Showing jobs 1076 to 1100 of 1289 total
40 41 42 43 44 45 46 47 48
(Closed)

Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-09-1429 Published: 21.09.2020

Helsedirektoratet skal høsten 2020 arbeide med oppfølgning av etatens Handlingsplan innen personvern og informasjonssikkerhet. Handlingsplanen inneholder flere aktiviteter, men noen av aktivitetene er lagt til et eget prosjekt. Den innleide fagressursen skal være deltagende i prosjektet.  Prosjektet skal:   Gjennomgå eksisterende styrende dokumenter og foreslå oppdateringer/nye retningslinjer, samt kommunisere disse ut i organisasjonen Systemati... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norway

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SAP IT-sikkerhetskonsulent

Request ID: 20-09-6254 Published: 21.09.2020

Formålet med dette oppdraget er å fylle en rolle som rådgiver innen IT-sikkerhet i CIKT/LAA. Rollen skal bidra med å sikre at FIF/SAP tilfredsstiller alle regulatoriske krav (eksterne/interne) til identitets-, autorisasjons- og tilgangsstyring. Rollen skal støtte sikkerhetsvurdering av endringer på produksjonssatt SAP-løsning og randsystemene. Det vil i tillegg trenges bistand til gjennomføring av intern- og oppfølging av eksterne revisjon av FI... Read more

Required skills:

SAP
Sikkerhetsloven

Desired skills:

ITIL

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Cloud Engineer - IAM - Bank

Request ID: 20-09-0436 Published: 18.09.2020

The customer is seeking a dedicated and results oriented professional for a temporary position in our Identity and Access Management team part of Security Operations. We are tendering for a consultant to contribute with executing on our strategy for identity and access management and act as an additional Subject Matter Expert to our operational security team. The consultant’s role will be to participate in IAM related operations, including confi... Read more

Required skills:

AWS
PowerShell
Azure Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

05.04.2021

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 18.09.2020

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herdin... Read more

Required skills:

Sikkerhetsklarering
Powershell
Active Directory

Competence area

Security

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.11.2020

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 18.09.2020

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverd... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: .NET utvikling

Request ID: 20-09-8960 Published: 17.09.2020

Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger: Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL datab... Read more

Required skills:

.NET Core
MS SQL
React
Azure

Desired skills:

API
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: 3x Fullstack utviklere

Request ID: 20-09-1302 Published: 17.09.2020

Vi søker etter 3 utviklere som skal delta i et smidig utviklingsteam. Utviklere som engasjeres vil være nøkkelpersoner i utviklingsteamet. I tillegg til å være gode utviklingsressurser forventes det at de bidrar med å utvikle en effektiv smidig arbeidsform, en god og effektiv utviklingsprosess, valg av riktige utviklingsverktøy og løsningsarkitektur for løsningen som skal bygges. Prosjektet har etablert et arbeidsmål om en demonstrerbar versjon... Read more

Required skills:

Java
JavaScript
HTML
Docker
Kubernetes
Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.04.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-0901 Published: 17.09.2020

Det er altså behov for, og et mål, å forbedre anbudspraksisen og sikre bedre tolketjenester. For å stille riktige betingelser og være i stand til å gjøre et godt innkjøp, trenger innkjøpere tilgang på god informasjon om tolkemarkedet. Det er også behov for en arena for dialog hvor aktører kan utveksle erfaringer og hvor disse kan systematiseres og samlet bidra til en mer standardisert praksis. Som rapporten fra 2019 anbefaler skal IMDi derfor: 1... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Frontend-utvikler - Kundeportal

Request ID: 20-09-6079 Published: 15.09.2020

Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Kundeportalen ble laget var ikke Angular-rammeverket komplett. Det ble utviklet uten en fastsatt standard og løsningen følger derfor ikke dagens standard. For å oppdatere Angular-rammeverket krever det en omskriving av Kundeportalen. Det vil gi Kundeportalen en moderne standard. Bistanden vil i hovedsak være å gå igjennom hele Kundeportalen og skr... Read more

Required skills:

Angular
Typescript
.NET

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

13.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Designer til et tverrfaglig produktteam

Request ID: 20-09-6410 Published: 14.09.2020

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige desi... Read more

Required skills:

Prototyping
Interaksjonsdesign
Brukertesting

Competence area

Design

Location

Drammen / Remote

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-09-1993 Published: 11.09.2020

Det publikum kjenner som strømmetjenesten NRK TV har en ganske kompleks organisasjon og teknologiportefølje bak seg. Et av de mest sentrale teamene i dette området, Distribution & Katalog, leverer tjenester både til NRK TV, NRK Radio og NRK.no. Teamet samarbeider med flere teams fra bl.a. Produksjonssystemer og eksterne leverandører for å sikre best mulige publiseringsflyt og beste opplevelse av videoinnholdet til NRK TV. Lederteamet i Produktom... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder

Request ID: 20-09-3591 Published: 11.09.2020

Det skal tas utgangspunkt i en allerede etablert prosjektgruppen med representanter fra Sporveien Trikken og Ruter. Gruppen justeres ved behov for å sikre god faglig bredde og forankring. Konsulentens oppgave vil bli å lede prosessen med gjennomgang, evaluering, siling og anbefaling av plan for inn- og utfasing av nye trikker, og skal være en faglig bidragsyter ved evaluering og optimalisering av alternative løp. Ressursens rolle er å ivareta de... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

05.10.2020

Enddate

01.04.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sharepoint

Request ID: 20-09-4683 Published: 11.09.2020

Helt overordnet ser vi for oss å opprette et eget SharePoint-område for delegerte fullmakter. Her må det lages en liste/elektronisk søknadsskjema med en godkjenningssløyfe og elektronisk signering/godkjenning. Det må sendes varsel på e-post til godkjenner når noe skal godkjennes og søker må få varsel på e-post når søknad er innvilget eller avslått. Det må også sendes en kopi av e-post om godkjente søknader til en intern support e-postboks. Vi se... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

150-250 hours

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .Net Utvikler

Request ID: 20-09-0394 Published: 09.09.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.   Prosjektets formå... Read more

Required skills:

React
Vue.JS
Azure
SQL

Desired skills:

GraphQL
DevOps

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

10.10.2020

Enddate

31.10.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack Utvikler(e)

Request ID: 20-09-5135 Published: 08.09.2020

Hos Kunden utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå starte gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktige utvik... Read more

Required skills:

Angular
HTML 5
Spring Boot
Java 8/11
Open ID Connect

Desired skills:

NPM
Maven
Docker

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder IKT

Request ID: 20-09-6192 Published: 08.09.2020

Brakar har et aldrende billetteringssystem i sine kontraktsområder, selskapet jobber derfor i samarbeid med andre aktører med en utvikling av et nytt ombordssalgssystem. Selskapet har i tillegg et sanntidsprosjekt pågående som har behov for prosjektstyring og videreutvikling for å møte forventninger og krav fra både kunder og eier av selskapet. Det nye ombordssalgssystemet utvikles i samarbeid med Ruter og det er en forventet pilot på dette pros... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder TT

Request ID: 20-09-3683 Published: 08.09.2020

Konsentra søker en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter. Om arbeidsoppgaver Eksempler p... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.10.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend-utvikler

Request ID: 20-09-3401 Published: 08.09.2020

Eldreombudet har behov for bistand til front-end utvikling til en Umbraco cms applikasjon. Dette skal gjøres på bakgrunn av ferdig utarbeidede grafiske skisser. I dette vil ligge å utvikle det nødvendige razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Utviklingen må gjøres i henhold til prinsippene om responsivt design og skal f... Read more

Required skills:

Razor
CSS
Javascript

Desired skills:

Bootstrap
CMS
Umbraco
SASS
ASP.NET

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektstøtte

Request ID: 20-09-5272 Published: 08.09.2020

Avdeling helseregistre har en omfattende prosjektportefølje, og har nå behov for bistand: ·       Prosjektstøtte i prosjekt allmennlegedata Prosjektstøtte, prosjekt allmennlegedata Allmennlegedata er et IKT-prosjekt med betydelig IT-utvikling hvor registerdata inngår som kilde. Det må utvikles tekniske løsninger i datavarehus, etablere ny infrastruktur for å dele data på web. Det er nyutvikling på kobling av personsensitive registerdata i teknis... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder KPR Komplett

Request ID: 20-09-0863 Published: 08.09.2020

Prosjektleder KPR komplett Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste, og KPR komplett er et sentralt prosjekt i arbeidet med å etablere rapportering av mer data til KPR. Dette er et IT-utviklingsprosjekt, men det gjøres også b... Read more

Desired skills:

Jira
Confluence
Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

01.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder

Request ID: 20-09-0537 Published: 07.09.2020

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m.  Digitaliseringsprosjek... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java Developer Architect

Request ID: 20-09-4225 Published: 02.09.2020

The customer is modernizing payment processing services with a humble ambition of being a leading provider not only in the Nordics but in Europe. They are therefore looking for a senior Java developer/arcitect who can help them on the journey and become a part of their team in Oslo. The customer is looking for a senior consultant with a strong experience with Spring Boot framework and microservice architecture. Hands-on experience with Apache Ka... Read more

Required skills:

Java 11
Spring Boot
Angular 8
Openshift
Docker
MongoDB

Desired skills:

Oracle
RabbitMQ
Kafka
SAFe

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2020

Enddate

30.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

7 Consultants - Telecom Industry

Request ID: 20-09-4232 Published: 01.09.2020

For our customer in the Telecom industry, we are searching for 7 consultants for the Entities and Privacy team.    Roles: Product Owner / Business Analyst: Stockholm area ideally Solution & Integration Architect: Oslo or Stockholm Scrum master: Oslo or Stockholm 3 JavaScript node & Cloud (AWS) developers: Oslo preferred 1 Developer / Tester (End to End and Automation): Oslo preferred   Personality Able to work independently as well as in a... Read more

Competence area

Architecture, Development, Project management, Test and test management, Other

Location

Oslo or Stockholm

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt til video mottaksprosjekt

Request ID: 20-08-0141 Published: 31.08.2020

Prosjektet skal implementere ny plattform for videotjenestene, og arkitekten har sentrale oppgaver i å sikre implementeringen ifht til dokumentasjon og use caser.   Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Funksjonelle og tekniske målbilder som viser hvordan leverte tekniske komponenter understøtter funksjonelle behov og målbare godkjenningskriterier. Bistand til utarbeidelse av use-cases og brukerscenarier som grunnlag for akseptansetest Kvalitetssikrin... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

15.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamlead

Request ID: 20-08-5934 Published: 31.08.2020

Produksjonsmiljøet i NRK støtter seg på hundrevis av systemer og utstyrstyper for å lage verdens beste innhold. De tekniske ekspertene som videreutvikler og forvalter disse systemene kan ikke samtidig være tett involvert i produksjonene eller støtte brukerne. Derfor er det opprettet en gruppering kalt Produksjonsstøtte, som er en teknisk orientert enhet mellom NRKs Produksjonsavdeling og de tekniske systemene.  Produksjonsstøtte består av faglig... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
40 41 42 43 44 45 46 47 48