisere og delutrede konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen basert på den forutgående forstudien. Konsepter skal kunne realiseres på kort, mellomlang og lang sikt i form av prosjekter eller andre tiltak. NHN skal involvere etatene i valg og utredning av konsepter, både ved deltakelse i arbeidet og gjennom fremleggelse av konseptvalg og anbefalinger i Strategisk forum. Det... Read more

Required skills:

tjenestedesign
idé- og konseptfaser

Desired skills:

offentlig sektor

Competence area

Design, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.06.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Relokalisering til Narvik

Request ID: 20-03-5550 Published: 05.03.2020

Bakgrunn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har besluttet at alle oppgavene i IT- og arkivseksjonen (ITA) og Økonomi- og tilskuddsseksjonen (ØKT), herunder internkontroll i seksjonene, skal flyttes fra Oslo til Narvik. På sikt er det bestemt at Narvik-kontoret skal ha 30 årsverk. Flytting av arbeidsoppgavene skal være i mål innen august 2021.  Hovedoppgaver vil være å drive planlegging, koordinering og sørge for framdrift i prosjektet... Read more

Required skills:

IKT-kunnskaper

Desired skills:

Anskaffelsesregelverk
Statlig økonomiforvaltning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech Lead

Request ID: 20-03-9118 Published: 05.03.2020

Konsulenten som går inn i denne rollen blir en nøkkelperson, og vil få stor påvirkningskraft på nye tjenester som skal utvikles i året som kommer. Ressursen vi søker vil da være en Rådgiver/ Seniorrådgiver innen Tjenesteutvikling, videreutvikling og forvaltning.   Kompetanse Teknologier vedkommende må ha erfaring med; React ASP.NET Core HTML/CSS Azure SaaS tjenester SPA-arkitektur Kjennskap JWT og moderne sikkerhet C#  Start: Snarest Lengde: 31... Read more

Required skills:

React
ASP.NET Core
HTML/CSS
Azure SaaS
C#

Competence area

Development, Project management, Other

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Project Manager Transition of applications and IT operations

Request ID: 20-03-0950 Published: 05.03.2020

 Anskaffelsens formål og bakgrunn Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon... Read more

Required skills:

IT kompetanse

Desired skills:

Outsourcing
IT drift
Prince2
ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT operations Transition Specialist

Request ID: 20-03-9490 Published: 05.03.2020

Anskaffelsens formål og bakgrunn Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon s... Read more

Required skills:

IT infrastruktur
IT driftstjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Oracle utvikler

Request ID: 20-03-9409 Published: 05.03.2020

Om oppdraget Statnett har behov for støtte til utvikling, forvaltning og drift knyttet til PL/SQL-kode, Oracle databaser og GoldenGate. Konsulenten vil jobbe tett med flere forvaltningsteam. Organisatorisk vil konsulenten inngå i avdelingen Integrasjon og skal rapportere til avdelingens leder. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innenfor følgende områder (men ikke begrenset til): Installasjon, konfigurasjon, forvaltning og drift av grensesnitt,... Read more

Required skills:

PL/SQL
Oracle Goldengate
Grafdatabaser

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

09.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Python og API utvikler

Request ID: 20-03-7458 Published: 05.03.2020

Behovsbeskrivelse   Utvikling av en tjeneste som skal kunne automatisk prosessere, validere, modifisere, og pakketere metadata og videofiler for flere ulike plattformer.    Tjenesten er konfigurerbar gjennom et REST API, som også eksponerer resultater av prosesseringen.    Tjenesten er bygget med Python (APIet bruker FastAPI, all prosessering gjøres asynkront med Celery), PostgreSQL, Redis (message broker for Celery).    Infrastruktur hostes på... Read more

Required skills:

Python
FastAPI
Celery
PostgreSQL
Redis

Desired skills:

AWS
Docker

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

16.09.2020

Languages

Skandinavisk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack .NET - Helsedirektoratet

Request ID: 20-03-6397 Published: 04.03.2020

For vår kunde i Helsesektoren søker vi 3 Fullstack .NET utviklere.    BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av våre datasystemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Konsulenten vil ha en fremtredende rolle i teamet.     Absoluttkrav ti... Read more

Required skills:

C#
ASP.Net Core
SQL
Entity Framework Core

Desired skills:

Angular
Azure Devops
Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Java

Request ID: 20-03-5387 Published: 03.03.2020

For en kunde i helsesektoren søker vi etter en Fullstack Java utvikler.  Arbeidsoppgaver Utvikling og programmering Gjennomføring av test-aktiviteter Oppfølging og kvalitetssikring av all dokumentasjon for sine fagområder inkludert utviklings- og driftsdokumentasjon. Evne å være en solid diskusjonspartner for arkitekter, designere og utviklere. Rapportering av fremdrift på sine oppgaver til scrum-teamet Dialog og avklaringer med integrasjons-... Read more

Required skills:

Java
Spring Boot
Hibernate
React
Redux

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.03.2020

Enddate

31.08.2020

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4 Applikasjonstilretteleggere til STIM Win 10

Request ID: 20-03-7692 Published: 02.03.2020

  Informasjon om oppdraget/bistanden  Program STIM skal levere en standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Den nye infrastrukturen skal tilrettelegge for effektive tjenester og økt digitalisering i sykehusene. I STIM bidrar du til at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare. Innen 2030 skal 50 000 pasienter behandles hjemme. STI... Read more

Required skills:

Applikasjonspakking
AdminStudio
MSI-pakking
RES WM

Desired skills:

Citrix

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.03.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell arkitekt

Request ID: 20-03-1709 Published: 02.03.2020

  Bistanden som skal utføres  Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse. Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et pro... Read more

Required skills:

Ytelsestesting
Sikkerhetstesting

Desired skills:

Scrum
Kanban
DevOps
Design Sprints

Competence area

Architecture, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder ERP-innføringsprosjekt

Request ID: 20-02-7258 Published: 28.02.2020

Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statnett benytter anledningen til å sette ny struktur for artikkelstyring og vedlikehold/anleggsforvaltning. • De mest sentrale prosessene som Statnett benytter løsningen til er følgende:• Regnskap og Økonomi (IFS Financials)• Anleggsforvaltning og vedlik... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
ERP
Data-governance
Endringsledelse

Desired skills:

IFS
Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2021

Languages

Norsk / Skandinavisk nivå C11

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java utvikler

Request ID: 20-02-2209 Published: 28.02.2020

Om rollene og arbeidsoppgaver Grunnplattformen for Salg og Betalingsløsninger har ansvaret for felles grunntjenester som benyttes av blant annet RuterBillett og Billettkontroll samt salgs- og distribusjonsløsninger av ulike løsninger rundt Reisekort og interne applikasjoner for kundesenter og fakturering. Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer flek... Read more

Required skills:

Java
Kotlin
Kafka
Microservices
Cloud
DevOps

Desired skills:

Jira
Confluence
Git
GDPR
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk / Skandinavisk nivå C11

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder Økonomi - IFS

Request ID: 20-02-0810 Published: 28.02.2020

For Statnett SF søker vi en delprosjektleder for Økonomi med god erfaring fra innføring av ERP-løsninger og da fortrinnsvis med økonomimoduler. Prosjektet er pågående og det søkes om en erstatning for tidligere delprosjektleder som brått falt bort. Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statne... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
IFS
ERP
Data-governance
Endringsledelse

Desired skills:

Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Tester

Request ID: 20-02-7276 Published: 28.02.2020

  Om rollen og arbeidsoppgaver Grunnplattformen for Salg og Betalingsløsninger har ansvaret for felles grunntjenester som benyttes av blant annet KundenBillett og Billettkontroll samt salgs- og distribusjonsløsninger av ulike løsninger rundt Reisekort og interne applikasjoner for kundesenter og fakturering. Kunden jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer f... Read more

Required skills:

DevOps
Mikrotjenestearkitektur
Sikkerhetstesting
Kafka
API-verktøy

Desired skills:

Jira/Confluence
Skytjenester
Databasetesting

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt - kraftsektoren

Request ID: 20-02-5434 Published: 27.02.2020

Behovsbeskrivelse Rollen er sikkerhetsarkitekt i Fifty AS med hovedfokus på NBM programmet. Rollen i Fifty medfører et ansvar for å ivareta interessene til Statnett og Svenska kraftnät – både som TSO og som Common Service Provider. Rollen rapporterer til ansvarlig arkitekt i Fifty AS. Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det... Read more

Required skills:

Norsk & svensk Sikkerhetslov
Kraftberedskapsforskriften

Desired skills:

CISSP
ISO27001
Secure Devops
Azure security
Sikkerhetsklarering

Competence area

Architecture, Security

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

23.03.2022

Languages

Norsk eller svensk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Økonomi analytiker - Helsesektoren

Request ID: 20-02-6835 Published: 26.02.2020

OM OPPDRAGET Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 12 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner.  Som grunnlag for tjenestene er NHN i dag rettighetshaver... Read more

Required skills:

Økonomisk analyse
Lønnsomhetsanalyse
Usikkerhetsestimering
Gevinstberegning

Competence area

Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

27.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder for applikasjonsteam

Request ID: 20-02-3710 Published: 25.02.2020

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan som innebærer at vi er en faglig rådgiver, iverksetter vedtatt politikk og forvalter lover og regelverk innenfor helsesektoren. Helsedirektoratet har i tillegg helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen og er underlagt Helse- o... Read more

Required skills:

funksjonell arkitekt
PRINCE2
ITIL
utvikling
Devops
Smidig
.NET
Scrum
Java
C#

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

23.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift av Citrix ADC (NetScaler)

Request ID: 20-02-7556 Published: 25.02.2020

Oppgaver:   Daglig drift og forvaltning av Citrix ADC (NetScaler). Daglig drift av MFA løsninger Løse 2- og 3-linje oppgaver Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden Bistå med teknisk ekspert kompetanse ifm migrering fra MPX til VPX miljø og fysisk flytting til nytt datasenter   Bistå med etablering av proaktiv driftsrutiner for Citrix ADC/ADM løsningen   Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser   Må-krav: Relevant utdannin... Read more

Required skills:

Citrix ADC (NetScaler)

Desired skills:

IBM DataPower
Jira
Azure AD

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Windows servermiljø

Request ID: 20-02-7497 Published: 20.02.2020

Behovsbeskrivelse  Daglig drift og forvaltning av kundens Windows servermiljø Løse 2.- og 3.-linje oppgaver  Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser  Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden    Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Ferie skal avtales i god tid og godkjennes av Kunden.    Må-krav:  Høyere relevant utdannelse fra... Read more

Required skills:

Powershell
Windows Server 2016 & 2019
Group Policy

Desired skills:

Microsoft SCCM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Tester - Bank & Finans

Request ID: 20-02-4175 Published: 20.02.2020

Om prosjektet Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare. Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig... Read more

Required skills:

Jira
Confluence
Aktive MQ
XML
Json
Jenkins

Desired skills:

Selenium
Cypress
Splunk

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

20.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder til Ruter

Request ID: 20-02-1086 Published: 19.02.2020

Om rollen og arbeidsoppgaver   Trafikantinformasjons- og designprogrammet, det såkalte TID-programmet for Oslo og Akershus er et lett tilgjengelig og samstemt uttrykk og system for presentasjon av kollektivtilbudet i regionen.Programmet som bygger på undersøkelser av «best practice» i et bredt utvalg andre storbyer, er behovstilpasset for kollektivkundene i Oslo og Akershus.    Teamleder implementering har ansvar for å etablere gode... Read more

Required skills:

prosjektledelse
scrum

Desired skills:

kollektiv transport

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.04.2020

Enddate

14.04.2021

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Lillestrøm

Request ID: 20-02-0336 Published: 18.02.2020

Vi søker erfaren prosjektleder til en offentlig kunde i Lillestrøm. Frist IDAG KL 11:15.    Av personlige egenskaper ser vi etter en konsulent som er selvgående, strukturert, analytisk og løsningsorientert. Prosjektleder må ha de riktige personlige egenskaper for å kunne etablere godt samarbeid og skape tillit i organisasjonen. Da valgt leverandør for prosjektet er engelsk, må prosjektressursen kunne engelsk muntlig og skriftlig, samt ha erfari... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

70-100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

05.05.2021

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Prosjektleder/Tech Lead - Telekom

Request ID: 20-02-7389 Published: 17.02.2020

Job description and requirements: For our customer in the Telecom industry, we are looking for a Technical Project Manager/Tech Lead. The customer's app team have started a new journey heading towards Flutter. The team is currently looking for a technical consultant who has the ability to work on both the technical and business aspect of this project. The successful candidate will have a wide range of experience bridging the gap between tech an... Read more

Required skills:

Technical Project Manager
Development Background

Desired skills:

Flutter
Dart
Kotlin
Swift
React Nativ

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2020

Enddate

31.08.2020

Languages

Scandinavian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-02-7071 Published: 13.02.2020

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper  Koordinere teststrategi og planer med kunden sine prosjektledere og leverandørens sin testleder. Bidra med test perspektivet til andre prosjekt aktiviteter, som integrasjonsplanlegging. Planlegge testene – ved å ta hensyn til kontekst, testmålsetninger og risikoer – inklusive å velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, å få tak i ressurser, å definere testnivåer og... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Lillestrøm

Workload

50-100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

30.04.2021

Languages

Engelsk & norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
41 42 43 44 45 46 47