Showing jobs 1 to 25 of 1266 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2x Produktledere til BT Ekstern team

Request ID: 24-02-2026 Published: 23.02.2024

Ruter søker to produktledere som ønsker å være med på å skape fremtidens mobilitetstilbud.  Et tilbud som er så attraktivt og fleksibelt at det vil ta store markedsandeler fra privatbilen, og samtidig ivareta alle de individuelle behovene våre mer sårbare kundegrupper har. Vi gjør oppmerksom på at ressurser kan ved behov overføres til andre produktteam i løpet av kontraktsperioden. Om oppdraget Tur-Retur tilbyr i dag ulike former for bestillingst... Read more

Required skills:

Produktleder
produktutviklingsteam
digitale produkter.
brukertesting
produktanalyse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: 04.03.2024 12:00
Read more and apply

UX-designer til Fremtidens kundeservice

Request ID: 24-02-4094 Published: 23.02.2024

Ruter søker etter en UX-designer til Fremtidens kundeservice.Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Tur-Retur er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker.  Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analo... Read more

Required skills:

brukeropplevelsen
innsiktsarbeid
Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.03.2024

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: 04.03.2024 12:00
Read more and apply

Fullstack-utvikler til Fremtidens kundeservice

Request ID: 24-02-5721 Published: 23.02.2024

Ruter søker en-to (1-2) erfarne fullstack-utviklere til teamet Fremtidens kundeservice. Utviklerne vil jobbe i et tverrfaglig produktteam, tett med tech lead, designer, produktleder og domeneeksperter. Utviklerne skal være med på å lage fremtidens systemer for kundeservice.I første omgang er personene tiltenkt å jobbe i Fremtidens kundeservice, men personen vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Tur-Retur.Om rollen og arbeidsoppgaverUtviklerne... Read more

Required skills:

React
TypeScript
Kotlin
SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.04.2024

Enddate

31.03.2025

Languages

Norsk

Apply before: 15.03.2024 12:00
Read more and apply

Seniorkonsulent til arbeidet med nasjonale grunndata

Request ID: 24-02-0511 Published: 22.02.2024

I dag samler ulike offentlige myndigheter inn store mengder data som brukes isolert i deres egne forvaltningsprosesser. Slik disse dataene er forvaltet i dag, har de ofte begrenset verdi for andre formål og dekker sjelden behovene til påfølgende brukere. Skal offentlig sektor lykkes med ambisjonen om å bli mer datadrevet, mer sammenhengende og øke automatiseringsgraden på forsvarlig vis, er vi avhengige av god tilgang til data med tilstrekkelig k... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.03.2024

Enddate

01.07.2024

Languages

Norsk

Apply before: 04.03.2024 12:00
Read more and apply

Backup & Restore Infrastructure Consultant

Request ID: 24-02-0284 Published: 16.02.2024

We are seeking an experienced Backup & Restore Infrastructure Consultant to join our team on a project basis. The consultant will be responsible for operating, maintaining, and enhancing our backup & restore infrastructure on-premises. The primary focus will be on Dell Data Domain and associated infrastructure, ensuring its efficiency and reliability. The consultant will also play a crucial role in documenting restore processes and training relev... Read more

Required skills:

Dell Data Domain
Infrastructure
backup & restore

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.03.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norwegian & English

Apply before: ASAP
Read more and apply
(Closed)

Senior Fullstack utvikler

Request ID: 24-02-3966 Published: 09.02.2024

Systemet / bakgrunn:Vår kunde søker etter bistand til videreutvikle sin egenutviklet inhouse plattform. Plattformen er et kiristik kjernesystem for driften av kunden sine systemer. Løsningen ble frem til høsten 2021 utviklet av en tredjepartleverandør (nå avviklet. I dag forvaltes og videreutvikles internt hos kunden av It-admin. It-admin var lead utvikler på plattformen i hos den tidligere leverandøren, og har dermed de beste forutsetninger for... Read more

Required skills:

Node
Vue
typescript
javascript

Desired skills:

MSSQL

Competence area

Development

Location

Kristiansund/Remote

Workload

50-100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Løsningsarkitekter til prosjekt BRsys

Request ID: 24-02-3542 Published: 08.02.2024

Brønnøysundregistrene har behov for å sikre at BRsys-prosjektet og andre tilknyttede prosjekter har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling og drift av den tekniske plattformen for registertjenester.Nærmere beskrivelse av oppdragetI forbindelse med pågående utvikling av ny registerplattform ved Brønnøysundregistrene er det nødvendig å styrke arkitekturarbeidet.Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre arkitektur... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.04.2024

Enddate

15.04.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SQL DBA - Flyttingen av databaser

Request ID: 24-01-3800 Published: 31.01.2024

Kunden skal migrere databaser fra en eldre fysisk SQL-server til en ny virtuell SQL-database. Den nåværende serveren er utdatert, og det er på høy tid å modernisere systemet for bedre ytelse og sikkerhet.Oppgavebeskrivelse:Vi søker en erfaren SQL DBA konsulent til å håndtere flyttingen av 4-6 databaser fra den eksisterende fysiske SQL-serveren til en ny VM SQL-database. Hver database skal håndteres individuelt, og det er nødvendig å kartlegge sou... Read more

Required skills:

SQL
DBA

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Holmestrand

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Rådgiver - Implementering av EEG-løsning

Request ID: 24-01-3572 Published: 30.01.2024

Helse Sør-Øst har behov for å erstatte dagens EEG-programvare og erstatte EEG-utstyr i et regionalt perspektiv. Programvare og utstyr har sterke avhengigheter til hverandre (proprietært), slik at helseforetakene ikke kan erstatte det ene uten også å erstatte det andre. Det er derfor behov for å erstattenåværende system med både ny regional programvare og nytt utstyr. Det er nå gjennomført en regional anskaffelse av EEG i Helse Sør-Øst (gjennomfør... Read more

Required skills:

MS SQL
Løsningsdesign

Desired skills:

Helse Sør-Øst
EEG-løsninger

Competence area

Architecture, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Power BI - Data Management

Request ID: 24-01-4163 Published: 18.01.2024

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges på nytt på ny dataplattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag 200. Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på 2,5 år. Det er... Read more

Required skills:

Power BI
Behovskartlegging
Økonomiforståelse
Behovskartlegging

Desired skills:

Datamodellering
API
Excel/PPT

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Junior prosjektressurs

Request ID: 24-01-9851 Published: 12.01.2024

Kriminalomsorgen har anskaffet en et nytt digitalt straffegjennomføringssystem (KODA) som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring, og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet. Prosjektet er nå i en fase med utvikling og test av første leveranse og videre utvikling, test og utrulling av hovedfunksjonalitet i fase 2. Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en p... Read more

Required skills:

offentlig sektor
digitaliseringsprosjekter
prosesskartlegging
prosjektmetodikk

Desired skills:

Prince2

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer - Data Management

Request ID: 24-01-2036 Published: 11.01.2024

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges på nytt på ny dataplattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag 200. Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på 2,5 år. Det er... Read more

Required skills:

Datamodellering
Data engineering
Dataarkitektur
CI/CD
DataOps
Python

Desired skills:

Azure

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.01.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder/Controller - Nye Altinn

Request ID: 24-01-1585 Published: 09.01.2024

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for ressurs med spisskompetanse på økonomi- og budsjett-oppfølging i større teknologiske prosjekter.Kunden ser for seg en Controller med prosjekterfaring større teknologiske prosjekter/program.Ressursen skal bistå Digdir i vårt nye program ‘Nye Altinn’.Ytterligere informasjon og forventninger til leveranse gis ved oppstart.BakgrunnAltinn er en tjenesteplattform, en viktig nasjonal fellesløsning og en... Read more

Required skills:

kostnadskontroll
budsjettoppfølging
risikovurdering

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.06.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Sharepoint

Request ID: 24-01-2473 Published: 08.01.2024

Til vår kunde innen kantinedrift & facility management søker vi en Prosjektleder for et forprosjekt. Kunden har i dag mye filer lagret på gammel filserverløsning (onprem). Det gjelder da felles filområder med tilgangsstyring, samt hjemmekataloger for enkelte brukere.Felles filområder skal sentraliseres i Mordern Sharepoint. Hvor da også eksisterende systemintegrasjoner til dagens filserver må flyttes over til Sharepoint. Samt at det også vil komm... Read more

Required skills:

Prosjektleder
Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Asker, Stavanger, Bergen

Workload

100%

Startdate

12.02.2024

Enddate

31.05.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorutvikler Sharepoint

Request ID: 24-02-6607 Published: 12.02.2024

Seksjon Publisering og dokumentasjonsverktøy har ansvar for en rekke samhandlings- og publiseringstjenester som tilbys de 80 000 ansatte ved sykehusene i regionen og for våre kolleger i Sykehuspartner.Dette omfatter blant annet Intranett, Ekstranett, portaler og kontorstøtteløsninger. I dag leveres disse tjenestene i hovedsak på SharePoint On-premise, men vi er i ferd med å flytte noen av tjenestene over til SharePoint Online.Konsulenten vil inng... Read more

Required skills:

SharePoint
Javascript/Typescript
C#/.NET
MS SQL
PowerShell

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testansvarlig i utviklingsteam

Request ID: 24-02-7297 Published: 08.02.2024

I forbindelse med utviklingen av Brønnøysundregistrenes registerplattform (BRsys), og relaterte utviklingsprosjekter, har vi behov for å styrke kapasiteten på testområdet da det for tiden ikke finnes tilgjengelige interne ressurser. Det er behov for å engasjere 3 ressurser som testansvarlige i utviklingsteam.Nærmere beskrivelse av oppdragetSom testansvarlig i teamet har ressursen ansvar for planlegging, forberedelse og gjennomføring av konstruksj... Read more

Required skills:

funksjonelle tester
API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.03.2024

Enddate

18.03.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistå med gjennomføring av offentlige anskaffelser

Request ID: 24-02-8316 Published: 07.02.2024

Ruter As søker en konsulent i inntil 100% stilling til avdeling Strategiske anskaffelser der personen skal arbeide med porteføljen - Innkjøps varer og tjenester. Personen skal anses som en «do-er» og en effektiv ressurs for å gjennomføre anskaffelser, arkivere kontrakter, samt oppdatere prosedyrer/rutiner.Seksjonen gjennomfører regelmessige anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. f.eks. IT lisenser,... Read more

Required skills:

EU-Supply
offentlig anskaffelser
offentlig innkjøpsavdeling

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.03.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk testleder - til programmet Nye Altinn

Request ID: 24-01-6242 Published: 31.01.2024

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 teknisk testleder som skal bistå oss å planlegge og gjennomføre god testpraksis i autonome team. Digdir er inne i et viktig arbeid med å videreutvikle og modernisere Altinn. Les mer om prosjektet i Samarbeidsportalen: Modernisering av AltinnProgrammet ‘Nye Altinn’ består av en rekke utviklingsteam som jobber med å bygge nye tjenester på Altinn 3 platt... Read more

Required skills:

Git
testleder
testprosesser
Testautomatisering
Cypress
K6
Playwright

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

28.02.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Ring 1 - håndtering av avvik

Request ID: 24-01-5514 Published: 30.01.2024

Ruter har behov for en prosjektleder som skal holde i helheten rundt Ruter sin håndtering av avvikene i kollektivtransporten som oppstår grunnet stengingen av Ring 1. Oppgavene vil i hovedsak omhandle generell prosjektledelse, dokumentasjon, koordinering internt i Ruter og med eksenterne parter (Statens Vegvesen, BYM, MOS, bussoperatører ++), evaluering og oppfølging. Rollen krever god innsikt i kollektivtrafikken og hvordan denne er organisert.... Read more

Required skills:

Kollektivtransport
Prosjektleder

Desired skills:

Prince2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

30.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Helsetjenester til Migranter og Flyktninger - HDIR

Request ID: 24-01-6395 Published: 29.01.2024

Etter Russlands angrep på Ukraina i februar 2022, har et stort antall ukrainske flyktninger kommet til Norge. For å håndtere det store antallet nyankomne, gjøres det fra ulike myndigheters side løpende endringer og tilpasninger i mottak- og bosettingssystemet, og det er derfor også behov for å tilpasse helsetjenestetilbud, bistand til ulike aktører og normering av tjenestene.BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESHelsedirektoratet har behov for bistand fra 1... Read more

Required skills:

Migrasjonshelse

Desired skills:

Helsedirektoratet
Tuberkuloseundersøkelser

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

15.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverk sikkerhet

Request ID: 24-01-2190 Published: 23.01.2024

På vegne av vår partner søker vi etter en konsulent innen nettverk sikkerhet.Sykehuspartner sin verktøyportefølje innen sikkerhetsovervåking overvåker kontinuerlig nettverkstrafikken i Helse Sør-Øst. Kandidaten vil inngå i drift og utvikling av nettverkstapping og applikasjonsporteføljen til nettverksanalyse og overvåking. Deler av applikasjonsporteføljen til nettverksanalyse står foran en oppgradering som kandidaten vil bli en aktiv del av. Blan... Read more

Required skills:

Linux
CERT/SOC
Suricata
Elastic search
Apache Nifi
Ansible Tower

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo, Porsgrunn eller Grimstad

Workload

100%

Startdate

05.02.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ML/AI Arkitekt - Data Management

Request ID: 24-01-8911 Published: 15.01.2024

Vi søker etter en ML/AI Arkitekt for en kunde i bank & finans sektoren. Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny data- og analyseplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges fra bunn på ny plattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag... Read more

Required skills:

Maskinlæring
AI
MLOps
løsningsarkitektur
Python

Desired skills:

Databricks
MLFlow
Matlab

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.02.2024

Enddate

15.02.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemutvikler

Request ID: 24-01-1383 Published: 15.01.2024

Informasjon om ValgdirektoratetValgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i dette arbeidet.Som en del av Valgdirektoratets støtte til kommunene og fylkeskommunene forvalter direktoratet det elektronisk v... Read more

Competence area

Development

Location

Tønsberg

Workload

100%

Startdate

22.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver M365-forvaltning

Request ID: 24-01-6950 Published: 15.01.2024

Sykehuspartner skal innføre Microsoft 365 i Helse Sør-Øst, og har behov for bistand på områder der det ikke er interne medarbeidere.Hovedoppgaver:Ansvarlig for å etablere og videreutvikle den tekniske forvaltning av Power PlatformBistå med koordinering av oppgaver og aktiviteter (holde oversikt, følge opp, utarbeide dokumentasjonsunderlag, bistå i utførelse av konkrete aktiviteter)Bistå i å utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon av tjenestenBist... Read more

Required skills:

M365
MSM

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektledere og testleder innføring HP

Request ID: 24-01-8164 Published: 08.01.2024

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og over 30 midt-norske kommuner. Selskapet har ansvar for innføring og drift og forvaltning av den nye pasientjournalen Helseplattformen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Se https://helseplattformen.no.Løsningen Helseplattformen som er basert på pasientjournalen fra Epic, er innført ved St. Olavs hospital, 19 kommuner og enkelte fastlegekontor. Løsningen skal innføres for de resterende helsefor... Read more

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9