Showing jobs 951 to 975 of 1289 total
35 36 37 38 39 40 41 42 43
(Closed)

Prosjektleder - Logistikk

Request ID: 21-01-9855 Published: 12.01.2021

Vinmonopolet søker en erfaren prosjektleder som kan lede og gjennomføre prosjektet Ny varemottaks- og kundeordreprosess. Prosjektet skal sikre god implementering av nye prosesser for varemottak og kundeordrehåndtering i butikk, som er mer effektive og mer robuste.  Kompetanse  Prosjektlederen skal ha både formell og praktisk prosjektleder bakgrunn, med erfaring som prosjektleder fra tilsvarende prosjekter. Det er ønskelig med operativ bakgrunn... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Sharepoint

Request ID: 21-01-2721 Published: 08.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en Prosjektleder med erfaring innen Sharepoint. Folkehelseinstituttet tok i november 2016 i bruk SharePoint for nytt intranett, dokumenthåndtering og samhandling og alle arbeidsrom er flyttet fra SharePoint server til SharePoint Online. Det pågår en stor rydde- og overføringsjobb av dokumenter på eksisterende server til egnede arbeidsområder/kataloger i henhold til det nye SharePoint-oppsettet. Folke... Read more

Required skills:

Sharepoint
Active Directory
Office 365

Desired skills:

GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt Samvalgsverktøy

Request ID: 21-01-6596 Published: 08.01.2021

Pasientens helsetjeneste gjennom en styrket pasientrolle er en viktig nasjonal helsepolitisk visjon og målsetting. Konkret er samvalg et strategisk innsatsområde med forventinger om styrket kvalitet i behandlingen og økt kompetanse for pasienten. Det fremgår i OBD 2020 til Helse Sør-Øst RHF at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg og at samvalgsverktøy skal utvikles. Samvalgsverktøy er nettbaserte hjelpemidler som b... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack utvikler - Datamodellering

Request ID: 21-01-4834 Published: 07.01.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) fikk fra 1. januar 2020 det overordnede ansvaret for en samordnet digitalisering av offentlig sektor.  Altinn er sentral i arbeidet med å legge til rette for og forenkle dialogen mellom offentlig myndighet, innbyggere og næringsliv. Sammen med våre leverandører og andre etater arbeider vi med neste generasjons utviklingsplattform for offentlige tjenester – Altinn Studio https://altinn.studio/. Altinn Studio e... Read more

Required skills:

React
.NET Core

Desired skills:

XSD
JSON Schema

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsekspert til Operativ IT

Request ID: 21-01-1395 Published: 07.01.2021

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en sikkerhetsekspert. Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å delta i prosjekter med en strategisk rolle, ansvar for å følge opp forebyggende sikkerhetstiltak og bistå med etterforskning og hendelseshåndtering. Det er også nødvendig at kandidaten kan dokumentere og lage arbeid... Read more

Required skills:

EDR
Threathunting
SIEM

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt - DIGI UNG

Request ID: 21-01-9279 Published: 06.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en løsningsarkitket.  Tidligere innsiktsarbeid viser at tilgjengelighet og tillit kan være en utfordring når det gjelder helsetjenester til ungdom (skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, psykologtjenesten, mm.). Digitale tjenester pekes ut som et nyttig supplement til konvensjonelle helsetjenester. Tilstedeværelsen på nett bidrar i stor grad til å senke terskelen for at ungdommer oppsøker hjel... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX utvikling av stordataløsning for helseregister

Request ID: 21-01-2029 Published: 06.01.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Registrene bruker denne informasjonen til å lage rapporter som er vesentlige for finansiering av politisk oppfølging av-  og styring av helsetjenestene som tilbys i landet. Registeret mottar data om ca. 11 mill... Read more

Required skills:

Semantisk web
HTML
CSS3
Universell utforming

Desired skills:

GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk prosjektleder / Integrasjonskoordinator

Request ID: 21-01-4592 Published: 04.01.2021

Teknisk prosjektleder/Integrasjonskoordinator skal ivareta ledelse av Teknisk koordineringsgruppe og være pådriver for kartlegging av IKT-infrastrukturbehovet og informasjonsgrensenitt, sørge for at underlag for bestilling av IKT-infrastruktur og integrasjoner blir utarbeidet. Sørge for at leveranser av infrastruktur- og integrasjonstjenester blir overlevert til bestiller. Bestiller av leveransene vil være entreprenør, leverandør, systemtilpasn... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Integrasjonsspesialist

Request ID: 21-01-6679 Published: 04.01.2021

 Ressursen skal være rådgiver til prosjekter, samt utarbeide nødvendig dokumentasjon relatert til integrasjon og integrasjonsplattformen.  Ressursen skal bistå rundt analyse og design i forbindelse med innføring av integrasjoner på integrasjonsplattformen. Etter endt analyse vil ressursen også bistå med koordinering, implementering og dokumentasjon av endringer i Helse Sør-Øst sin integrasjonsplattform.  Konsulenten må inneha følgende mini... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

11.01.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .Net & React

Request ID: 21-01-2972 Published: 04.01.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en systemutvikler for å utvikle en digitale tjeneste. Vurderingstema: Erfaring (prioritert rekkefølge): Erfaring med utvikling av backend og frontend på Tjeneste 3.0 plattformen, der .NET Core og React er de sentrale språkene som benyttes Erfaring med å være en del av et scrum-team der en har vært bidragsyter i løsningsutvikling, estimering og testing. Verktøy (prioritert rekkefølge): God kompet... Read more

Required skills:

.NET Core
React
REST
GIT

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

23.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-arkitekt - Digitilskudd

Request ID: 20-12-6947 Published: 21.12.2020

DFØ og Kulturdepartementet (KUD) har etablert et felles prosjekt «Digitilskudd» som skal utvikle en IT-løsning som skal gi oversikt over statlige tilskudd til frivillig organisasjoner. Tilskuddsløsningen skal omfatte innsamling av tilskuddsdata fra statlige tilskuddsforvaltere og en nettside hvor informasjon om statlige tilskuddsordninger, tildelinger av midler og annen relevant informasjon om tilskudd blir tilgjengelig og søkbart for de ulike b... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

03.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kafka utvikler

Request ID: 20-12-6986 Published: 21.12.2020

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en erfaren Kafka utvikler som skal inngå i et utviklingsteam for å levere på mål knyttet til plattformen. Statnett har behov følgende ressurs: Fullstack utvikler med spesialkompetanse og erfaring med Kafka og tilhørende verktøy Arbeidsoppgaver  Kravanalyse Teknisk analyse    Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Absolutte krav som... Read more

Required skills:

Kafka
Sikkerhetsklarering

Desired skills:

Kafka cluster
Ansible
Prometheus
Grafana
Git
Gitlab

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.01.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgivning finansieringsmodell

Request ID: 20-12-8547 Published: 21.12.2020

Kunden leverte 13. november en rapport med anbefalinger om fremtidig styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger til KMD. Arbeidet med modellen har pågått gjennom store deler av 2020. I utkastet til tildelingsbrev for 2021 har Digdir fått i oppdrag å forberede innføring av ny styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å detaljere ut finansieringsmodellen, oppdatere den og... Read more

Required skills:

Excel

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

iOS & Android utviklere

Request ID: 20-12-2601 Published: 21.12.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for one iOS (Swift) & Android (Kotlin) developer. We are looking for App developers to be part of one of our cross-functional teams. You will be part of a team consisting of both developers, UX designers and business representatives. You will work on the development of our Apps, where the focus is to improve the customer experience in combination with our business goals.  You are  A peop... Read more

Required skills:

Swift
Kotlin

Desired skills:

Git
Objective-C
GraphQL
React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Backend utvikler - Java/Kotlin & AWS

Request ID: 20-12-0592 Published: 21.12.2020

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet opptil 4 utviklere på fulltid. Ressursene vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utviklerne tiltenkt å jobbe i teamene Grunnplattform salg/betaling, Faktura og Tjenestebestilling.  Om rollen og arbeidsoppgaver  Ruter jobber på ny tekno... Read more

Required skills:

DevOps
Kafka
Microservices
Docker
Kubernetes
GDPR
AWS

Desired skills:

JIRA
Confluence
Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2022

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt - SNOMED CT

Request ID: 20-12-6518 Published: 18.12.2020

Det er behov for en arkitekt med kompetanse relatert til SNOMED CT og terminologistøtte/-utveksling til delprosjekt forvaltning og IKT-støtte. Konsulenten vil være ansvarlig for å legge til rette for å få skybaserte IKT systemer til å snakke sammen, overføre ontologisk-/(axiom)baserte datadefinisjoner mellom systemer og koordinere mellom ulike organisasjoner og leverandører i økosystemet.  Vi ønsker en hands-on arkitekt som kan planlegge og sett... Read more

Required skills:

Løsningsarkitektur
Elasticsearch
REST
SOAP
JSON
GitHub
Confluence
Jira

Desired skills:

SNOMED CT
HL7 FHIR
Snowstorm
SnowOwl
Ontoserver
FHIR

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder for konseptfase

Request ID: 20-12-5626 Published: 18.12.2020

IMDi har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign. Tentativ fremdriftsplan er: Konseptfasen (11.01.21 – 01.07.21) Planlegging og gjennomføring (opsjon) Arbeidsområder for konsulenten: Lede konseptarbeidet Samarbeide tett med øvrig virksomhet IMDi spesielt virksomhetsarkitekt og fagressurser på bosetting, kv... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

70-100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

01.07.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-12-6524 Published: 18.12.2020

Vi søker en meget erfaren løsningsarkitekt med praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter, domeneansvarlige, teamledere og utviklere. Løsningsarkitekten vil rapportere teamleder, og vil i det daglige jobbe tett med teamleder, produkteier og resten av RuterSalg-teamet.... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.10.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester - Tjenestebestilling

Request ID: 20-12-4575 Published: 18.12.2020

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på test-området med en Teknisk tester på fulltid. Ressursene vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er teknisk testeren tiltenkt å jobbe i teamet Tjenestebestilling.      Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper. Som den nye rut... Read more

Required skills:

DevOps
Mikrotjenestearkitektur
Kafka
REST API
ISTQB

Desired skills:

Postman
SoapUI
Swagger
JMeter
Gatling
Jira
Confluence

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sharepoint, Drift & Support

Request ID: 20-12-2096 Published: 17.12.2020

For vår kunde i helsesektoren, har vi behov for en ressurs som kan bistå med drift og support på SharePoint 2019/ SharePoint Online- løsninger. BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Bistand med løpende drift og support på etablerte SharePoint 2019/ SharePoint Online- løsninger i en periode på 3 måneder Absolutte krav Konsulentene skal ha kompetanse og 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under Kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra ku... Read more

Required skills:

Sharepoint

Competence area

Support

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

25.04.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java & AWS

Request ID: 20-12-3336 Published: 16.12.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Senior Backend Java developer with AWS infrastructure experience.  Experience with Go Java AWS infrastructure (Lambda, CloudFront, API Gateway, EKS) Docker & Kubernetes Infrastructure-as-code (Terraform, CloudFormation) CI/CD (incl. Automated testing strategies)  Familiarity with microservice architectures Nice to have: IAM domain knowledge preferred (OAuth2, OIDC, SAML2, UMA, SCI... Read more

Required skills:

Go
Java
AWS
Docker
Kubernetes

Desired skills:

IAM
React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.01.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenesteansvarlig for testmiljø

Request ID: 20-12-2963 Published: 16.12.2020

Vi søker nå en tjenesteansvarlig for testmiljø som kan ta et helhetlig ansvar for tjenestene, etablere en merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet. Som tjenesteansvarlig for testmiljø skal du sørge for en helhetlig forvaltning av fagområdet og sikre at det er i tråd med gjeldende policy, normer og forskrifter. NHN har per i dag et virtuelt testmiljø, Skylab, med tilgang til internett og Helsenettet. Skylab er en samli... Read more

Desired skills:

Prince 2
ITIL

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x utvikler (Java/REST/Docker)

Request ID: 20-12-0039 Published: 15.12.2020

Avd. Digitalisering ved Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 utviklere for å bygge og teste en ny eFormidlings-komponent som skal være del av Altinn 3-plattformen. Altinns utviklingsmetodikk tilsier at det er hensiktsmessig å leie inn ressurser fremfor å bestille dette som en ferdig komponent.  Behovet for en slik komponent er utredet i tiltaket «eFormidling i Altinn» som er del av Altinns portefølje Digdir ønsker å etablere en n... Read more

Required skills:

Java
REST
Microservices
Docker
Kubernetes
Helm
Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

24.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

F5 APM/Netscaler konsulent

Request ID: 20-12-8442 Published: 15.12.2020

For vår kunde i helsektoren søker vi en konsulent med erfaring innen Citrix Netscaler og F5 Big-IP plattformen. Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og plattformteam. Lastbalansering benytter i dag F5 Big-IP og Citrix N... Read more

Required skills:

Citrix Netscaler
F5 APM
Lastbalansering

Desired skills:

Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

15.01.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Transformasjonsleder - Telekom

Request ID: 20-12-3633 Published: 15.12.2020

Arbeidsoppgaver kundesentrisk transformasjonsleder innen salg og service: Lede Sales transformasjonsarbeidet og oppfølging og rapportering på programmet på vegne av Siv og ledergruppen i salg.  Løse opp i issues rundt fremdrift / blocking points.  Følge opp leveranser på enablere knyttet til Sales sitt transformasjonsprogram.  Kunne lede viktige initiativ/prosjekt i transformasjonsprogrammet; fokus på Channel Strategy (som første prosjekt)  Ønsk... Read more

Required skills:

Lean
Agile

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
35 36 37 38 39 40 41 42 43