Showing jobs 1051 to 1075 of 1173 total
39 40 41 42 43 44 45 46 47
(Closed)

4x Fullstack .NET utvikler

Request ID: 20-05-6051 Published: 19.05.2020

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for å håndtere forvaltning og videreutvikling av Grunndata og ønsker derfor å engasjere 4 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 12 måneder med opsjon på 6 måneders forlengelse.   Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Oppgaven består i å forvalte og videreutvikle kodebase for Grunndata... Read more

Required skills:

.NET 4.5 (og nyere)
Visual Studio
MS SQL
Javascript
CSS
Angular 2+

Desired skills:

Entity framework
CI/CD
Scrum

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

01.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-05-2071 Published: 19.05.2020

DFØ har behov for en testleder til et utviklingsprosjekt i forbindelse med leveranse av økonomitjenester til en stor kunde som har behov for tilpassede tjenester. Leveransene til ny kunde er organisert i et prosjekt som nå er i gjennomføringsfase. Utviklingsdelen av dette prosjektet er godt i gang og skal etter planen i hovedsak være sluttført våren 2021. Testleder skal bistå med arbeidet med testplan.   DFØ har utarbeidet en teststrategi og har... Read more

Required skills:

Testledelse
Testrail
Testplanlegging

Desired skills:

ERP systemer
UBW økonomisystem
SAP HR

Competence area

Test and test management

Location

Trondheim

Workload

80%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-05-5897 Published: 18.05.2020

BISTAND SOM SKAL UTFØRES I NHN pågår prosjektarbeid som samordner arkivområdet i helseforvaltningen. Samordningen gjennomføres på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og i samarbeid med berørte etater. Felles arkivtjenester leveres fra Avdeling for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, som snart teller 60 medarbeidere. I 2018 ble de første etatene fullservicekunder. I 2020 pågår arbeid med å etablere felles arkivtjenester også for Helse... Read more

Required skills:

NOARK
Digdir
Prince 2

Desired skills:

Strategisk analyse
Digitaliserings prosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt og Endringsledelse

Request ID: 20-05-2487 Published: 15.05.2020

Prosjektleder Digitalt Kontor/ Rådgiver Digitalt kontor produktteam Statnett er i ferd med å avslutte prosjektet Digitalt Kontor (innføring av Office 365) og det er behov for en konsulent som kan ferdigstille og avslutte prosjektet. Implementeringen av Microsoft 365 skal videreføres i et produktteam som vedkommende skal delta i og ha det faglige ansvaret innenfor flere områder. Produktteamet skal ha ansvaret for både tekniske implementasjoner, b... Read more

Required skills:

Microsoft 365
Prosci
Prosessutvikling
Forretningsutvikling

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.06.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemutvikler .NET og Azure

Request ID: 20-05-5860 Published: 15.05.2020

Om oppdraget   Kolumbus Sanntidsskjerm er en webapplikasjon som viser avgangsinformasjon og kart for buss, båt og tog på digitale skjermer. Dette er del av vår digitale plattform og løsningen er i bruk i en rekke bedrifter, kjøpesentre, holdeplasser og togstasjoner i Rogaland.  Dagens løsning er tilgjengelig her:  https://kolumbus-sanntidsskjerm-backend-prod.azurewebsites.net/      Løsningen skal ha svært høy driftsstabilitet Løsningen skal være... Read more

Required skills:

.NET
Azure

Competence area

Development

Location

Remote eller Stavanger

Workload

50%

Startdate

04.08.2020

Enddate

03.08.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-05-6511 Published: 13.05.2020

Aktuell konsulent vil tilknyttes et driftsteam, som har ansvaret for drift av flere nasjonale løsninger til offentlig helsesektor. Primæroppgave vil være å ivareta drift. Typiske arbeidsoppgaver vil være 2. linje-support/feilsøking, patching og oppgraderinger/installasjoner. Du vil ha et tett samarbeid med de øvrige teknikerne i teamet, løsningsansvarlig og intern utviklingsavdeling. Teamet jobber med løsninger på Windows-plattform on-premise, s... Read more

Required skills:

Windows applikasjonsdrift
SCCM
Internet Information Server (IIS)
PowerShell
MS SQL

Desired skills:

BigIP
Octopus Deploy
OpenID
oAuth
SOAP
REST
Windows Service Bus

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

03.02.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .Net

Request ID: 20-05-4587 Published: 12.05.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utvikleren kan gjerne være en utvikler som er god på front-... Read more

Required skills:

C#
ASP.Net Core
Entity Framework Core
SQL

Desired skills:

Angular
REST
Azure
Interaksjonsdesign

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

200%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Designguide til busser

Request ID: 20-05-9894 Published: 11.05.2020

Interiøret og eksteriøret på dagens busser som kjører på Ruters kontrakt baserer seg på retningslinjer som Ruter har utviklet for å gjenbruke element på tvers av busser og andre transportmidler. Dette handler om bruk av farger, mønster, merking, materialer og plassering av ulike element som for eksempel skjermer og kortlesere. Mye av dagens retningslinjer for transportmidler ligger på Ruters designmanual (http://brand.ruter.no). I tillegg... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Grafisk design
Industriell design
Tjenestedesign

Desired skills:

Offentlige anbudsprosesser

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Skandinavisk & engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET-utvikler

Request ID: 20-05-6961 Published: 11.05.2020

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med vedlikehold og videreutvikling av Timeplan, Statens vegvesens sentrale løsning for planlegging og bestilling av godkjenningskontroll på trafikkstasjonene. Timeplan har også et selvbetjeningsgrensesnitt som er i bruk av publikum via vegvesen.no. Det planlegges også integrasjon med løsningen for saksbehandlingen som Timeplan er bestillingsverktøyet for. Timeplan er en løsning som er utvikle... Read more

Required skills:

.NET
.NET Core
Windows server-plattform (IIS)
Oracle database

Desired skills:

REST
SOAP
JSON
XML
Jenkins
Jira
Bitbucket
Løsningsarkitektur

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

19.05.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemorientert design innen helsesektor - selvmordforebygging

Request ID: 20-05-4141 Published: 08.05.2020

Innledning og bakgrunn: Helsedirektoratet skal utarbeide en visuell oversikt som viser hovedlinjene i innsatsen for å forebygge selvmord, og de ulike aktørenes bistand til selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte. Formålet er å gi bedre innsikt og større forståelse av sammenhenger i et komplekst fagfelt med mange aktører. Målgruppen for oversikten er nasjonale myndigheter og offentlige og private tjenester og aktører innen selvmordsforeby... Read more

Required skills:

Systemorientert design
Tjenestedesign
Workshops

Desired skills:

Offentlig sektor
Helse- og omsorgssektoren
GIGA-mapping
Helsesektor

Competence area

Design, Other

Location

remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.08.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektmedarbeider selvkjøring

Request ID: 20-05-2605 Published: 07.05.2020

Tilbudte ressurs bør ha prosjektleder erfaring fra prosjekter med mange ulike intersenter. Erfaring og kompetanse med utviklings- og innovasjonsprosjekter er en fordel. Arbeidsoppgavene består av å planlegge og gjennomføre piloter. Tilbudt kandidat har flere viktige kapasitetskrevende oppgaver for å opprettholde fremdrift og resultater.  Her er det eksemplifisert noen av arbeidsoppgavene:  Læring: Innhente, analysere, dokumentere læring og pr... Read more

Required skills:

Prosjektledelse

Desired skills:

Kunstig intelligens

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

31.07.2020

Enddate

01.08.2021

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java & AWS

Request ID: 20-05-0151 Published: 07.05.2020

For our customer in the Telecom industry, we are looking for a senior backend developer.  Required Skillset:  Java Python Golang AWS Toolings that we would like the candidate to have touched is: PostgreSQL Terraform/Terragrunt Gradle  Spring Boot Docker OpenID Connect Elasticsearch Additional Desired Skills:  Someone who is detail-oriented, structured and good at following up with a diverse variety of people and tasks.  Being a team player and g... Read more

Required skills:

Java
Python
Golang
AWS
PostgreSQL

Desired skills:

Gradle
Spring Boot
Docker
OpenID Connect
Elasticsearch

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastrukturkonsulent

Request ID: 20-05-2521 Published: 07.05.2020

Viken har opprettet en hybrid plattform som alle ansatte og elever skal benytte. Sentraladministrasjonen er allerede lagt om fra sine brukeridentiteter i de tre gamle fylkeskommunene til en ny i Viken. Nå skal lærere, ansatte i tannhelseklinikker og ved diverse eksterne enheter også legges inn i Viken. Omfanget er ca 9000 ansatte og nærmere 50 000 elever. Beskrivelse av behov Bistand til utvikling, optimalisering, kvalitetssikring og tilretteleg... Read more

Required skills:

Microsoft Intune
SCCM

Competence area

Infrastructure

Location

Sarpsborg

Workload

80%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekter til Helse prosjekter

Request ID: 20-05-1225 Published: 07.05.2020

Bistanden som skal utføres NHN har behov for to løsningsarkitekter med ønsket oppstart 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) og 03.08.2020 (Løsningsarkitekt 2). Som løsningsarkitekt jobber man tett med NHN sine fagressurser for etablering og implementering av løsninger for våre kunder. Som løsningsarkitekt vil du jobbe i prosjekt, og være en pådriver for å etablere løsningsarkitektur ut fra hensynet til brukervennlighet, sikkerhet, forvaltning og drif... Read more

Required skills:

Driftsarkitektur
Domenearkitektur
Design
Domenearkitektur
Windows kompetanse
Infrastruktur
Office 365
Active Directory

Desired skills:

Aksessløsninger
Linje

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.05.2020

Enddate

03.02.2021

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CasparCG-ekspert

Request ID: 20-05-6213 Published: 06.05.2020

Sofie er et egenutviklet automasjonssystem for TV-nyheter. Systemet er basert på open source-plattformen CasparCG. Systemet ble først tatt i bruk på et distriktskontor høsten 2018 og er siden videreutviklet og brukes nå i nesten hele NRK.  NRK har eget team som skal utvikle systemet videre. Konsulenten vil gå inn i dette teamet å jobbe tett med front- og backendutviklere samt interaksjonsdesignere. Krav til kompetanse: CasparCG Må beherske C++  ... Read more

Required skills:

CasparCG
C++

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

18.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-04-7656 Published: 30.04.2020

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med forvaltning og videreutvikling av Vegloggen. Vegloggen er et saksbehandlingssystem hvor hovedoppgaven er å distribuere vegmeldinger til trafikkanter og medier på bakgrunn av hendelser som registreres av operatører på vegtrafikksentralene rundt om i landet. Systemet er vurdert som kritisk og har behov for mulighet for rask respons fra leverandøren i normal arbeidstid med mulighet for utvid... Read more

Required skills:

Java
Oracle
Transport Network Engine

Desired skills:

Weblogic
Tomcat
Oracle Spatial
Oracle Service Bus
J2EE
Angular
OpenLayers

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

16.06.2020

Enddate

16.06.2021

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-support- konsulent

Request ID: 20-04-4403 Published: 28.04.2020

Innlandet fylkeskommune søker en IT-brukerstøtte- konsulent.   Konsulenten som tilbys skal ha relevant fagbrev og ha minimum 3 års erfaring innen IT-support.   Konsulenten som tilbys skal ha god kompetanse innen minst 3 av følgende områder: •               Microsoft SCCM (Oppsett av PC) •               AD og GPO (brukerhåndtering og tilgangsstyring) •               Evne til å jobbe selvstendig •               God generell IT-forståelse • Read more

Required skills:

Microsoft Office 365
Windows 10
Windows server 2019

Desired skills:

Microsoft SCCM
MDM MobileIron og Intune
AD
Citrix

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Hamar

Workload

100%

Startdate

01.08.2020

Enddate

01.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Management consultant

Request ID: 20-04-3100 Published: 28.04.2020

Lead 2 projects within Customer Care, and assist in process mapping with Delivery Manager:  1.) Springstar project: Coordinate ongoing projects and initiatives to ensure that Customer Care delivers on Springstar ambitions (May-Sept)  - facilitate and coordinate CCI, chatbot and other channel initiatives to Springstar project management  - facilitate and coordinate CC Training plans to accommodate Springstar training needs with other stream leads... Read more

Required skills:

Customer care management

Desired skills:

Chatbot

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

30.09.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet

Request ID: 20-04-5509 Published: 27.04.2020

NPE ønsker å få på plass et styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet. Vi har mange rutiner på plass i dag, men ønsker å videreutvikle disse og sette dem inn i en samlet, overordnet struktur. Systemet skal være tilpasset NPEs egenart og behov, og i størst mulig grad være en del av virksomhetenes øvrige rutiner for styring.  Vi søker bistand til å utforme og dokumentere et slikt styringssystem. Bistanden skal også bidra til å sette... Read more

Required skills:

Informasjonssikkerhet

Desired skills:

ISO27001

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

01.10.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Episerver Team

Request ID: 20-04-0017 Published: 24.04.2020

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver.  Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressu... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Interaksjonsdesign
EPiServe
.NET

Desired skills:

Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.05.2020

Enddate

18.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kunstig Intelligens & Digitalisering

Request ID: 20-04-7026 Published: 22.04.2020

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling. Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Stat... Read more

Required skills:

ITS-aktiviteter
ITS-arkitektur
Kunstig Intelligens
Digitalisering

Desired skills:

Offentlig sektor
Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-04-8881 Published: 22.04.2020

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra... Read more

Required skills:

Prince2
Smidig metodikk
Arkitekturkompetanse

Desired skills:

AI
Prosessforbedring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

11.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetstest ny arkivløsning

Request ID: 20-04-0761 Published: 21.04.2020

Om Oppdraget Helsedirektoratet skal ta i bruk ny arkivløsning. Oppdraget er å gjennomføre en sikkerhetstest av den nye arkivløsningen.  Arkivløsningen hostes og leveres av Documaster. Sikkerhetstesten må gjennomføres på Documaster sin infrastruktur.  Helsedirektoratets arkivløsninger står på dedikert maskinvare og har egen nettverksinfrastruktur hos Documaster. Helsedirektoratet har to arkivløsninger hos Documaster, der den ene arkivløsningen er... Read more

Required skills:

Documaster
Sikkerhetstesting

Desired skills:

Ubuntu
Infrastruktur

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

40 hours

Startdate

ASAP

Enddate

25.05.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-04-6970 Published: 17.04.2020

The CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personnel. You will be a member of the Identity team, a cross-functional team which also includes two backend developers, a front-end developer, a tester, and... Read more

Required skills:

UX
UI
Micro-interaction Design

Desired skills:

HTML
CSS
React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

Request ID: 20-04-8692 Published: 16.04.2020

Bakgrunn for oppdraget    Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og rea... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Anskaffelsesprosesser
Drifts- og forvaltningsorganisasjoner
Verktøy innen drift

Desired skills:

LAN
WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
39 40 41 42 43 44 45 46 47