Showing jobs 1226 to 1250 of 1289 total
46 47 48 49 50 51 52
(Closed)

4 Applikasjonstilretteleggere til STIM Win 10

Request ID: 20-03-7692 Published: 02.03.2020

  Informasjon om oppdraget/bistanden  Program STIM skal levere en standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Den nye infrastrukturen skal tilrettelegge for effektive tjenester og økt digitalisering i sykehusene. I STIM bidrar du til at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare. Innen 2030 skal 50 000 pasienter behandles hjemme. STI... Read more

Required skills:

Applikasjonspakking
AdminStudio
MSI-pakking
RES WM

Desired skills:

Citrix

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.03.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell arkitekt

Request ID: 20-03-1709 Published: 02.03.2020

  Bistanden som skal utføres  Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse. Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et pro... Read more

Required skills:

Ytelsestesting
Sikkerhetstesting

Desired skills:

Scrum
Kanban
DevOps
Design Sprints

Competence area

Architecture, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder ERP-innføringsprosjekt

Request ID: 20-02-7258 Published: 28.02.2020

Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statnett benytter anledningen til å sette ny struktur for artikkelstyring og vedlikehold/anleggsforvaltning. • De mest sentrale prosessene som Statnett benytter løsningen til er følgende:• Regnskap og Økonomi (IFS Financials)• Anleggsforvaltning og vedlik... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
ERP
Data-governance
Endringsledelse

Desired skills:

IFS
Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2021

Languages

Norsk / Skandinavisk nivå C11

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java utvikler

Request ID: 20-02-2209 Published: 28.02.2020

Om rollene og arbeidsoppgaver Grunnplattformen for Salg og Betalingsløsninger har ansvaret for felles grunntjenester som benyttes av blant annet RuterBillett og Billettkontroll samt salgs- og distribusjonsløsninger av ulike løsninger rundt Reisekort og interne applikasjoner for kundesenter og fakturering. Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer flek... Read more

Required skills:

Java
Kotlin
Kafka
Microservices
Cloud
DevOps

Desired skills:

Jira
Confluence
Git
GDPR
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk / Skandinavisk nivå C11

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder Økonomi - IFS

Request ID: 20-02-0810 Published: 28.02.2020

For Statnett SF søker vi en delprosjektleder for Økonomi med god erfaring fra innføring av ERP-løsninger og da fortrinnsvis med økonomimoduler. Prosjektet er pågående og det søkes om en erstatning for tidligere delprosjektleder som brått falt bort. Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statne... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
IFS
ERP
Data-governance
Endringsledelse

Desired skills:

Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Tester

Request ID: 20-02-7276 Published: 28.02.2020

  Om rollen og arbeidsoppgaver Grunnplattformen for Salg og Betalingsløsninger har ansvaret for felles grunntjenester som benyttes av blant annet KundenBillett og Billettkontroll samt salgs- og distribusjonsløsninger av ulike løsninger rundt Reisekort og interne applikasjoner for kundesenter og fakturering. Kunden jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer f... Read more

Required skills:

DevOps
Mikrotjenestearkitektur
Sikkerhetstesting
Kafka
API-verktøy

Desired skills:

Jira/Confluence
Skytjenester
Databasetesting

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt - kraftsektoren

Request ID: 20-02-5434 Published: 27.02.2020

Behovsbeskrivelse Rollen er sikkerhetsarkitekt i Fifty AS med hovedfokus på NBM programmet. Rollen i Fifty medfører et ansvar for å ivareta interessene til Statnett og Svenska kraftnät – både som TSO og som Common Service Provider. Rollen rapporterer til ansvarlig arkitekt i Fifty AS. Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det... Read more

Required skills:

Norsk & svensk Sikkerhetslov
Kraftberedskapsforskriften

Desired skills:

CISSP
ISO27001
Secure Devops
Azure security
Sikkerhetsklarering

Competence area

Architecture, Security

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

23.03.2022

Languages

Norsk eller svensk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Økonomi analytiker - Helsesektoren

Request ID: 20-02-6835 Published: 26.02.2020

OM OPPDRAGET Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 12 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner.  Som grunnlag for tjenestene er NHN i dag rettighetshaver... Read more

Required skills:

Økonomisk analyse
Lønnsomhetsanalyse
Usikkerhetsestimering
Gevinstberegning

Competence area

Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

27.11.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder for applikasjonsteam

Request ID: 20-02-3710 Published: 25.02.2020

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan som innebærer at vi er en faglig rådgiver, iverksetter vedtatt politikk og forvalter lover og regelverk innenfor helsesektoren. Helsedirektoratet har i tillegg helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen og er underlagt Helse- o... Read more

Required skills:

funksjonell arkitekt
PRINCE2
ITIL
utvikling
Devops
Smidig
.NET
Scrum
Java
C#

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

23.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift av Citrix ADC (NetScaler)

Request ID: 20-02-7556 Published: 25.02.2020

Oppgaver:   Daglig drift og forvaltning av Citrix ADC (NetScaler). Daglig drift av MFA løsninger Løse 2- og 3-linje oppgaver Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden Bistå med teknisk ekspert kompetanse ifm migrering fra MPX til VPX miljø og fysisk flytting til nytt datasenter   Bistå med etablering av proaktiv driftsrutiner for Citrix ADC/ADM løsningen   Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser   Må-krav: Relevant utdannin... Read more

Required skills:

Citrix ADC (NetScaler)

Desired skills:

IBM DataPower
Jira
Azure AD

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Windows servermiljø

Request ID: 20-02-7497 Published: 20.02.2020

Behovsbeskrivelse  Daglig drift og forvaltning av kundens Windows servermiljø Løse 2.- og 3.-linje oppgaver  Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser  Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden    Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Ferie skal avtales i god tid og godkjennes av Kunden.    Må-krav:  Høyere relevant utdannelse fra... Read more

Required skills:

Powershell
Windows Server 2016 & 2019
Group Policy

Desired skills:

Microsoft SCCM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Tester - Bank & Finans

Request ID: 20-02-4175 Published: 20.02.2020

Om prosjektet Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare. Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig... Read more

Required skills:

Jira
Confluence
Aktive MQ
XML
Json
Jenkins

Desired skills:

Selenium
Cypress
Splunk

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

20.06.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder til Ruter

Request ID: 20-02-1086 Published: 19.02.2020

Om rollen og arbeidsoppgaver   Trafikantinformasjons- og designprogrammet, det såkalte TID-programmet for Oslo og Akershus er et lett tilgjengelig og samstemt uttrykk og system for presentasjon av kollektivtilbudet i regionen.Programmet som bygger på undersøkelser av «best practice» i et bredt utvalg andre storbyer, er behovstilpasset for kollektivkundene i Oslo og Akershus.    Teamleder implementering har ansvar for å etablere gode... Read more

Required skills:

prosjektledelse
scrum

Desired skills:

kollektiv transport

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.04.2020

Enddate

14.04.2021

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Lillestrøm

Request ID: 20-02-0336 Published: 18.02.2020

Vi søker erfaren prosjektleder til en offentlig kunde i Lillestrøm. Frist IDAG KL 11:15.    Av personlige egenskaper ser vi etter en konsulent som er selvgående, strukturert, analytisk og løsningsorientert. Prosjektleder må ha de riktige personlige egenskaper for å kunne etablere godt samarbeid og skape tillit i organisasjonen. Da valgt leverandør for prosjektet er engelsk, må prosjektressursen kunne engelsk muntlig og skriftlig, samt ha erfari... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

70-100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

05.05.2021

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Prosjektleder/Tech Lead - Telekom

Request ID: 20-02-7389 Published: 17.02.2020

Job description and requirements: For our customer in the Telecom industry, we are looking for a Technical Project Manager/Tech Lead. The customer's app team have started a new journey heading towards Flutter. The team is currently looking for a technical consultant who has the ability to work on both the technical and business aspect of this project. The successful candidate will have a wide range of experience bridging the gap between tech an... Read more

Required skills:

Technical Project Manager
Development Background

Desired skills:

Flutter
Dart
Kotlin
Swift
React Nativ

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2020

Enddate

31.08.2020

Languages

Scandinavian and English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 20-02-7071 Published: 13.02.2020

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper  Koordinere teststrategi og planer med kunden sine prosjektledere og leverandørens sin testleder. Bidra med test perspektivet til andre prosjekt aktiviteter, som integrasjonsplanlegging. Planlegge testene – ved å ta hensyn til kontekst, testmålsetninger og risikoer – inklusive å velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, å få tak i ressurser, å definere testnivåer og... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Lillestrøm

Workload

50-100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

30.04.2021

Languages

Engelsk & norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-02-4943 Published: 13.02.2020

Behov: IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter.  Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at løsningsarkitekten klarer å ivareta IMD... Read more

Required skills:

IKT utdanning
Utviklingsbakgrunn

Desired skills:

.Net
SaaS

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.03.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder innen Helsesektoren

Request ID: 20-02-0540 Published: 12.02.2020

Bistanden som skal utføres Vårt generelle behov Avdeling Helseregistre får større og større prosjektportefølje samtidig som helsedatafeltet er i endring. I perioden 2020-2022 skal avdelingen bidra inn i Helsedataprogrammet med overføring av dataprodukter fra avdelingens registre. Dette innebærer blant annet at prosjektet skal utvikle og etablere dataprodukt med tilhørende metadata. Dette vil kreve leveranser på flere nivå, fra utvikling av ulike... Read more

Required skills:

Prince2
Smidig metodikk

Desired skills:

helse erfaring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

04.03.2020

Enddate

04.03.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Endringskoordinator

Request ID: 20-02-8033 Published: 11.02.2020

Informasjon om oppdraget Rollen Endringskoordinator er administrativ og har ansvaret for å saksbehandle og kvalitetssikre endringer som skal gjennomføres på IKT-plattformen til Statens Vegvesen. Endringene er ulike; det er både små, enkle endringer men også større endringer/ installasjoner som krever høy teknisk kompetanse. Endringskoordinatoren skal gjennomgå all teknisk dokumentasjon i forbindelse med en endring og vurdere hvordan endringen pa... Read more

Required skills:

Teknisk kompetanse
Endringsløp på infrastruktur eller systemporteføljen

Desired skills:

Prosessforståelse
ITIL
Endringsprosesser

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.03.2020

Enddate

15.03.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Webarkitekt - Micro frontend - Mobilbank

Request ID: 20-02-2430 Published: 11.02.2020

Beskrivelse: Siste 5 år har minst 80% av tiden blitt brukt til utvikling på frontend – web Har utviklet flere Single Page Applications(SPA) Har bidratt i vesentlig grad til arkitekturarbeid rundt løsningen: valg av rammeverk, ruting og orkestrering av flere SPA’er, sikkerhet Har jobbet på flere forskjellige prosjekter   Vi leter etter en som har frontend / leder / arkitekt og primært micro frontend erfaring. ( ht... Read more

Required skills:

Single Page Application
Micro frontend

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.08.2020

Languages

Norsk eller engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tableau - konsulent til Cisco

Request ID: 20-02-3294 Published: 11.02.2020

Tableau-konsulent    Responsibilities:   Support our organization on a journey to become more data centric Drive successful adoption of Tableau across the organization Train local team on Tableau  Be a point of contact for less experienced Tableau users  Leads the design and development of user friendly, optimal dashboards Help us visualize and understand data regarding using Webex devices   Minimum Requirements: (“Must have” Qualifications) Exp... Read more

Required skills:

Tableau

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.03.2020

Enddate

02.09.2020

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjekt- og endringsleder

Request ID: 20-02-0714 Published: 11.02.2020

Behovsbeskrivelse     Rollen er (del-)prosjektleder for Operational organization and processes i prosjektet mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for mFRR EAM, men skal også ha tett og løpende koordinering med Business Transformation Manager som har ansvaret for å definere overordnede forretningsbehov og for å ta imot leveransene i virksomhetene. Rollen har overordnet ansvar for leveransene i (del-)prosje... Read more

Required skills:

Endringsledelse
Prosessledelse

Desired skills:

Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.03.2022

Languages

Engelsk samt norsk eller svensk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IKT support Horten - Juniorressurs

Request ID: 20-02-4845 Published: 10.02.2020

Kriminalomsorgsdirektpratet i Horten trenger bistand fra en juniorressurs som kan sitte på support i 6-12 mnd.   IKT-avdelingen består av 40 personer fordelt på en IKT-stab, seksjonene IKT-drift og IKT-brukersenter som sammen drifter og supporterer IKT-systemene og teknisk sikkerhet til kriminalomsorgens ca. 8.000 brukere. IKT-brukersenteret er kontaktflaten ut mot brukerne og er lokalisert i Horten. Seksjonen består av en kontrollsentral, et br... Read more

Required skills:

AD
Citrix

Desired skills:

ITIL

Competence area

Other

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

10.08.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Android utvikler

Request ID: 20-02-3839 Published: 10.02.2020

Om rollen og arbeidsoppgaver Frontend utvikleren vil inngå i RuterSalg teamet som består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av RuterKontroll og RuterSalg løsninger.   Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg App for planlagte nye leveranser i RuterSa... Read more

Required skills:

Kotlin
RxJava
Android JetPack
SQL

Desired skills:

Verifone VX690
Okta
GraphQL
Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

24.02.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgivning på arkitektur knyttet til datauttrekk og skyløsning

Request ID: 20-02-5901 Published: 07.02.2020

Oppdragsbeskrivelse Til denne anskaffelsen har vi behov for konsulenter med svært god arkitekturkompetanse og -erfaring innen datauttrekk og skyløsninger. I første omgang er det behov for bistand og rådgivning i forbindelse med nevnte arbeidssamlinger hvor DFØ skal få frem ulike veivalg for DFØSky.   Under arbeidssamlingene skal konsulentene presentere mulighetsrommet for bruk av skytjenester.  For DFØ er det viktig å forstå hvordan data kan fl... Read more

Required skills:

Arkitektur
Cloud
SAP ECC

Desired skills:

UBW
MS SQL

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

24.02.2020

Enddate

06.03.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
46 47 48 49 50 51 52