Showing jobs 1001 to 1025 of 1105 total
37 38 39 40 41 42 43 44 45
(Closed)

Management consultant

Request ID: 20-04-3100 Published: 28.04.2020

Lead 2 projects within Customer Care, and assist in process mapping with Delivery Manager:  1.) Springstar project: Coordinate ongoing projects and initiatives to ensure that Customer Care delivers on Springstar ambitions (May-Sept)  - facilitate and coordinate CCI, chatbot and other channel initiatives to Springstar project management  - facilitate and coordinate CC Training plans to accommodate Springstar training needs with other stream leads... Read more

Required skills:

Customer care management

Desired skills:

Chatbot

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

30.09.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet

Request ID: 20-04-5509 Published: 27.04.2020

NPE ønsker å få på plass et styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet. Vi har mange rutiner på plass i dag, men ønsker å videreutvikle disse og sette dem inn i en samlet, overordnet struktur. Systemet skal være tilpasset NPEs egenart og behov, og i størst mulig grad være en del av virksomhetenes øvrige rutiner for styring.  Vi søker bistand til å utforme og dokumentere et slikt styringssystem. Bistanden skal også bidra til å sette... Read more

Required skills:

Informasjonssikkerhet

Desired skills:

ISO27001

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

01.10.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Episerver Team

Request ID: 20-04-0017 Published: 24.04.2020

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver.  Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressu... Read more

Required skills:

Tjenestedesign
Interaksjonsdesign
EPiServe
.NET

Desired skills:

Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.05.2020

Enddate

18.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kunstig Intelligens & Digitalisering

Request ID: 20-04-7026 Published: 22.04.2020

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling. Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Stat... Read more

Required skills:

ITS-aktiviteter
ITS-arkitektur
Kunstig Intelligens
Digitalisering

Desired skills:

Offentlig sektor
Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-04-8881 Published: 22.04.2020

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra... Read more

Required skills:

Prince2
Smidig metodikk
Arkitekturkompetanse

Desired skills:

AI
Prosessforbedring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

11.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetstest ny arkivløsning

Request ID: 20-04-0761 Published: 21.04.2020

Om Oppdraget Helsedirektoratet skal ta i bruk ny arkivløsning. Oppdraget er å gjennomføre en sikkerhetstest av den nye arkivløsningen.  Arkivløsningen hostes og leveres av Documaster. Sikkerhetstesten må gjennomføres på Documaster sin infrastruktur.  Helsedirektoratets arkivløsninger står på dedikert maskinvare og har egen nettverksinfrastruktur hos Documaster. Helsedirektoratet har to arkivløsninger hos Documaster, der den ene arkivløsningen er... Read more

Required skills:

Documaster
Sikkerhetstesting

Desired skills:

Ubuntu
Infrastruktur

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

40 hours

Startdate

ASAP

Enddate

25.05.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-04-6970 Published: 17.04.2020

The CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personnel. You will be a member of the Identity team, a cross-functional team which also includes two backend developers, a front-end developer, a tester, and... Read more

Required skills:

UX
UI
Micro-interaction Design

Desired skills:

HTML
CSS
React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

Request ID: 20-04-8692 Published: 16.04.2020

Bakgrunn for oppdraget    Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og rea... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Anskaffelsesprosesser
Drifts- og forvaltningsorganisasjoner
Verktøy innen drift

Desired skills:

LAN
WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kubernetes og Mongodb rådgiver

Request ID: 20-04-3573 Published: 15.04.2020

Om Oppdraget Oppdragsgiver arbeider med et kundeopptak og har dermed behov for rådgivning knyttet til oppsett av produksjonsmiljø.  Kunden har tatt i bruk følgende open source programvare:  RabbitMQ som meldingskø 
 Gravitee som API-manager 
Begge deler er straks klar for deployment til produksjonsmiljø. I den sammenheng ønsker vi bistand til rådgivning på Kubernetes og MongoDB, for å kvalitetssikre oppsettet som alt er gjort og til å bistå med... Read more

Required skills:

Kubernetes
Mongodb
RabbitMQ
Gravitee.io
API
Skyplatform
Azure

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

remote

Workload

40 hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk og/eller Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Scientist - Maskin learning

Request ID: 20-04-7429 Published: 14.04.2020

Om Oppdraget  Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften.   Konsulenten vil bistå i analyser, modellering,... Read more

Required skills:

Maskinlæring
Python
R
SQL
Docker
AWS

Desired skills:

Java
C#
GPU & CPU

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Drift

Request ID: 20-04-8165 Published: 14.04.2020

Kunden er inne i en periode med veldig stor prosjektaktivitet og leveranser i seksjonen Identitet og tilgang i Sykehuspartner HF, der etterspørselen etter spesielt fødereringskompetanse ikke er mulig å dekke opp med nåværende ressurstilgjengelighet. Vi trenger derfor å øke vår kapasitet med en konsulent. Hovedoppgavene vil være prosjektaktivitet, kombinert med daglig drift og vedlikehold, herunder spesielt fokus på håndtering av 2. og 3. linje i... Read more

Required skills:

PING Federate
PING Access
ITIL/ITSM

Desired skills:

Microsoft ADFS
Windows-plattform
Katalogtjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastruktur arkitekt

Request ID: 20-04-3114 Published: 07.04.2020

ARBEIDSOPPGAVER I FHI jobber mange ansatte som har varierte behov innen infrastruktur og applikasjoner for å få utført sine arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Vi ser etter en teknisk dyktig arkitekt som kan være en lytter til brukernes behov, og samtidig omsette komplekse behov til langsiktig gode løsninger i et strategisk perspektiv. Arkitekten vil bli involvert i store og viktige prosjekter/ leveranser som har betydning for den norske befolk... Read more

Required skills:

Arkitektur
IT-infrastruktur
Driftplatformer
Identitetshåndtering
Kryptering

Desired skills:

Forskningsmiljøer

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler

Request ID: 20-04-8122 Published: 06.04.2020

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads-... Read more

Required skills:

Selenium
.Net
DevOps
Ms SQL
Grafana
SonarQube

Desired skills:

ITSM
Postman
TDD

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Program- og prosjektledelse

Request ID: 20-04-9351 Published: 03.04.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Rådgivning e-helse avdeling hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra erfarne program- og prosjektledere, som kan lede programmer og prosjekter. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder blir engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må delta i hele prosessen fra ide- og... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Programledelse
Smidig metodikk

Desired skills:

Prince 2
ISTQB
ITIL
Erfaring fra helsesektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Linux Plattform støtte

Request ID: 20-04-1766 Published: 01.04.2020

  Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang   I forbindelse med pågående og kommende prosjekter er det behov for å styrke teamet for Linux plattform drift med kapasitet til å ta unna ytterligere oppgaver.   Konsulenten vil hovedsakelig bistå prosjekter med rulle ut deres systemer på Linux plattform på en effektiv og sikker måte. Vedkommende vil være infrastruktur-avdelingens representant inn i prosjektene vedkommende deltar, derav behov for bred... Read more

Required skills:

Red Hat
Linux
IKT Infrastruktur

Desired skills:

Hortonworks HDP
Oracle Databaser
Gitlab CI

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.05.2020

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Microsoft Infrastruktur

Request ID: 20-03-4525 Published: 27.03.2020

For vår kunde søker vi en konsulent som kan bistå innenfor området Microsoft Infrastruktur for å understøtte eksisterende og kommende prosjekter innenfor område, samt 3. linje serverdrift. Arbeidsoppgaver• Brukeradministrasjon Microsoft Active Directory• Microsoft Active Directory Drift• Automatisering med Powershell script i Active Directory• Drift av Azure Active Directory og Azure• Automatisering av Microsoft Server utrulling og utfasing med... Read more

Required skills:

Microsoft Active Directory
Powershell
Azure AD
Azure
Office 365

Desired skills:

Vmware
Brannmur
TCP/IP

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.04.2020

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-03-9548 Published: 27.03.2020

Husbanken søker Prosjektleder til et større IKT-utviklingsprosjekt   I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og om... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Offentlige Styringsnivåer
Felleskomponenter
Smidig Metodikk

Desired skills:

PROCI
Prince2
PMI
JIRA
Confluence
API

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell Arkitekt

Request ID: 20-03-3716 Published: 27.03.2020

Husbanken søker funksjonell arkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt  I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende... Read more

Required skills:

Funksjonell Arkitektur
Nasjonale Felleskomponenter
Offentlige Styringsnivåer

Desired skills:

JIRA
Confluence
Gevinstberegning

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-03-9680 Published: 27.03.2020

Husbanken søker løsningsarkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og o... Read more

Required skills:

API
Single Page Applikasjoner
Smidig Metodikk
Docker
Maven
GIT

Desired skills:

Confluence
Jira
Jira
IntelliJ

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Backend Java utvikler

Request ID: 20-03-9458 Published: 25.03.2020

Oppdragsbeskrivelse: I forbindelse med forvaltning av løsning for særavgifter og modernisering av merverdiavgiftsområdet, er det ønskelig å oppbemanne med nye backend-ressurser.  Kundens javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arkitekturen støtter opp om etatens målbilde for en tjenesteorientert, hendelsesbasert arkitektur med bruk av felleskomponenter og mikrotjenestebaserte komponenter. Arkitekturen stiller spesielt høye krav til robu... Read more

Required skills:

Java
OpenShift

Desired skills:

Kotlin
Spring Boot
REST
Kafka

Competence area

Development

Location

Grimstad

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

MS Lync/Skype 4B driftskonsulent

Request ID: 20-03-1286 Published: 23.03.2020

Beskrivelse av bistanden: Kundes IKT har etablert en regional lyd/bilde tjeneste. Tjenesten innebærer basis Skype for business funksjonalitet til alle ansatte. Totalt er det ca 19000 Skype-brukere hos kunden, av disse er det etablert summetone for 4000 brukere.  Hovedoppgaver: Være tilgjengelig og bistå med 2. og 3. linje saker i kontortid/virkedager 0800-1530. Responstid 4 timer ved ikke kritiske hendelser, og med 2 timer, eller så snart som... Read more

Required skills:

Skype 4B
MS Lync

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonsarkitekt

Request ID: 20-03-4022 Published: 20.03.2020

Formål med avtalen er å sikre programmet støtte til å oppnå: Tilrettelegging av en standardisert semantikk og syntax for informasjon generert i offentlige anskaffelser. Informasjonen skal kunne gjenbrukes på tvers av løsninger for Konkurransegjennomføring, Kvalifisering, Bestilling, Faktura, Betaling, samt Innsyn- og arkiv. Informasjonen skal dokumenteres i et informasjonsbibliotek, p.t. i excel. datakatalog i henhold til skal vurderes. Kravspes... Read more

Required skills:

W3c XML standarder
Enterprise architecture
Open Contracting Data Standard (OCDS)

Desired skills:

PEPPOL eDelivery

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4X Applikasjonpakkere innen helse sektor

Request ID: 20-03-4159 Published: 18.03.2020

Vi søker 4 applikasjonspakkere innen helse sektoren. Program STIM skal levere en standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur hos kunden. Den nye infrastrukturen skal tilrettelegge for effektive tjenester og økt digitalisering i sykehusene. I STIM bidrar du til at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare. Innen 2030 skal 50 000 pasienter behandles hjemme.... Read more

Required skills:

applikasjonspakking
MSI-pakking
Admin Studio
SCCM 2012
RES WM / IWC
Windows 7, 10
Windows Vista
Citrix

Desired skills:

RES AM
App-V
MSI
Windows Server OS
Powershell
VBS
Scripting
Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Office 365 arkitekt - Telekom

Request ID: 20-03-5723 Published: 17.03.2020

This client started the implementation of Office 365 in 2018 and have throughout whole 2019 rolled out to almost all Business Units. Global Shared Services as the platform owner also has responsibility for Security Operations and overall Security Governance in the platform, including global security risks. For many of the security features and metrics (like Exchange ATP, Windows Defender ATP, CloudApp Security,   Global Shared Services is curren... Read more

Required skills:

Exchange
Active directory
Office 365

Desired skills:

SharePoint

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.05.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler (React)

Request ID: 20-03-3477 Published: 17.03.2020

Vi leter etter en Frontend utvikler med React erfaring.    Senior resurs med 4-5 års erfaring er ønsket.  Første kontrakts periode blir på 3 måneder. Omfang: 100% Språk: Norsk (Ønsket).  Lokasjon: Oslo   Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, pris og 2-3 referanser.   Read more

Required skills:

React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

17.06.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
37 38 39 40 41 42 43 44 45