Showing jobs 1101 to 1125 of 1292 total
41 42 43 44 45 46 47 48 49
(Closed)

7 Consultants - Telecom Industry

Request ID: 20-09-4232 Published: 01.09.2020

For our customer in the Telecom industry, we are searching for 7 consultants for the Entities and Privacy team.    Roles: Product Owner / Business Analyst: Stockholm area ideally Solution & Integration Architect: Oslo or Stockholm Scrum master: Oslo or Stockholm 3 JavaScript node & Cloud (AWS) developers: Oslo preferred 1 Developer / Tester (End to End and Automation): Oslo preferred   Personality Able to work independently as well as in a... Read more

Competence area

Architecture, Development, Project management, Test and test management, Other

Location

Oslo or Stockholm

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt til video mottaksprosjekt

Request ID: 20-08-0141 Published: 31.08.2020

Prosjektet skal implementere ny plattform for videotjenestene, og arkitekten har sentrale oppgaver i å sikre implementeringen ifht til dokumentasjon og use caser.   Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Funksjonelle og tekniske målbilder som viser hvordan leverte tekniske komponenter understøtter funksjonelle behov og målbare godkjenningskriterier. Bistand til utarbeidelse av use-cases og brukerscenarier som grunnlag for akseptansetest Kvalitetssikrin... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

15.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-08-5934 Published: 31.08.2020

Produksjonsmiljøet i NRK støtter seg på hundrevis av systemer og utstyrstyper for å lage verdens beste innhold. De tekniske ekspertene som videreutvikler og forvalter disse systemene kan ikke samtidig være tett involvert i produksjonene eller støtte brukerne. Derfor er det opprettet en gruppering kalt Produksjonsstøtte, som er en teknisk orientert enhet mellom NRKs Produksjonsavdeling og de tekniske systemene.  Produksjonsstøtte består av faglig... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ny kalkylemodell for Vinmonopolet

Request ID: 20-08-3725 Published: 26.08.2020

Vinmonopolet ønsker en konsulent inn i arbeidsgruppen som skal se på ny kalkylemodell for Vinmonopolet.  Den dedikerte ressursen må ha kjennskap til prisingsmodeller fra varehandel/detaljhandel. Vedkommende skal på en strukturert måte bistå i arbeidet med styresaken som skal presenteres for styret i november. konsulenten vil arbeide sammen med en liten arbeidsgruppe. Oppstart og varighet Tidsrommet for arbeidet: September/oktober 2020. Varighete... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

200-300 hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-08-2827 Published: 26.08.2020

Regjeringen satte sommeren 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg, som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte. Et av rådene fra utvalget er å undersøke om de planlagte investeringsprosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet er sårbar for teknologisk endring. Ruter søker etter en prosje... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.10.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-08-0324 Published: 25.08.2020

De konkrete forslagene til tiltak og videre arbeid som presenteres i rapportens kapittel 6 (Se vedlegg), krever innsats fra samtlige avdelinger i virksomheten.  For å sikre gjennomføringskraft i arbeidet med konkretisering og implementering av tiltak i virksomhetens avdelinger og ut mot sektoren har det blitt besluttet å opprette et prosjekt som skal fasilitere og følge opp arbeidet. Det er dette prosjektet det søkes bistand til. Prosjektet skal... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2020

Enddate

15.01.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend team - Mikrotjenester

Request ID: 20-08-8162 Published: 25.08.2020

Dagens Backendløsning/system i NDLA omfatter NDLA sin editor, alle tjeneste APIene, og koblingen til Frontend, samt den tilhørende tekniske arkitekturen. Dette krever kontinuitet og leverandørstabilitet. På bakgrunn av dette planlegges det med en kontraktsperiode på opptil 5 år når NDLA nå skal inngå en ny kontrakt for Backend.  Leverandøren skal utføre Backendutvikling som omhandler Kundes editor, alle ressurs- API'ene og koblingen til Fr... Read more

Required skills:

Microservices

Competence area

Architecture, Development, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kartlegging, Analyse og Rapportering

Request ID: 20-08-2474 Published: 25.08.2020

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i årets tildelingsbrev gitt Helsedirektoratet i oppdrag å frembringe en nasjonal pårørendeundersøkelse. Dette er et ledd i regjeringens arbeid med å utarbeide en egen pårørendestrategi. BAKGRUNN Formålet med en nasjonal pårørendeundersøkelse skal være å gi et bilde av pårørende i Norge sin situasjon samt deres opplevelse av helse- og omsorgstjenesten. Pårørende er en viktig ressurs for sine nærmeste og fo... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

18.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .NET utvikler

Request ID: 20-08-2588 Published: 25.08.2020

Norsk Helsenett utvikler og forvalter melde.no, som er en nasjonal e-helseløsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl.  Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Vi utvikler også løsning for at befolkningen... Read more

Required skills:

.NET Core
C#
MS SQL
React
Angular

Desired skills:

TFS
Azure DevOps
CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.09.2020

Enddate

15.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektassistent

Request ID: 20-08-7610 Published: 24.08.2020

IMDi har behov for en prosjektassistent med erfaring fra gjennomføring av offentlige digitaliseringsprosjekter.Arbeidsområder for konsulenten: Bistå prosjektleder med de til enhver tid prioriterte oppgaver i prosjektet Koordinere, bistå og følge opp administrative aktiviteter i prosjektet – internt og med leverandør Skrive referater, statusrapporter og informasjonsmateriell Fasilitere workshops, samlinger, møter etc Krav til kompetanse/erfaring:... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.09.2020

Enddate

31.01.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior UIPath konsulent

Request ID: 20-08-8573 Published: 24.08.2020

NPE er opptatt av effektivisering og forenkling og ønsker å ta i bruk automatisering av prosesser der det er mulig. NPE ønsker bistand til å opprette automatiske prosesser særlig i informasjonsinnhenting og arkivering, men ser også muligheter for å automatisere deler av saksbehandlingen på sikt.  NPE er i prosess med anskaffelse av UIPath RPA-lisenser og har behov for konsulentbistand for automatisering med UIPath. Konsulentens oppgave vil være... Read more

Required skills:

UIPath

Desired skills:

Public 360

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

15.09.2020

Enddate

15.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android Developer

Request ID: 20-08-8744 Published: 21.08.2020

The candidate will work in a team of 4-5 developers, developing software for the Android TV based set-top-box which is the main TV box offered by the customer in the Norwegian market.  The team works closely with other technical teams: UX/Design, API/backend, broadcast/operation and the teams developing the other TV clients (mobile apps and web TV) Android TV developer ResponsibilitiesDevelop clean and well architected code base Apply best softw... Read more

Required skills:

Android
Kotlin
Java
OTT

Desired skills:

C++
DVB
CAS/DRM

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI/Datavarehus

Request ID: 20-08-7516 Published: 20.08.2020

Helsedirektoratet, ved avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Avdeling helseregistre har ansvar for prosjekt allmennlegedata. Prosjektet skal etablere en nasjonal løsning for å beskrive status i allmennlegetjenesten på nasjonalt og kommunalt nivå. Prosjektet skal også levere data på ulikt nivå til ulike brukere. Prosjekt allmennlegedata skal, med KPR som fundament, utvikle et verktøy for å v... Read more

Required skills:

T-SQL
SQL Server Intergration
Azure
GDPR

Desired skills:

Power BI
DAX
Power Query
RLS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

13.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SCCM-konsulent

Request ID: 20-08-0028 Published: 18.08.2020

 Vi trenger bistand til å dekke opp et behov hos en statlig kunde i forbindelse med utrulling av Windows 10. Utvikle og forbedre SCCM som klient administrasjonsverktøy Innføring av Intune for bærbare klienter Utføring av leveranser til de forskjellige spesialklientene som kunden 3.linje-feilsøking og support på klient-plattformen MÅ-krav: Erfaring med SCCM for klientadministrasjon Dokumentert erfaring med software-distribusjon Dokumentert erfari... Read more

Required skills:

Sikkerhetsklarering
SCCM
MCSA
MCSE

Desired skills:

Intune
Autopilot

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder - IT-systemer

Request ID: 20-08-4756 Published: 18.08.2020

Konsulenten skal ta testledelse for flere parallelle leveranser som utvikles i systemporteføljen «Tilsyn og kontroll» i fagdivisjonen Trafikant og kjøretøy. Leveransene er av både teknisk og funksjonell art og med varierende testomfang. Systemene i porteføljen er egenutviklet og støtter opp under et svært samfunnsnyttig oppdrag som Statens vegvesen utøver.   Testleder får ansvar for flere av leveransene ramset opp under hvert system nedenfor:  ... Read more

Required skills:

ERRU
GDPR
Atlas (Openshift)
ISTQB Advanced

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3 Interaksjonsdesignere

Request ID: 20-08-3044 Published: 12.08.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesign

Desired skills:

GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend java-utvikler - Visning av vegbilder

Request ID: 20-08-5561 Published: 11.08.2020

Statens vegvesen tar hvert år 5 – 7 millioner bilder langs vegnettet. Disse blir anonymisert, og skal nå gjøres tilgengelig for interne brukere via nettleser som en kartløsning. Løsningen vil etterhvert bli vurdert publisert for eksterne. Vi ønsker nå et intuitivt webgrensesnitt som gir brukere mulighet til å søke seg fram til aktuelle bilder. Grensesnittet vil bestå av flere kartlag, som henter informasjon fra andre kilder – eksempelvis NVDB (w... Read more

Required skills:

Java
Git
restAPI
ux/ui
OGC/WFS/WMS
kartcacher
SQL
GIS

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

15.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP S/4 Embedded Analytics - Team-leveranse

Request ID: 20-08-1837 Published: 07.08.2020

Påsken 2020 fullførte Vinmonopolet migreringen av SAP ERP til SAP S/4 Hana. Det var en ren teknisk oppgradering, og Embedded Analytics, planlegging og Fiori var ikke en del av omfanget. Vinmonopolet vurderer nå å aktivere Embedded Analytics i SAP S/4, og ønsker i denne forbindelse bistand fra en ekstern partner. Partneren bør ha relevant erfaring og kunne gi råd, diskutere, drive frem og gjennomføre selve leveransene. For å tilrettelegge for lær... Read more

Required skills:

Fiori
CDS Views
S/4 Hana

Desired skills:

OData

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrum Master - Telekom

Request ID: 20-08-8656 Published: 04.08.2020

Vi ser etter en erfaren prosjekt- / team-leder til vårt agile team for Analytics i B2C.  Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre.  Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service.  I tillegg har teamet en rekke mindre oppgaver knyttet til eksisterende plattform.  SAFe rammeverket, som vi er i ferd med å innføre, beskriver ansvars områden... Read more

Required skills:

SAFe rammeverk
Lean-Agile

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Rådgiver - skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 24.07.2020

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og... Read more

Required skills:

Skysikkerhet
Skyarkitektur
Kapasitets- og kostnadskontroll
Leverandørstyring

Competence area

Architecture, Management for hire

Location

Oslo / Remote

Workload

100%

Startdate

19.08.2020

Enddate

16.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 16.07.2020

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt,... Read more

Required skills:

Konseptutvikling
Gevinstrealisering
Utviklingsmetoder

Desired skills:

Lean
Design thinking
Agile prosjektmetodikk
Microsoft 365
Confluence
Workplace

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

150 hours

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt prosessforbedring

Request ID: 20-07-1828 Published: 16.07.2020

  Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjek... Read more

Required skills:

Microsoft 365
Utviklingsmetoder

Desired skills:

Lean
Agile prosjektmetodikk
Design thinking
Confluence
Wordpress
Workplace

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

150 hours

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ETL-utvikler Datavarehus

Request ID: 20-07-9879 Published: 10.07.2020

Ruter har behov en til to konsulent(er) til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene BODS, SQL Server og Power BI. Om oppdraget Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og for... Read more

Required skills:

BODS
MS SQL
Power BI
Powerpivotkube
Cloud datavarehus

Desired skills:

SAP CMC
Information Design Tool
SQL Server
Database design
Stream analytics

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

15.08.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt 360 datamodell

Request ID: 20-07-0978 Published: 10.07.2020

Vi ser etter en erfaren solution architerct / data modellerer til vårt agile team for Analytics i B2C.  Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre.  Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service.  Solution Architect sitt ansvar er:  Forstå forretningens mål og behov.  Utarbeide løsnings design i henhold til arkitektur guide lines og holde... Read more

Required skills:

360° datamodel

Desired skills:

Databaser
SQL

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-07-2959 Published: 09.07.2020

Vi ser etter en erfaren solution architerct / data modellerer til vårt agile team for Analytics i B2C.  Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre.  Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service.  Solution Architect sitt ansvar er:  Forstå forretningens mål og behov.  Utarbeide løsnings design i henhold til arkitektur guide lines og holde... Read more

Required skills:

360° datamodel

Desired skills:

Databaser
SQL

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

30.11.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
41 42 43 44 45 46 47 48 49