Showing jobs 1 to 25 of 1299 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prosjektleder/Prosessdriver - utforming av anskaffelse EK

Request ID: 24-07-0461 Published: 08.07.2024

Kriminalomsorgen gjennomfører de reaksjonene som påtalemakt eller domstol har avgjort. Dette skjer gjennom bruk av fengsel, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling.Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) ble etablert i 2008, og siden da har nærmere 36000 domfelte gjennomført straff med elektronisk kontroll utenfor fengsel. Straffegjennomføring med EK er ment som et alternativ til fengsel og hvem... Read more

Required skills:

prosessanalyse og –design
SSA
DFA
Kravutforming
Prosjektledelse
IKT anskaffelser i offentlig sektor

Competence area

Project management

Location

Lillestrøm/Horten

Workload

50-100%

Startdate

09.08.2024

Enddate

28.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: 05.08.2024 12:00
Read more and apply

Techlead til dataplattformteamet

Request ID: 24-07-0052 Published: 08.07.2024

Ruter sin tech lead går over i ny stilling, og Tet Digital søker derfor ny tech lead til dataplattformteamet. Tech lead i teamet har ansvar for å utvikle medarbeiderne, ta viktige teknologiske beslutninger, og fastsette den videre teknologiske retningen for Tet Digital.  Rollen er sentral og vil være viktig i arbeidet med å hjelpe andre team med å implementere dataplattformtjenestene.   Om Dataplattform-teamet Teamet har en sentral rolle, og alle... Read more

Required skills:

Python/Java/Kotlin
Data Cloud løsninger
Iac
CI/CD
Produktforståelse

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.09.2024

Enddate

16.09.2025

Languages

Norsk

Apply before: 14.08.2024 12:00
Read more and apply
(Closed)

Frontendutvikler (mobil-app)

Request ID: 24-07-1145 Published: 08.07.2024

For vår kunde Ruter søker vi etter en Frontend utvikler som skal jobbe med å videreutvikle mikromobilitetstjenestene i Ruter-appen. Team Mobilitet dyp-integrerer mikromobilitetstjenestene i Ruter-appen (sykkel, elsykkel og elsparkesykkel) i forretningsområdene Tet Digital leverer tjenester til. Vi samarbeider tett med leverandører som Voi, Ryde, TIER, Oslo Bysykkel og Bolt. Forståelse av markedet, reguleringer, forretningsregler, brukeropplevelse... Read more

Required skills:

Swift
SwiftUI
UIKit
Git

Desired skills:

GraphQL
Apollo

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.09.2024

Enddate

02.09.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1. og 2. linje support

Request ID: 24-06-2113 Published: 14.06.2024

For vår kunde søker vi en konsulent til å bistå deres IT-sjef, med daglige IT-oppgaver innen 1. og 2. linje support. Konsulenten som leies inn, vil spille en viktig rolle i å opprettholde stabil drift og kvalitet på IT-tjenestene. Med en stadig flere prosjekter og IT-relaterte aktiviteter i bedriften, som inkluderer både lokale systemer og samarbeid med corporate IT, er det avgjørende å ha en person på plass som raskt kan sette seg inn i og håndt... Read more

Required skills:

1. og 2. linje support
Active Directory

Competence area

Support

Location

Nord-Odal

Workload

100%

Startdate

05.08.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontendutvikler - MinID

Request ID: 24-06-9363 Published: 19.06.2024

MinID skal utvides med nye grensesnitt for brukeradministrasjon («MinID-iskolen»), og «MinID selvregistrert/lav». I tillegg skal eksisterende innloggingsløsning tilpasses til yngre brukergrupper. Til dette arbeidet treng vi spisskompetanse på frontendutvikling. MÅ-krav:Erfaring med utvikling av single-page-applikasjonerErfaring med å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-teamMå beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Bør ligge minimum på... Read more

Required skills:

SPA

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.08.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior DevOps-fullstackutvikler - Altinn 3

Request ID: 24-06-1253 Published: 21.06.2024

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 senior DevOps-fullstackutvikler.Altinn skal moderniseres. Det skal utvikles ny plattform Altinn 3 som skal overta for dagens Altinn II.Program Nye Altinn består av en rekke utviklingsteam som jobber med å bygge nye tjenester på Altinn 3 plattformen. Konsulenten skal jobbe i et dedikert DevOps team og må samarbeide tett med andre dedikerte teamarkitekt... Read more

Required skills:

DevOps
Git
Azure
.Net
React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.08.2024

Enddate

05.02.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testutvikler til program Nye Altinn

Request ID: 24-06-1203 Published: 14.06.2024

Altinn skal moderniseres. Det skal utvikles ny plattform Altinn 3 som skal overta for dagens Altinn 2. Altinn 3 skal dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. Alle tjenester må være flyttet til den nye plattformen innen juni 2026. Det er besluttet at arbeidet skal organiseres i et program med prosjekt fra Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet. Programmet skal gjennomføres i tråd med st... Read more

Required skills:

testutvikler
testautomatisering
Cypress
K6
Playwright

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

12.08.2024

Enddate

12.08.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Infrastructure Architect On-Prem & Cloud

Request ID: 24-06-6400 Published: 03.06.2024

Our customer are looking for two experienced Infrastructure Architect consultants to strengthen their Infrastructure Architecture Team. The need is to enforce the team working with strategies, roadmaps and designs for on-prem and hybrid infrastructure. Some projects and hands-on activities will be part of the assignment.The responsibilities of the team covers several domains; Compute incl. Kubernetes, storage & backup, security, network, virtuali... Read more

Required skills:

AD & GPO
Storage
Backup
Dataroom design
Roadmaps
Frameworks and HLDs

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.06.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder - Intern kvalitetssikrer Altinn

Request ID: 24-05-6982 Published: 24.05.2024

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for bistand for å dekke rollen som intern kvalitetssikrer i program ‘Nye Altinn’.MÅ-krav seniorressurs: Minimum 5 års dokumenter erfaring som prosesslederMÅ-krav team av ressurser: Minimum 1 ressurs i teamet må ha minimum 4 års dokumentert erfaring med prosessarbeidMÅ-krav tilbudte ressurser: Ressursen(e) skal være i dialog med interne og eksterne aktører,... Read more

Required skills:

Prosessleder
prosessarbeid

Desired skills:

Altinn

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.07.2024

Enddate

01.07.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Nettverkskonsulent - PaloAlot

Request ID: 24-05-3652 Published: 22.05.2024

Kriminalomsorgen står foran store moderniseringsprosjekter og har et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem. Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon. Det foregår mye digitaliseringsaktivitet generelt i kriminalomsorgen og det er gjort store steg de siste årene. Det satses på digitalisering i hele sektoren, og det er et stort behov for integrasjon... Read more

Required skills:

PaloAlto
Cisco
MPLS
IPVPN
WAN
VLAN

Competence area

Infrastructure

Location

Remote/Horten

Workload

100%

Startdate

01.07.2024

Enddate

31.12.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forretningsrådgiver - Tverrsektorielle Datasamarbeidet

Request ID: 24-05-2502 Published: 16.05.2024

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer: Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tred... Read more

Required skills:

prosjektledelse
prosessledelsen
interessenthåndtering
kommunikasjonsarbeid
forretningsforståelse

Desired skills:

offentlig sektor

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.08.2024

Enddate

05.08.2027

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 10.05.2024

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utviklin... Read more

Required skills:

Produktleder
DevOps
CI/CD
produktutviklingsmetodikker

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.06.2024

Enddate

31.05.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2-4 Senior Backend Java

Request ID: 24-05-9803 Published: 08.05.2024

Oppdragets overordnede formål er å bidra til at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med utviklingen av Hovedleveranse 3 (HL3) i BRsys-prosjektet.Nærmere beskrivelse av oppdragetI forbindelse med den pågående utviklingen av ny registerplattform og nytt saksbehandlingssystem ved Brønnøysundregistrene er det behov for å styrke utviklingskapasiteten i BRsys-prosjektet med flere senior backend-utviklere. De ny... Read more

Required skills:

Java
Spring
SQL
Kubernetes
Docker

Competence area

Development

Location

Remote/Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

12.08.2024

Enddate

12.08.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonsarkitekt - Informasjonsforvaltning

Request ID: 24-05-5314 Published: 08.05.2024

Nærmere beskrivelse av oppdragetBrønnøysundregistrene har i en årrekke hatt rammeverk og beste praksis på arbeid med informasjonsforvaltning og orden i eget hus. Dette oppdraget går ut på arbeid innen flere informasjonsforvaltningsområder. Det skal gjøres et arbeid med revisjon av Brønnøysundregistrenes rammeverk for informasjonsforvaltning. Rammeverk og rutiner skal nå revideres for å være i henhold til endrede behov rundt roller, prosesser og v... Read more

Required skills:

UML
Informasjonsforvaltning
JSON
XML
begrepsarbeid

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

10.06.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 06.05.2024

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne t... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.06.2024

Enddate

03.06.2027

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner Team Grunnstruktur

Request ID: 24-04-6973 Published: 26.04.2024

NRKs teknologidivisjon, seksjon for Nyheter- og direkteproduksjon, har behov for én tjenestedesigner i team Grunnstruktur. Teamet jobber med design, implementering og utvikling av kringkastingsteknisk infrastruktur, som muliggjør innholdsproduksjon og publisering. Mesteparten av denne infrastrukturen skal byttes ut som en del av moderniseringen av NRKs produksjonsplattform.  Overordnet ønsket kompetanse: Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til... Read more

Required skills:

designprosesser
brukerreiser
tjenestedesign
konseptarbeid

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

30.09.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produkteier for Identitet og tilgangsstyring

Request ID: 24-04-0238 Published: 24.04.2024

Helse Nord IKT leverer IKT-tjenester til helseforetakene i Nord-Norge. Vi har etablert en seksjon for Identitets -og tilgangsstyring som har fått ansvaret for området og som ønsker å profesjonalisere sine tjenestene i tiden fremover. Derfor skal seksjonen etablere en Produkteier rolle. I påvente av intern ansettelse skal vi leie inn en erfaren produkteier som skal etablere prosesser og praksiser for produktforvaltning og -utvikling.Konsulenten må... Read more

Required skills:

IAM
PAM
Produktutvikling
Produkteier

Competence area

Project management

Location

Remote/Tromsø

Workload

100%

Startdate

20.05.2024

Enddate

30.09.2024

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delprosjektleder BI og analyse

Request ID: 24-04-0965 Published: 19.04.2024

Kriminalomsorgen har anskaffet et nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffe- gjennomføringsløpet. Prosjektet har mottatt en første delleveranse som er planlagt pilotert i løpet av andre halvår 2024.Rollen er ansvarlig for å sikre at kriminalomsorgen kan dekke sitt rapporterings- og anal... Read more

Required skills:

Power BI
PRINCE2
Rapportering og analyse
DevOps
SQL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 17.04.2024

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i... Read more

Required skills:

Dataingeniør
SQL
Produktutviklingsprinsipper
Docker
Kubernetes
CI/CD

Desired skills:

Python
GitLab

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.05.2024

Enddate

30.04.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 17.04.2024

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt... Read more

Required skills:

Python
SQL
Terraform
Power BI
AWS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

10.05.2024

Enddate

31.05.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Release manager - Løsningsfabrikken

Request ID: 24-04-3758 Published: 16.04.2024

Sykehuspartner skal levere IKT til flere nye sykehus og sykehusbygg i tiden framover.Dette organiseres i ulike byggeprosjekter der Nytt Sykehus i Drammen og Nytt Klinikkog Protonbygg på Radiumhospitalet er de største som nå er i gjennomføringsfase.Som felles leveranseapparat for prosjektene benyttes Løsningsfabrikken der arbeidet utføres ved bruk av smidig metodikk (scrum) og verktøyet ALM Octane. Det er behov for erfaren release manager med smid... Read more

Required skills:

Release manager
IKT forståelse
prosjektledelse

Desired skills:

Helse Sør-Øst
sykehusdrift

Competence area

Test and test management

Location

Skøyen

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 24-04-6536 Published: 04.04.2024

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har påbegynt en spennende reise innen digitalisering som innebærer bl.a. gjennomføring av en ambisiøs strategi for skytjenester med Microsoft Azure som vår foretrukne skyplattform. Her har vi ulike registertjenester, datavarehus og saksbehandlingstjenester. I tillegg har IMDi også lagt ned et betydelig arbeid med å samle IMDis nettsteder til ett CMS, og jobber fortløpende med tjenesteutvikling gjennom... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

22.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner MOC

Request ID: 24-04-0165 Published: 02.04.2024

NRKs teknologidivisjon, seksjon for nyheter og direkteproduksjon, har behov for én tjenestedesigner for arbeid knyttet til prosjekt MOC 1.0. Prosjektet er en del av NRKs moderniseringsprogram. Overordnet ønsket kompetanse: Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til å navigere i organisasjonspolitikk.Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.Evne til grafisk fremstilling og presentasjon av nye konsepter... Read more

Required skills:

Tjenestedesigner
Brukerinnsikt
Designmetodikk
Brukerreiser

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

30.09.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forretningsanalytikere

Request ID: 24-03-7150 Published: 22.03.2024

Analyseavdelingen i Ruter søker to forretningsorienterte dataanalytikere for å styrke verdien av vår nye dataplattform. Disse konsulentene vil spille en nøkkelrolle i å bringe sammen fagmiljøer og datateam for å sikre at data blir effektivt anvendt for å forbedre Ruters tjenester.Erfaring med arbeid på tvers av teknologi og forretningsfunksjoner, samt kompetanse innen datamodellering er avgjørende.Konsulentene skal bidra til at Ruter gir kundene... Read more

Required skills:

datamodellering
SQL
GitLab

Desired skills:

Power BI
DAX-koding

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

30.06.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk og funksjonell testleder

Request ID: 24-03-2366 Published: 21.03.2024

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 teknisk og funksjonell testleder som skal bistå Digdir å planlegge og gjennomføre testing mellom flere aktører innenfor prosjektet ‘Oppgjør etter dødsfall’.‘Oppgjør etter dødsfall’ (OED) er et samarbeidsprosjekt mellom Digdir, Brønnøysundregistrene, domstolene, finansnæringen, Skatteetaten, Kartverket og Statens vegvesen. Prosjektet er en del av livhe... Read more

Required skills:

Testleder
teknisk testleder
funksjonell testleder

Desired skills:

API-Connections
Github

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.04.2024

Enddate

31.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9