Showing jobs 926 to 950 of 1289 total
34 35 36 37 38 39 40 41 42
(Closed)

3x IAM-konsulenter

Request ID: 21-02-2476 Published: 05.02.2021

IT- avdelingen (ITA) i DFØ søker nå etter en innleid ressurs som kan bistå i å styrke seksjonen WII (Web, Integrasjon og IAM), hvor arbeidsoppgavene legges under team IAM, og som har erfaring og kompetanse etter kvalifikasjonskrav. Arbeidsoppgavene vil sentreres hovedsakelig rundt teknisk prosjektdeltagelse og del leveranser knyttet IAM løsningen til DFØ. DFØ har mange parallelle prosjekt aktiviteter relatert til IAM løsningen pågående til enhve... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift og videreutvikling PaaS

Request ID: 21-02-6343 Published: 04.02.2021

Vår kunde søker en konsulent for drift og videreutvikling av eksisterende PaaS-miljø basert på Red Hat OpenShift versjon 4, kjørende på VMware i kundens egen infrastruktur (UPI-installasjon). Konsulenten vil være grensesnitt mellom PaaS-teamet og andre tilstøtende fagområder innen IKT-infrastruktur Konsulenten vil tilhøre infrastrukturavdelingen og delta i teamet som forvalter PaaS-plattformen helhetlig. ArbeidsoppgaverDrift og videreutvikling a... Read more

Required skills:

PaaS
OpenShift
Kubernetes

Desired skills:

GitOps
Linux OS

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Jobbsjanseregister

Request ID: 21-02-0813 Published: 04.02.2021

Jobbsjansen er en tilskuddsordning for kommuner som forvaltes av IMDi. Formålet med ordningen er å kvalifisere hjemmeværende innvandrerkvinner til arbeid og utdanning. I tilskuddsåret 2020 var det 34 Jobbsjanseprosjekter i 34 bydeler/-kommuner og det var totalt ca. 1200 deltakere i disse prosjektene.  Formålet med etablering av et Jobbsjanseregister er primært å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i Jobbsjansen samt resultater etter avsluttet... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team Systemutvikling .NET

Request ID: 21-02-2639 Published: 04.02.2021

  Norsk Helsenett har lovmessig hjemmel til å videredistribuere og tilgjengeliggjøre data fra Skatteetatens moderniserte folkeregister. Dette er nødvendig for å tilfredsstille helsesektorens krav til tilgjengelighet til persondata og kapasitet på tjenesten. På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har vi designet og utviklet en løsning for å hente data fra folkeregisteret og tilby denne personinformasjonen til aktører i helsesektoren via et Fhir... Read more

Required skills:

C#
.NET

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo og Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.02.2021

Enddate

08.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-02-3165 Published: 03.02.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en til to fullstack-utviklere. Kunden har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Kunden ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utv... Read more

Required skills:

C#
ASP .Net
SQL

Desired skills:

Angular
Azure

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder utredning CERT

Request ID: 21-02-1838 Published: 02.02.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) i oppdrag å utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for Digdirs fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølgning. Forslag til oppfølgning bør også si noe om Digdir anbefaler videre utredning mht. CERT for et mer omfattende økosystem. Digdir har ansvaret for drift, utvikling og forvaltning av ID-po... Read more

Competence area

Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

01.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer, Analytics - Telecom

Request ID: 21-02-8660 Published: 02.02.2021

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for new, talented people to join our team! Your next opportunity?  Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create... Read more

Required skills:

SQL
Python
DevOps
CI/CD

Desired skills:

AWS
Snowflake

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT Strategi

Request ID: 21-01-9576 Published: 28.01.2021

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) ønsker assistanse til å få utarbeidet og etablert en enhetlig IKT strategi for virksomheten.  Regjerningen har utarbeidet en handlingsplan for digitaliseringsstrategi som skal inkludere alle statlige virksomheter. Denne planen har følgende hovedpunkter: Sammenhengende tjenester med brukerne i sentrum Økt deling av data og verdiskapning Digital sikkerhet (inklusive GDPR) Klart og digitaliseringsv... Read more

Competence area

Project management

Location

Østerås, Bærum

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior Android Utvikler

Request ID: 21-01-5925 Published: 28.01.2021

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en Junior Android utvikler. Konsulenten har følgende hovedarbeidsoppgaver: Utvikling, forvaltning og feilretting av billettappene med DevOps-prinsipper Testing av billettappene og tilhørende tjenester som f.eks betalingsløsninger Bidra i tekniske og funksjonelle løsningsvalg for billettappene Ønskede kvalifikasjoner Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: Høyere relevan... Read more

Required skills:

Kotlin
Java
Firebase
GIT

Desired skills:

Node.JS
React Nativ

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-arkitekt - Flytoget

Request ID: 21-01-8056 Published: 26.01.2021

Flytoget trapper opp sitt arbeid med deltakelse i konkurranser om persontrafikk i Norge. Nå ønsker vi å engasjere en IT-arkitekt for arbeidet med trafikkpakke 4. Som innleid IT-arkitekt vil du få ansvar for en helhetlig IT-arkitektur i tilbudet som Flytoget skal levere. Arbeidet vil omfatte alt fra å beskrive konsepter til å definere strategi for anskaffelser. IT-arkitekten vil samarbeide tett med Flytogets IT- og utviklingsavdeling, og rollen v... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

60-80%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Lederutvikling - Vinmonopolet

Request ID: 21-01-5634 Published: 26.01.2021

Oppdraget går ut på å tilby lederutvikling som ivaretar personlig utvikling i lederrollen, praktisk hverdagsledelse og teamutvikling. Lederutviklingen skal ha høy kvalitet, og den skal være solid forankret i nyere forskning og relevant empiri.  Vi ønsker tilbud på:  1. Ledergruppeutvikling for våre ledergrupper på nivå 1 og 2. Det vil si toppledergruppen og ledergruppene til alle avdelingsdirektørene. Til sammen syv ledergrupper. Ledergru... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

TBA

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-01-9987 Published: 25.01.2021

  For vår kunde i helsesektoren, søker vi en konsulent med kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet Oppdraget er knyttet til de nasjonale løsningene Nasjonal kjernejournal og e-resept. Konsulenten vil ha ansvaret for å bistå teamene med å avklare rettslige problemstillinger knyttet til løsningene og tilhørende prosjekter. Det er konkret henvendelser fra teamet oftest knyttet til personvern eller informasjonssikkerhet. I tillegg vi... Read more

Competence area

Security, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 22.01.2021

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler. Konsulenten skal jobbe på kundens digitale flater.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse I startfasen vil det bli hjemmekontor/remote, men kunden ønsker noen som på sikt kan jobbe on-site i kundenes lokaler.  Read more

Required skills:

React
Node.JS
AWS
Typescript

Desired skills:

Terraform
Concourse

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.07.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 22.01.2021

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk... Read more

Required skills:

Windows applikasjonsdrift

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

22.02.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 21.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav ti... Read more

Required skills:

C#
ASP .Net
Entity Framework Core
SQL
Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

31.10.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team - Virksomhetsarkitektur

Request ID: 21-01-1839 Published: 21.01.2021

Seksjon for virksomhetsarkitektur og utvikling (TVARK) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for innleie av konsulenter fra februar 2021. Konsulentene skal jobbe med virksomhetsarkitektur knyttet til Statsbyggs utviklingsarbeid.  Det er behov for strategisk og operativ støtte til implementering av virksomhetsarkitektur-arbeidet. Nærmere bestemt støtte til å skape og synliggjøre verdien av virksomhetsarkitektur i Statsbygg gjen... Read more

Required skills:

TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

50-80%

Startdate

08.02.2021

Enddate

07.02.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior App Developer

Request ID: 21-01-8153 Published: 19.01.2021

Experience of creating test unit test automation strategies and DevOps culture  The candidate needs to bring new ideas and challenge the status quo, based on data and science in the IT field.  Read more

Desired skills:

Flutter
Dart
Swift
Kotlin
React Nativ

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til VMware Horizon

Request ID: 21-01-3459 Published: 19.01.2021

NHN har behov for bistand til å migrere en VMware Horizon plattform.  Dagens plattform består av seks fysiske servere med ca 600 VDI VM med Windows 10 og noen få Windows 7. Mellom datarommene er det etablert lag 2 forbindelse med 10GE båndbredde.  Brukere av plattformen er for det meste helsepersonell med aktivitet på dagtid, kveld og helg. Det er krav om høy tilgjengelighet og nedetid må koordineres i god tid. Flytting skal gjennomføres H1 2021... Read more

Required skills:

VMware Horison

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Oslo)

Workload

160 hours

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend utvikler - Node.js

Request ID: 21-01-2797 Published: 18.01.2021

Ruter bygger en helhetlig, personlig, kontekstuell og smart tjeneste på tvers av de digitale kontaktflater for å nå vår visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Ruter skal sømløst flytte innbyggerne i Oslo og Viken fra hvor de er, til dit de ønsker å være på en helt ny måte.  Vi er nå på jakt etter en eller flere backendutviklere som kan hjelpe oss med å koble disse kontaktflatene med de systemene Ruter bygger på tvers av organisasjonen. Det kan... Read more

Required skills:

Node.js
AWS
GraphQL
Typescript
Kubernetes
Docker
GDPR

Desired skills:

CI / CD
Gitlab

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverksarkitekt – DC-LAN

Request ID: 21-01-7021 Published: 15.01.2021

Sykehuspartner HF har opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal også nettverket i datasentrene (DC-LAN) i foretakene oppgraderes og moderniseres. Sykehuspartner HF arbeider nå med etablere en rammeavtale for anskaffelser av nettverksutstyr, inkludert DC-LAN. Sykehuspartner HF søker nå en... Read more

Desired skills:

TOGAF
Archimate

Competence area

Architecture

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.10.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Løsningsansvarlig - driftsløsninger

Request ID: 21-01-4233 Published: 15.01.2021

Seksjon produksjonoppfølging består av 9 ansatte som har ansvar for oppfølging av løsningene som leveres fra avdeling Nasjonale driftsløsninger. Rollen er bindeleddet mellom utvikling, drift, leverandør og kunde, for flere nasjonale IT-løsninger i offentlig helsesektor. Man vil i det daglige jobbe tett sammen med de aktuelle driftsteam og andre med ansvar for drift/forvaltning av løsningene.  Løsningsansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre helh... Read more

Desired skills:

Confluence
Jira
TFS

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Trondheim)

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Databaseutviklere

Request ID: 21-01-7777 Published: 15.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter tre databaseutviklere for et langvarig oppdrag i Trondheim.  Ressursene vil jobbe i utviklingsteam og bidra med feilretting og videreutvikling av etablerte løsninger innen mottak, validering, og tilrettelegging av data fra hele helsesektoren.  Videre er det behov for å løse oppgaver knyttet til vedlikehold og effektivisering av dataprosessering innen flere løp, for eksempel knyttet til Venteliste, in... Read more

Required skills:

MS SQL
Azure
JS Angular
.NET

Desired skills:

XML

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

08.02.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner - Altinn

Request ID: 21-01-3613 Published: 15.01.2021

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for interaksjonsdesigner i Altinns team 'Autorisasjon og formidling'. Designeren bistår i arbeidet med Altinn Autorisasjon, Helhetlig tilgangsstyring og Fufinn. Arbeidsoppgaver: Jobbe helhetlig med brukeropplevelsen for løsningen vi skal tilby, slik at de møter brukernes behov og er enkel i bruk. Planlegge og gjennomføre designaktiviteter for å nå prosjektets mål Delta i ulike... Read more

Required skills:

Altinn
Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

07.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ETL Developer

Request ID: 21-01-0801 Published: 14.01.2021

Snowflake expert and Data Engineer  You understand what it takes to deliver insight from data.  You’re able to communicate with business and extract their needs.  You’re an experienced ETL developer and fluent in SQL.  You enjoy digging into sources, understanding them and how to connect them.  You also probably know Python.  You will be working mainly with Snowflake, but also with Oracle databases and SQL code.  You have a software engineering... Read more

Required skills:

ETL
Python
SQL

Desired skills:

Snowflake
Dataiku

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead - Analytics/BI

Request ID: 21-01-4413 Published: 13.01.2021

We are looking for a Senior Technical Lead for our Analytics B2C initiative. The candidate will join our existing solution architect and data engineering team in developing solution design, data models and deliver data products for our customer-centric data model. Lead data work-stream on a large data analytics program.Can an extensive background in complex and large data-driven projects. Can demonstrate delivery of an enterprise Customer Centri... Read more

Required skills:

SQL
Snowflake
Jira

Desired skills:

AWS
Dataiku

Competence area

Data warehouse and BI, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
34 35 36 37 38 39 40 41 42