Showing jobs 976 to 1000 of 1282 total
36 37 38 39 40 41 42 43 44
(Closed)

CRO-Rådgiver

Request ID: 20-12-7225 Published: 03.12.2020

Har du erfaring med analyse av trafikk og konvertering på nett, heatmaps, brukerundersøkelser og testing? Da kan det være at du er den vi ser etter for en spennende rolle som CRO-spesialist og rådgiver. Hos oss vil du jobbe sammen med andre analytiske og kreative spesialister for å hjelpe våre kunder med å forbedre sine digitale brukerreiser og effekt av markedsinvesteringene. Vi jobber med kjente merkevarer og miljøer, og vi går inn i prosjekte... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemforvalter IT

Request ID: 20-12-8112 Published: 03.12.2020

Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen kapasitet på forvaltning av produkter og tjenester. Det er spesielt innenfor porteføljene transportdata og veg at konsulenten vil bidra. Porteføljen består hovedsakelig av egenutviklet programvare, men også av noe hyllevare med tilpasninger. Bistanden går ut på: Konsulenten vil bidra som rådgiver og utfører til forvaltning, videreutvikling og prosjektgjennomføring for systemene på oppdrag fra... Read more

Desired skills:

.NET
Java
Oracle
MS SQL teknologi

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-12-8219 Published: 02.12.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en prosjektleder med erfaring innen digitaliseringsprosjekter. DIGI-UNG har behov for en erfaren og dedikert prosjektstøtteressurs som kan bidra inn i implementeringsfasen i en 100% stilling. Ressursen skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk), men vil også kunne bistå programlederen og evt. involveres i arbeid knyttet til DIGI-UNGdomsport og Digi-hels... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2020

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team UX design

Request ID: 20-12-9849 Published: 02.12.2020

Digdir har fått i oppgave å gjøre en bruker-/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen Dødsfall og arv. Kartleggingen er en del av regjeringens satsning på sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Digitaliseringsstrategien peker på syv viktige livshendelser som skal prioriteres hvor ‘Dødsfall og arv’ er en av dem. Arbeidet med å kartlegge brukerbehov og aktører som inngår i brukerreisen til innbygger har oppst... Read more

Required skills:

UX
Tjenestedesign

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.01.2021

Enddate

04.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Tech lead - Fullstack.NET

Request ID: 20-12-7383 Published: 02.12.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.  Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

.NET
Azure
Javascript
Angular
React
CI/CD
Azure Devops

Desired skills:

Specflow
Selenium
SonarQube
R
PowerBI
GDPR

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ytelsestester

Request ID: 20-11-4848 Published: 30.11.2020

Arbeidsoppgaver blir ytelsestest i forbindelse med sprint, systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med scrumteam og driftspersonell. Ytelsestester som skal jobbe i team. Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Erfaring med å utvikle ytelsestester Erfaring med softwaretesting Erfaring med Gatling  Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) Erfaring, kunnskap, evner og ferdighe... Read more

Required skills:

Gatling

Desired skills:

CI/CD
ISTQB
JMETER
MS Load test

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.01.2021

Enddate

30.04.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend-utvikler

Request ID: 20-11-6660 Published: 30.11.2020

Ruter bygger et nytt team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Vi jobber med brukerinnsikt og krav, idé-generering og validering, bygging og mål... Read more

Required skills:

Node.js
AWS
Mikrotjenester
Express
Git
Typescript
Kubernetes
Docker
GDPR

Desired skills:

Kotlin
Gitlab
Azure DevOps
React
REST
GraphQL
Jira

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-11-0687 Published: 30.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi en prosessleder. Du vil som prosessleder for Kontraktsforvaltning være ansvarlig for å lede i et kompetent flerfaglig team, ivareta fremdrift, identifisere risikoer, og sikre leveranse innen avtalte tidsfrister. Eksempel på arbeidsoppgaver: Prosessleder for forarbeid og oppstart for store buss- og båtkontrakter Utforme et mandat og lede forarbeids prosessen i forkant av anskaffelsen Utforme et mandat f... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.12.2020

Enddate

31.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Frontend Utvikler

Request ID: 20-11-2187 Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior frontend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/React/React Native/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, ad... Read more

Required skills:

Node
React
React Native
Typescript

Desired skills:

SQL-databaser
CD/CI

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy... Read more

Required skills:

Node
Typescript
Javascript

Desired skills:

React
React Native
SQL-databaser
Google Cloud
AWS
CD/CI
REST

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 26.11.2020

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen s... Read more

Required skills:

Scala
SQL
BigQuery
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 26.11.2020

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjelli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

F5 APM konsulent

Request ID: 20-11-2065 Published: 26.11.2020

Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Teamet jobber både hjemmefra og fra kontorene i Trondheim under pandemien, og det vil være anledning å jobbe delvis fra kontor om ønskelig (med forbehold om endrede føringer). Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og pla... Read more

Required skills:

Lastbalansering
F5 Bip-IP
Citrix Netscaler

Desired skills:

Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.01.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-11-0293 Published: 26.11.2020

For en av våre kunder, søker vi etter en prosjektleder for et langvarig oppdrag.  Arbeidet startet i 2020 med utvikling av en betaversjon for tilgjengelegheitserklæring og ei innleiande analyse av arbeidsprosessane som skal digitaliserast. Arbeidet skal replanleggast og intensiverast for 2021 og 2022, mellom anna med ei tydelegare forankring i både dei faglege, formelle og styringsrelaterte behova ikt-løysingane skal ivareta.  Føremålet med it-p... Read more

Competence area

Project management

Location

Sogndal

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

04.01.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2-3 .Net utviklere

Request ID: 20-11-3906 Published: 26.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi 2-3 .Net utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med «full stack»-erfaring dvs. backend- og frontend. Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper. GEN... Read more

Required skills:

.NET Core
Azure
JavaScript

Desired skills:

Specflow
Selenium
SonarQube

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-Datavarehus utvikler

Request ID: 20-11-1099 Published: 25.11.2020

Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus vil tilta. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen. Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Minimum 3 års arbeidserfaring erfaring med BI-arki... Read more

Required skills:

BI-arkitektur
Datavarehus
MS Analysis Services (SSAS)
MS SQL Server Integration Services (SSIS)
Visual Studio
GIT

Desired skills:

Azure SQL
Azure Data Factory
Azure Devops
C#
.NET
PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

RPA utvikler

Request ID: 20-11-6438 Published: 25.11.2020

Kunden sin IT-avdelingen/ IT Virksomhetsløsninger har behov for konsulentbistand. Vi styrker vår avdeling for IT Virksomhetsløsninger for å kunne levere moderne og fremtidsrettede løsninger til alle medarbeidere hos kunden. Vi bygger nå opp et sterkt RPA-miljø og er på jakt etter en engasjert utvikler som ønsker å jobbe med noen av de mest utfordrende og viktigste løsningene hos kunden. Vi bruker Robotic Process Automation (RPA) til å øke våre a... Read more

Required skills:

RPA
UiPath

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

31.03.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend Utviklere

Request ID: 20-11-3222 Published: 25.11.2020

For vår kunde i helsesektoren, søker vi to backend utviklere. FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter to senior systemutviklere, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand.... Read more

Required skills:

.NET Core
C#
SQL
Git

Desired skills:

MS BI
Devops
Angular
Typsecript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver innen Personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-11-7631 Published: 24.11.2020

For vår kunde i helsesektoren søker vi en Rådgvier innen personvern og informasjonsikkerhet. Helsedirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet jobber med et samarbeidsprogram, DIGI UNG. DIGI-UNG programmet handler om å samordne og videreutvikle digitale hjelpetjenester til ungdom i alderen 13 til 20 år. DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon og veiledning til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud so... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

15.07.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x 1.Linje-support

Request ID: 20-11-0600 Published: 24.11.2020

Konsulentene skal betjene 1.linje i Norsk Helsenett og bistå med IT-teknisk support for kundene våre. Henvendelsene kommer til oss via telefon og elektronisk via vårt sakssystem. Åpningstiden er kl.08.00-15.45 og det er avgjørende at konsulentene er pålogget telefonen i denne perioden (med unntak av lunsj). Det er mange ulike kunder og løsninger og sette seg inn i da de i dag har lite felles infrastruktur og plattformer. Det er ulike AD-løsninge... Read more

Required skills:

1.linje support

Desired skills:

ITIL
Active Directory
Azure-AD
Office 365

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2020

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x UX-researcher

Request ID: 20-11-1431 Published: 23.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 UX-researchere til å gjøre innledende innsiktsarbeid i prosjektet 'Digital assistent.' Prosjektet går ut på å finne frem til robuste interaksjonsmønstre som fungerer på tvers av offentlige løsninger. Hittil har det vært manglende fokus på helheten i design av offentlige tjenester. Vi trenger nye måter å løse dialogen med brukerne på hvor vi løser konkrete designutfordring... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

06.01.2021

Enddate

05.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Fullstack .NET

Request ID: 20-11-4076 Published: 20.11.2020

Vi har behov for bistand til utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi ekstra kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker tre fullstack-utviklere. KRAV TIL KOMPETANSE Absoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)  Programme... Read more

Required skills:

C#
ASP .Net
SQL

Desired skills:

Angular
Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .Net

Request ID: 20-11-8614 Published: 20.11.2020

Vi har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utvikleren kan gjerne være en utvikler som er god på front-end og er opptatt av bruker... Read more

Required skills:

C#
ASP .Net
SQL

Desired skills:

Angular
Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Facility Management

Request ID: 20-11-7872 Published: 20.11.2020

Ruter søker en senior konsulent til Ruters fagenhet M&O / FM. Konsulenten vil ha en sentral rolle ved å bistå med utarbeidelse og anskaffelse av FM tjenester/avtale i Ruter.   Tilbudt kandidat må ha kompetanse og erfaring fra hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, innkjøp og etablering av FM tjenester.  Om M&O og FM tjenester  Fagenheten M&O besitter ansvaret for «in house» driftsavtaler for Ruters lokaler i Dronning... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
36 37 38 39 40 41 42 43 44