Showing jobs 1 to 25 of 1173 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teknisk Testleder - Statistikkportal

Request ID: 23-09-9951 Published: 28.09.2023

FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter en testleder, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, FHI Statistikkportal. Portalen består av tre deler; et administrasjonsgrensesnitt der fagpersoner i FHI laster inn og tilrettelegger sine data, et åpent api der dataene blir tilgjengelig for alle interessenter og et publikumsgrensesnitt der vi visualiserer statistikk fra FHIs ulike helsere... Read more

Required skills:

testautomatisering
Azure
CI/CD
Jira

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 16.10.2023 12:00
Read more and apply

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 27.09.2023

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover... Read more

Required skills:

Agile Coachen

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

30.04.2023

Languages

Norsk

Apply before: 09.10.2023 12:00
Read more and apply

Frontendutvikler til RDS

Request ID: 23-09-1163 Published: 27.09.2023

Team Ruters designsystem (RDS) ønsker seg en utvikler til å være med å videreutvikle RDS. Hovedmålet med designsystemet er å bygge kultur for deling og skape et tettere samarbeid på tvers av produkt og tjenester i hele kundeferden. Teamet består for tiden av tre ansatte; én designsystem lead, én senior visuell designer og én designer. Nå trenger vi en utvikler som har faktisk og praktisk erfaring med å utvikle designsystemer.I første omgang er ut... Read more

Required skills:

React
Typescript
CI/CD
Designsystem

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

30.09.2023

Languages

Norsk

Apply before: 09.10.2023 12:00
Read more and apply

Frontendutvikler til team DPI

Request ID: 23-09-3404 Published: 27.09.2023

Ruter er nå på jakt etter en frontendutvikler som kan hjelpe oss i team DPI (dynamisk og personlig passasjerinformasjon) med å videreutvikle og forvalte de digitale kundeinformasjonsflatene om bord på kjøretøy og stoppested/holdeplasser. I tillegg vil rollen også være sentral i å utvikle og overvåke interne verktøy for kvalitetssikring og systemstatus for kundeinformasjon og ha dialog med plattformleverandører av stoppestedsskjermer.Ruters kjøret... Read more

Required skills:

React
Typescript
HTML/CSS
Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

30.09.2025

Languages

Norsk

Apply before: 09.10.2023 12:00
Read more and apply

Frontendutviklere til team Web

Request ID: 23-09-6698 Published: 27.09.2023

Ruter søker to (-2-) senior frontend/webutviklere til å jobbe i team Web. Ruter ønsker å gi brukerne et helhetlig inntrykk av Ruter uavhengig av hvilken kanal de møter oss på. Kundeorientert design og utvikling av Ruter-appen har gitt et skikkelig løft på mobile flater. Webløsninger som ruter.no gjenstår, og det ønsker vi nå å sette fokus på. Akkurat nå er vi i en fase der vi vurderer teknologi og arkitektur. Du vil derfor være en sentral person... Read more

Required skills:

React
Typescript
Kubernetes
Headless CMS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

23.10.2023

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: 09.10.2023 12:00
Read more and apply

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 26.09.2023

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaf... Read more

Required skills:

Produktutvikling
Tjenesteutvikling
Offentlige anskaffelser
Prosjektledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: 09.10.2023 12:00
Read more and apply

2x Prosjektstøtte koordinator - FHI

Request ID: 23-09-9844 Published: 26.09.2023

FHI revidert nasjonalbudsjett for 2023 det ble besluttet at alle nasjonale helseregistre skal virksomhetoverføres til FHI fra 1.1.2024. Dette medfører på IT-siden at tekniske løsninger, infrastruktur, lisenser med mer må overføres til FHI. Vi søker etter to personer som kan bidra i kartleggingen av de aktuelle løsningene, støtte det interne prosjektet og bidra med koordinering mellom de involverte.BISTANDEN SOM SKAL UTFØRESOppdraget består i å bi... Read more

Required skills:

infrastruktur
ActiveDirectory
M365
Prince2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 11.10.2023 12:00
Read more and apply

Senior .NET utvikler

Request ID: 23-09-0643 Published: 19.09.2023

NHN har startet et arbeid med å integrere de interne støttesystemene i NHN. Formålet til integrasjonstjenesten er å etablere en løsning mot alle NHN sine interne støttesystemer. Integrasjonstjenesten skal holde oversikt over hvem som produserer og konsumerer data. Integrasjonstjenesten vil være et knutepunkt for mottak og distribusjon av data mellom NHN sine interne støttesystemer. Teamet bistanden skal utføres i jobber med å knytte sammen de int... Read more

Required skills:

.NET Core
REST API
Docker
Kubernetes

Desired skills:

Kafka

Competence area

Development

Location

Tromsø

Workload

100%

Startdate

09.10.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: 02.10.2023 12:00
Read more and apply

Senior Frontendutvikler

Request ID: 23-09-2628 Published: 19.09.2023

Stortingets IT-miljø er i stor grad basert på Microsoft produkter og utviklingsverktøy. Oppdragsgiver har en bred portefølje av applikasjoner utviklet for Windows og Web-plattform, og er nå i gang med å utvikle og etablere en ny tjenestebasert plattform. I tillegg til egenutviklede systemer har oppdragsgiver ansvar for å tilpasse hyllevare og skytjenester, og å integrere disse i sitt systemlandskap.Oppdragsgivers egenutviklede løsninger er i all... Read more

Required skills:

React
JavaScript/Typescript
CSS
JSON

Desired skills:

Scrum

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2023

Enddate

28.02.2023

Languages

Norsk

Apply before: 29.09.2023 12:00
Read more and apply

Prosjektleder Digitale skilter

Request ID: 23-09-7144 Published: 15.09.2023

Ruter drifter en betydelig skiltpark i Oslo og Viken. Dette inkluderer elektroniske skilter og skjermer på bussholdeplasser, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Vedlikehold og bytte av skilter skjer i stor grad gjennom leverandører og i tett samarbeid med Sporveien, Sporveien Media og andre offentlige enheter, men Ruter har overordnet ansvar for kontrakter og leveransene.Den eldste delen av skiltparken må oppgraderes spesielt med tanke på over... Read more

Required skills:

prosjektledelse
offentlige anskaffelser
SSA avtaler

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.10.2023

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: 02.10.2023 12:00
Read more and apply

Fullstack utvikler React & Java

Request ID: 23-09-8376 Published: 13.09.2023

Vigo IKS søker en fullstack utvikler med kompetanse innen React & Java for FINT KONTROLL. Hovedoppgaven vil, sammen med resten av teamet, være å bidra med utvikling på frontend og noe backend i FINT KONTROLL løsningen.Oppgavene vil blant annet bestå i:Frontend og backend utviklingDesign og utvikling av brukergrensesnittet i løsningen med tilhørende tjenester Krav til kompetanse:Relevant erfaring som fullstack utvikler, med hovedvekt på frontend.F... Read more

Required skills:

React
Typescript
Cypress
Java
Spring

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Altinn

Request ID: 23-09-3130 Published: 15.09.2023

Brønnøysundregistrenes søker en prosjektleder som skal sikre en smidig overgang for Brønnøysundregistrenes nåværende tjenester fra Altinn 2 - plattformen til ny teknologisk plattform - Altinn 3. I denne forbindelse ønsker vi å leie inn en prosjektleder. Konsulenten vil så snart som mulig bli involvert aktivt i prosjektets planleggingsprosess og vil fra 1.1.2024 innta rollen som prosjektleder for gjennomføringsfasen.Nærmere beskrivelse av oppdrage... Read more

Required skills:

Prosjektledelse
Produktteam-organisering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2023

Enddate

15.11.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend utvikler - Team Mobilitet

Request ID: 23-09-4754 Published: 12.09.2023

Ruter ønsker en erfaren utvikler til team Mobilitet i Ruter. Personen skal videreutvikle eksisterende portefølje, samt bygge og designe nye løsninger for tjenestelaget under Ruter-appen.Vi ønsker oss en seniorutvikler med backend-kompetanse og interesse for arkitektur. Utvikleren skal gi retning for hvordan vi skal implementere og selv være ledende i å lage den nye løsningen, sammen med flere utviklere over flere plattformer.Hovedandelen av utvik... Read more

Required skills:

Kotlin
Java
Kafka
Løsningsarkitektur
Kubernetes
Helm
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

30.09.2023

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Project manager for two facility management projects

Request ID: 23-09-4598 Published: 07.09.2023

For our customer in the Energy industry, we are looking for one project manager resource to support two projects, named Future HQ and Ella Space, in the HR and Facility Management domain. When responding to this request, please provide the CV in English and also write a short paragraph answering this question; Why is this the right candidate for the job?Future HQ is the project that has defined what the customers future HQ should be from perspect... Read more

Required skills:

Facility management
Stakeholder management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

26.09.2023

Enddate

19.06.2024

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder Selvkjøring

Request ID: 23-09-7000 Published: 05.09.2023

Ønsker du å være en del av fremtidens transportsystem og være med på å revolusjonere kollektivtrafikken i Oslo-regionen? Har du erfaring med å lede komplekse prosjekter og har en lidenskap for innovasjon og teknologi? Da kan du være den rette kandidaten for stillingen som Senior Prosjektleder for Ruter Selvkjøring!Ruter er en av Norges ledende kollektivtrafikkaktører, og vi er nå på utkikk etter en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektlede... Read more

Required skills:

Selvkjørende teknologi
Kunstig intelligens
Prosjektledelse

Desired skills:

Samferdselssektoren

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.10.2024

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2 senior C# utviklere

Request ID: 23-09-2529 Published: 05.09.2023

Til vår kunde i justis sektoren søker vi 2 C# .Net utviklere.Konsulentene skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen i prosjektet ESAS III og ESAS forvaltning. I tillegg skal konsulentene bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA og evt. andre utviklings- og forvaltnings oppgaver. Kompetanse: Gode ferdigheter innenfor .NET... Read more

Required skills:

C#
.Net
RabbitMQ
NServiceBus
Løsningsdesign
MSSQL
JSON Schema

Desired skills:

Offentlig Sektor

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.10.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Network Engineer

Request ID: 23-09-9770 Published: 05.09.2023

We are currently seeking a Senior Network Engineer for a client in the energy sectorAs a Senior Network Engineer, your main responsibilities will be;Advisory, design and implementation of large scale enterprise network with exposure to Network Security, Firewalls, Proxy , IPS devices and remote access solutions.Advisory, design and implementation of Enterprise Data Centre Network with Exposure to Multi-Vendor Firewalls (Checkpoint, Cisco ASA, For... Read more

Required skills:

MS Azure certification (AZ-104, AZ-303, AZ-304)
Network certification (CCNP or similar)
Network Security
Multi-Vendor Firewalls
ITIL v3

Desired skills:

Telecom
MPLS
Solarwinds
ServiceNow
CheckPoint
Fortinet

Competence area

Infrastructure

Location

Lilleaker

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2024

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more

TEAM: Nasjonalt nett

Request ID: 23-09-2613 Published: 22.09.2023

NHN har behov for et team som kan bistå med en helhetlig tilnærming som passer vårt forretningsområde. Teamet skal bestå av 1 arkitekt og 4 .NET og C# utviklere. Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveransene. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatis... Read more

Required skills:

.NET
C#
SQL
Systemarkitektur
API

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.01.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt - Helhetlig informasjon for digital assistanse

Request ID: 23-09-0212 Published: 07.09.2023

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for å følge opp tverrgående behov for digitalisering i offentlig sektor. Det er i den forbindelse startet et arbeid med å finne tverrgående løsninger på utfordringer innen «Helhetlig informasjon for digital assistanse». Digdir har satt sammen et tverrfaglig team som skal vurdere løsninger og iverksette tiltak for å løse utfordringer knyttet til informasjon fra det offentlige ut til innbygger o... Read more

Required skills:

Løsningsarkitektur
CMS
Semantisk samhandlingsevne
Metadata
Informasjonsforvaltning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

%

Startdate

27.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgivning BSS og Mediation

Request ID: 23-08-3369 Published: 28.08.2023

Som rådgiver for dette telekom prosjektet vil du være ansvarlig for å lede og koordinere alle aspekter av implementeringen av løsninger knyttet til mediation, billing, charging og BSS for vår kunde innen telekom-sektoren. Du vil jobbe tett med kunden, interne team og leverandører for å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet. Dine hovedansvarsområder vil inkludere:Billing og Charging: Ledelse og rådgivning rundt implementeringen av fakture... Read more

Required skills:

BSS
Mediation
Telekom
Billing

Desired skills:

NAVI

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2023

Enddate

30.11.2024

Languages

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior backend utvikler - RuterSalg

Request ID: 23-08-0127 Published: 18.08.2023

Ruter søker en erfaren og senior backend applikasjonsutvikler til RuterSalg teamet som er godt kjent med systemer for asynkron meldingsutveksling.Det er nå behov for en erfaren backendutvikler som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg. Konsulenten bør minst har 5 års erfaring med backendutvikling, og erfaring med distribuert hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis asynkron meldingsutveksling og «eventual consistency»Ruter h... Read more

Required skills:

Kafka
Kotlin

Desired skills:

Docker
Kubernetes
Spring Boot

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2023

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior backend utvikler - RuterKontroll

Request ID: 23-08-5852 Published: 18.08.2023

Ruter ønsker en erfaren backend-utvikler med god kompetanse på Kafka, til RuterKontroll- teamet. Utvikleren skal være med og bygge opp backendløsningen vår. Ruter ønsker oss en utvikler som har lyst til å være med oss å lage en løsning basert på de beste verktøyene i vår del av markedet, og som skal løse en spennende og utfordrende problemstilling: Hvordan få opp betalingsandelen blant de reisende samtidig som vi ivaretar våre gode kunder og våre... Read more

Required skills:

Kotlin
Kafka
AWS
Kubernetes
PostgreSQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2023

Enddate

31.08.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend utvikler

Request ID: 23-08-6259 Published: 17.08.2023

NRK sin teknologidivisjon trenger nå å styrke seg på kvalitet og ser derfor etter en dyktig backend-utvikler til å jobbe med publikumsnære tjenester i NRK. Kandidaten vil gå inn i et tverrfaglig team som jobber dedikert med produktområdet Publikumsinteraksjon. Publikumsinteraksjon gir publikum en mulighet til å delta i NRKs innhold gjennom stabile systemer og gode grensesnitt for avstemming og annen interaksjon. Konsulenten vil jobbe tett med tea... Read more

Required skills:

Java
Spring Boot
SQL
NodeJS
Cloud

Desired skills:

React
Kubernetes
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.09.2023

Enddate

18.03.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Funksjonell Arkitekt

Request ID: 23-08-1221 Published: 16.08.2023

For vår kunde i helsesektoren søker vi en funksjonell arkitektEt av områdene divisjon innbygger i NHN har ansvar for er Helsenorge, innbyggers inngang til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge videreutvikles løpende, med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye, og vi har nå behov for ekspertise innen funksjonell arkitektur for å bistå dette arbeidet. Vi trenger en funksjonelt ansvarlig i et av våre produktorienterte lø... Read more

Required skills:

Funksjonell arkitekt.
Universell utforming
Digitale løsninger

Desired skills:

Azure

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 Data Engineers

Request ID: 23-08-0187 Published: 16.08.2023

Ruter skal opprette et nytt team som heter Operatørportalen og vi søker etter 1-2 data engineers. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles med operatørene i en selvbetjent løsning. Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være datakvalitet på dataleveranser fra kjøretøy. Teamet vil i oppstartsfasen bestå av techlead, en applikasjonsutvikler, en data eng... Read more

Required skills:

Snowflake
Datamodeller
Datavarehus
Python
SQL

Desired skills:

Kafka
PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.09.2023

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9