Showing jobs 1151 to 1173 of 1173 total
43 44 45 46 47
(Closed)

Enterprise Architect - Telecom

Request ID: 20-01-6092 Published: 23.01.2020

Job description and requirements    This requisition is for two positions in the same team, the roles are similar.  The first is more focussed on large-scale design. The other more focussed on governance. Participate in the target architecture team that will drive the change journey that we are facing, where we will change the entire operational model, find strength in larger cross- border solutions, become more platform-oriented, and change th... Read more

Required skills:

Enterprise Architecture
TOGAF

Competence area

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2020

Enddate

30.09.2020

Languages

Scandinavian and/or English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ingeniør med IT drift erfaring søkes

Request ID: 20-01-2960 Published: 23.01.2020

Til Statnett søker vi en ingeniør med teknik utdannelse innen elkraft, teknisk kybernetikk eller lignende med IT drifts kompetanse.  Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge. Til sammen  11.000 kilometer med høyspentlinjer, over 150 transformatorstasjoner og flere store kabelforbindelser til utlandet utgjør en av Norges viktigste infrastrukturer, fjernstyrt døgnkontinuerlig fra tre sentraler.    Den som leies inn vil bli... Read more

Required skills:

HVDC
SCADA
modellering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

%

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ruter - Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-0198 Published: 14.01.2020

  Beskrivelse av anskaffelsen Vi ønsker å leie inn en Backendutvikler til et av våre utviklingsteam. Teamet skal realisere behov som vår forretningsenhet Produksjon har, ved å utnytte tjenestene vår nye digitale plattform (Ruters Digitale Plattform – «RDP») gir.  Om rollen og arbeidsoppgaver  Utviklerne inngår i et BizDevOps-team, som operasjonaliserer og realiserer de behov forretningsenheten har til å overvåke trafikktilbud... Read more

Required skills:

Java
Git
API utvikling
Kafka og Kafka streams
Docker og Kubernetes
AWS

Desired skills:

Jenkins
ElasticSearch
Spring Boot
JIRA, Confluence og Bitbucket
Javascript, Node.js og React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x testere til saksbehandling- og integrasjonsportefølje

Request ID: 20-01-0125 Published: 13.01.2020

  Bistanden som skal utføres Vi søker inntil 3 testere. Kandidatene vil kunne jobbe på tvers av team, i flere team eller ett dedikert team i løpet av perioden. Teamene består stort sett av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder.  Å ha riktig kvalitet er en forutsetning for Helsedirektoratets leveranseevne og vårt bidrag til utviklingen av fagsystemer i helseforvaltningen. Vi har som mål at automatisere tester... Read more

Required skills:

Specflow
Selenium
Funksjonelle og tekniske testcaser

Desired skills:

.Net-utvikling og .Net Core
ISTQB
SoapUI
Postman
SonarQube
Microsoft TFS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.02.2020

Enddate

01.02.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IKT, drift og vedlikehold

Request ID: 20-01-8479 Published: 10.01.2020

Bistanden som skal utføres Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i flere miljøer innenfor Helseforvaltningen og vi søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med å drifte og oppgradere dagens terminalserverløsninger.Konsulenten arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøet i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder. Norsk Helsenett ønsker å leie inn 1-2 seniorressurser som er selvstendig, str... Read more

Required skills:

Citrix
VM Horizon

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

%

Startdate

01.02.2020

Enddate

30.06.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IT-driftsressurs

Request ID: 20-01-6323 Published: 10.01.2020

  For Flytoget søker vi en ressurs som kan bistå med forskjellige IT-driftsoppgaver.  Ressursen skal rapportere til avdelingsleder for infrastruktur og sikkerhet og vil være en viktig del av selskapets IT-driftsleveranse.    Primært vil oppgavene bestå av bistand til medarbeidere ved problemer som best løses on-site, oppfølging av driftsproblemer mot leverandører, oppfølging av åpne saker hos driftsleverandører, brukeradministrasjon og bestillin... Read more

Required skills:

Active Directory

Desired skills:

Skyløsninger
Klientadministrasjon
nettverksdrift

Competence area

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftsingeniør AWS

Request ID: 20-01-5801 Published: 09.01.2020

Beskrivelse av anskaffelsen  En viktig ressurs for teamet skal ut i permisjon fra 1.1.20 til 1.5.20. Det er mange viktige oppgaver som gjøres av denne ressursen som vi er avhengig av også gjøres i perioden personen er borte.  Tilbudsforespørselen sendes til leverandører på to dynamiske innkjøpsordninger: «Systemdrift» og «Systemforvalting». Avhengig av hvordan prosjektet forløper mener vi at leverandører fra begge innkjøpsordninger kan være r... Read more

Required skills:

Linux
AWS
Kafka
EKS
Kubernetes

Desired skills:

Informasjonsikkerhet
Postgres SQL
MySQL
Terraform

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.11.2019

Enddate

11.05.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell- og Løsningsarkitekt

Request ID: 20-01-0771 Published: 08.01.2020

OM KUNDEN Folkehelseinstituttets (FHI) visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Osl... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.01.2020

Enddate

29.02.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-4566 Published: 07.01.2020

Bakgrunn og formål med anskaffelsen Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur AS er midt i en modernisering av teknologiplattform for legacy systemer samtidig som vi utvider funksjonaliteten i disse til å støtte den pågående jernbanereformen. I tillegg tilrettelegges plattformen for å kunne støtte et bedre felles kollektivtilbud. Dette igjennom å tilby søk og planlegging og kjøp av kollektivreise... Read more

Required skills:

Java
Apache Camel
CI & CD

Desired skills:

Google Cloud Platform
Docker
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.02.2020

Enddate

02.02.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder til forprosjekt kjøp av transporttjenester

Request ID: 20-01-8335 Published: 07.01.2020

Om rollen og arbeidsoppgaver  Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken.  Arbeidet forventes å være et tilnærmet full tids engasjement i perioden fra oppstart i januar 2020 til og med juni 2020. Oppdraget kan forlenges i inntil 6 måneder utover dette.  Prosjektleders overordnede rolle i prosjektene er å sørge for fremdrift og struktur, og sikre godt tverrf... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Tverrfaglige prosjekter og samhandling

Desired skills:

Offentlig eide selskaper og virksomhet
Offentlige anskaffelser
Kollektivtrafikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.02.2020

Enddate

01.07.2020

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Utvikler Android

Request ID: 19-11-1872 Published: 22.11.2019

For Ruter  søker vi en  Android utvikler. Konsulentens fokus vil være å bidra til å sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet. Kan dette være av interesse?   Mer info om RuterSalg og RuterKontroll kan ettersendes om det ønskes. Om rollen og arbeidsoppgaver  Konsulenten vil inngå i RuterSalg teamet som bl.a. består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt... Read more

Required skills:

Testing
Android
Google Analytics
Firebase
Agile
Jira
Confluence
Git
API
Arkitektur

Desired skills:

Betalingsterminaler
Mobile printere
QR-koder
EMM
Identity management (Okta)
NFC
AppDynamics
MQTT
NOD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
43 44 45 46 47