Showing jobs 641 to 660 of 863 total
29 30 31 32 33 34 35 36 37
(Closed)

Backendutvikler

Request ID: 20-11-7183 Published: 06.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en utvikler i forbindelse med systemutvikling relatert til Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger, primært 'Felles datakatalog'. Løsningene er basert på mikrotjenester og API-first prinsipper. Arbeidsoppgaver: Utvikling og videreutvikling av tjenester Bidra til å utforme en god microservice basert arkitektur Utvikleren vil være en del av scrumteam. Utviklere... Read more

Required skills:

 • React
 • Node.js
 • Spring
 • Flask
 • BDD
 • NoSQL
 • Microservices

Desired skills:

 • AMQP

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Full stack utvikler med mye frontend erfaring

Request ID: 20-11-1527 Published: 10.11.2020

Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de... Read more

Required skills:

 • Angular
 • HTML5
 • CSS
 • Spring Boot
 • Java 8/11
 • OpenID Connect
 • REST
 • Jason Web Token

Desired skills:

 • NPM
 • Maven
 • Docker

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Ytelsestestspesialist

Request ID: 20-11-4149 Published: 09.11.2020

IT-avdelingen i Statens vegvesen er en landsdekkende enhet som består av ca. 310 medarbeidere, fordelt på 5 avdelinger. Seksjon Testsenter IT, under avdeling Utvikling IT, består av 11 medarbeidere med lokasjon Oslo og Bergen. Seksjonen leverer tjenester innenfor områdene testledelse, testrådgivning, funksjonell testing og teknisk testing.  Grunnet stor etterspørsel etter våre tjenester ønsker vi å øke seksjonens kapasitet på området ytelsestest... Read more

Required skills:

 • HP Loadrunner
 • Sitescope

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ETL Developer

Request ID: 20-11-7301 Published: 04.11.2020

For our customer in the telecom industry, we are searching for a ETL Developer We are looking for consultant who can help us improve our monitoring solution which accumulates metrics from ETL tools and reporting tools used by data engineers (both AWS-based and on-prem) and allows us to see the status of our data pipelines and report on defined SLAs. We would like to improve web-forms used to create alerts and register new services, expand soluti... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Python
 • Django
 • AWS
 • Git
 • ETL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk Tester

Request ID: 20-11-3379 Published: 04.11.2020

For our telecom customer, we are looking for a Tester to strengthen their IT team. They are on a journey of digital transformation where they focus on continuous development of their solid digital solutions in both business and private markets.  Your responsibilities  Ensure and improve the security and quality of the solution  Test planning and analysis  Develop and maintain tests (performance, integration, unit and end to end testing)  Follow... Read more

Required skills:

 • Postman
 • Cloud

Desired skills:

 • JavaScript
 • NodeJS
 • AWS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2021

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Developer

Request ID: 20-11-6709 Published: 04.11.2020

For our telecom customer, we are looking for a Tester to strengthen their IT team. They are on a journey of digital transformation where they focus on continuous development of their solid digital solutions in both business and private markets.  Your responsibilities  Maintaining the existing solutions and following up on quality issues  Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrat... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • Node.JS
 • AWS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2020

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 20-11-3826 Published: 02.11.2020

FHI jobber for tiden med flere IT-prosjekter, som krever nytenkning rundt interaksjonsdesign. Vi har iverksatt en rekke Covid-19 relaterte prosjekter, som krever at det er enkelt for brukerne å finne frem til det de søker etter og at dette blir presentert på en lettfattelig måte. Vi har startet arbeidet med å utarbeide et designsystem, som bl.a. skal være et verktøy for utviklingsmiljøet, der de bl.a. kan gjenbruke komponenter fra et etablert de... Read more

Required skills:

 • Interaksjonsdesign
 • Universell utforming

Competence area

Design

Location

Oslo eller Bergen

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX Designer

Request ID: 20-11-5878 Published: 04.11.2020

I forbindelse med etablering av ny saksbehandlingsløsning ved Brønnøysundregistrene er det behov for ressurser knyttet til brukerorientering og brukskvalitet.Beskrivelse av løsningen er gjort i Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlagene til Rammeavtalen. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre tilstrekkelig med ressurser til pågående arkitektur- og brukskvalitetsarbeid, slik at en får på plass gode strategier og prosesser, får ivaretatt bruk... Read more

Competence area

Design

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

01.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-10-5624 Published: 28.10.2020

Vi søker etter en meget erfaren løsningsarkitekt med praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter i Ruter, domeneansvarlige, produkteiere, teamledere og utviklere.Ruter er i etableringsfasen av dette teamet, det betyr at løsningsarkitekten vil være med på å bygge opp tea... Read more

Required skills:

 • DevOps
 • GDPR
 • AWS
 • Azure

Desired skills:

 • TOGAF
 • AVRO
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testdatakoordinator/testdatautvikler

Request ID: 20-11-5820 Published: 03.11.2020

Det er ønskelig å leie inn 1 ressurs som testdatakoordinator/testdatautvikler.  Ressursen har dybdekompetanse innenfor utvikling og forvaltning av testdata. Rollen har kompetanse i å analysere og generere testdata, migrere testdata til utviklings- og testmiljøer, og konfigurasjonsstyre testdata i smidige prosjekter. Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): Analysere testdata i samarbeid med hovedtestleder Etablere testdata i samarb... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

11.12.2020

Enddate

10.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
29 30 31 32 33 34 35 36 37
No result, try a different search.