Showing jobs 1 to 25 of 596 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Team - Utvikle strategi - Målbilde digital arbeidsplass

Request ID: 21-10-9452 Published: 21.10.2021

Folkehelseinstituttets strategi fram mot 2024 har ni satsninger for å møte de store utviklingstrekkene som påvirker folkehelsen i Norge og i verden. Klimaendringer, nye smittestoffer, økende helseulikheter og en aldrende befolkning er bare noen av utfordringene som gjør at vi stadig må søke nye løsninger for å beskytte liv og for å styrke helse og livskvalitet i hele befolkningen. De ni satsningene er: Sterke i krise Forutse helsetrusler Helsed... Read more

Competence area

Architecture, Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.11.2021

Enddate

08.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29.10.2021 10:00
Read more and apply

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 21.10.2021

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden... Read more

Competence area

Architecture

Location

Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Apply before: 03.11.2021 11:00
Read more and apply

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 20.10.2021

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en he... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • SQL
 • NoSQL
 • REST-baserte API

Desired skills:

 • Docker
 • CI/CD
 • OWASP
 • FHIR-baserte API

Competence area

Development, Security

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.11.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 02.11.2021 15:00
Read more and apply

Fullstack-utvikler - Team Kunde

Request ID: 21-10-4563 Published: 20.10.2021

Entur ved team Kunde eier en samling tjenester både for fordels- og rettighetsprogrammer, og består av rettighetsadministrasjon og selvbetjeningsløsninger for ansatte i jernbanesektoren. Hovedoppgavene er å videreutvikle og forvalte Personalbillettordningen innen jernbanesektoren og bistå operatører med tildeling av rettigheter til ulike rabattordninger. Entur har på oppdrag for Jernbanedirektoratet ansvar for dataforvaltning og håndtering av pe... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 05.11.2021 11:00
Read more and apply

Tech lead - Team Kunde

Request ID: 21-10-9852 Published: 20.10.2021

Entur ved team Kunde eier en samling tjenester både for fordels- og rettighetsprogrammer, og består av rettighetsadministrasjon og selvbetjeningsløsninger for ansatte i jernbanesektoren. Hovedoppgavene er å videreutvikle og forvalte Personalbillettordningen innen jernbanesektoren og bistå operatører med tildeling av rettigheter til ulike rabattordninger. Entur har på oppdrag for Jernbanedirektoratet ansvar for dataforvaltning og håndtering av pe... Read more

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 05.11.2021 11:00
Read more and apply

2x Senior backend-utvikler

Request ID: 21-10-1363 Published: 19.10.2021

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal skiftes ut og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes og Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning. Husbanken står imidlertid selv ansvarlig for utvikling av alle selvbetjeningsløsninger mot kunde og mye integrasjonsjobb. Derfor ønsker vi å styrke pros... Read more

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 25.10.2021 10:00
Read more and apply

Data Analyst - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-1941 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Cloud

Desired skills:

 • BigQuery
 • ETL/ELT
 • OKR

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 28.10.2021 14:00
Read more and apply

Junior Data Engineer - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-3487 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Google Cloud
 • Python

Desired skills:

 • BigQuery
 • Airflow/Cloud Composer
 • Kubernetes

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 28.10.2021 14:00
Read more and apply

Senior Data Engineer - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-9295 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Google Cloud
 • Python

Desired skills:

 • BigQuery
 • Airflow/Cloud Composer
 • Kotlin

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 28.10.2021 14:00
Read more and apply

Data Scientist - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-2327 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Big data
 • SQL
 • Python
 • Java
 • Kotlin

Desired skills:

 • ML Engine
 • GCP
 • Kafka
 • OKR
 • Big data

Competence area

Development

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 28.10.2021 14:00
Read more and apply

Fullstack utvikler - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-3463 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Java
 • Kotlin

Desired skills:

 • Big data
 • Google Cloud
 • Google BigQuery
 • Airflow
 • DevOps
 • Kubernetes
 • GCP
 • OKR

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 28.10.2021 14:00
Read more and apply

Tech Lead - Team Data og Innsikt

Request ID: 21-10-9444 Published: 13.10.2021

Team Data og Innsikt har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for enklere å demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Teamet jobber etter smidige prinsipper og jobber på Google Cloud Plattform med blant annet Kafka, Pub-Sub, BigQuery, Kubernetes, Github, T... Read more

Required skills:

 • Google Cloud
 • BigQuery
 • DevOps

Desired skills:

 • Kubernetes
 • Python
 • Kotlin

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 28.10.2021 14:00
Read more and apply

Prosessleder - Team Lagringstjenester

Request ID: 21-10-1268 Published: 06.10.2021

NRK ser etter en prosessleder som vil være med på å gjøre NRKs tjenesteutvikling enklere. Seksjon for Plattformtjenester består av cirka 40 svært dyktige medarbeidere fordelt på fem team. Kandidaten vil bli en del av Team Lagringstjenester som har ansvar for all lagring i NRK, datasentere og servermiljøer. Lagringsteknologiene er mange, og dekker behovene til både lyd- og videoproduksjon, samt systemutvikling. DevOps er en gjennomgående metodikk... Read more

Required skills:

 • DataIQ
 • DevOps
 • Grafana

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29.10.2021 10:00
Read more and apply
(Closed)

UX Designer

Request ID: 21-10-0704 Published: 19.10.2021

We are searching for a UX Designer. The UX profile will work in a BIZDEV team supporting both the business side identifying needs and requirements and making prototypes. The consultant may also take part in customer meetings together with domain experts, running end user testing etc. The candidate will also work close with software developers. The candidate will primarily have responsibility of an application portfolio, and needs to have good... Read more

Competence area

Design

Location

Bærum

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Scrum Master/Prosessfasilitator

Request ID: 21-10-3478 Published: 14.10.2021

Vår kunde søker nå etter konsulentbistand på heltid i rollen som scrum master / prosessfasilitator. Konsulenten vil inngå i et team bestående av flere scrum master. Konsulenten vil få tildelt flere leveranseteam hvor hen skal fasilitere teamene i møtene som inngår i LeSS rytmen vår. Dette vil si for eksempel produkt backlog refinement, sprint planlegging og retrospektiv. Konsulenten vil ha ansvar og oppgaver innen følgende områder: Fasilitere... Read more

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

31.05.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift, utrulling og vedlikehold

Request ID: 21-10-4808 Published: 12.10.2021

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en erfaren systemingeniør i et 100% engasjement frem til 30.06.2022. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Vi legger spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet. Det er viktig for oss at kandidaten kan sette seg raskt inn i NR... Read more

Required skills:

 • Linux
 • Redhat
 • icinga
 • grafana
 • GitHub
 • Jenkins
 • Kubernetes

Desired skills:

 • Oracle
 • VMWare

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Platform/Kubernetes utvikler

Request ID: 21-10-9040 Published: 15.10.2021

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der kjernesystemer for lån og tilskudd skal fornyes samtidig som arbeidsprosesser skal digitaliseres og effektiviseres. Ny løsning er basert på hyllevare med tilpasning fra valgt leverandør. Alle komponenter som inngår i løsningen som skal kjøres på vårt Kubernetes-cluster og vi ønsker derfor å styrke teamet med en erfaren plattformutvikler som vil få ansvaret for å etablere alle relevante komp... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • JBoss
 • Java
 • Openshift

Desired skills:

 • Tekton
 • Oauth

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamledere til Visuelle historier

Request ID: 21-10-5545 Published: 11.10.2021

Produktområdet Visuelle historier i avdelingen Publikumsprodukter er ansvarlig for design, grafikk og utvikling for TV-programmer og redaksjonelle prosjekter på nett i tett samarbeid med alle innholdsmiljøer i NRK. Visuelle historier sørger for visuell helhet og rød tråd på ulike plattformer, og jobber for at NRK ivaretar og videreutvikler NRKs hovedprofil og mange sterke merkevarer. Området består i dag av rundt 60 ansatte fordelt på 4 team: V... Read more

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Rådgiver - Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-10-2535 Published: 11.10.2021

Norsk helsenett har behov for bistand til kvalitetssikring, risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhetsrevisjon for å etablere god informasjonssikkerhet. Konsulenten forventes å lede, gjennomføre og dokumentere risikovurderinger på komplekse IT-systemer og infrastruktur. Videre skal konsulenten bidra i arbeid med Informasjonssikkerhet: Rådgivning innenfor fagområdet informasjonssikkerhet og personvern Bidra til forbedring av kundens rutiner og p... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektkoordinator - Holdeplasskoordinator

Request ID: 21-10-0041 Published: 08.10.2021

Ruter søker en prosjektkoordinator med 2-5 års arbeidserfaring for byggeprosjekter på holdeplasser i 2022 En prosjektkoordinator for holdeplasser skal være en operativ rolle i Ruter sitt Plan og infrastruktur- avdeling. Koordinatoren skal representere Ruter i eksterne byggeprosjekter, og skal ivareta byggherre/behovseierrollen. Prosjektkoordinatoren skal koordinere tverrfaglig arbeid internt i Ruter med leveranser mot eksterne byggeprosjekter og... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.11.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kartlegging av gevinstrealisering

Request ID: 21-10-9551 Published: 01.10.2021

For å sikre at Ruter leverer så effektivt som mulig på Oslo og Vikens forventninger, samt opp mot vårt målbilde, ønsker vi å etablere et effektiviserings- og forbedringsprogram for kollektivtrafikken. Ruter søker derfor etter konsulent/team som kan bistå med kartlegging av dagens effektive drift samt etablere et program som både vil sikre Ruters og kollektivtrafikkens måloppnåelse. Om rollen og arbeidsoppgaver Kartlegging av gevinstrealiserin... Read more

Competence area

Project management, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Rådgiver FHIR

Request ID: 21-10-3810 Published: 06.10.2021

Til arbeidet med konseptutredning og bygging av melding fra tannhelseområdet har Norsk Helsenett SF behov for en konsulent med spisskompetanse på FHIR- rammeverket, inkludert SMART on FHIR. Målet for Kommunalt pasient- og brukerregister(KPR) er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig kommunal helse- og omsorgstjeneste, og KPR 2024 er et sentralt prosjekt i arbeidet med å etablere rapportering av mer data til KPR. Helseregisteret... Read more

Required skills:

 • FHIR
 • SMART

Desired skills:

 • SNOMED CT

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

40-60%

Startdate

01.01.1970

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleder - Dataplattform

Request ID: 21-10-2981 Published: 07.10.2021

Husbanken søker etter en Teamleder for sin dataplattform. Som teamleder ønsker Husbanken at du har erfaring med smidig metodikk og endringsstyring. Du skal holde oversikt over teamets aktiviteter og prioriteringer og rapportere fremdrift tilbake til prosjektledelsen. Viktige egenskaper du har er evnen til å ivareta god kommunikasjon mellom alle interessenter samt være god til å fasilitere møter og diskusjoner. Rollen vil også fungere som en brob... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • GIT
 • Datavarehus

Desired skills:

 • Agile

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

IBM DB2 installasjon

Request ID: 21-10-8608 Published: 05.10.2021

Under seksjonen WII (Web, Integrasjon og IAM) er det behov for konsulentbistand og tjenester innen IBM DB2 installasjon, konfigurasjon og tuning. DFØ benytter IBM Security Identity Manager (ISIM) som er avhengig av en DB2 database. Vi trenger ekstern bistand til å sette opp nye instanser av DB2 databaser som er konfigurert for å betjene ISIM med HA/DR oppsett, rutiner for backup, og rotering av logger. Oppdragsbeskrivelse IT- avdelingen (ITA) i... Read more

Required skills:

 • IBM
 • DB2

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior frontendutvikler

Request ID: 21-10-7948 Published: 01.10.2021

Team Potion er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper, og som i dag består av 10 utviklere, én interaksjonsdesigner, én tech lead og én team lead. Teamet ligger under Teknologi-avdelingen i NRK, og teamets formål er å utvikle og forvalte en applikasjonsportefølje for å forenkle arbeidsflyter for innholdsproduserende miljøer i NRK. Vi utvikler og forvalter webgrensesnittet mot NRK sitt Media Asset Management-system, inkludert plugi... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML5
 • CSS/SASS

Desired skills:

 • GraphQL
 • ElasticSearch
 • Electron

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
No result, try a different search.