Showing jobs 1 to 25 of 818 total

Business Intelligent - Qlik Sense

Request ID: 22-05-2276 Published: 13.05.2022

Fylkeskommunene benytter Business Intelligence verktøyet Qlik Sense for å utarbeide statistikk og analyser av data fra sektoren Utdanning og opplæring. Vigo IKS skal utvide antallet Qlik Sense apper for å dekke fylkeskommunenes ulike behov, og søker konsulentbistand til dette formålet. Konsulenten deltar i et leveranseteam og skal være den utførende part, dvs.: Bygge Qlik Sense apper med utgangspunkt i bestillinger og i dialog med brukergruppene... Read more

Required skills:

 • Qlik Sense
 • MS Office 365

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2022

Enddate

30.09.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 27.05.2022 14:00
Read more and apply

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 25.05.2022

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikte... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 03.06.2022 10:00
Read more and apply

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 25.05.2022

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodn... Read more

Required skills:

 • UX

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06.06.2022 10:00
Read more and apply

Backend & Frontend: Utvikling av EVA applikasjonen

Request ID: 22-05-5340 Published: 25.05.2022

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i dette arbeidet. Som en del av Valgdirektoratets støtte til kommunene og fylkeskommunene forvalter direktoratet det elektronisk valgadministrasjonssystem (EV... Read more

Required skills:

 • API
 • TypeScript
 • Java
 • Springboot
 • Vue.JS
 • ASP.NET Core
 • MS SQL

Competence area

Development

Location

Tønsberg

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 02.06.2022 10:00
Read more and apply

Backend Kotlin & Arkitektur

Request ID: 22-05-5770 Published: 25.05.2022

Skypass leverer en tjeneste som gir nettbutikker tollrefusjon på returvarer. Problemet vi løser for nettbutikkene består av å behandle store mengder med forsendelsesdata, og deretter strukturere dataene inn i komplette tollrefusjonssøknader. Problemet løses med et automatisert system som prosesserer vare- og tolldata fra nettbutikker. Så langt har vi én betalende kunde, og flere nye i pipelinen. Vi trenger nå hjelp til å skalere applikasjonen vi... Read more

Required skills:

 • Kotlin
 • AWS
 • Spring
 • React

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Apply before: 27.05.2022 10:00
Read more and apply

Backend Java utvikler

Request ID: 22-05-8788 Published: 25.05.2022

Team Salg er et fullstack-team som utvikler og forvalter Enturs salgsmotor for kollektivprodukter, med tilhørende applikasjoner og tjenester. Teamet har ansvaret for både salg og betaling innenfor salgsdomenet, og forvalter et stort antall tjenester. I tillegg har teamet ansvar for grensesnitt som benyttes både av interne brukere i Entur samt kunder og andre reisende. Entur AS har behov for 1 konsulent som skal bistå team Salg som backend-utvik... Read more

Required skills:

 • Google Cloud Plattform
 • Java
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 08.06.2022 10:00
Read more and apply

.NET utvikler

Request ID: 22-05-7264 Published: 23.05.2022

FHI har behov for 1 senior konsulent med backend utviklingskompetanse og erfaring. Som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/ og RAK (Riktig antibiotikabruk i kommunene). Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og konsu... Read more

Required skills:

 • C#
 • .Net
 • .NET Core
 • ASP.NET
 • Entity Framework
 • SQL
 • Rest API
 • Git

Desired skills:

 • DevOps
 • Angular
 • TypeScript
 • Microservice

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 03.06.2022 14:00
Read more and apply

Operasjonalisering av metodikk for produktkvalitet iht. ISO 25000 serien

Request ID: 22-05-0393 Published: 23.05.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn en konsulent som skal bidra i det videre arbeidet med operasjonalisering av metodikk for produktkvalitet iht. ISO 25000 serien. Arbeidet med kvalitetskravene skal operasjonaliseres slik at det kommer inn i og henger godt sammen med øvrige prosesser og metodikker, og slik at kvaliteten blir dokumentert på hensiktsmessig måte. Kompetansekrav til konsulenten Meget god erfaring fra arbeid med produktkvalitet i... Read more

Desired skills:

 • Confluence
 • Jira

Competence area

Project management, Other

Location

Remote

Workload

50%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 02.06.2022 10:00
Read more and apply

Azure utviklingsteam på 2 konsulenter

Request ID: 22-05-3231 Published: 23.05.2022

NPE skal anskaffe et team på inntil to konsulenter som skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å utvikle og forvalte applikasjoner/tjenester i Microsoft Azure. NPE har implementert en integrasjonsplattform hvor de har behov for å utvikle nye integrasjoner ettersom NPE gjør endringer i applikasjonsporteføljen. NPE er i en prosess med å anskaffe flere digitale tjenester, som for eksempel ny sakshåndteringsløsning. Behov for- og krav til utv... Read more

Required skills:

 • Microsoft Azure
 • REST API
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo (Remote)

Workload

60%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.07.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 03.06.2022 10:00
Read more and apply

Team: Kolumbus sanntidssystem

Request ID: 22-05-5438 Published: 20.05.2022

Kolumbus har ansvaret for mobilitetssatsningen i Rogaland, og skal levere gode reiseopplevelser for våre kunder. En rekke transportmidler, som buss, tog, båt, sykkel, gange og ulike delingsmodeller for bil, er med på å gi innbyggerne bevegelsesfrihet. Sanntid er et av de systemene i Kolumbus som er mest eksponert mot publikum. Vi har mer enn 85.000 reisende hver dag, og disse passasjerene møter digitale flater og annonsering på holdeplasser, i b... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Azure
 • RET API
 • SQL

Competence area

Architecture, Development

Location

Remote

Workload

300-500%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.08.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 13.06.2022 10:00
Read more and apply
(Closed)

2 Senior .NET-utviklere

Request ID: 22-05-9218 Published: 18.05.2022

Statnetts drift av transmisjonsnettet og utøvelsen av systemansvaret for det norske kraftsystemet krever omfattende IKT-løsninger, og IKT utgjør derfor en sentral del av neste generasjon kraftsystem. Vi søker dyktige og ambisiøse senior-utviklere med solid erfaring og sterk kompetanse på .NET- og web-utvikling, både frontend og backend. Utviklerne skal inngå i et smidig team med erfarne senior¬utviklere. De aktuelle systemene som teamet har ansv... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Junior førstelinjekonsulent

Request ID: 22-05-1507 Published: 09.05.2022

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter. Arbeidet utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleide konsulenter. Største bruker av disse systemene er Prosjekt Nytt Regjeringskvartal. IKT-løsningene benyttes på flere prosjektlokasjoner av større og mindre omfang plassert rundt og på byggeplassen. Førstelinje brukerstøtte består hovedsakelig i mottak av henv... Read more

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Farmasøytvalidering

Request ID: 22-05-4085 Published: 12.05.2022

Spesialisthelsetjenesten har fokus på å hindre pasientskader. Rapporter viser at det oppstår pasientskade i mer enn 1 av 10 sykehusopphold i Norge. Av disse er legemiddelrelatert skade den skadetypen som forekommer hyppigst. For å hindre slike skader er det behov for en digital løsning som ser på den totale legemiddelbehandlingen til pasienten sammen med kliniske verdier som påvirker ordineringen og som kan fange opp endringer fortløpende. Form... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 Fullstack Utviklere

Request ID: 22-04-3977 Published: 28.04.2022

Ruter søker to 2 fullstack utviklere til å bistå inn i pågående utviklingsprosjekt rundt bestillingstransport i Ruter, og senere forvaltning av løsningene som bygges. Det ene engasjementet vil ha varighet på 12 måneder, mens det andre vil ha 6 måneder - begge med opsjon for forlengelse. Om rollen og arbeidsoppgaver Vi er ute etter to senior fullstack utviklere med erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Ressursene... Read more

Required skills:

 • Node
 • Typescript
 • JavaScript
 • Graph QL
 • AWS
 • Google Cloud

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

01.08.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java utvikler

Request ID: 22-05-0359 Published: 11.05.2022

Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Vi har som mål å videreu... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • Spring Boot
 • AWS
 • Linux
 • Git

Desired skills:

 • NPM
 • NodeJS
 • React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Natural og ADABAS utvikler

Request ID: 22-05-1325 Published: 05.05.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt innenfor området «lån og til... Read more

Required skills:

 • Natural
 • ADABAS

Desired skills:

 • Java
 • Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

31.05.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt/Delprosjektleder

Request ID: 22-05-8691 Published: 12.05.2022

Helse Sør-Østs IKT-prosjekter skal bidra til å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi i regionen. Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom alle som er involvert i pasientbehandlingen. Prosjektet regional laboratoriedataløsning for patologi er en del av delporteføljen «Kliniske løsninger» i Helse Sør-Øst. Prosjektet regional laboratoriedataløsning for patologi skal bidra til å etable... Read more

Competence area

Architecture, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2022

Enddate

30.06.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Angular og Spring Boot

Request ID: 22-05-5746 Published: 05.05.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt innenfor området «lån og tils... Read more

Required skills:

 • Angular
 • Spring Boot
 • Java 11
 • Typescript

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder – Cybersikkerhetsprogrammet

Request ID: 22-05-0891 Published: 06.05.2022

Brønnøysundregistrene har behov for å leie inn en prosjektleder med gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig og dokumentert erfaring fra endrings og/eller utviklingsprosjekter innen IT. Innleid konsulent skal være prosjektleder for vårt Cyber Sikkerhetsprogram som består av følgende 3 prosjekter med underliggende delprosjekter: 1. Risikostyring og -håndtering Prosjektet går ut på å etablere en omfattende oversikt over risikoer basert på for... Read more

Required skills:

 • Prosjektveiviseren
 • PRINCE2
 • Confluence
 • Jira

Competence area

Project management, Security

Location

Remote/Brønnøysund

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Regional applikasjonsforvaltning

Request ID: 22-05-5988 Published: 11.05.2022

Helse Nord har en stor og diversifisert applikasjonsportefølje som understøtter alle områder av sykehusdrift fra adgangssystemer og økonomisystemer til pasientjournal og spesialisert klinisk programvare. Mange av løsningene er regionale og brukes av alle helseforetak mens andre kun er i bruk på enkelte sykehus. De fleste av løsningene driftes teknisk av Helse Nord IKT, men de øvrige aspektene ved forvaltning som merkantile og funksjonelle forhol... Read more

Competence area

Project management

Location

Remote/Tromsø

Workload

100%

Startdate

01.06.2022

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.