Showing jobs 1 to 25 of 314 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-01-9987 Published: 25.01.2021

  For vår kunde i helsesektoren, søker vi en konsulent med kompetanse innenfor personvern og informasjonssikkerhet Oppdraget er knyttet til de nasjonale løsningene Nasjonal kjernejournal og e-resept. Konsulenten vil ha ansvaret for å bistå teamene med å avklare rettslige problemstillinger knyttet til løsningene og tilhørende prosjekter. Det er konkret henvendelser fra teamet oftest knyttet til personvern eller informasjonssikkerhet. I tillegg vi... Read more

Competence area

Security, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 04.02.2021 12:00
Read more and apply

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 22.01.2021

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse Read more

Required skills:

 • React
 • Node.JS
 • AWS
 • Typescript

Desired skills:

 • Terraform
 • Concourse

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 22.01.2021

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk... Read more

Required skills:

 • Windows applikasjonsdrift

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

22.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 01.02.2021 12:00
Read more and apply

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 21.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav ti... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP .Net
 • Entity Framework Core
 • SQL
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29.01.2021 17:00
Read more and apply

Team - Virksomhetsarkitektur

Request ID: 21-01-1839 Published: 21.01.2021

Seksjon for virksomhetsarkitektur og utvikling (TVARK) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for innleie av konsulenter fra februar 2021. Konsulentene skal jobbe med virksomhetsarkitektur knyttet til Statsbyggs utviklingsarbeid.  Det er behov for strategisk og operativ støtte til implementering av virksomhetsarkitektur-arbeidet. Nærmere bestemt støtte til å skape og synliggjøre verdien av virksomhetsarkitektur i Statsbygg gjen... Read more

Required skills:

 • TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

50-80%

Startdate

08.02.2021

Enddate

07.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 28.01.2021 12:00
Read more and apply

Bistand til VMware Horizon

Request ID: 21-01-3459 Published: 19.01.2021

NHN har behov for bistand til å migrere en VMware Horizon plattform.  Dagens plattform består av seks fysiske servere med ca 600 VDI VM med Windows 10 og noen få Windows 7. Mellom datarommene er det etablert lag 2 forbindelse med 10GE båndbredde.  Brukere av plattformen er for det meste helsepersonell med aktivitet på dagtid, kveld og helg. Det er krav om høy tilgjengelighet og nedetid må koordineres i god tid. Flytting skal gjennomføres H1 2021... Read more

Required skills:

 • VMware Horison

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Oslo)

Workload

160 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 28.01.2021 12:00
Read more and apply

2x Backend utvikler - Node.js

Request ID: 21-01-2797 Published: 18.01.2021

Ruter bygger en helhetlig, personlig, kontekstuell og smart tjeneste på tvers av de digitale kontaktflater for å nå vår visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Ruter skal sømløst flytte innbyggerne i Oslo og Viken fra hvor de er, til dit de ønsker å være på en helt ny måte.  Vi er nå på jakt etter en eller flere backendutviklere som kan hjelpe oss med å koble disse kontaktflatene med de systemene Ruter bygger på tvers av organisasjonen. Det kan... Read more

Required skills:

 • Node.js
 • AWS
 • GraphQL
 • Typescript
 • Kubernetes
 • Docker
 • GDPR

Desired skills:

 • CI / CD
 • Gitlab

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 26.01.2021 12:00
Read more and apply

3x Databaseutviklere

Request ID: 21-01-7777 Published: 15.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter tre databaseutviklere for et langvarig oppdrag i Trondheim.  Ressursene vil jobbe i utviklingsteam og bidra med feilretting og videreutvikling av etablerte løsninger innen mottak, validering, og tilrettelegging av data fra hele helsesektoren.  Videre er det behov for å løse oppgaver knyttet til vedlikehold og effektivisering av dataprosessering innen flere løp, for eksempel knyttet til Venteliste, in... Read more

Required skills:

 • MS SQL
 • Azure
 • JS Angular
 • .NET

Desired skills:

 • XML

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

08.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 28.01.2021 12:00
Read more and apply
(Closed)

Interaksjonsdesigner - Altinn

Request ID: 21-01-3613 Published: 15.01.2021

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for interaksjonsdesigner i Altinns team 'Autorisasjon og formidling'. Designeren bistår i arbeidet med Altinn Autorisasjon, Helhetlig tilgangsstyring og Fufinn. Arbeidsoppgaver: Jobbe helhetlig med brukeropplevelsen for løsningen vi skal tilby, slik at de møter brukernes behov og er enkel i bruk. Planlegge og gjennomføre designaktiviteter for å nå prosjektets mål Delt... Read more

Required skills:

 • Altinn
 • Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.02.2021

Enddate

07.08.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior App Developer

Request ID: 21-01-8153 Published: 19.01.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for an app developer.   Senior app developer  Experience in Flutter/Dart, or other mobile development technologies  Experience of creating test unit test automation strategies and DevOps culture  Worked with APIs and integration  Good team member, that appreciate the culture and people before technology.  The candidate needs to bring new ideas and challenge the status quo, based on data... Read more

Desired skills:

 • Flutter
 • Dart
 • Swift
 • Kotlin
 • React Nativ

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-12-6524 Published: 18.12.2020

Vi søker en meget erfaren løsningsarkitekt med praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter, domeneansvarlige, teamledere og utviklere. Løsningsarkitekten vil rapportere teamleder, og vil i det daglige jobbe tett med teamleder, produkteier og resten av RuterSalg-teamet.... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Logistikk

Request ID: 21-01-9855 Published: 12.01.2021

Vinmonopolet søker en erfaren prosjektleder som kan lede og gjennomføre prosjektet Ny varemottaks- og kundeordreprosess. Prosjektet skal sikre god implementering av nye prosesser for varemottak og kundeordrehåndtering i butikk, som er mer effektive og mer robuste.  Kompetanse  Prosjektlederen skal ha både formell og praktisk prosjektleder bakgrunn, med erfaring som prosjektleder fra tilsvarende prosjekter. Det er ønskelig med operativ bakgrunn... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Løsningsansvarlig - driftsløsninger

Request ID: 21-01-4233 Published: 15.01.2021

Seksjon produksjonoppfølging består av 9 ansatte som har ansvar for oppfølging av løsningene som leveres fra avdeling Nasjonale driftsløsninger. Rollen er bindeleddet mellom utvikling, drift, leverandør og kunde, for flere nasjonale IT-løsninger i offentlig helsesektor. Man vil i det daglige jobbe tett sammen med de aktuelle driftsteam og andre med ansvar for drift/forvaltning av løsningene.  Løsningsansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre helh... Read more

Desired skills:

 • Confluence
 • Jira
 • TFS

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Trondheim)

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.05.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt - DIGI UNG

Request ID: 21-01-9279 Published: 06.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en løsningsarkitket.  Tidligere innsiktsarbeid viser at tilgjengelighet og tillit kan være en utfordring når det gjelder helsetjenester til ungdom (skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, psykologtjenesten, mm.). Digitale tjenester pekes ut som et nyttig supplement til konvensjonelle helsetjenester. Tilstedeværelsen på nett bidrar i stor grad til å senke terskelen for at ungdommer oppsøker hjel... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverksarkitekt – DC-LAN

Request ID: 21-01-7021 Published: 15.01.2021

Sykehuspartner HF har opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal også nettverket i datasentrene (DC-LAN) i foretakene oppgraderes og moderniseres. Sykehuspartner HF arbeider nå med etablere en rammeavtale for anskaffelser av nettverksutstyr, inkludert DC-LAN. Sykehuspartner HF søker nå en... Read more

Desired skills:

 • TOGAF
 • Archimate

Competence area

Architecture

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ETL Developer

Request ID: 21-01-0801 Published: 14.01.2021

For our customer in the Telecom industry, we are searching for two ETL developers. Job description and requirements  Snowflake expert and Data Engineer  You understand what it takes to deliver insight from data.  You’re able to communicate with business and extract their needs.  You’re an experienced ETL developer and fluent in SQL.  You enjoy digging into sources, understanding them and how to connect them.  You also probably know Python.  You... Read more

Required skills:

 • ETL
 • Python
 • SQL

Desired skills:

 • Snowflake
 • Dataiku

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead - Analytics/BI

Request ID: 21-01-4413 Published: 13.01.2021

We are looking for a Senior Technical Lead for our Analytics B2C initiative. The candidate will join our existing solution architect and data engineering team in developing solution design, data models and deliver data products for our customer-centric data model. Lead data work-stream on a large data analytics program.Can an extensive background in complex and large data-driven projects. Can demonstrate delivery of an enterprise Customer Centri... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Snowflake
 • Jira

Desired skills:

 • AWS
 • Dataiku

Competence area

Data warehouse and BI, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Sharepoint

Request ID: 21-01-2721 Published: 08.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en Prosjektleder med erfaring innen Sharepoint. Folkehelseinstituttet tok i november 2016 i bruk SharePoint for nytt intranett, dokumenthåndtering og samhandling og alle arbeidsrom er flyttet fra SharePoint server til SharePoint Online. Det pågår en stor rydde- og overføringsjobb av dokumenter på eksisterende server til egnede arbeidsområder/kataloger i henhold til det nye SharePoint-oppsettet. Folke... Read more

Required skills:

 • Sharepoint
 • Active Directory
 • Office 365

Desired skills:

 • GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsekspert til Operativ IT

Request ID: 21-01-1395 Published: 07.01.2021

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en sikkerhetsekspert. Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å delta i prosjekter med en strategisk rolle, ansvar for å følge opp forebyggende sikkerhetstiltak og bistå med etterforskning og hendelseshåndtering. Det er også nødvendig at kandidaten kan dokumentere og lage arbeid... Read more

Required skills:

 • EDR
 • Threathunting
 • SIEM

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack utvikler - Datamodellering

Request ID: 21-01-4834 Published: 07.01.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) fikk fra 1. januar 2020 det overordnede ansvaret for en samordnet digitalisering av offentlig sektor.  Altinn er sentral i arbeidet med å legge til rette for og forenkle dialogen mellom offentlig myndighet, innbyggere og næringsliv. Sammen med våre leverandører og andre etater arbeider vi med neste generasjons utviklingsplattform for offentlige tjenester – Altinn Studio https://altinn.studio/. Altinn Studio e... Read more

Required skills:

 • React
 • .NET Core

Desired skills:

 • XSD
 • JSON Schema

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

iOS & Android utviklere

Request ID: 20-12-2601 Published: 21.12.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for one iOS (Swift) & Android (Kotlin) developer. We are looking for App developers to be part of one of our cross-functional teams. You will be part of a team consisting of both developers, UX designers and business representatives. You will work on the development of our Apps, where the focus is to improve the customer experience in combination with our business goals.  You are  A peop... Read more

Required skills:

 • Swift
 • Kotlin

Desired skills:

 • Git
 • Objective-C
 • GraphQL
 • React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

F5 APM/Netscaler konsulent

Request ID: 20-12-8442 Published: 15.12.2020

For vår kunde i helsektoren søker vi en konsulent med erfaring innen Citrix Netscaler og F5 Big-IP plattformen. Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og plattformteam. Lastbalansering benytter i dag F5 Big-IP og Citrix N... Read more

Required skills:

 • Citrix Netscaler
 • F5 APM
 • Lastbalansering

Desired skills:

 • Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

15.01.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX utvikling av stordataløsning for helseregister

Request ID: 21-01-2029 Published: 06.01.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Registrene bruker denne informasjonen til å lage rapporter som er vesentlige for finansiering av politisk oppfølging av-  og styring av helsetjenestene som tilbys i landet. Registeret mottar data om ca. 11 mill... Read more

Required skills:

 • Semantisk web
 • HTML
 • CSS3
 • Universell utforming

Desired skills:

 • GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Arkitekt Samvalgsverktøy

Request ID: 21-01-6596 Published: 08.01.2021

Pasientens helsetjeneste gjennom en styrket pasientrolle er en viktig nasjonal helsepolitisk visjon og målsetting. Konkret er samvalg et strategisk innsatsområde med forventinger om styrket kvalitet i behandlingen og økt kompetanse for pasienten. Det fremgår i OBD 2020 til Helse Sør-Øst RHF at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg og at samvalgsverktøy skal utvikles. Samvalgsverktøy er nettbaserte hjelpemidler som b... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgivning finansieringsmodell

Request ID: 20-12-8547 Published: 21.12.2020

Kunden leverte 13. november en rapport med anbefalinger om fremtidig styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger til KMD. Arbeidet med modellen har pågått gjennom store deler av 2020. I utkastet til tildelingsbrev for 2021 har Digdir fått i oppdrag å forberede innføring av ny styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å detaljere ut finansieringsmodellen, oppdatere den og... Read more

Required skills:

 • Excel

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No result, try a different search.