Showing jobs 1 to 25 of 950 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Technical Test Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-5397 Published: 27.09.2022

As the European power market is moving towards a green, integrated, and harmonized future, a new model for balancing the Nordic power system is called for. To achieve this, the Nordic TSOs have established the Nordic Balancing Model (NBM) cooperation. This involves the introduction of new system services to provide the needed automation and digital support in the balancing process. As a Balancing Service Provider, Statkraft will develop new solu... Read more

Required skills:

Non-functional test
Test automation
Application- and infrastructure security
Performance tests
Stress tests

Desired skills:

PEN

Competence area

Test and test management

Location

Lysaker

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 27.09.2022

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals... Read more

Required skills:

Program Management
Risk Management
Change Management
Quality Management

Desired skills:

Energy

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Lysaker

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

English

Apply before: ASAP
Read more and apply

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 27.09.2022

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Op... Read more

Required skills:

Ardoq

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 14.10.2022 10:00
Read more and apply

3x Java utviklere - Mastercard

Request ID: 22-09-0434 Published: 26.09.2022

Mastercard har behov for tre senior Java konsulenter. Behovet er konsulenter som primært skal hjelpe til med integrasjon av Dansk Clearing til Mastercard der kunden har en hard deadline ved utgangen av 2023. Kunden har behov for tre Java utviklere med god kjennskap til integrasjon. Arbeidsoppgaver Fil kommunikasjon Kodekvalitet ifm securty scannings Sette opp våre applikasjoner i nye utvikler/preprod/kundetest og produksjonsmiljøer Hashicorp ke... Read more

Required skills:

Java
Oracle
JUnit
Spring
Maven
Hibernate

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Program- og Prosjektstøtte - Helsedirektoratet

Request ID: 22-09-1658 Published: 26.09.2022

Det pågår et betydelig arbeid i Helsedirektoratet for å styrke allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet har ansvar for gjennomføring og oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten. I tillegg er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å stille sekretariat for Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten. Begge deler er et ressurskrevende arbeid, hvor det er behov for bistand til prosjektstøtte. Hovedpunktene i Helsedirektoratets oppd... Read more

Required skills:

PRINCE2
Prosjektstøtte
Prosjektledelse
M365
Word
PP
Excel

Competence area

Project management, Other, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2022

Enddate

01.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: 05.10.2022 10:00
Read more and apply

TEAM: Enonic

Request ID: 22-09-6151 Published: 20.09.2022

Seksjon innhold og digitale kanaler hos Helsedirektoratet har behov for bistand til å planlegge og vedlikeholde tilpassede Enonic løsninger med tilhørende integrasjoner og tillegg som kreves for å kunne opprettholde drift. Plattformen er basert på Enonic Cloud som består av en kjerneplattform Enonic XP. De essensielle byggesteinene og verktøyene i løsningen er; Java basert arkitektur Applikasjonsmotor Utviklingsrammeverk basert på server side Ja... Read more

Required skills:

Enonic Solution Partner
Enonic

Desired skills:

CMS

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

10.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: 30.09.2022 10:00
Read more and apply

Azure Utvikler - NRK

Request ID: 22-09-6743 Published: 23.09.2022

NRK ser etter en person som kan bistå oss med utvikling av sikkerhetstjenester i Azure og på andre plattformer og delta i sikkerhetsprosjekter som rådgiver. Seksjonen består av kompetente medarbeidere som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet. Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira for oppgavehåndtering. For utvikling av tjenester i azure bruker vi Logic Apps og Terraform. Mye av arbeidet går på... Read more

Required skills:

Terraform
Azure
Sikkerhetsrådgiver
Confluence
Jira

Desired skills:

CI/CD
Github
Azure Devops

Competence area

Development, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.10.2022

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 07.10.2022 10:00
Read more and apply

UI Designer

Request ID: 22-09-6972 Published: 23.09.2022

Et av områdene NHN har ansvar for er Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). FNSP er et samarbeid om felles løsning for nettsteder og pasientinformasjon for hele den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge. FNSP består av over 50 nettsteder og en base med over 1500 sider med informasjon om utredning og behandling, til fri bruk for sykehusene. Nettstedene har til sammen mer enn 50 millioner sidevisninger per år. Vi har behov f... Read more

Required skills:

Brukertesting
Universell utforming

Desired skills:

Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 11.10.2022 10:00
Read more and apply

2x UX Designer

Request ID: 22-09-6558 Published: 23.09.2022

Husbanken ønsker to designere med relevant kompetanse og erfaring til to ulike tverrfaglig produktteam. I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et hø... Read more

Required skills:

Visualisering
Prototyping
Grensesnittdesign
Universell utforming
Grafisk design

Competence area

Design

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

10.10.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 29.09.2022 10:00
Read more and apply

Sikkerhetsrådgiver - NRK

Request ID: 22-09-6072 Published: 23.09.2022

NRK ser etter en senior sikkerhetsrådgiver i kategorien CISO for hire, som kan være en pådriver for det systematiske sikkerhetsarbeidet i NRK. Ressursen vil få rollen som assisterende CISO, og fungere som stedfortreder ved CISOs fravær. Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetanse og analytisk sans til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende... Read more

Required skills:

Sikkerhet
ISMS
Sikkerhetsrådgiver
Informasjonssikkerhet
BIA

Competence area

Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 07.10.2022 10:00
Read more and apply

Threathunter - NRK

Request ID: 22-09-0097 Published: 23.09.2022

NRK ser etter en senior threathunter som er dyktig og har lyst til å bidra i et sterkt faglig miljø. Seksjonen består av kompetente mennesker som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet. Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira for oppgavehåndtering. Kommunikasjon i teamet skjer på Teams (møter), Slack (meldinger), over pulten og telefon. Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetan... Read more

Required skills:

Azure Sentinel
Azure
Threathunter
Linux
Confluence
Jira

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.10.2022

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 07.10.2022 10:00
Read more and apply

2x EpiServer-utviklere

Request ID: 22-09-9233 Published: 21.09.2022

Norsk Helsenett har ansvar for utvikling og forvaltning av Nasjonale eHelse-løsninger som blant annet E-resept, Kjernejournal, Grunndata, Helsenorge og Felles Nettløsning for Spesialisthelsetjenesten (FNSP). FNSP er en plattform for de åpne nettsidene til alle helseforetakene (sykehusene, mm.) i Norge. FNSP er utviklet i Sharepoint 2016, men migreringen til Episerver er nå i gang. For å styrke teamet trenger vi inntil 2 erfarne EpiServer-utvikle... Read more

Required skills:

Episerver
Azure
Git
.NET

Desired skills:

React
OWASP

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

17.10.2022

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 03.10.2022 10:00
Read more and apply

Innholdsrådgivere til digital innholdsplattform

Request ID: 22-09-0013 Published: 20.09.2022

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helse... Read more

Required skills:

Enonic
Brukeropplevelser

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

14.10.2022

Enddate

14.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: 30.09.2022 10:00
Read more and apply

2x Fullstack JavaScript

Request ID: 22-09-7687 Published: 20.09.2022

Ruter søker to 2 fullstack utviklere til å bistå inn i pågående utviklingsprosjekt rundt bestillingstransport i Ruter, og senere forvaltning av løsningene som bygges. Det ene engasjementet vil ha varighet på 12 måneder, mens det andre vil ha 6 måneder - begge med opsjon for forlengelse. Om rollen og arbeidsoppgaver Ruter er ute etter to senior fullstack utviklere med erfaring med utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Ressurse... Read more

Required skills:

Node
TypeScript
JavaScript
React
GraphQL
AWS/Google Cloud

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2022

Enddate

01.11.2023

Languages

Skandinavisk

Apply before: 30.09.2022 10:00
Read more and apply

Team: Informasjonssikkerhet

Request ID: 22-09-2864 Published: 22.09.2022

NRK sin strategiske og operative del innen informasjonssikkerhet skal innhente tre ressurs med nødvendig kompetanse for å styrke team, og ta ansvar for konkrete oppgaver innenfor IT-sikkerhet. Teamet har både strategiske og operative oppgaver og jobber tett med andre seksjoner i NRK for å forebygge, håndtere hendelser og redusere sårbarheter. Utover dette har de strategiske oppgaver knyttet til styringssystem (ISMS), sikkerhetsstyring/GRC, risik... Read more

Required skills:

Informasjonssikkerhet
IT-sikkerhet
CISO
ISMS
BIA
Confluence
Jira
Terraform
Azure

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

19.10.2022

Enddate

31.01.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Katalogisering av objekter i Primus

Request ID: 21-06-9099 Published: 03.06.2021

Konsulentens oppgave blir å planlegge og systematisere arbeidet med katalogisering i programmet Primus, videreutvikle rutiner, og registrering av gjenstander/objekter. Arbeidet med registering vil skje i samråd med frivillige personer på Sporveismuseet/Lokaltrafikkhistorisk forening. Det forventes at leveransen fra konsulenten blir ferdigregistrering av et avtalt antall objekter. Ønskede kvalifikasjoner: Sentrale forutsetninger for å lykkes i de... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

01.07.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java Developer

Request ID: 20-01-1084 Published: 27.01.2020

Vi har behov for en java utvikler hos en bank kunde.  Oppstart: asap Varighet: 6 måneder ++++ Utvikling av realtidsbetalinger     Kompetanse :   Spring boot jaxb junit4 vertx Fitnesse Docker/OpenShift activemq hibernate/jdbc Read more

Required skills:

Spring boot
jaxb
Docker/OpenShift

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2020

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Java Developer

Request ID: 20-01-9038 Published: 10.01.2020

We are looking for a Sr. ideally full-stack developer to join our team and help us in solving challenging integrations by delivering quality code.   - Ability to take initiative in solving complex problems - Being a team player and getting things done - Good communication skills in both English and Norwegian (English is a must, Norwegian or Swedish is desired)Tasks will include: - Develop and maintain the overall system architecture - Onboard... Read more

Required skills:

Java
Spring Boot
AWS
Kubernetes
Docker

Desired skills:

GDPR Knowledge
HTML
CSS
JavaScript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2020

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI & DWH

Request ID: 20-01-2800 Published: 09.01.2020

Job description and requirements BI/DWH developer for an interim role. Must have 2 years experience with - Informatica Power Center The candidate knows one or more of the following: MS SQL Denodo Hadoop Spark Portrait Language English or Norwegian Competence Level Level 3 academic degree 5 to 10 years of work exp. Assignment is 5 months, with possibility of extennsion Estimated workload: 100% Location: Oslo, Nydalen Start date: 01/11/2019 End da... Read more

Required skills:

Informatica Power Center
MS SQL

Desired skills:

Denodo
Hadoop
Spark

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.11.2019

Enddate

31.03.2020

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjeneste/UX-designer

Request ID: 21-06-2028 Published: 17.06.2021

I forbindelse med etablering av ny saksbehandlingsløsning ved Brønnøysundregistrene er det behov for ressurser knyttet til brukerorientering og brukskvalitet.Beskrivelse av løsningen er gjort i kvalifikasjons- og konkurransegrunnlagene til rammeavtalen. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre tilstrekkelig med ressurser til pågående arkitektur- og brukskvalitetsarbeid, slik at en får på plass gode strategier og prosesser, får ivaretatt bruk... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo & Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

10.08.2021

Enddate

15.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drupal - Oppgradering av nettside

Request ID: 22-06-3029 Published: 27.06.2022

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i 7 fakultet og rundt 54 institutt og faglige sentre. De 7 fakultetene og Universitetsmuseet driver forsking av høy internasjonal kvalitet, og stiller høye krav til infrastruktur. For nær... Read more

Required skills:

Drupal
React
VueJS
PHP
Javascript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

40-100%

Startdate

02.08.2022

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Innkjøp av transporttjenester

Request ID: 21-06-9499 Published: 29.06.2021

Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å delta i ulike anbudsgrupper og delta i tverrfaglig samarbeid om anskaffelsesprosesser og leveranser. Rollen kan innebære å koordinere ressurser fra oppdragsgiver, evaluere og forhandle med tilbydere. Konsulent vil rapportere til Innkjøpssjefen for transporttjenester eller annen person som utpekes. Ruters organisasjon er en matriseorganisasjon, og resultatenhetene bruker ressursene i fag... Read more

Required skills:

Doffin

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo (Remote)

Workload

100%

Startdate

15.08.2021

Enddate

01.07.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder – Cybersikkerhetsprogrammet

Request ID: 22-05-0891 Published: 06.05.2022

Brønnøysundregistrene har behov for å leie inn en prosjektleder med gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig og dokumentert erfaring fra endrings og/eller utviklingsprosjekter innen IT. Innleid konsulent skal være prosjektleder for vårt Cyber Sikkerhetsprogram som består av følgende 3 prosjekter med underliggende delprosjekter: 1. Risikostyring og -håndtering Prosjektet går ut på å etablere en omfattende oversikt over risikoer basert på for... Read more

Required skills:

Prosjektveiviseren
PRINCE2
Confluence
Jira

Competence area

Project management, Security

Location

Remote/Brønnøysund

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Snowflake Developer

Request ID: 20-10-0816 Published: 16.10.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Data Engineer with Snowflake experience.  Job description and requirements  Snowflake expert and Data Engineer  You understand what it takes to deliver insight from data.  You’re able to communicate with business and extract their needs.  You’re an experienced ETL developer and fluent in SQL.  You enjoy digging into sources, understanding them and how to connect them.  You also pro... Read more

Required skills:

Snowflake
ETL
SQL
Python

Desired skills:

GIT
CI/CD

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

CIM-ekspert

Request ID: 20-12-7865 Published: 04.12.2020

Statnett søker en erfaren utvikler/arkitekt med god kunnskap om CIM som kan hjelpe oss å videreutvikle systemene for å lage og forvalte Statnetts kraftsystemmodeller.  Oppdraget går ut på å tre inn i teamet som jobber med utvikling og drift av et sett av mindre – men tett samarbeidende – systemer som sammen skal koordinere konstruksjon, vedlikehold og forvaltning av en felles informasjonsmodell som i detalj beskriver det norske og nordiske kraft... Read more

Desired skills:

Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9