Showing jobs 1 to 25 of 1042 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Senior Fullstack .NET

Request ID: 23-02-4561 Published: 09.02.2023

For vår kunde i energi sektoren søker vi etter en Fullstack .NET utvikler. BakgrunnKundens drift av transmisjonsnettet og utøvelsen av systemansvaret for det norske kraftsystemet krever omfattende IKT-løsninger, og IKT utgjør derfor en sentral del av neste generasjon kraftsystem. Vi søker dyktige og ambisiøse senior-utviklere med solid erfaring og sterk kompetanse på .NET- og web-utvikling, både frontend og backend. Utviklerne skal inngå i et sm... Read more

Required skills:

.NET
C#
HTML
Javascript
SQL

Desired skills:

React
Oracle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.01.2025

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

2x Senior .NET utviklere

Request ID: 23-02-1963 Published: 08.02.2023

FHI har fått nye krav til å utvide og utbedre flere datasystemer. I den sammenheng er det behov for økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) som anskaffes vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Det er behov for inntil to erfarne konsulenter i inntil 100% stilling hver, som må kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi er inndelt i utviklingsteam som har ansvaret for ett sett av produkt... Read more

Required skills:

.NET
C#
SQL
Azure

Desired skills:

Octopus Deploy
Angular
REST

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.03.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 20.02.2023 11:00
Read more and apply

Tech Lead - Mobilutvikling

Request ID: 23-02-5051 Published: 07.02.2023

Flytoget søker en Tech Lead som vil være ansvarlig for å lede våre app utviklingsteam og sørge for tidsriktig levering av høykvalitets programvare. Du vil også være ansvarlige for å hjelpe teamene med å finne og løse problemer, samt foreslå forbedringer av arkitektur og ytelse i back-end og iOSapp. Tech Lead skal blant annet gjennomgå appene, finne og dokumentere områder som burde forbedres, sette opp oppgaver/issues for teamet. Det krever at d... Read more

Required skills:

iOS
Android
Tech lead
Kotlin
Swift

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.02.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 13.02.2023 11:00
Read more and apply

Fullstack Java

Request ID: 23-02-2225 Published: 03.02.2023

Entur har ansvaret for utvikling og drift av en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur utvikler en teknologiplattform for mobilitetsbransjen i form av en nasjonal reiseplanlegger, åpne data og skal støtte den pågående jernbanereformen og ITS-direktivet Norge er forpliktet til. Team Rute og Reiseplanlegging utvikler og forvalter plattformen for å kunne motta, validere, sammenstille og dele data gjennom åpne api-er og datafiler/-strømmer. Pla... Read more

Required skills:

Java
DevOps
API
GraphQL

Desired skills:

Spring
Hibernater
Docker
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2023

Enddate

01.04.2024

Languages

Norsk

Apply before: 17.02.2023 11:00
Read more and apply

Frontend & Fullstack - Politiets våpenregister

Request ID: 23-02-3102 Published: 01.02.2023

Brønnøysundregistrene søker en frontend utvikler og en fullstack utvikler til prosjektet, politiets nasjonale våpenregister. Nærmere beskrivelse av oppdragetOppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister. Registeret skal inneholde informasjon om sivile skytevåpen, våpeneiere og knytningen mellom våpen og eier. Våpen tilhørende politiet og Forsvaret omfattes ikke av reg... Read more

Required skills:

Java
Kotlin
Javascript
Typescript
Kubernetes
Docker
Next.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.03.2023

Enddate

06.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: 13.02.2023 11:00
Read more and apply

Team: Systemutvikling - Rett fra Start

Request ID: 23-02-3964 Published: 01.02.2023

Brønnøysundregistrene ser etter en engasjert backend utvikler, en fullstack utvikler og en testutvikler som bruker sin kompetanse til å finne og teste innovative løsninger. Du liker både å lære noe nytt, men også lære bort til andre. Du samarbeider godt med andre, deler din kompetanse og bidrar til gode diskusjoner og ser løsninger på utfordrende problemstillinger. Oppdragets formålOppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistren... Read more

Required skills:

React
Java
Next.js
C#
.NET
REST API

Desired skills:

Altinn

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.03.2023

Enddate

29.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: 13.02.2023 11:00
Read more and apply

Threathunter/Incident Responder

Request ID: 23-01-6780 Published: 31.01.2023

NRKs operative del av informasjonssikkerhet skal innhente en ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter. Om oppdraget NRK ser etter en senior Threathunter/Incident Responder som har lyst til å bidra og utvikle NRKs operative sikke... Read more

Required skills:

Azure Sentinel
Threathunting
Incident response

Desired skills:

Defender Advanced hunting
Nettverkslogger
Linux

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 10.02.2023 14:00
Read more and apply
(Closed)

Backend Applikasjonsutvikler - Miljø

Request ID: 23-01-6617 Published: 26.01.2023

Ruter har opprettet et nytt team som heter Miljø. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være temperatur i kjøretøy. Samtidig med anskaffelsen av applikasjonsutvikler, kjøres anskaffelser på en data ingeniør. Produktlederen og analytikeren er allerede på plass. Teamet vil i første fase være bemannet med konsulenter. L... Read more

Required skills:

AWS
Kafka
MQTT
Docker
Kubernetes
CI/CD
Java
Spring

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Dataingeniør - Miljø

Request ID: 23-01-3433 Published: 26.01.2023

Ruter har opprettet et nytt team som heter Miljø. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være temperatur i kjøretøy. Samtidig med anskaffelsen av data ingeniør, kjøres anskaffelser på en applikasjonsutvikler. Produktlederen og analytikeren er allerede på plass. Teamet vil i første fase være bemannet med konsulenter. L... Read more

Required skills:

Dataingeniør
AWS
Kafka
Docker
Kubernetes
SQL
Snowflake
Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Dataingeniør - APC

Request ID: 23-01-2707 Published: 26.01.2023

Ruter har opprettet et nytt team som heter Passasjertelling. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være fyllingsgrad i kjøretøy. Samtidig med anskaffelsen av data ingeniør, kjøres anskaffelser på en applikasjonsutvikler. Disse vil sammen utgjøre teamets tekniske kompetanse og samarbeide med intern produktleder. Løsni... Read more

Required skills:

Dataingeniør
AWS
Kafka
Docker
Kubernetes
SQL
Snowflake
Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Nettverkspesialist med kjennskap til streamingløsninger

Request ID: 23-01-9271 Published: 20.01.2023

Team kontribusjon hos NRK søker en nettverksspesialist. Teamet utvikler, leverer og forvalter alle tekniske løsninger for innhenting og utveksling av live innhold for produksjon av TV og radio. Fra dekning av krisesituasjoner og viktige nyhetshendelser til store eventer. Teamet ønsker å styrke sin kompetanse innen nettverk, bruk av server og skytjenester i forbindelse med streaming av audio og video over IP og Internett. OppdragsbeskrivelseTeam... Read more

Required skills:

nettverksinfrastruktur
feilsøking
skyløsninger
Linux
Kubernetes
Docker

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.02.2023

Enddate

20.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Datavarehus - BODS ETL

Request ID: 23-01-1626 Published: 18.01.2023

Ruter ønsker to (-2-) konsulenter for å jobbe i analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempler på dataprodukt i teamet kan være passasjertelling, linjelønnsomhet og betalingsandel. Ruter søker erfarne konsulenter som skal bistå med utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene SAP BODS og SQL server i datavarehuset samt å tilrettelegge data til forretningsformål i det semantiske laget Analysis Serv... Read more

Required skills:

BODS ETL
PowerBI
ETL
MS SQL
DAX

Desired skills:

DBT

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.02.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend utvikler

Request ID: 23-01-9132 Published: 12.01.2023

Utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produkteier, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere og testere, til sammen 11 personer. Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg BFF for planlagte nye leveranser i RuterSalg. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet. Eksempler på arbeids... Read more

Required skills:

Kotlin
Hendelsesdrevet arkitektur
Kafka
Mikrotjenester
Kubernetes

Desired skills:

Spring Boot
AWS
Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.02.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Datavarehus team lead / arkitekt

Request ID: 23-01-5806 Published: 11.01.2023

Ruter ønsker en data arkitekt til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data varehus, arkitektur og Big data infrastruktur. Om prosjektetAvdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes, dbt og Snowflake. Avdel... Read more

Required skills:

BI
Datavarehus
dataarkitektur
SQL
Python
DTB
AWS
Snowflake

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.02.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Technical tester - Energy industry

Request ID: 23-01-6144 Published: 11.01.2023

For our customer in the power industry, we are searching for a non-functional tester. As the European power market is moving towards a green, integrated, and harmonized future, a new model for balancing the Nordic power system is called for. To achieve this, the Nordic TSOs have established the Nordic Balancing Model (NBM) cooperation. This involves the introduction of new system services to provide the needed automation and digital support in t... Read more

Required skills:

Non-functional test
Test automation
Performance test
Integration test
ISTQB

Desired skills:

Azure
Kubernetes

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

30.11.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teach Lead - Digital Gravferdsløsning

Request ID: 23-01-3635 Published: 10.01.2023

Digdir søker en Tech lead/Teknisk arkitekt. Ressursen vi etterspør skal inn i et større oppdrag for å levere tjenester/funksjonalitet til ‘Digital Gravferdsløsning’. Dette er et oppdrag Digdir skal levere på vegne av oppdragsgiver som er Statsforvalteren i Vestfold/Telemark. Ressursen vil gå inn i et Dedikert DevOps team og må samarbeide tett med andre dedikerte teamarkitekter/produkteiere i ulike DevOps team innenfor Altinn 3 løsningen. DevOps... Read more

Required skills:

C#
React
Microsoft services arkitektur
Kubernetes
Azure
Teamlead

Desired skills:

Altinn

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

30.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner - Digital Gravferdsløsning

Request ID: 23-01-1144 Published: 10.01.2023

Digdir søker etter en Interaksjonsdesigner. Konsulenten vil gå inn i et dedikert DevOps team og må samarbeide tett med andre dedikerte teamarkitekter/utviklere/UU designere i ulike DevOps team innenfor Altinn 3 løsningen. DevOps team er lokalisert på våre lokaler i Oslo (Økern) og kontoret i Brønnøysund. Ressursen Digdir etterspør skal inn i et større oppdrag for å levere tjenester/funksjonalitet til ‘Digital Gravferdsløsning’. Dette er et oppdr... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesign
konseptutvikling
Tjenestedsign
Systemdesign
Brukertest

Desired skills:

DevOps

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

30.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend F# utvikler

Request ID: 23-01-2848 Published: 09.01.2023

NRK søker en senior backend F# utvikler til NRK TV. Vi bygger løsninger på .NET og utvikler både i C# og F# . Vi har kanskje en av Norges største F#-miljø. Det meste driftes i eksterne skytjenester. Vi bruker alt fra virtuelle maskiner i Azure, til Azure App Services, Kubernetes og serverless-teknologi med Azure Functions. Vi bygger løsninger med lang levetid, så derfor er godt API-design viktig for oss. Vi tar oss tid til å gjøre arkitekturarbe... Read more

Required skills:

C#
F#
.NET
API
produksjonssetting

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2023

Enddate

30.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Plattformutvikler

Request ID: 23-01-3910 Published: 06.01.2023

Entur AS har behov for en konsulent som skal bistå team Plattform i Plattform teamet for å utvikle og vedlikeholde Enturs skyplattform. Rollen som Plattformutvikler er en del av Team Plattform og jobber med å utvikle en selvbetjent og automatisert plattform som gir den enkleste mulige hverdagen for utviklerne. Team Plattform er ikke et operations eller driftsteam, men et team som fokusere på å hele tiden videreutvikle plattformen videre for å gi... Read more

Required skills:

Google Cloud
Kubernetes
Docker
mikrotjenester
Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsarkitekt til Moderniseringsprosjektet

Request ID: 23-01-6367 Published: 04.01.2023

NRK ser etter en senior sikkerhetsarkitekt på heltid, som kan være en pådriver for det systematiske sikkerhetsarbeidet. Oppdraget er en del av programmet Modernisert produksjonsplattform.NRK står ovenfor store endringer i arbeidsflyter og teknologi i forbindelse med overgang til ny produksjonsteknologi – en IP (AVoIP)-basert moderne produksjonsplattform. NRK skal i perioden bytte teknologi fra dagens SDI-baseband infrastruktur (inkl. egne infras... Read more

Required skills:

Sikkerhetsarkitekt
Forretningskontinuitet
Risikostyring
Leverandørkjeder
Prosjektstyring

Desired skills:

Sikkerhetsstyring

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.01.2023

Enddate

31.08.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Senior Web-utviklere,

Request ID: 23-01-6230 Published: 03.01.2023

Flytoget søker to senior web-utviklere, som skal utvikle en reise- og billett-app for Bytoget. Om arbeidetBytogets app skal bli den raskeste, enkleste og best likte måten å kjøpe billetter for Bytogets strekninger og overganger. Tjenestene og front-end finnes ikke enda. Du og teamet former team og kode fra starten av. Vi jobber smidig og iterativt, med korte feedback looper og kryssfunksjonelle autonome teams. Løsningen vil være tett knyttet op... Read more

Required skills:

next.js
Typescript
Jsdoc
Javascript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x iOS Utviklere

Request ID: 23-01-2838 Published: 03.01.2023

Flytoget søker to senior iOS-utviklere, som skal utvikle en reise- og billett-app for Bytoget. Om arbeidetBytogets app skal bli den raskeste, enkleste og best likte måten å kjøpe billetter for Bytogets strekninger og overganger. Tjenestene og front-end finnes ikke enda. Du og teamet former team og kode fra starten av. Vi jobber smidig og iterativt, med korte feedback looper og kryssfunksjonelle autonome teams. Løsningen vil være tett knytta opp... Read more

Required skills:

iOS
Swift
App

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Android Utviklere

Request ID: 23-01-3603 Published: 03.01.2023

Flytoget søker i denne konkurransen 2 senior android-utviklere, som skal utvikle en reise- og billett-app for Bytoget. Om arbeidetBytogets app skal bli den raskeste, enkleste og best likte måten å kjøpe billetter for Bytogets strekninger og overganger. Tjenestene og front-end finnes ikke enda. Du og teamet former team og kode fra starten av. Vi jobber smidig og iterativt, med korte feedback looper og kryssfunksjonelle autonome teams. Løsningen v... Read more

Required skills:

Android
Kotlin
App

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack-utvikler

Request ID: 23-01-6356 Published: 03.01.2023

Flytoget søker en senior fullstack-utvikler (react/kotlin), som skal utvikle en reise- og billett-app for Bytoget. Om arbeidetBytogets app skal bli den raskeste, enkleste og best likte måten å kjøpe billetter for Bytogets strekninger og overganger. Tjenestene og front-end finnes ikke enda. Du og teamet former team og kode fra starten av. Vi jobber smidig og iterativt, med korte feedback looper og kryssfunksjonelle autonome teams. Løsningen vil v... Read more

Required skills:

Kotlin
Node.JS
REST
Graph QL
Docker
Kubernetes
React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.01.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Kotlin utviklere

Request ID: 23-01-6095 Published: 03.01.2023

Flytoget søker en senior backend-utviklere (kotlin), som skal utvikle en reise- og billett-app for Bytoget. Om arbeidetBytogets app skal bli den raskeste, enkleste og best likte måten å kjøpe billetter for Bytogets strekninger og overganger. Tjenestene og front-end finnes ikke enda. Du og teamet former team og kode fra starten av. Vi jobber smidig og iterativt, med korte feedback looper og kryssfunksjonelle autonome teams. Løsningen vil være te... Read more

Required skills:

Kotlin
Docker
Kubernetes
REST
GraphQL

Desired skills:

Node.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9