Showing jobs 926 to 950 of 1105 total
34 35 36 37 38 39 40 41 42
(Closed)

Android Developer

Request ID: 20-08-8744 Published: 21.08.2020

The candidate will work in a team of 4-5 developers, developing software for the Android TV based set-top-box which is the main TV box offered by the customer in the Norwegian market.  The team works closely with other technical teams: UX/Design, API/backend, broadcast/operation and the teams developing the other TV clients (mobile apps and web TV) Android TV developer ResponsibilitiesDevelop clean and well architected code base Apply best softw... Read more

Required skills:

Android
Kotlin
Java
OTT

Desired skills:

C++
DVB
CAS/DRM

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI/Datavarehus

Request ID: 20-08-7516 Published: 20.08.2020

Helsedirektoratet, ved avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Avdeling helseregistre har ansvar for prosjekt allmennlegedata. Prosjektet skal etablere en nasjonal løsning for å beskrive status i allmennlegetjenesten på nasjonalt og kommunalt nivå. Prosjektet skal også levere data på ulikt nivå til ulike brukere. Prosjekt allmennlegedata skal, med KPR som fundament, utvikle et verktøy for å v... Read more

Required skills:

T-SQL
SQL Server Intergration
Azure
GDPR

Desired skills:

Power BI
DAX
Power Query
RLS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

13.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SCCM-konsulent

Request ID: 20-08-0028 Published: 18.08.2020

 Vi trenger bistand til å dekke opp et behov hos en statlig kunde i forbindelse med utrulling av Windows 10. Utvikle og forbedre SCCM som klient administrasjonsverktøy Innføring av Intune for bærbare klienter Utføring av leveranser til de forskjellige spesialklientene som kunden 3.linje-feilsøking og support på klient-plattformen MÅ-krav: Erfaring med SCCM for klientadministrasjon Dokumentert erfaring med software-distribusjon Dokumentert erfari... Read more

Required skills:

Sikkerhetsklarering
SCCM
MCSA
MCSE

Desired skills:

Intune
Autopilot

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder - IT-systemer

Request ID: 20-08-4756 Published: 18.08.2020

Konsulenten skal ta testledelse for flere parallelle leveranser som utvikles i systemporteføljen «Tilsyn og kontroll» i fagdivisjonen Trafikant og kjøretøy. Leveransene er av både teknisk og funksjonell art og med varierende testomfang. Systemene i porteføljen er egenutviklet og støtter opp under et svært samfunnsnyttig oppdrag som Statens vegvesen utøver.   Testleder får ansvar for flere av leveransene ramset opp under hvert system nedenfor:  ... Read more

Required skills:

ERRU
GDPR
Atlas (Openshift)
ISTQB Advanced

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3 Interaksjonsdesignere

Request ID: 20-08-3044 Published: 12.08.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesign

Desired skills:

GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend java-utvikler - Visning av vegbilder

Request ID: 20-08-5561 Published: 11.08.2020

Statens vegvesen tar hvert år 5 – 7 millioner bilder langs vegnettet. Disse blir anonymisert, og skal nå gjøres tilgengelig for interne brukere via nettleser som en kartløsning. Løsningen vil etterhvert bli vurdert publisert for eksterne. Vi ønsker nå et intuitivt webgrensesnitt som gir brukere mulighet til å søke seg fram til aktuelle bilder. Grensesnittet vil bestå av flere kartlag, som henter informasjon fra andre kilder – eksempelvis NVDB (w... Read more

Required skills:

Java
Git
restAPI
ux/ui
OGC/WFS/WMS
kartcacher
SQL
GIS

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

15.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP S/4 Embedded Analytics - Team-leveranse

Request ID: 20-08-1837 Published: 07.08.2020

Påsken 2020 fullførte Vinmonopolet migreringen av SAP ERP til SAP S/4 Hana. Det var en ren teknisk oppgradering, og Embedded Analytics, planlegging og Fiori var ikke en del av omfanget. Vinmonopolet vurderer nå å aktivere Embedded Analytics i SAP S/4, og ønsker i denne forbindelse bistand fra en ekstern partner. Partneren bør ha relevant erfaring og kunne gi råd, diskutere, drive frem og gjennomføre selve leveransene. For å tilrettelegge for lær... Read more

Required skills:

Fiori
CDS Views
S/4 Hana

Desired skills:

OData

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrum Master - Telekom

Request ID: 20-08-8656 Published: 04.08.2020

Vi ser etter en erfaren prosjekt- / team-leder til vårt agile team for Analytics i B2C.  Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre.  Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service.  I tillegg har teamet en rekke mindre oppgaver knyttet til eksisterende plattform.  SAFe rammeverket, som vi er i ferd med å innføre, beskriver ansvars områden... Read more

Required skills:

SAFe rammeverk
Lean-Agile

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Rådgiver - skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 24.07.2020

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og... Read more

Required skills:

Skysikkerhet
Skyarkitektur
Kapasitets- og kostnadskontroll
Leverandørstyring

Competence area

Architecture, Management for hire

Location

Oslo / Remote

Workload

100%

Startdate

19.08.2020

Enddate

16.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 16.07.2020

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt,... Read more

Required skills:

Konseptutvikling
Gevinstrealisering
Utviklingsmetoder

Desired skills:

Lean
Design thinking
Agile prosjektmetodikk
Microsoft 365
Confluence
Workplace

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

150 hours

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt prosessforbedring

Request ID: 20-07-1828 Published: 16.07.2020

  Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjek... Read more

Required skills:

Microsoft 365
Utviklingsmetoder

Desired skills:

Lean
Agile prosjektmetodikk
Design thinking
Confluence
Wordpress
Workplace

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

150 hours

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ETL-utvikler Datavarehus

Request ID: 20-07-9879 Published: 10.07.2020

Ruter har behov en til to konsulent(er) til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene BODS, SQL Server og Power BI. Om oppdraget Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og for... Read more

Required skills:

BODS
MS SQL
Power BI
Powerpivotkube
Cloud datavarehus

Desired skills:

SAP CMC
Information Design Tool
SQL Server
Database design
Stream analytics

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

15.08.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt 360 datamodell

Request ID: 20-07-0978 Published: 10.07.2020

Vi ser etter en erfaren solution architerct / data modellerer til vårt agile team for Analytics i B2C.  Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre.  Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service.  Solution Architect sitt ansvar er:  Forstå forretningens mål og behov.  Utarbeide løsnings design i henhold til arkitektur guide lines og holde... Read more

Required skills:

360° datamodel

Desired skills:

Databaser
SQL

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-07-2959 Published: 09.07.2020

Vi ser etter en erfaren solution architerct / data modellerer til vårt agile team for Analytics i B2C.  Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre.  Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service.  Solution Architect sitt ansvar er:  Forstå forretningens mål og behov.  Utarbeide løsnings design i henhold til arkitektur guide lines og holde... Read more

Required skills:

360° datamodel

Desired skills:

Databaser
SQL

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

30.11.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX designer with frontend skills

Request ID: 20-07-7382 Published: 08.07.2020

Looking for a UX/UI designer who also has Frontend Developer skills/experience and can do code reviews for our Frontend developer.  Responsibilities  The CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personne... Read more

Required skills:

UX
UI

Desired skills:

HTML
CSS
JavaScript
React
Micro-interaction design

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Engelsk & Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-07-3067 Published: 08.07.2020

 Ruter skal gjennomføre et større prosjekt med høy kompleksitet og sterke interessentgrupper. Vi søker en konsulent som kan bistå i prosessledelse og koordinering av aktiviteter av interne/eksterne interessenter i prosjektet. Konsulenten vil rapportere til IT-direktør i Ruter. Om prosjektet Etter sommeren skal Ruter iverksette et større prosjekt som krever høy grad av samhandling med interne og eksterne interessenter. En suksessfaktor er å få... Read more

Required skills:

Prosessledelse

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

31.08.2020

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder for utredning av ny pris- og betalingsmodell

Request ID: 20-07-8053 Published: 03.07.2020

Ruter skal, sammen med Østfold kollektivtransport og Brakar, utrede en felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Oslo og Viken. Utredningen skal vurdere flere alternative pris- og betalingsmodeller, samt anbefale implementering av foretrukket løsning med tilhørende måloppnåelse og konsekvenser. En ny pris- og betalingsmodell skal sikre inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en enda mer... Read more

Required skills:

Strategisk utredning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

15.01.2021

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver for utrulling av HR system

Request ID: 20-07-0633 Published: 03.07.2020

Lønnsdivisjonen i DFØ har gjennom prosjektet «Felles HR-system for staten» nylig gjennomført en anskaffelse av HR system med bistand til implementering av løsningen. Prosjektet går sommer 2020 i gang med bistand fra Itelligence for å implementere SAP SuccessFactors hos DFØ og deretter hos DFØs kunder. I første fase skal det implementeres et grunnoppsett med moduler for rekruttering og organisasjonskart. I de neste fasene har DFØ intensjon om a... Read more

Required skills:

Rådgivning innen offentlig sektor

Desired skills:

SAP SuccessFactors

Competence area

Project management

Location

Majorstuen

Workload

40-100%

Startdate

14.07.2020

Enddate

13.01.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x delprosjektledere 1x prosjektleder, implementering av digitale tjenester

Request ID: 20-07-4787 Published: 03.07.2020

NPE har behov for bistand innen prosjektledelse for overordnet prosjekt/program og delprosjektleder. Dette er i sammenheng med et større digitaliseringsprosjekt i NPE. Prosjektet vil inneholde oppgradering av Public 360 til versjon 5 og nyetablering av andre integrerte digitale tjenester. Dette medfører også å ta i bruk skytjenester.  Vi har behov for å analysere behov og kravstille funksjonalitet både innenfor pasientskadeerstatningsbehandlinge... Read more

Required skills:

Prince2 Practitioner/Foundation
NOARK-standard
skytjenester
GDPR

Desired skills:

Public 360
PMP

Competence area

Project management

Location

Majorstuen

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

14.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 02.07.2020

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Funct... Read more

Required skills:

Security clearance
Contract management

Desired skills:

Facility management

Competence area

Management for hire, Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Virksomhetsarkitekt og prosjektleder - samhandling og informasjonsforvaltning

Request ID: 20-07-0784 Published: 02.07.2020

DSA har behov for å samordne, strukturere og behovstilpasse våre digitale samhandlingsplattformer og verktøy, samt å få på plass en god informasjonsarkitektur. Dette er i det videre omtalt som «digitaliseringsprosjektet». Vi har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtiden... Read more

Required skills:

Prosessforbedring
Utviklingsmetoder
Offentleglova/arkivlova
MS365
Sharepoint
TQM
Open source plattformer

Desired skills:

GDPR

Competence area

Architecture, Project management

Location

Majorstuen

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nye nettsider til Bioteknologiradet.no

Request ID: 20-07-3047 Published: 02.07.2020

Vi søker konsulenthjelp til å utvikle nye nettsider som tilfredsstiller offentlige krav samt de særegne behov Bioteknologirådet har i forhold til vårt kommunikasjonsoppdrag og de medieformat vi benytter og kan komme til å benytte i fremtiden. Tilbyder bør ha erfaring med nettsideproduksjon for redaksjonelt er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologirådet er et frittståen... Read more

Required skills:

Webdesign
Arkitektur
Universell utforming

Competence area

Design

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

10.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-06-9167 Published: 30.06.2020

Ruter har behov for en prosessleder til tverrfaglig arbeid i Ruter for å utvikle konsept og rutiner for styring av busstilbudet med takting. Med takting menes at bussene på en linje eller over en strekning opprettholder jevnt tidsintervall seg imellom. Bakgrunnen for dette er at når det oppstår forsinkelser på busslinjer med høy frekvens klumper flere busser seg sammen, hvilket fører til ytterligere forsinkelser og for lange intervaller mel... Read more

Required skills:

Prosessledererfaring
Trafikal erfaring

Desired skills:

kontraktshåndtering
anbudsprosesser
Takting

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamleder

Request ID: 20-06-0347 Published: 29.06.2020

Da en av våre dyktige teamledere innenfor NRK TV/Super blir borte fra jobb en lengre periode, ser vi nå etter en god og erfaren smidig teamleder som kan lede et tverrfaglig produktutviklingsteam i et meget komplekst landskap.   Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet Det er viktig for oss å ha en god og erfaren samarbeidspartner som forstår organisasjonens behov og rammer og greier å spille dem ut i teamet. Må evne å sette... Read more

Required skills:

UX
Design

Competence area

Management for hire

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

AWS DevOps

Request ID: 20-06-3809 Published: 26.06.2020

Vi er ute etter en person som tar til seg kunnskap raskt som kan være med å videreutvikle og drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med team for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har. Om rollen og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av drift, forvaltning og utvikling av Ruters felle... Read more

Required skills:

AWS
Terraform
Linux

Desired skills:

Cassadra
Kafka
Helm

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

28.09.2020

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
34 35 36 37 38 39 40 41 42