Showing jobs 621 to 640 of 863 total
28 29 30 31 32 33 34 35 36
(Closed)

2x Prosjektleder - Mobilitetstjenester

Request ID: 20-11-2868 Published: 17.11.2020

Ruter søker to konsulenter til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med mikromobilitet, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester  Om rollen og arbeidsoppgaver  Tilbudte ressurser bør ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter.  Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med m... Read more

Required skills:

 • Tjenesteutvikling
 • Analyse
 • Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

30.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-7541 Published: 17.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for å sette sammen et mini-team på to utviklere for å bygge og teste en ny eFormidlingskomponent som skal være del av Altinn 3-plattformen. Behovet for en slik komponent er utredet i tiltaket «eFormidling i Altinn» som er del av Altinns portefølje. (Konseptutredning tiltaket «eFormidling i Altinn» er vedlagt som eget dokument). Formålet er å etablere en ny eFormidlings-komponen... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

03.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Etablering av Facility Management

Request ID: 20-11-7872 Published: 20.11.2020

Ruter søker en senior konsulent til Ruters fagenhet M&O / FM. Konsulenten vil ha en sentral rolle ved å bistå med utarbeidelse og anskaffelse av FM tjenester/avtale i Ruter.   Tilbudt kandidat må ha kompetanse og erfaring fra hele anskaffelsesprosessen fra utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, innkjøp og etablering av FM tjenester.  Om M&O og FM tjenester  Fagenheten M&O besitter ansvaret for «in house» driftsavtaler for Ruters lokaler i Dronning... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Java utvikler

Request ID: 20-11-0968 Published: 19.11.2020

Statens vegvesen har signert avtale om overgang til statlige fellesløsninger for økonomistyring fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er satt i gang et delprosjekt i SVV som sammen med DFØ skal implementere nytt system for økonomistyring.  Bistanden går ut på utvikling av integrasjoner mellom DFØ sine felles statlige løsninger og forskjellig interne løsninger hos Statens vegvesen. Integrasjoner vil bli utviklet i JAVA med... Read more

Required skills:

 • Tomcat
 • Java
 • Camel
 • REST/webservices
 • RabbitMQ

Desired skills:

 • Oracle DB
 • Jira
 • OpenShift

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI Arkitekt & Utviklere

Request ID: 20-11-8726 Published: 11.11.2020

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra 7 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen med arbeid med datamodellering og løsningsarkitektur. Det vil i tillegg anskaffes en ressurs som testansvarlig som skal bidra inn i teamet i en separat anskaffelse. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og... Read more

Required skills:

 • BI
 • Datamodellering
 • SQL
 • Azure
 • Visual Studio

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack Utvikler

Request ID: 20-11-6285 Published: 18.11.2020

Kunden jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemene for bostøtte, lån og tilskudd. Vi ønsker nå å styrke teamet med en ny fullstackutvikler.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden og vårt mantra er å «levere verdi til bruker så hyppig som mulig». Utviklerne våre jobber med moderne teknologi som Angular, Java, Docker og no-sql databaser på en mikrotjenestebasert arkitektur.  Hovedoppgaver  Utvikle funksj... Read more

Required skills:

 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forprosjekt dynamisk bærekraftverktøy

Request ID: 20-11-6201 Published: 16.11.2020

Ruter som kollektivtrafikkselskap har stor betydning for Osloregionen. I 2014 utarbeidet vi et samfunnsregnskap som tilsier at vi leverer 4,5 kroner for hver krone investert, noe som må vurderes som en svært god investering. Ruters bærekraftstrategi viser hvordan vi kan og vil levere på 8 av FNs bærekraftmål, hvorav universell utforming, utslippsfri kollektivtransport, og sirkularitet alle er eksempler på bærekraftmål som er integrert i vårt mål... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester / Testautomatisering

Request ID: 20-11-1399 Published: 10.11.2020

Tilbudte ressurs/prosjektdeltaker har blant annet ansvar for egen kvalitet, å delta i aktiviteter knyttet til teknisk testing og testautomatisering, samt å være med på utvikling og bruk av metodikk for teknisk testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet. Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende): Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester). Bidra med å utarbeide og forbedre... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Git
 • Bitbucket
 • Jenkins
 • Maven
 • Cucumber
 • Selenium
 • PaaS – OpenShift

Competence area

Test and test management

Location

Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

31.12.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorkonsulent til Mobilitetstjenester - vare- og godslogistikk

Request ID: 20-11-9327 Published: 11.11.2020

Tilbudte ressurser må være en senior ressurs og ha god erfaring fra vare- og godslogistikk i tillegg til erfaring fra utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter.  Siden oppdraget er i en oppstarts- og mulighetsfase. Blir det viktig at kandidaten besitter god kompetanse med å etablere og utvikle en strukturert grunnmur / plattform som grunnlag for de neste fasene ved å k... Read more

Required skills:

 • Supply chain management

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

07.12.2020

Enddate

31.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teamleveranse - Nye prismodeller og konsepter

Request ID: 20-11-7585 Published: 16.11.2020

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsetninger om grønn mobilitet der kollektivtrafikken inngår som en grunnleggende forutsetning.  Det er et felles mål å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har de... Read more

Required skills:

 • Prismodeller

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
28 29 30 31 32 33 34 35 36
No result, try a different search.